Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid bij Misdaad Algemeen

Aansprakelijkheid bij Misdaad Algemeen

Meer artikelen...

 1. RBZWB 231122 klap in het gezicht; schadevergoeding op € 55,00 na afgewezen; telefoonkosten en klein deel smartengeld toegewezen
 2. GHAMS 061222 vrijspraak in strafzaak na civiel vonnis tzv misbruik in sekte; executie civiel vonnis en verhaal op schadevergoeding vanwege onterechte detentie niet ism r&b
 3. RBMNE 211222 tramaanslag Utrecht; vordering tot herroeping ex 382 Rv kan niet tegen OM worden ingesteld; ten overvloede: afgewezen
 4. WODC 291122 Extra staatskosten afzonderlijke behandeling complexe slachtofferclaims geraamd
 5. GHAMS 090822 Poging doodslag; Strafrechter heeft immateriële schade geheel beoordeeld; Beroep op gezag van gewijsde slaagt
 6. GHAMS 090822 Poging doodslag; Strafrechter heeft immateriële schade geheel beoordeeld; Beroep op gezag van gewijsde slaagt
 7. RBGEL 270722 mishandeling; Geen verrekening met uitkering Schadefonds; uitgebreide bespreking tegenstrijdige neurologische conclusies (2)
 8. RBNHO 180522 Straf, artikel 6:135 aanhef en onder b BW bepaalt dat verrekening niet mogelijk is in geval van opzet op toebrengen schade
 9. HR 280622 nadere precisering rechtspraak rond s(c)ho(c)kschade; verdachte veroordeeld vanwege doen of laten vallen 8 jarige dochter
 10. RBNHO 250522 Aanvaring Vinkeveen 2014; 3:310 BW doorkruist korte verjaring van 8:1793, maar met uitspraak HR is verjaring ex 3:310 voltooid (3)
 11. Ucall 090622 Renee Kool, Strafrechtelijke schadeverhaal: een vordering sui generis
 12. RBAMS 080622 Civiele procedure tot schadevergoeding terwijl strafzaak nog loopt; onvoldoende betwist dat eiser in de knie is gestoken
 13. GHAMS 310522 reiskosten en juridische kosten tbv strafzaak afgewezen; strafzaak niet te zien als redelijke maatregel ter vaststelling van aansprakelijkheid
 14. GHSHE 170522 beroep ex 421 lid 4 SV; toekenning shockschade; afwijzing affectieschade, art. 36f Sr staat geen schadevergoedingsmaatregel toe in civiele procedure
 15. PPS-Bulletin 2022-1 Interview met Arlette Schyns; Leer in het aansprakelijkheidsrecht van andere compensatiesystemen
 16. HR 120422 Hof heeft, feitelijk en niet onbegrijpelijk, geoordeeld dat vorderingen t.z.v. shockschade een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert (4)
 17. PHR 220222 Conclusie AG's Spronken en Lindenbergh; aanbevelingen voor hervorming rechtspraak tzv psychische schade en smartengeld in strafproces
 18. RBLIM 241121 materiële en immateriële schadevergoeding vanwege bedreiging, belediging en scheldpartijen
 19. Rijksoverheid.nl 101121 min. Dekker: antwoorden kamervragen over de complexe schadevergoeding van benadeelden in strafzaken
 20. GHARL 051021 civiel hoger beroep na strafzaak; verkeersongeval met overlijdensschade; civiele rechter niet bevoegd tot oplegging schadevergoedingsmaatregel
 21. SFG 010821 Vernieuwde beleidsbundel en letsellijst 2021
 22. RBNHO 020621 afwijzing vordering immateriële schadevergoeding, omdat daarover al een oordeel is gegeven door de strafrechter
 23. RBMNE 160621 doodslag moeder; shockschade; beperkte ruimte civiele rechter na afwijzing / n.o. verklaring in strafzaak
 24. RBNNE 310321 glas in gezicht; overwegingen t.a.v ontvankelijkheid slachtoffer in civiele procedure
