Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid Vechtpartijen & Mishandeling

Aansprakelijkheid Vechtpartijen & Mishandeling

Meer artikelen...

 1. RBAMS 100920 Val na duw, duwer aansprakelijk; causaal verband duw, val en letsel
 2. RBROT 160920 mishandeling beveiliger; forse scheur in de m. pectoralis maior met blijvend letsel; voorschot op de (immateriële) schade deels toegewezen
 3. RBAMS 190820 ernstig knieletsel opgelopen door val tijdens worsteling in Johan Cruijff Arena; 25 % ES
 4. RBROT 280820 over en weer fysieke acties, duw, klap, vuistslag en zo meer; maar onduidelijkheid, waarvoor comparitie
 5. GHAMS 070720 Veroordeling voor tegen hoofd slaan van appellant. Ook aansprakelijk voor beenletsel? Rechtbank: nee. Hof: ja
 6. GHSHE 020620 benadeelde partij start civiele hoger beroepsprocedure na strafprocedure, aanvullend smartengeld afgewezen
 7. RBROT 240420 bloedlip na vingertik van buurman; geen causaal verband met valpartij; € 150,00 smartengeld vanwege bloedlip en onveilig gevoel
 8. GHSHE 110220 vechtpartij op woonwagenkamp tussen twee families (2013)
 9. RBROT 181219 man wordt in "kote gaeshi"-greep genomen; gevolg: dubbele beenbreuk; Geen eigen schuld in 'dronkenmansgedrag'
 10. RBAMS 300120 vrouw verliest 2 vingerkootjes als haar (ex)vriend de deur dichtsmijt; ex-vriend aansprakelijk; géén ES
 11. RBMNE 080120 mishandeling in 2006; stuiting door ondubbelzinnige mededeling, aansprakelijkheid gegeven, maar ES onduidelijk
 12. BNHO 180919 Civiele zaak na vonnis strafrechter; beoordeling diverse schadeposten
 13. RBNHO 150719 onvoldoende duidelijkheid rond mishandeling; niet geschikt voor deelgeschil vanwege noodzaak tot bewijslevering
 14. RBROT 020518 Adoptiezoon stelt dat adoptiemoeder hem mishandeld heeft; bewijsopdracht adoptiezoon
 15. RBROT 260619 mishandeling in groepsverband. Tegenbewijs niet geslaagd. Schade tzv verhuiskosten vanwege onveiligheidsgevoelens
 16. OGHACMB 160419 gebroken heup na mishandeling, geen eigen schuld; inkomensverlies, gederfd woongenot en advocaatkosten afgewezen, overige kosten en smartengeld toegewezen
 17. Letselschade na caféruzie. Beroep op noodweer verworpen, beroep op eigen schuld gedeeltelijk (korting 30%) gehonoreerd
 18. RBMNE 270319 Happy slapping; het geven van een duw was in de gegeven omstandigheden niet onrechtmatig
 19. GHARL 230419 mishandeling met ernstig letsel na beklimmen ladder; eigen schuld 50%, na billijkheidscorrectie 25%. € 100.000,- voorschot
 20. HR 150219 81 RO; Handgemeen tussen (ex-)partners. Schadevergoeding. Stelplicht en bewijslast. Bewijswaardering
 21. GHSHE 290119 Uitsluiting geluidsopname vanwege recht om geen verklaring af te leggen inzake geschillen van bloed of aanverwanten; mishandeling niet bewezen
 22. RBDHA 101218 mishandeling in groepsverband door minderjarige; zaak leent zich niet voor behandeling in deelgeschil
 23. RBROT 281118 duwen leidt tot hoofdelijke aansprakelijkheid voor schoppen en slaan in horecagelegenheid
 24. RBGEL 211118 schadestaatprocedure; toepassing omkeringsregel bij c.v. tussen mishandeling en schade; deskundigenbericht; geen eigen schuld
 25. RBROT 210918 causaal verband tussen mishandeling en gestelde materiële en immateriële schade is niet komen vast te staan
 26. RBMNE 120918 handgemeen na uitgaan; vordering obv art 6:162 BW toegewezen tot 75%
 27. RBDHA 010818 mishandeling; eigen schuld 50% vanwege handelen eiser en diens entourage
