Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid wegbeheerder

Aansprakelijkheid wegbeheerder

Meer artikelen...

 1. RBNHO 210922 provincie niet aansprakelijk voor val met motor op 80 km/u-weg; geen gebrekkige weg (2)
 2. RBROT 111022 (2x) scooterrijder komt ten val over modder; zaken tov wegbeheerder en waarborgfonds lenen zich niet voor deelgeschil (2)
 3. GHSHE 190722 wegbeheerder aansprakelijk voor schade aan woning irt zwaar verkeer: maatstaf beoordeling; verwijzing stt-proc.
 4. RBMNE 290422 trein botst op fietser op NABO (niet-actief beveiligde spoorwegovergang); geen aansprakelijkheid (2)
 5. GHARL 050722 geen letsel; Vangrailconstructie gebrekkig idzv 6:174 BW? Benoeming deskundige, vraagstelling
 6. RBROT 270522 gemeente niet aansprakelijk wegens ontruimingstijd verkeersregelinstallatie; OTTO en CROW-richtlijnen (2)
 7. RBROT 250322 auto slipt op door tractoren besmeurd wegdek; onvoldoende schoonmaak, wel bebording; E.S. auto 25%
 8. RBROT 230222 Dat scooteraar viel door zand op wegdek staat niet vast, en, toch ook, geen sprake van OD (2)
 9. RBNHO 230222 Rb wijst af; tzv aansprakelijkheid scooterongeval bij chicane is in deelgeschil al beslist; van onjuiste juridische of feitelijke grondslag is niet gebleken
 10. RBGEL 020322 auto rijdt tegen al dan niet te hoge stoeprand. Gemeente niet aansprakelijk ogv 6:174 lid 1 BW. Geen ondeugdelijke opstal (2)
 11. RBOBR 070222 auto rijdt uit uitrit komende snorfietser aan; gemeente niet aansprakelijk voor hoge haag langs weg en uitrit; niet als wegbeheerder en ook niet als eigenaar terrein
 12. RBROT 260122 gemeente ogv 6:174 aansprakelijk voor botsing auto-motor op gebrekkig kruispunt
 13. HR 031221 81 RO. geen aansprakelijkheid wegbeheerder vanwege ongeval bromfietser bij boomwortelopgroei fietspad
 14. RBMNE 031121 Aanrijding met zakpaal; eigenaar aansprakelijk voor onvoldoende waarschuwen voor gevaarzetting; geen ES bestuurder
 15. PHR 011021 AG Wesseling-van Gent; aansprakelijkheid wegbeheerder vanwege ongeval bromfietser bij boomwortelopgroei fietspad
 16. RBROT 020621 vrachtwagen botst op overhangend pand. Gemeente niet aansprakelijk; had geen rekening hoeven houden met vrachtverkeer
 17. RBDHA 040321 Gemeente niet aansprakelijk voor val uit rolstoel agv oneffenheid parkeerterrein ziekenhuis
 18. RBGEL 011220 Eiser rijdt met auto tegen door gemeente vanwege snoeiwzh geplaatst onvoldoende zichtbaar dranghek; gemeente aansprakelijk
 19. GHAMS 271020 vordering tot verwijdering verkeersplateau en vergoeding van schade door trillingen passerend verkeer
 20. RBNHO 221020 geen aansprakelijkheid voor val op grillig pad met gat in berm en niet functionerende verlichting; berm maakt geen deel uit van wandelpad
 21. GHDHA 131020 Rijkswaterstaat aansprakelijk voor dodelijke val van brug vanwege wegens werkzaamheden verwijderde roosters
 22. RBROT 150819 verhaal van gemeente na ongeval met onder auto opkomende bollard; diverse bewijsopdrachten voor Gemeente
 23. RBMNE 130116 aansprakelijkheid wegbeheerder vanwege onvoldoende onderscheidende gele markering in relatie tot witte markering, die goed zichtbaar bleef
 24. RBROT 180419 botsing met slagboom; disfunctioneren waarschuwingssysteem brug is niet komen vast te staan
 25. GHSHE 090419 ongeval met brommer als gevolg van gebrekkige weg; verdeling 65% (Provincie) – 35% (bromfietser)
 26. GHSHE 120219 Gemeente niet aansprakelijk voor slip; onvoldoende bewijs tzv toestand wegdek en vewezenlijking gevaar daarvan
 27. RBDHA 141118 WAM-ass. geschaarde vrachtwagen verhaalt overlijdensschade hulpverlener; staat aansprakelijk vanwege ontbrekende roosters
 28. RBLIM 040215 Gemeente heeft de toedracht nimmer betwist, afwijzing deelgeschil over aansprakelijkheid
 29. Strafvervolging gemeente Stichtse Vecht: laatste woord hierover nog niet gezegd - door E. Gijselaar op ucall.nl op 290118
 30. Rb Rotterdam 131217 auto-ongeval door pollerinstallatie; schending zorgplicht gemeente
 31. Rb Noord-Holland 151117 geen letsel; auto-ongeval door verhoogde wegafscheiding; gemeente aansprakelijk vanwege nalaten vrij eenvoudig te realiseren veiligheidsmaatregel
 32. Hof 's-Hertogenbosch 281117 bromfietser botst op na flauwe bocht geplante boom; voorwaarden onderzoek ongevallenanalyse
 33. Rb Gelderland 020317 deelgeschil; bromfietser komt ten val door versleept dranghek; toetsing kelderluik-criteria; gemeente niet aansprakelijk
 34. Hof 's-Hertogenbosch 180717 bromfietser botst op na flauwe bocht in berm geplante boom; provincie aansprakelijk? nader onderzoek tzv toedracht
 35. Rb Limburg 010317 Letsel paard; met been door bruggetje gezakt. Eigen schuld ruiter 70% omdat ruiter ter plaatse niet mocht rijden.