 25. Rijksoverheid 160421 Adviesrapport commissie-Donner stevige basis voor toekomstig schadestelsel
 26. RBROT 310321 Vordering poging doodslag; vorderingsrecht voor meer schade dan in strafproces gevorderd
 27. PHR 090321 algemene beschouwingen over bewijsregels tzv vordering b.p.; Klachten over niet-toewijzen van shockschade (2)
 28. RBNHO 180221 geen aansprakelijkheid voor schade vader die dochter bebloed en in hulpeloze toestand aantrof; geen relativiteit, geen shockschade
 29. RBNHO 220221 met hersenbloeding en in hulpeloze toestand achterlaten; Nadere bewijslevering nodig
 30. GHDHA 231220 verzoek tot oplegging van de schadevergoedingsmaatregel voor pas in hoger beroep voor het eerst gestelde schade; afgewezen
 31. RBMNE 121120 executoriale titel voor schadevergoeding bp sex. misbruik, na schorsing vervolging in hoger beroep wegens dementie verdachte
 32. GHAMS 161120 terroristische aanslag Amsterdam CS; overwegingen mbt vorderingen bp; kosten juridische bijstand cf liquidatietarief
 33. RBGEL 101120 zitting aangehouden voor behandeling vordering benadeelde partij
 34. WODC 2020 Hebly, Lindenbergh, Visscher & Desmet Compensatie en verhaal van schade door strafbare feiten
 35. HR 250920 De onschuldpresumptie en het gebleken onschuld-criterium bij de schadevergoeding van de gewezen verdachte
 36. RBGEL 060520 voorschot tzv schade na gewapende overval grotendeels afgewezen, verwijzing naar schadestaatprocedure
 37. European Journal of Criminology 1-19, 2020 , Elbers et al., The role of victims' lawyers in criminal proceedings in the Netherlands
 38. Rijksoverheid 050620 Onderzoek naar schadevergoedingsstelsel slachtoffers van strafbare feiten
 39. GHDHA 171219 schadevergoeding bij burgerlijke rechter na vrijspraak in strafzaak; prejudiciële vragen aan Hoge Raad tzv invloed onschuldpresumptie
 40. GHARL 151019 Vordering benadeelde partij, ex artikel 421 lid 4 Sv, niet-ontvankelijk. Tegen een niet-ontvankelijkverklaring staat geen hoger beroep open
 41. RBAMS 141019 Terroristische aanslag op Amsterdam CS; schadevergoeding, inclusief toekomstschade en bgk: € 2.881.616,02, inclusief schadevergoedingsmaatregel
 42. NJB 111019 Arlette Schijns, Voorstel Innovatiewet Strafvordering, Misdrijfslachtoffers van klapluik naar valluik
 43. RTVUtrecht.nl 111019 DocU: Onrecht en jaren procederen, het leven na de moord op Nadia van de Ven
 44. GHDHA 270819 KG: executie vervangende hechtenis niet onrechtmatig ondanks betalingsonmacht; schadevergoedingsmaatregel in straf-arrest
 45. RBDHA 080719 letsel na mishandeling; verz. heeft redelijk belang bij verklaring voor recht tzv aansprakelijkheid, ook na veroordeling door de strafrechter
 46. GHARL 180719 toewijzing vordering benadeelde partij ter zake van toekomstige schade
 47. GHAMS 160419 Groepsaansprakelijkheid schietincident geen e.s. slachtoffers; complicaties tgv processuele keuzes
 48. RBMNE 230519 Mishandeling; civiel kan geen hoger smartengeld gevorderd worden dan hetgeen zonder voorbehoud in de strafzaak is gevorderd
 49. HR 280519 De Hoge Raad legt uit: aan de beoordeling van het middel voorafgaande beschouwingen over de vordering van de benadeelde partij
 50. RBROT 300119 ongeluk met pistool; zwaar lichamelijk letsel. schadevergoedingsplicht 50% na billijkheidscorrectie 60%