 28. GHARL 100418 mishandeling; geen c-v tussen niet aanvaarden baan en mishandeling; hoogte smartengeld € 5.000,-
 29. GHARL 270318 handgemeen in uitgaansgebied; dader na billijkheidscorrectie voor 80% aansprakelijk mede gelet op letsel slachtoffer en dekking verzekering
 30. RBLIM 280318 15 jarige aansprakelijk voor gebroken neus na ruzie in de klas tussen twee jonge jongens
 31. Rb Den Haag 280218 bewijsopdracht tzv duw of harde klap door ex-echtgenoot; bewijslevering niet geslaagd
 32. Rb Gelderland 111017 mishandeling; geen hoofdelijke aansprakelijkheid
 33. Rb Gelderland 260717 verwijzing schadestaatprocedure; geen sprake van noodweer(exces)
 34. Rb Oost-Brabant 151117 fysieke confrontatie mountainbikers; bewijsopdracht gedaagde zoon tzv noodweer; in reconventie bewijsopdracht tzv wurggreep en klappen
 35. Rb Amsterdam 190717 mishandeling door buurvrouw en minderjarige zoon; hoofdelijke aansprakelijkheid; beoordeling diverse schadeposten
 36. Hof Arnhem-Leeuwarden 101017 nachtelijke schermutseling in bed tussen inmiddels ex-partners; onzekerheid omtrent scenario; bewijs niet geleverd
 37. Rb Midden-Nederland 210617 deelgeschil; school niet aansprakelijk voor mishandeling door een aantal van haar leerlingen tijdens schooluitje
 38. Rb Amsterdam 080317 Dropping hand na stomp op arm in voetbalkantine
 39. Hof Den Bosch 140317 Mishandeling. Was geïntimeerde dader of derde? Leveren tegenbewijs door geïntimeerde toegelaten.
 40. Rb Gelderland 271216 KG. Klap op hoofd na ruzie in café; totale extractie van het gebit? deskundigenbericht niet opportuun in KG; volgt afwijzing.
 41. Hof Arnhem-Leeuwarden 201216 vechtpartij tussen twee schoonzussen; onrechtmatig handelen onvoldoende onderbouwd in het licht van het gemotiveerde verweer
 42. Hof Arnhem-Leeuwarden 061216 geïntimeerde is met gebalde vuisten op hoofd en in gezicht geslagen; appelant heeft geen getuigen voorgebracht en strafdossier niet ingebracht; mishandeling bewezen
 43. Hof 's-Hertogenbosch 011216 mishandeling; afwijzing verzoeken tot houden getuigenverhoor vanwege strijd met goede procesorde
 44. Hof Arnhem-Leeuwarden 081116 mishandeling door aannemer; schikking in Duitse strafprocedure biedt onvoldoende bewijskracht; bewijsopdracht tzv mishandeling en vrijheidsberoving
 45. Rb Rotterdam 021116 aansprakelijkheid voor aanfietsen en mishandeling; deskundigenbericht mbt causaal verband
 46. Hof Arnhem-Leeuwarden 130916 Vordering tot schadevergoeding uit hoofde van onrechtmatige daad. Gestelde mishandeling. Bewijsopdracht
 47. Rb Noord-Holland 050614 hoofdelijke aansprakelijkheid na mishandeling, geen eigen schuld; gedeeltelijke toewijzing materiële schade
 48. Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 300516 bewijsopdracht mishandeling
 49. Rb Overijssel 180516 slachtoffer is met mes in rug gestoken; 30% eigen schuld vanwege slaan en achtervolgen
 50. Hof 's-Hertogenbosch 190416 vechtpartij scholieren van 14 en 15 jaar; geen aansprakelijkheid ouder; dader wel aansprakelijk, geen eigen schuld
 51. Hof Arnhem-Leeuwarden 190416 nachtelijke schermutseling in bed tussen (inmiddels ex-)partners; stelplicht en bewijslast tzv toedracht; Hof geeft bewijsopdracht
 52. Rb Zeeland-West-Brabant 071015 bedreiging en openbaar geweld op woonwagenkamp; in conventie verwijzing naar schadestaat, in reconventie nadere bewijslevering schade nodig
