Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid werkgever voor vallen

Aansprakelijkheid werkgever voor vallen

Meer artikelen...

 1. RBLIM 140222 arbeidsongeval staat vast, schade ook; voor beoordeling zorgplicht is nader bewijs nodig; niet geschikt voor deelgeschil (3)
 2. RBDHA 080322 niet geschikt voor deelgeschil, onduidelijk of sprake is van arbeidsongeval, of dit plaatsvond op werkplek en of is voldaan aan zorgplicht (2)
 3. GHSHE 190422 Wn-er verstapt zich bij het afdalen van twee treden; dwarslaesie; Huis-, tuin- en keukensituatie. Geen schending zorgplicht
 4. GHDHA 051021 Val wn-er strandtent. Werkgever en verzekeraar zien af van bewijslevering tzv zorgplicht mbt vloer; wg-er aansprakelijk
 5. RBDHA 080921 wn-ster valt over emmer in paardenbox; verschillende lezing tzv omstandigheden; leent zich niet voor deelgeschil
 6. RBDHA 180821 Wn-ster valt bij pakken van bloembakken op hoogte; Zorgplicht niet geschonden; wn-ster had collega's kunnen vragen
 7. GHDHA 150621 wn-ster struikelt over kratten bij ophangen kerstkaarten; wg-er aansprakelijk. geen osvo; geen alledaags gevaar;
 8. GHDHA 200421 enkelletsel wn-er strandtent; bewijsopdracht wg-er tzv zorgplicht m.b.t. vloer.
 9. RBZWB 240221 struikelen over een rondslingerend rugzakje aan te merken als “huis- tuin- en keukenongeval”
 10. RBMNE 230920 Uitzendbureau en COA niet aansprakelijk voor val op buitenterrein
 11. GHSHE 150920 zorginstelling niet aansprakelijk voor val cliëntenbegeleidster; ook hoge werkdruk komt niet vast te staan
 12. GHARL 100320 wn'er valt over ovenrek dat collega heeft laten vallen; geen schending zorgplicht wg'er of onrechtmatige daad van collega
 13. RBOBR 120320 wn'er valt over kabelgoot (circa 10 cm hoog) en breekt zijn pols; formele en materiële wg'er aansprakelijk
 14. RBMNE 270219 huishoudelijke hulp ihk vd WMO valt terwijl zij twee vuilniszakken draagt. Werkgever niet aansprakelijk
 15. RBLIM 231019 wg-er niet aansprakelijk voor val bij laden matrassen in vrachtwagen
 16. RBDHA 150519 medewerkster hangt kerstkaarten op en komt ten val; geen schending zorgplicht maar osvo
 17. GHDHA 210519 Hoger beroep deelgeschil. Werkgever aansprakelijk voor val, ook als wn-ster gevallen is na het doen van prive boodschappen na werktijd/sluitingstijd.
 18. GHSHE 210519 wg-er aansprakelijk voor val champignonplukster, ondanks onduidelijkheid rond toedracht en ontbreken getuigen
 19. RBZWB 130319 chauffeur werkt mee bij bouw distributiecentrum en valt; onvoldoende duidelijke toedracht voor behandeling in deelgeschil
 20. GHSHE 130419 wg-er aansprakelijk voor val in sleuf tbv gasleiding na inkalven talud
 21. RBDHA 051218 oneffen vloer strandtent geen schending zorgplicht werkgever, ook al omdat oorzaak letsel onduidelijk is
 22. RBDHA 281118 Zorgplicht werkgever. Aanwezigheid opstapje voldoende duidelijk. Val door onoplettendheid werknemer
 23. GHAMS 150119 val over accuboormachine in bak van schaarhoogwerker, schending zorgplicht wg-er
 24. RBROT 011118 val schoonmaakster staat vast, maar toedracht niet, deelgeschil afgewezen; geen ruimte voor nadere bewijslevering
 25. RBAMS 160118 val piloot tijdens‘pre-flight’ inspectie; geen schending zorgplicht; wg-er niet aansprakelijk
 26. Hof Arnhem-Leeuwarden 090118 schoonmaakster stelt gevallen te zijn; wg-er betwist; wn-er dient te bewijzen dat haar bij haar werkzaamheden een ongeval is overkomen
 27. Rb Rotterdam 031117 val kapitein in douchecabine van schip; op meerdere punten bewijslevering geïndiceerd; verzoek afgewezen
 28. Rb Gelderland 310517 Schouderletsel door val over omhoogstaand latje op vloer (ca. 3 - 6 mm); wg-er aansprakelijk;
 29. Hof Amsterdam 250417 Geen schending zorgplicht bij val tijdens volgen BHV-cursus; geen aansprakelijkheid vanwege afwezigheid behoorlijke verzekering
 30. Rb Rotterdam 240217 Is werknemer gestruikeld over losliggende stenen? Vragen over toedracht ongeval. Werkgever aansprakelijk.
