Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid na Misdaad Algemeen

Aansprakelijkheid na Misdaad Algemeen

Meer artikelen...

 1. HR 250920 De onschuldpresumptie en het gebleken onschuld-criterium bij de schadevergoeding van de gewezen verdachte
 2. RBGEL 060520 voorschot tzv schade na gewapende overval grotendeels afgewezen, verwijzing naar schadestaatprocedure
 3. European Journal of Criminology 1-19, 2020 , Elbers et al., The role of victims' lawyers in criminal proceedings in the Netherlands
 4. Rijksoverheid 050620 Onderzoek naar schadevergoedingsstelsel slachtoffers van strafbare feiten
 5. GHDHA 171219 schadevergoeding bij burgerlijke rechter na vrijspraak in strafzaak; prejudiciële vragen aan Hoge Raad tzv invloed onschuldpresumptie
 6. GHARL 151019 Vordering benadeelde partij, ex artikel 421 lid 4 Sv, niet-ontvankelijk. Tegen een niet-ontvankelijkverklaring staat geen hoger beroep open
 7. RBAMS 141019 Terroristische aanslag op Amsterdam CS; schadevergoeding, inclusief toekomstschade en bgk: € 2.881.616,02, inclusief schadevergoedingsmaatregel
 8. NJB 111019 Arlette Schijns, Voorstel Innovatiewet Strafvordering, Misdrijfslachtoffers van klapluik naar valluik
 9. RTVUtrecht.nl 111019 DocU: Onrecht en jaren procederen, het leven na de moord op Nadia van de Ven
 10. GHDHA 270819 KG: executie vervangende hechtenis niet onrechtmatig ondanks betalingsonmacht; schadevergoedingsmaatregel in straf-arrest
 11. RBDHA 080719 letsel na mishandeling; verz. heeft redelijk belang bij verklaring voor recht tzv aansprakelijkheid, ook na veroordeling door de strafrechter
 12. GHARL 180719 toewijzing vordering benadeelde partij ter zake van toekomstige schade
 13. GHAMS 160419 Groepsaansprakelijkheid schietincident geen e.s. slachtoffers; complicaties tgv processuele keuzes
 14. RBMNE 230519 Mishandeling; civiel kan geen hoger smartengeld gevorderd worden dan hetgeen zonder voorbehoud in de strafzaak is gevorderd
 15. HR 280519 De Hoge Raad legt uit: aan de beoordeling van het middel voorafgaande beschouwingen over de vordering van de benadeelde partij
 16. RBROT 300119 ongeluk met pistool; zwaar lichamelijk letsel. schadevergoedingsplicht 50% na billijkheidscorrectie 60%
 17. GHSHE 150119 smartengeld wegens seksueel misbruik; hoger beroep tegen strafvonnis ex 421 lid 4 Sv tzv aan benadeelde partij toegewezen bedragen
 18. RBMNE 191118 benadeelde partij kan in civiele proc. geen hoger smartengeld vorderen nadat in strafproces gevorderde bedrag geheel is toegewezen
 19. HR 280918 Mitch Henriquez; nabestaanden vorderen in KG namen agenten; i.c. geen plaats voor voorzieningen door burgerlijke rechter, strafrechter dient vordering te beoordelen
 20. GHAMS 040918 afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor tzv betrokkenheid bij moordaanslag
 21. HR 070918 (geen letsel) verzoek voorlopig getuigenverhoor in samenloop met strafrechtelijk onderzoek, toetsingskader
 22. Hof Arnhem-Leeuwarden 200318 Hof niet bevoegd van niet ontvankelijk verklaarde vordering benadeelde partij kennis te nemen
 23. Rb Rotterdam 061217 openlijke geweldpleging; dwingend bewijs strafvonnissen; tegenbewijs toegelaten
 24. Rb Rotterdam 260917 afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor tzv strafzaak en nog aanhangig te maken zaak tegen derde partij
 25. Rb Midden-Nederland 290317 Deelgeschil; ernstige verwondingen na steekpartij; so niet-ontvankelijk omdat partijen niet in onderhandeling zijn
 26. Fonds Slachtofferhulp 290517: mw. mr. Arlette Schyns: Kansrijke oplossing voor schadeverhaal misdrijfslachtoffers
 27. Rb Midden-Nederland 290317 (opzettelijke) aanrijding met voetganger. na vrijspraak in strafzaak wel aansprakelijkheid in civiele zaak
 28. Rijksoverheid 070317 Eerste Kamer stemt in met uitbreiding van rechten voor slachtoffers
 29. Rb Den Haag 310317 KG. Mitch Henriquez overlijdt na aanhouding. Vordering tzv verstrekken namen politieagenten afgewezen; rb heeft in strafzaken al afwijzend beslist
 30. Rb Rotterdam 080317 Beroepsfout advocaat. Onjuist derdenbeslag schadevergoeding voor moeder slachtoffer na moord
 31. Rb Den Haag 170317 Vervangende hechtenis schadevergoedingsmaatregel na veelvuldig niet (volledig) nakomen betalingsregelingen niet onzorgvuldig
 32. Hof Den Haag 140217 Schadevergoedingsmaatregel in strafvonnis; vervangende hechtenis ook na schone lei schuldsanering