 53. Rb Rotterdam 060416 gebroken nekwervel na mishandeling; geen uitlokking, geen eigen schuld; tzv causaal verband tussen klachten en mishandeling is deskundigenonderzoek vereist
 54. Hof Arnhem-Leeuwarden 190116 civiel hoger beroep na afwijzing vordering benadeelde partij; nekletsel niet in causaal verband met bewezenverklaarde stomp in gezicht
 55. Rb Den Haag 181115 aansprakelijkheid na strafrechtelijke veroordeling mishandeling; beoordeling schadeposten
 56. Hof Amsterdam 271015 dief wordt door beveiliger aangehouden en verzet zich; letsel dief niet vast komen te staan
 57. Hof 's-Hertogenbosch 230615 volledige aansprakelijkheid mishandeling vastgesteld na deskundigenrapporten; beoordeling diverse schadeposten; geen matiging
 58. Hof Arnhem-Leeuwarden 260515 vrouw wordt mishandeld door de echtgenote van de man met wie zij een relatie heeft; kosten psychologische behandeling toegewezen
 59. Hof 's-Hertogenbosch 120515 langdurig huiselijk geweld door toenmalig echtgenoot; aanvang verjaring op datum aangifte; bewijsopdracht en deskundigenbericht gelast
 60. Rb Den Haag 210415 beenbreuk leerling na duw medeleerling; in beginsel onrechtmatig, maar noodweer als rechtvaardigingsgrond
 61. Rb Midden-NL 250215 mishandeling door buurvrouw; geen eigen schuld; causaal verband schadeposten
 62. Rb Noord-Holland 300714 burenruzie leidt tot gebroken pols; dader toegelaten tot tegenbewijs tav strafvonnis en bewijs eigen schuld
 63. Hof 's-Hertogenbosch 091214 onbedoeld bij vechtpartij betrokken geraakt en ten val gekomen; groepsaansprakelijkheid; geen eigen schuld vanwege alcoholgebruik
 64. Rb Noord-Holland 191114 gebroken pols na mishandeling met schep; vanwege voorafgaande bedreiging 20% eigen schuld
 65. Rb Den Haag 301014 voormalig arts vrijgesproken van mishandeling en oplichting patiëntes tzv borstvergrotingen
 66. Rb Zeeland-West-Brabant 131113 25% eigen schuld vechtpartij; verlies voortanden boven en onder
 67. Rb Rotterdam 130614 mishandeling met engelse sleutel; schadebegroting door rechtbank
 68. Rb Amsterdam 060514 regres zorgverzekeraar na woningoverval met geweld; feiten waartegen veroordeelde tegenbewijs moet leveren zijn onvoldoende gemotiveerd betwist
 69. Hof Arnhem-Leeuwarden 010414 appel van afwijzing vordering schadevergoeding benadeelde partij; geen eigen schuld aan mishandeling
 70. Rb Oost-Brabant 050314 vrijwilliger reisorganisatie aangevallen door verstandelijk beperkte man; curator en aansprakelijkheidsass man aansprakelijk
 71. Hof 's-Hertogenbosch 250214 hb na voeging; litteken in gezicht en psychische klachten na mishandeling met bierglas; eisvermeerdering niet ism goede procesorde
 72. Rb Arnhem 041011 medische aansprakelijkheid voor hersenvliesontsteking na mishandeling; deelgeschil afgewezen
 73. Rb Overijssel 111213 vordering mbt hersenletsel na mishandeling door partner; niet voldaan aan stelplicht mbt toedracht letsel
 74. Rb Zeeland-West-Brabant 290513 neusfractuur na mishandeling; gedaagde B onttrok zich niet uit groep en is hoofdelijk aansprakelijk
 75. Rb Den Haag 211113 veroordeling voor medeplegen poging zware mishandeling groepsleider forensisch centrum; vordering benadeelde partij
 76. Hof Amsterdam 270813 mishandeling; tegenbewijs mbt eerste klap geslaagd; 20% eigen schuld vanwege slaande beweging
 77. Rb Noord-NL 030913 zware mishandeling met neurologische schade en diverse breuken aangezicht, daders hoofdelijk aansprakelijk