 31. Hof Arnhem-Leeuwarden 240117 Val in put bij (dagelijks) opnemen waterstand. Afstap van 62 cm levert een gevaarlijke arbeidssituatie op
 32. Rb Den Haag 280916 Werkgever die niet komt opdagen op zitting kan niet aantonen dat er voldaan is aan de zorgplicht. Aansprakelijkheid werkgever aangenomen.
 33. Rb Rotterdam 130716 universiteit niet aansprakelijk voor val wn-er over losliggende kabel op campus
 34. Hof 's-Hertogenbosch 210616 orderpicker valt van pallet in magazijn; werkgever aansprakelijk
 35. Hof Den Haag 020216 wg-er en rioolbedrijf aansprakelijk voor door wn-er opgelopen schade door val in vetput; schade bewust onvoldoende onderbouwd; verzoek voorschot afgewezen
 36. Rb Midden-NL 010715 val cateringmedewerker over ovenrek; geen ruimte voor bewijslevering in deelgeschil; geen schending waarschuwingsplicht; collega heeft niet onrechtmatig gehandeld
 37. HR 260615 val tijdens schoonmaken huurbusje; nauwelijks instructies; schending zorgplicht wg-er; art. 81 lid 1 RO
 38. Hof 's-Hertogenbosch 100315 val chauffeur; onduidelijke toedracht; wg-er niet geslaagd in opgedragen bewijs toedracht en/of nakomen zorgplicht; € 25.000 voorschot toegekend
 39. Rb Den Haag 080514 val in duiker tijdens maaiwerkzaamheden; wg-er niet geslaagd in (tegen)bewijs; wg-er aansprakelijk; voorschot € 5.000,00
 40. Rb Den Haag 250613 val in duiker tijdens maaiwerkzaamheden; schade in uitoefening werkzaamheden voorshands bewezen; bewijsopdracht wg-er mbt zorgplicht
 41. HR 031014 val over deurmat thuis na eerder bedrijfsongeval waarbij wn-er gebroken tenen opliep; motivering hof onbegrijpelijk
 42. Rb Zeeland-West-Brabant 180814 valkenier glijdt uit in vogelkooi; geen risico-inventarisatie en geen voorgeschreven schoeisel; zorgplicht geschonden
 43. Rb Den Haag 010714 val door vloer leidingschacht; zorgplicht geschonden
 44. Hof 's-Hertogenbosch 220714 val docente over scheerlijn tijdens introductiekamp; geen schending zorgplicht ex art. 7:658 BW
 45. Hof 's-Hertogenbosch 030614 verbranding door val in kookketel; geen bewuste roekeloosheid; onvoldoende maatregelen en toezicht; zorgplicht geschonden
 46. Hof Arnhem-Leeuwarden 110214 val over stofzuigerslang tijdens schoonmaken huurbusje; nauwelijks instructies; schending zorgplicht
 47. Hof Amsterdam 110214 val gehandicapte wn-er door schouderklop van collega; zorgplicht niet geschonden door ontbreken instructies
 48. Rb Oost-Brabant 170414 val van pluklorrie; kwekerij ziet af van bewijslevering mbt zorgplicht en bewuste roekeloosheid; aansprakelijk
 49. Hof 's-Hertogenbosch 010414 val chauffeur; onduidelijke toedracht; wg-er dient toedracht ongeval en nakoming zorgverplichtingen te bewijzen
