Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Zwolle 040309 botsing heftruck en zijlader, eis tot wg-er, chauffeur zijlader, en diens wg-er

Rb Zwolle 040309 beknelling tussen heftruck en zijlader, werkgever, chauffeur zijlader, en diens werkgever aansprakelijk
Voormeld ongeval heeft eruit bestaan, kort gezegd, dat toen [eisende partij] in voormelde hal een aan [gedaagde 3] toebehorende heftruck aan het repareren was, een zijlader van [gedaagde 2], bestuurd door [gedaagde 1], zijnde een werknemer van [gedaagde 2], achteruit de hal is binnengereden en vervolgens tegen de stilstaande heftruck is gereden, waardoor [eisende partij], die aan de achterkant van de heftruck met de reparatie doende was, bekneld raakte tussen beide voertuigen en gewond raakte.
1.5
Door de inspecteur van de Arbeidsinspectie is een Ongevallenboeterapport (hierna: het rapport van de arbeidsinspectie) opgesteld. Omtrent de toedracht van het ongeval staat daarin het volgende:
“Het slachtoffer was bij [Vw] werkzaam als onderhoudmonteur in de afdeling Technische Dienst. Kort voor zijn ongeval werd hij buiten op het terrein aangesproken door een heftruckchauffeur. Deze had een probleem met een loszittend contragewicht op zijn heftruck. Hij vroeg het slachtoffer om er even naar te kijken en zo mogelijk te verhelpen. Het slachtoffer antwoordde bevestigend en vroeg aan deze chauffeur zijn heftruck alvast naar binnen te rijden. Toen het slachtoffer even later de hal van de Technische Dienst binnenkwam stond de truck daar al geparkeerd. Het slachtoffer gaf aan wel bemerkt te hebben dat de truck kort achter de toegangsdeur stond opgesteld. Hij ging echter direct aan de slag en constateerde dat er een grote bout van het contragewicht loszat. Hij was bezig deze aan te halen toen onverwachts de deur openging en er een zijlader de hal in kwam rijden. Ondanks het feit dat de chauffeur van deze zijlader even daarvoor het slachtoffer nog achter de te repareren truck had zien werken reed hij achterwaarts de hal binnen. Kennelijk was het hem ontschoten dat de truck in het normale rijpad stond en reed vol tegen de daar geparkeerde truck aan. Het slachtoffer kon helaas niet tijdig meer opzij springen en raakte bekneld tussen beide trucks.
Gebleken is dat de ter reparatie neergezette truck in het rijpad c.q. werkzone stond. Er bleken geen doeltreffende maatregelen te zijn genomen om te voorkomen dat de daar aanwezige werknemers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gewond raken door mobiele arbeidsmiddelen.
Dit is een overtreding van artikel 16, 10 lid van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 juncto artikel 7.17c,7e lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit zijnde een beboetbaar feit als bedoeld in artikel 9.9c onder g van datzelfde besluit.” (...)

Ten aanzien van de vraag of [gedaagde 3] toerekenbaar tekort is geschoten in de op haar rustende zorgverplichting, is de kantonrechter van oordeel dat die vraag bevestigend dient te worden beantwoord. Daartoe wordt het volgend overwogen. (...)
Anders dan [gedaagde 1] en [gedaagde 2] is de kantonrechter voorts van oordeel dat [gedaagde 1] toerekenbaar onrechtmatig heeft gehandeld jegens [eisende partij]. Vaststaat dat [gedaagde 1] de loods achteruit rijdend is binnengereden.Voorts is gesteld noch gebleken dat [gedaagde 1], nadat hij de roldeur had geopend en vóórdat hij de hal binnen reed, eerst achterom heeft gekeken om te bezien of de doorgang vrij was. LJN BH7627
Zie voor de onderlinge verhouding tussen gedaagde 1 en gedaagde 3: (ieder 50%) LJN BH7626
En voor de zaak tussen gedaagde 3 en diens verzekeraar: LJN BH7625
Als u zich afvraagt wat een zijlader is: Wikipedia
Meer ongevallen met heftrucks: www.letselschademagazine.nl

Deze website maakt gebruik van cookies