 78. Rb Noord-NL 291013 mishandeling met glas in café; ondanks provocerend taalgebruik geen eigen schuld
 79. Rb 's-Hertogenbosch 020812 mishandeling buiten café met glas; partners hoofdelijk aansprakelijk voor schade
 80. Hof 's-Hertogenbosch 221013 mishandeling buiten café met glas; geen strafrechtelijk medeplegen, partner toch hoofdelijk aansprakelijk
 81. Rb Amsterdam 110913 enkelbreuk na vechtpartij; gedaagde dient uitlokking door eiser te bewijzen
 82. Rb Noord-Holland 040913 jongen wordt door groep jongens tegengehouden; een van hen slaat twee tanden uit zijn mond; allen hoofdelijk aansprakelijk
 83. Rechtbank Noord-NL 190613 in hoofdzaak aansprakelijkheid voor bierglas in oog; voorschot 25.000
 84. Rb Overijssel 280813 mishandeling; gebitsschade toegewezen na tandheelkundige expertise
 85. Rb Zeeland-West-Brabant 200213 onbedoeld bij vechtpartij betrokken geraakt en ten val gekomen; toedracht en rol gedaagden onzeker; osvo
 86. Hof Amsterdam 090413 oogletsel na gooien bierglas; redelijkheid en billijkheid staan niet in de weg aan beroep op opzetclausule
 87. Hof 's-Hertogenbosch 020413 afwijzing grootste deel van schadevordering na mishandeling met kettingslot
 88. Rb Zeeland-West-Brabant 270313 seksueel misbruik en mishandeling kerk; verzoek voorlopig getuigenverhoor
 89. Hof Amsterdam 231012 zware mishandeling; eerste klap of slaande beweging leidt tot eigen schuld, uitschelden onvoldoende voor eigen schuld; bewijsopdracht slachtoffer
 90. Hof 's-Hertogenbosch 161012 mishandeling met kettingslot; 35% eigen schuld omdat de confrontatie werd opgezocht
 91. Rb Middelburg 060612 mishandeling; dader aansprakelijk; onvoldoende gesteld tav inkomstenderving als gevolg van mishandeling; smartengeld € 400,00
 92. Rb Zwolle 110412 zware mishandeling met hakbijl; schade aannemelijk; in schadestaatprocedure aard en omvang schade en eigen schuld aan de orde
 93. Rb Utrecht 150812 zware mishandeling; geen sprake van strafrechtelijk uitlokken, wel aansprakelijkheid ex art. 6:166 BW
 94. Hof 's-Hertogenbosch 261010 groepsaansprakelijkheid voor mishandeling; psychisch letsel onvoldoende onderbouwd, blauw oog te gering voor smartengeld
 95. Rb Rotterdam 200612 terzake van gooien met koffiekopje; beroep op noodweer verworpen; beroep op noodweerexces gehonoreerd
 96. Rb Amsterdam 270411 caféruzie; oogletsel na gooien bierglas door lastiggevallen 17-jarig meisje
 97. HR 290612 mishandeling; aansprakelijkheid in groepsverband; blauw oog is niet te gering om voor vergoeding in aanmerking te komen
 98. Rb Arnhem 060612 gebroken knieschijf na ernstige mishandeling; geen eigen schuld door treiteren
 99. Rb Amsterdam 051211 B heeft A uitgelokt tot geven van klap. A is voor 25% aansprakelijk voor de schade van B
 100. Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven 050811, uitkering uit schadefonds vanwege buitensporig geweld op hockeyveld
 101. Rb Amsterdam 140911 verlies arbeidsvermogen na steek in oog met glas
 102. Hof 's-Hertogenbosch 210212 stellingen tzv mishandeling en causaal verband met nekhernia onvoldoende geconcretiseerd om eiser tot bewijslevering toe te laten
 103. Hof 's-Hertogenbosch 140212 dubbele kaakbreuk na vechtpartij, geen noodweer, maar wel bewijsopdracht terzake van de vraag wie als eerste begon te slaan
 104. Hof 's-Hertogenbosch 271211 mishandeling in het verkeer; oordeel over diverse schadeposten