 33. Rb Den Haag 031116 KG. CJIB niet verplicht tot treffen betalingsregeling tzv schadevergoedingsmaatregel.
 34. Uitbreiding spreekrecht stieffamilie - Rijksoverheid.nl 241216
 35. Civiel schadeverhaal via het strafproces Een verkenning van de rechtspraktijk en regelgeving betreffende de voeging benadeelde partij, UCALL 2016
 36. Actuariële berekeningen tijdens een strafprocedure door drs. Karen Zabel op letselschade.com; augustus 2016
 37. Rb Den Haag 310516 KG; gratie van een schadevergoedingsmaatregel is niet mogelijk
 38. Schadefonds Geweldsmisdrijven: Uitbreiding doelgroep en indieningstermijn - Slachtofferhulp.nl
 39. Tegen niet-ontvankelijkverklaring benadeelde partij door strafrechter staat ook bij civiele rechter geen rechtsmiddel open door F. Ruitenbeek-Bart op 25-06-2015
 40. Tweede Kamer neemt wetsvoorstel uitbreiding spreekrecht slachtoffers en nabestaanden aan
 41. Rb Noord-NL 060515 aansprakelijkheid veehouder voor schade door bedreiging van ambtenaren
 42. PIV-Bulletin 2015-2 Hulp aan minderjarige slachtoffers moet beter, door Slachtofferhulp Nederland
 43. Hof Arnhem-Leeuwarden 140415 jarenlange stalking met oogmerk om slachtoffer overspannen te krijgen; rb wenst nadere inlichtingen voor bepaling schade
 44. Hof Den Haag 070415 leverancier van essentiële grondstof voor mosterdgas Saddam Hussein is aansprakelijk voor schade slachtoffers
 45. Kabinet: meer rechten voor slachtoffers op Rijksoverheid.nl op 27-02-2015
 46. Rb Rotterdam 301214 geen letsel; bank niet aansprakelijk voor beroving klant die even daarvoor in filiaal € 5.000,00 heeft opgenomen
 47. Teeven kiest voor onbeperkt spreekrecht slachtoffers
 48. Van bonnetjes naar all in-tegemoetkomingen - door S.D. Lindenbergh op 08-10-2014
 49. Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter: Een verkennend dossieronderzoek - door WODC (2014)
 50. Van bonnetjes naar all-in - door Schadefonds Geweldsmisdrijven op 23/09/2014
 51. Onrechtmatige Daad Vs. Schadevergoedingsvordering Ex Artikel 51f Wetboek Van Strafvordering door mw. mr Lindy Westrik op 18-09-2014
 52. Hoge Raad 160914 Robert M zaak; overwegingen terzake van omvang kring vorderingsgerechtigden en omvang vordering in strafzaak
 53. Conservatoir beslag ten behoeve van het slachtoffer - E. Gijselaar & S. Meijer in Delikt en Delinkwent
 54. Rb Den Haag 250614 poging doodslag; oplegging schadevergoedingsmaatregel is niet onrechtmatig indien de veroordeelde de schade niet kan betalen
 55. Hof Arnhem-Leeuwarden 140114 geen letsel; reden niet-ontvankelijkheid vordering benadeelde partij niet van belang bij toepassing art. 421 lid 4 Sv
 56. Hof Arnhem-Leeuwarden 031213 hoofdelijke aansprakelijkheid vanwege niet waarschuwen ondanks kennis van voornemen tot moord
 57. Slachtoffer en de rechtspraak, Handleiding voor de strafrechtspraktijk
 58. Nieuwe wetten per 1 januari 2014 - Conservatoir beslag tijdens opsporingsonderzoek
 59. Hof Arnhem-Leeuwarden 171213 gezag van gewijsde in strafzaak leidt in hoger beroep alsnog tot niet-ontvankelijkheid civiele zaak
 60. Rb Rotterdam 250112 Letselschade, burengeschil, bewijs met betrekking tot toedracht
 61. De nieuwe Wet schadefonds geweldsmisdrijven (Wsg); De belangrijkste aanpassingen per 1 januari 2012
 62. Rb Utrecht 230211 Man schiet met geweer op lantaarnpaal schade vanwege afketsende kogel
 63. Rb Utrecht 221210 mishandeling en stelselmatige bedreiging vrouw en kinderen door echtgenoot;
 64. Hof A.dam 230210 16 jarige brandstichter vindt vijf verzekeraars tegenover zich met een totale vordering van 1,4 miljoen; geen matiging
 65. Rb A.dam 251109 Brandstichting 15 jarige kinderen, ouders niet aansprakelijk, groepsverband artikel 6:166 lid 1 BW, opzetclausule; matiging
 66. HR 250909, 81 RO: hoofdelijke aansprakelijkheid voor ingooien ruiten niet aangenomen; aan klachten valt geen touw vast te knopen
 67. Rb Alkmaar 030609: werkgever niet aansprakelijk coor schade na roofoverval; aan zorgplicht voldaan
 68. Rb Den Haag 171208 Vordering tot schadevergoeding tegen Staat door misdrijven plegende TBS-er
 69. Rb Alkmaar 241208 hoofdelijke aansprakelijkheid voor schutter en eigenaar pistool na schot met letsel
 70. Hof Den Bosch 181207 Stichting niet aansprakelijk voor steekpartij tussen bewoners
 71. Rb Haarlem 191207 baksteen door ruit; boosheid over gedrag echtgenoot van eiseres geen rechtv.grond

Deze website maakt gebruik van cookies