Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid (jeugd)zorginstellingen, psychiatrie, psychologie

Aansprakelijkheid (jeugd)zorginstellingen, psychiatrie, psychologie

Meer artikelen...

 1. GHAMS 120520 ook hof neemt geen aansprakelijkheid artsen aan voor (overlijdens)schade nabestaanden na suïcide
 2. RBLIM 310719 dagbehandeling minderjarige met fysieke ondersteuning in strijd met afspraken
 3. RBAMS 180418 geen aansprakelijkheid artsen voor (overlijdens)schade nabestaanden na suïcide
 4. RBROT 220519 geen aansprakelijkheid voor psychiater vanwege nalaten onderzoek naar schildklierfunctie bij voorschrijven haloperidol (Haldol)
 5. RBDHA 200319 taxichauffeur neergestoken door even tevoren op vrije voeten gestelde verwarde man met zakmes; Politie en Parnassia niet aansprakelijk voor schade
 6. Rb Midden-Nederland 021215 onrechtmatige vrijheidsberoving verstandelijk gehandicapte; vordering immateriële schadevergoeding
 7. Hof Arnhem-Leeuwarden 211117 onrechtmatige vrijheidsberoving verstandelijk gehandicapte; immateriële schadevergoeding
 8. Rb Rotterdam 200917 patiënt op gesloten afdeling springt van balkon; schending zorgplicht
 9. Rb Oost-Brabant 020317 Psychiatrische patiënt op gesloten afdeling springt van balkon. In casu geen beoordeling aansprakelijkheid binnen deelgeschil
 10. Hof Amsterdam 060916 zorgplicht jeugdhulpverleningsorganisatie tav jongen die tien jaar in instellingen voor verstandelijk gehandicapten verbleef; vraagstelling psychiater, psycholoog en orthopedagoog
 11. Hof Amsterdam 190416 zorgplicht jeugdhulpverleningsorganisatie tav jongen die tien jaar in instellingen voor verstandelijk gehandicapten verbleef; voornemen deskundigenberichten psychiater, psycholoog en orthopedagoog
 12. Hof Arnhem-Leeuwarden 090216 tekortschieten psycholoog/psychotherapeut door langdurige vriendschapsrelatie tijdens behandeling; ontbinding behandelovk
 13. Rb Amsterdam 181115 geen causaal verband tussen schending beroepsgeheim door bedrijfsarts en ontslag; psychische en fysieke klachten voldoende erkend
 14. Hof Den Haag 070715 ontsnapte patient psychiatrische instelling legt zijn armen op de treinrails; geen causaal verband tussen ontsnapping en automutilatie
 15. Rb Gelderland 110315 nazorg zorginstelling inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen onderling; schade ex aequo et bono vastgesteld op € 3.000
 16. Rb Amsterdam 031214 geen schending zorgplicht jeugdhulpverleningsorganisatie tav jongen die tien jaar in diverse instellingen voor verstandelijk gehandicapten verbleef
 17. Rb Overijssel 291014 eiseres heeft zichzelf letsel toegebracht tijdens verblijf in zorginstelling; deskundigenbericht psychiater mbt zorgplicht zorginstelling
 18. Rb Rotterdam 160414 misbruik door verstandelijk beperkte medebewoner; zorginstelling heeft onvoldoende maatregelen getroffen ter voorkoming, tevens onvoldoende nazorg
 19. Rb Amsterdam 180913 regres zorgverz. voor schade door zelfverbranding; na deskundigenrapport wordt aansprakelijkheid psychiatrische instelling aangenomen
 20. Hof Arnhem 110912 ontwikkelingsachterstand zoon door medicijngebruik moeder; aansprakelijkheid psychiater; informed consent; deskundigbericht nodig mbt aansprakelijkheid en causaal verband
 21. Rb Leeuwarden 060612 misbruik; bijz. zorgplicht tav gezondheid en veiligheid van verstandelijke gehandicapten die aan zorg zijn toevertrouwd en onder toezicht staan
 22. Rb 's-Gravenhage 150212 eiser legt na ontsnapping uit gesloten afdeling zijn armen op de treinrails; geen c.v. tussen automutilatie en handelen inrichting
 23. Hof Den Haag 181207 psy zkh beval einde relatie tussen huisarts en patiente; waarna zelfmoordpoging
 24. Rb Alkmaar 110707 uitlatingen psychotherapeut in ncrv-radioprogramma
 25. Hof Leeuwarden 291106 causaal verband tussen psychotherapeutische behandeling en klachten na afloop
 26. Schadeclaim wegens onvoldoende kwaliteit verpleeghuiszorg.
 27. Rb Arnhem 121005 Aansprakelijkheid vanwege vermeend onjuiste rapportage m.b.t. Psyche

Deze website maakt gebruik van cookies