Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid voor geweld op de werkplek

Aansprakelijkheid voor geweld op de werkplek

Meer artikelen...

 1. RBZWB 040522 Werkgever niet aansprakelijk voor vechtpartij tussen werknemers nav verkochte auto met gebreken; geen verband met werkzaamheden
 2. RBROT 130821 zorgmedewerker stelt aangevallen te zijn door agressieve bejaarde; bewijsopdracht wn-er dat zij schade heeft geleden in uitoefening van werkzaamheden
 3. GHSHE 200721 geweld van verstandelijk beperkte client t.o.v. begeleider; arbeidsrechtelijke omkeringsregel tzv causaal verband n.v.t.
 4. RBNNE-300321 Inlener en uitlener elk voor 50% aansprakelijk voor val van podium beveiliger; onvoldoende instructie (3)
 5. GHARL 290113 Pedagogisch medewerker jeugdinrichting wordt geschopt door pupil; wg-er niet aansprakelijk
 6. RBLIM 110117 wg-er aansprakelijk voor trap van psychiatrisch patient in het gezicht van leerling verpleegkundige
 7. GHAMS 221019 veronderstellenderwijs aangenomen dat beveiligingsmedewerker in 2009 mishandeld is tijdens werk; wg-er niet aansprakelijk
 8. GHDHA 240919 trap in onderbuik door patiënt; geen bereidheid tot onderhandelen; geen schikkingscomparitie; verwijzing schadestaatproc.
 9. GHDHA 060819 trap in onderbuik door patiënt;afwezigheid risicotaxatie, zorgplicht werkgever
 10. RBOBR 240619 wg-er aansprakelijk voor schade die verpleegkundige oploopt bij fixeren psychotische patiënt
 11. RBROT 160119 bewijsopdrachten mishandeling pakketbezorger; wg-er dient nadere stukken in het geding te brengen
 12. Hof 's-Hertogenbosch 130916 mishandeling na werktijd door collega uitzendkracht; bewijsopdrachten; uitzendkracht tzv criterium 'in uitoefening van werkzaamheden' en inlener tzv zorgplicht
 13. Hof 's-Hertogenbosch 300118 mishandeling na werktijd door collega uitzendkracht; bewijsopdracht uitzendkracht slaagt; zorgplicht tzv veilige werkomgeving geschonden; voorschot
 14. Hof Arnhem Leeuwarden 300816 psychische klaten na mishandeling en bedreiging op de werkplek; wn-er dient aan te tonen dat geweld tegen medewerkers wel vaker voorkwam
 15. Rb Den Haag 220616 poging doodslag door collega bij tuinbouwbedrijf; geen functioneel verband, geen onveilige werkomgeving; wg-er ook niet aansprakelijk ogv 7:611 BW
 16. Rb Noord-Holland 270815 supermarkt aansprakelijk voor mishandeling klant door cassière; functioneel verband met werkzaamheden
 17. Hof Amsterdam 110815 letsel door buiten werktijd en niet op werkvloer gepleegde mishandeling door collega; gebrekkige nazorg wg-er; wg-er niet aansprakelijk ogv 7:658 BW, 7:611 of 6:170 BW
 18. Hof Arnhem-Leeuwarden 230615 psychische schade kassiere agv overval supermarkt; wg-er heeft met dummy-camera en stickers voldaan aan zorgplicht
 19. HR 260615 wg-er niet aansprakelijk voor letsel beveiliger door prikincident; bewijslast mbt zorgplicht wg-er; art. 81 lid 1 RO
 20. Rb Midden-NL 080415 letsel wn-er na overval supermarkt; geen specifieke maatregelen ter voorkoming binnendringen via magazijndeur; wg-er aansprakelijk
 21. Hof Leeuwarden 141210 agressie tegen opsporingsambtenaar; bevoegdheidsverdeling civiele en bestuursrechter
 22. Rb Overijssel 231214 KG; agressie collega is bedrijfsongeval in de zin van de CAO Sociale Werkvoorziening