 36. PIV-Bulletin 2016-5 Een voorwerp op de weg: is de wegbeheerder aansprakelijk? door mr. L. van den Ham-Leerkes;
 37. Hof 's-Hertogenbosch 190116 ongeval met elektrische rolstoel; gemeente als wegbeheerder niet aansprakelijk
 38. Rb Midden-NL 130116 wegbeheerder aansprakelijk voor onduidelijke weginrichting bij wegwerkzaamheden op snelweg
 39. Rb Oost-Brabant 081215 toedracht val op voetpad komt onvoldoende vast te staan; gemeente niet aansprakelijk
 40. Hof 's-Hertogenbosch 011215 val bromfietser door geleidelijke bult in wegdek van 5 cm hoog; gemeente niet aansprakelijk
 41. Rb Amsterdam 051115 geen letsel: gemeente na deskundigenbericht aansprakelijk voor schade aan geparkeerde auto door omgevallen iep
 42. Eenduidige kruispunten en rotondes belangrijke stap voor verkeersveiligheid - Rijksoverheid.nl op 11-11-2015
 43. Rb Oost-Brabant 090915 overlijdensschade; aansprakelijkheid van de wegbeheerder terzake van verhoogde hoekafronding
 44. Rb Overijssel 020714 motorrijder geslipt op wegdeel met nieuwe slijtlaag split; borden te kort voor split geplaatst; snelheidsbeperkend bord ontbrak
 45. Rb Amsterdam 181213 ongeval met trein op onbewaakte spoorwegovergang; ondanks kuil in de weg geen aansprakelijkheid gemeente
 46. Hof Arnhem-Leeuwarden 221013 regres ass op provincie; mbv getuigen tegenbewijs geleverd tegen aanname dat weg openbaar was; terugverwijzing
 47. Hof Amsterdam 040613 geen waarschuwing of visueel signaal; wegbeheerder aansprakelijk voor val scootmobiel door hoogteverschil in steiger rond molen
 48. Hof Amsterdam 150113 val scootmobiel door hoogteverschil in steiger rond molen; hof gelast descente
 49. Rb Den Haag 250213 scooterrijder rijdt in op omgewaaide boom; weg als zodanig niet gebrekkig; gemeente niet aansprakelijk vanwege ontbreken bekendheid gebrek; onderhoud boom voldoende
 50. Rb Rotterdam 200213 scootmobieler valt; verzakte, scheve en omhoogstekende tegels maken trottoir gebrekkig; bewijsopdracht mbt staat weg
 51. Hof 's-Hertogenbosch 061112 letsel bromfietser na rechtdoor rijden op T-splitsing; ondanks ontbreken schrikhek geen aansprakelijkheid
 52. Rb 's-Gravenhage 251012 eenzijdig ongeval brommerrijdster; feit van algemene bekendheid dat op wegen die door de duinen lopen zand op wegdek kan liggen; gemeente niet aansprakelijk
 53. Rb 's-Gravenhage 160812 snorfiets aangemerkt als motorrijtuig; roekeloos gedrag snorfietser, geen aansprakelijkheid HTM en gemeente
 54. Rb Zwolle 310712 geen letselzaak; geen schending zorgplicht gemeente; eigen schuld automobilist die met 60 km/h op bochtige weg de berm is ingereden
 55. Rb Rotterdam 060612 ongeval tram en snorfiets; gemeente heeft onveilige verkeerssituatie niet deugdelijk beveiligd, maar gevaar juist vergroot
 56. Rb Zwolle 071211 onvoldoende onderbouwing voor stelling dat sprake was van een gebrek aan de weg, bewijsaanbod gepasseerd
 57. Rb 's-Hertogenbosch 230212 Staat niet aansprakelijk voor val (leerling)motorrijder door lengtegroef in wegdek bocht
 58. Rb Dordrecht 250112 val met paard, relatie met toestand wegdek niet aangetoond, geen bijzonder zorgplicht tov paardrijders
 59. Rb 's-Hertogenbosch 201011 dodelijk ongeval off-the-road motorrijder na oversteken ivm werkzaamheden gegraven geul; leent zich niet voor deelgeschil
 60. Rb 's-Gravenhage, kanton, wegbeheerder voor 50% aansprakelijk voor schade met dosseerinstallatie (pollerinstalatie)
 61. Rb Almelo 250111 gemeente aansprakelijk voor schade opgetreden in slecht verlichte en onduidelijk aangegeven bocht
 62. Rb Middelburg 030310 beheerder rotonde, behoudens tegenbewijs, aansprakelijk voor gebrekkige inrichting rotonde
 63. Rb Haarlem 220910 scootmobieler komt ten val agv hoogteverschil van 20 cm in steiger rondom een historische molen; Kelderluikcriteria.