 51. GHSHE 150119 smartengeld wegens seksueel misbruik; hoger beroep tegen strafvonnis ex 421 lid 4 Sv tzv aan benadeelde partij toegewezen bedragen
 52. RBMNE 191118 benadeelde partij kan in civiele proc. geen hoger smartengeld vorderen nadat in strafproces gevorderde bedrag geheel is toegewezen
 53. HR 280918 Mitch Henriquez; nabestaanden vorderen in KG namen agenten; i.c. geen plaats voor voorzieningen door burgerlijke rechter, strafrechter dient vordering te beoordelen
 54. GHAMS 040918 afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor tzv betrokkenheid bij moordaanslag
 55. HR 070918 (geen letsel) verzoek voorlopig getuigenverhoor in samenloop met strafrechtelijk onderzoek, toetsingskader
 56. Hof Arnhem-Leeuwarden 200318 Hof niet bevoegd van niet ontvankelijk verklaarde vordering benadeelde partij kennis te nemen
 57. Rb Rotterdam 061217 openlijke geweldpleging; dwingend bewijs strafvonnissen; tegenbewijs toegelaten
 58. Rb Rotterdam 260917 afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor tzv strafzaak en nog aanhangig te maken zaak tegen derde partij
 59. Rb Midden-Nederland 290317 Deelgeschil; ernstige verwondingen na steekpartij; so niet-ontvankelijk omdat partijen niet in onderhandeling zijn
 60. Fonds Slachtofferhulp 290517: mw. mr. Arlette Schyns: Kansrijke oplossing voor schadeverhaal misdrijfslachtoffers
 61. Rb Midden-Nederland 290317 (opzettelijke) aanrijding met voetganger. na vrijspraak in strafzaak wel aansprakelijkheid in civiele zaak
 62. Rijksoverheid 070317 Eerste Kamer stemt in met uitbreiding van rechten voor slachtoffers
 63. Rb Den Haag 310317 KG. Mitch Henriquez overlijdt na aanhouding. Vordering tzv verstrekken namen politieagenten afgewezen; rb heeft in strafzaken al afwijzend beslist
 64. Rb Rotterdam 080317 Beroepsfout advocaat. Onjuist derdenbeslag schadevergoeding voor moeder slachtoffer na moord
 65. Rb Den Haag 170317 Vervangende hechtenis schadevergoedingsmaatregel na veelvuldig niet (volledig) nakomen betalingsregelingen niet onzorgvuldig
 66. Hof Den Haag 140217 Schadevergoedingsmaatregel in strafvonnis; vervangende hechtenis ook na schone lei schuldsanering
 67. Rb Den Haag 031116 KG. CJIB niet verplicht tot treffen betalingsregeling tzv schadevergoedingsmaatregel.
 68. Uitbreiding spreekrecht stieffamilie - Rijksoverheid.nl 241216
 69. Civiel schadeverhaal via het strafproces Een verkenning van de rechtspraktijk en regelgeving betreffende de voeging benadeelde partij, UCALL 2016
 70. Actuariële berekeningen tijdens een strafprocedure door drs. Karen Zabel op letselschade.com; augustus 2016
 71. Rb Den Haag 310516 KG; gratie van een schadevergoedingsmaatregel is niet mogelijk
 72. Schadefonds Geweldsmisdrijven: Uitbreiding doelgroep en indieningstermijn - Slachtofferhulp.nl
 73. Tegen niet-ontvankelijkverklaring benadeelde partij door strafrechter staat ook bij civiele rechter geen rechtsmiddel open door F. Ruitenbeek-Bart op 25-06-2015
 74. Tweede Kamer neemt wetsvoorstel uitbreiding spreekrecht slachtoffers en nabestaanden aan
 75. Rb Noord-NL 060515 aansprakelijkheid veehouder voor schade door bedreiging van ambtenaren
 76. PIV-Bulletin 2015-2 Hulp aan minderjarige slachtoffers moet beter, door Slachtofferhulp Nederland