 105. Rb Middelburg 040112 te weinig bewijs voor schade als gevolg van mishandeling, stelselmatige bedreiging en/of belediging
 106. Rb Dordrecht 301111 wildplasser wordt mishandeld door eigenaar beplaste woning; geen eigen schuld
 107. Hof Arnhem 060911 glas in gezicht; eenogigenverzekering, 15303,63, smartengeld 20000, invloed eigen schuld en uitkering schadefonds
 108. Rb 's-Hertogenbosch 030811 E wilde niet aan de kant gaan voor de auto van W, W ging slaan en schoppen, en is aansprakelijk
 109. Rb 's Hertogenbosch 030811 voor slag in gezicht is gedaagde aansprakelijk, voor trap in rug niet; ook niet hoofdelijk
 110. of 's Hertogenbosch 050711 schadebegroting na binnendringen woning en mishandeling bewoonster; smartengeld € 4.500,00
 111. Hof 's-Hertogenbosch 260711 nadere bewijslevering door tandheelkundige nodig
 112. Hof Den Bosch 280611 oordeel over causaal verband tussen (tandheelkundige) schade en mishandeling, deskundigenbericht door tandarts over in de toekomst te verwachten kosten
 113. Rb Rotterdam 300311 onzekerheid over causaal verband na mishandeling; omkeringsregel niet van toepassing, proportionele aansprakelijkheid
 114. Rb Den Haag 020311 ernstig oogletsel na mishandeling;
 115. Rb Arnhem 230311 [gedaagde] heeft, teneinde zijn echtgenote te ontzetten, [eiser] geslagen; vergoedingsplicht komt te vervallen
 116. Rb Utrecht 271010 vechtpartij op school waarbij kind door onbeveiligde ruit wordt geduwd;
 117. Rb Haarlem 010910 coma na vechtpartij
 118. Rb A.dam 210510 schade na mishandeling, uitlokking mishandeling door slachtoffer?
 119. Hof Den Bosch 200710 eigen schuld na billijkheidscorrectie 10% vanwege het feit dat slachtoffer zich zonder toestemming op het terrein van dader had begeven
 120. Rb A.dam 220610 feest; schade vanwege trap in gezicht;
 121. Rb Almelo 230610 caferuzie, dader voor 80% aansprakelijk voor schade als gevolg van gooien met bierglas
 122. Rb Haarlem 310310 80% eigen schuld bij eiser, aangezien deze begon met slaan
 123. Rb Utrecht 210410 vechtpartij waarbij jongen door ruit geduwd met ernstig oogletsel tot gevolg; duwer aansprakelijk
 124. Rb M. Burg 301109 bierglas in gezicht, kosten hersteloperatie, smartengeld, buitengerechtelijke kosten
 125. Hof L.warden 150909 rechtvaardigingsgrond voor toebrengen messteek
 126. Rb Zwolle 171208 vuistslag met ernstig hersenletsel; smartengeld 17000 geen eigen schuld
 127. Rb Arnhem 240908 Waardering getuigenbewijs over toedracht handgemeen waarbij eiser letsel heeft opge
 128. Hof A'dam 010408 mishandeling, verlies linker oog door steken met glas; geen eigen schuld geïntim.
 129. Hof Arnhem 040308 ruzie tussen tweelingzussen, hondenbeet; div. schadeposten
 130. Rb A'dam 230108 zwaar lichamelijk letsel door mishandeling; geen noodweer(exces); € 20.000,-
 131. Rb Arnhem 190907 oogletsel agv mishandeling met glas
 132. Rb Dordrecht 150807 vechtpartij tussen twee bezoekers en portier in discotheek; bezoekers aansprakel
 133. Rb Groningen 050907 vordering schadevergoeding na zware mishandeling faalt vanwege beroep op noodwee
 134. Afgetuigde boerenknecht krijgt vergoeding van kwart miljoen euro
 135. Rb Arnhem 280307 beveiliger van bar handelt onrechtmatig door bezoeker te duwen
 136. HR 171106 duw in een café; niet iedere gedraging die het risico van schade in zich bergt is O.D.

Subcategorieën

Deze website maakt gebruik van cookies