 23. Hof 's-Hertogenbosch 100215 apothekersassistente springt uit raam bij overval nachtapotheek; niet voldaan aan zorgplicht mbt maatregelen en instructies
 24. Hof Den Haag 161214 school niet aansprakelijk voor letsel leerkracht na duw leerling; leerkracht slaagt niet in bewijs schending zorgplicht
 25. Hof 's-Hertogenbosch 090914 plotseling trekken aan arm zorgt voor schouderluxatie; werkgever aansprakelijk
 26. Rb Den Haag 180614 causaal verband SI-syndroom verpleegkundige en geweldsincident op werk aangenomen na eenzijdige expertise
 27. Rb Oost-Brabant 050314 vrijwilliger reisorganisatie aangevallen door verstandelijk beperkte man; reisorganisatie heeft aan zorgplicht tegenover vrijwilliger voldaan
 28. Rb Midden-NL 180913 mishandeling klant door onbekend gebleven winkelbediende; wg-er aansprakelijk
 29. Rb Limburg 290114 apothekersassistente springt uit raam bij overval op nachtapotheek; geen schending zorgplicht; wg-er niet aansprakelijk
 30. Rb Gelderland 280613 mishandeling groepsleider probleemjongeren door ex-cliënt; geen bewuste roekeloosheid; zorgplicht geschonden
 31. Rb Noord-NL 250913 psychische klachten na mishandeling en bedreiging op het werk; geen schending zorgplicht
 32. Rb Rotterdam 080513 PTSS na fysieke en verbale intimidatie bij Defensie; Staat aansprakelijk voor onrechtmatig handelen ondergeschikte
 33. Rb Midden-NL 180413 jeugdinstelling aansprakelijk voor knieletsel sociotherapeut na trap patiënt; niet voldaan aan zorgplicht
 34. Hof Leeuwarden 290113 groepleidster geschopt door pupil jeugdinrichting; geen schending zorgplicht
 35. Hof Amsterdam 150113 letsel groepsleidster na duw tijdens werkzaamheden; zorgplicht geschonden
 36. Rb Groningen 171111 pedagogisch medewerker jeugdinrichting geschopt door pupil; geen vergoeding ex artikel 7:658 BW
 37. december 2011: De Uitspraak: Is de TBS kliniek aansprakelijk als een patiënt zijn therapeut invalide slaat?
 38. Rb Groningen 171111 Rb: zorginstelling niet aansprakelijk ex art 7:658 BW voor letsel door agressieve patiënte
 39. HR 111111 Werkgever schendt zorgplicht tzv door TBS patient mishandelde sociotherapeut; geen verzekeringsplicht
 40. Rb Utrecht 100811 bewijsopdracht voor wg-er tzv informatie en instructie hoe ter voorkoming van schade te handelen in geval van een roofoverval
 41. Hof Amsterdam 280611 Hof gelast compartie tzv vordering hoofdconducteur na traumatische ervaringen
 42. Rb Utrecht 200411 kanton aansprakelijkheid werkgever voor agressief gedrag bewoner zorginstelling
 43. Rb Den Haag 100311 school niet aansprakelijk na duw leerling tegen leerkracht op schoolplein
 44. Rb Leeuwarden (kanton) 070910 werknemer wordt omgeduwd door leidinggevende. Duwer aansprakelijk en daarmee wg-er ex 6-170 BW
 45. Rb Assen 170209 en 250809 instelling niet aansprakelijk voor letsel sociotherapeut door agressief gedrag cliënt
 46. Rb Alkmaar 030609: werkgever niet aansprakelijk voor schade na roofoverval; aan zorgplicht voldaan
 47. Hof Den Haag, 231205 Medewerker geldautomaat beschoten door inbreker, werkgever aansprakelijk
 48. Hof 's Gravenhage 130106 ongeval bij aanhouden insluiper

Deze website maakt gebruik van cookies