 64. Rb Assen 070410 tak op de weg na harde wind ; bromfietser tegen lantaarnpaal; gemeente niet aansprakelijk obv 6:174, want niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van corpora aliena
 65. Rb Utrecht 230610 motorfiets komt ten val op grit; voldoende waarschuwing, wegbeheerder niet aansprakelijk
 66. Hof 's-Hertogenbosch 130410 motorrijder ten val, wegbeheerder aansprakelijk.
 67. Rb Zwolle 260809 vrachtwagen kantelt op rotonde; gebrek rotonde niet aangetoond (tijdelijke regeling verhaalsrechten)
 68. Rb Utrecht 231209 ongeval in parkeergarage
 69. Rb Zutphen 141009 gemeente aansprakelijk voor schade door gevaarlijke bussluis
 70. De invloed van de Kelderluikcriteria op de aansprakelijkheid van de wegbeheerder ex artikel 6:162 BW en 6:174 BW
 71. Rb Den Haag 240609 crow-richtlijnen,onduidelijk of betrokkene al dan niet door verzakking is gereden
 72. Hof A.dam 270109 aansprakelijkheid gemeente m.b.t. (onveilig hoge) bermbegroeing; afgewezen
 73. Rb Utrecht 090108 aanrijding tussen auto en scooter bij wegversmalling
 74. Hof Den Bosch 040907 gemeente trof voldoende veiligheidsmaatregelen voor 'zakpaal'
 75. Hof Den Haag 290305 opgebroken fietspad: ongewone situatie waardoor verplichting effectieve maatregelen te nemen
 76. Rb Almelo 160507 eiser kan niet bewijzen dat hij de macht over het stuur verloor agv wegverzakking
 77. Hof Arnhem 130207 comparitie van partijen bij drempel; drempel niet gebrekkig
 78. Rb Haarlem 170107 auto raakt van onverlichte, openbare weg op Schiphol; gedaagde niet tekortgeschoten in haar verplichtingen
 79. Rb Arnhem 041006 Tak valt van boom, provincie bestrijdt dat boom gebrekkig was, bewijslast
 80. Hof Den Bosch 141106 snorfiets belandt in sloot na slip op modderige weg;15% eigen schuld
 81. De manier waarop gemeenten een klacht van een burger behandelen, is soms voor verbetering vatbaar.
 82. Rb. Utrecht 011106 weggetje glad door bladeren, auto te water; weg niet gebrekkig, zorgplicht
 83. Rb Leeuwarden 071205 Germeente waarschuwt onvoldoende voor gevaarlijke verkeersdrempel
 84. Rb Leeuwarden 210906 boomstronk 20 cm boven wegdek; onveilige verkeerssituatie; kelderluikcriteria
 85. Rechtbank Utrecht 210606: Aansprakelijkheid wegbeheerder; roadblocker; eigen schuld.
 86. Hoge Raad, 090606: aanwijzing gevaarlijk weggedeelte als "black spot", voortvarende verbetering?
 87. Rb zwolle 180406 skeelerongeval t.g.v. zacht asfalt
 88. Hof Den Bosch 061205 Vordering tegen provincie i.v.m slechte onderhoudstoestand
 89. Hof Arnhem 240106 ongeval t.g.v. te snel opkomende roadbarrier
 90. Rb Haarlem, kanton, 290306 Ongeval op noodweg

Deze website maakt gebruik van cookies