 77. Hof Arnhem-Leeuwarden 140415 jarenlange stalking met oogmerk om slachtoffer overspannen te krijgen; rb wenst nadere inlichtingen voor bepaling schade
 78. Hof Den Haag 070415 leverancier van essentiële grondstof voor mosterdgas Saddam Hussein is aansprakelijk voor schade slachtoffers
 79. Kabinet: meer rechten voor slachtoffers op Rijksoverheid.nl op 27-02-2015
 80. Rb Rotterdam 301214 geen letsel; bank niet aansprakelijk voor beroving klant die even daarvoor in filiaal € 5.000,00 heeft opgenomen
 81. Teeven kiest voor onbeperkt spreekrecht slachtoffers
 82. Van bonnetjes naar all in-tegemoetkomingen - door S.D. Lindenbergh op 08-10-2014
 83. Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter: Een verkennend dossieronderzoek - door WODC (2014)
 84. Van bonnetjes naar all-in - door Schadefonds Geweldsmisdrijven op 23/09/2014
 85. Onrechtmatige Daad Vs. Schadevergoedingsvordering Ex Artikel 51f Wetboek Van Strafvordering door mw. mr Lindy Westrik op 18-09-2014
 86. Hoge Raad 160914 Robert M zaak; overwegingen terzake van omvang kring vorderingsgerechtigden en omvang vordering in strafzaak
 87. Conservatoir beslag ten behoeve van het slachtoffer - E. Gijselaar & S. Meijer in Delikt en Delinkwent
 88. Rb Den Haag 250614 poging doodslag; oplegging schadevergoedingsmaatregel is niet onrechtmatig indien de veroordeelde de schade niet kan betalen
 89. Hof Arnhem-Leeuwarden 140114 geen letsel; reden niet-ontvankelijkheid vordering benadeelde partij niet van belang bij toepassing art. 421 lid 4 Sv
 90. Hof Arnhem-Leeuwarden 031213 hoofdelijke aansprakelijkheid vanwege niet waarschuwen ondanks kennis van voornemen tot moord
 91. Slachtoffer en de rechtspraak, Handleiding voor de strafrechtspraktijk
 92. Nieuwe wetten per 1 januari 2014 - Conservatoir beslag tijdens opsporingsonderzoek
 93. Hof Arnhem-Leeuwarden 171213 gezag van gewijsde in strafzaak leidt in hoger beroep alsnog tot niet-ontvankelijkheid civiele zaak
 94. Rb Rotterdam 250112 Letselschade, burengeschil, bewijs met betrekking tot toedracht
 95. De nieuwe Wet schadefonds geweldsmisdrijven (Wsg); De belangrijkste aanpassingen per 1 januari 2012
 96. Rb Utrecht 230211 Man schiet met geweer op lantaarnpaal schade vanwege afketsende kogel
 97. Rb Utrecht 221210 mishandeling en stelselmatige bedreiging vrouw en kinderen door echtgenoot;
 98. Hof A.dam 230210 16 jarige brandstichter vindt vijf verzekeraars tegenover zich met een totale vordering van 1,4 miljoen; geen matiging
 99. Rb A.dam 251109 Brandstichting 15 jarige kinderen, ouders niet aansprakelijk, groepsverband artikel 6:166 lid 1 BW, opzetclausule; matiging
 100. HR 250909, 81 RO: hoofdelijke aansprakelijkheid voor ingooien ruiten niet aangenomen; aan klachten valt geen touw vast te knopen
 101. Rb Alkmaar 030609: werkgever niet aansprakelijk coor schade na roofoverval; aan zorgplicht voldaan
 102. Rb Den Haag 171208 Vordering tot schadevergoeding tegen Staat door misdrijven plegende TBS-er
 103. Rb Alkmaar 241208 hoofdelijke aansprakelijkheid voor schutter en eigenaar pistool na schot met letsel
 104. Hof Den Bosch 181207 Stichting niet aansprakelijk voor steekpartij tussen bewoners
 105. Rb Haarlem 191207 baksteen door ruit; boosheid over gedrag echtgenoot van eiseres geen rechtv.grond

Deze website maakt gebruik van cookies