 50. Rb Gelderland 120214 zzp-er valt door dak en onder bescherming van art. 7:658 lid 4 BW
 51. Rb Oost-Brabant 130214 val Poolse uitzendkracht van pluklorrie
 52. Rb Midden-NL 301013 val wn-er over rolly in supermarkt; zorgplicht niet geschonden; geen aansprakelijkheid wg-er ogv art. 7:658 BW of 6:170 BW
 53. Rb 's-Hertogenbosch 280513 val monteur; bedrijf dat failliete inlenende BV inleende aansprakelijk
 54. Hof 's-Hertogenbosch 200813 val vakkenvuller tijdens werkzaamheden wordt na getuigenverhoren niet bewezen geacht
 55. Hof 's-Hertogenbosch 180613 val over deurmat thuis niet toegerekend aan eerder bedrijfsongeval waarbij wn-er gebroken tenen opliep
 56. Rb Limburg 140313 val na betreden perceel zonder veiligheidsschoeisel; wg-er heeft zorgplicht mbt toezicht niet geschonden
 57. Rb Dordrecht 051212 ingeleende wn-er van (regresnemende) uitlener valt samen met inlener door roosters boven garage; geen schending zorgplicht door inlener
 58. HR 071212 ervaren leidinggevende valt door opwaaiende golfplaat; schending zorgplicht; afwezigheid toezicht op gebruik veiligheidsgordels
 59. Rb Groningen 111012 val bij achtervolging wanbetaler fietsenstalling; onvoldoende instructie; onvoldoende stellingname voor toelating tot levering tegenbewijs
 60. Rb Rotterdam 130612 val metselaar na speelse duw; werkgever van duwer en eigen werkgever aansprakelijk
 61. Rb Arnhem 300512 enkelletsel na val op bouwplaats; wg-er heeft aan zorgplicht voldaan indien platen van voldoende dikte aanwezig waren ter afdekking sparing
 62. Rb Breda 040412 val docente over scheerlijn tijdens introductiekamp; invloed verstrekte maar niet gebruikte zaklamp
 63. Rb Zutphen 290212 betonboorder valt over ijzervlechtwerk; was door opdrachtgever overgehaald om werk ondanks gevaar toch uit te voeren; werkgever aansprakelijk
 64. Rb Leeuwarden (kanton) 070910 val werknemer die in krappe doos was gaan staan. duwer aansprakelijk en daarmee wg-er ex 6-170 BW
 65. Hof Arnhem 290909 wg-er niet aansprakelijk voor val over pallets
 66. Hof Arnhem 011209 Leen Bakker Nederland/R.
 67. Rb Dordrecht 160709 onduidelijkheden rond val; volgt bewijsopdracht
 68. Rb Breda 240908 werkgever niet aansprakelijk na val op tegelpad; huis, tuin en keuken ongeval
 69. Rb Arnhem 080808 werknemer valt bij afstappen vrachtwagen over onder dekzeil verscholen oneffenheid
 70. HR 060608 wn-'er glijdt uit over (te klein) opstapje tussen als kantoorruimte gebruikte portacabins
 71. Rb Breda 121207 geen schending zorgplicht door wg; val is huis-,tuin- en keukenongeval
 72. Hof Den Bosch 240407 val over afzuigslang schuurmachine, schouderklachten. geen aansprakelijkheid, g
 73. HR 250507 Leger des Heils niet aanspr. voor ongeval vers. gehandicapte medew., stelpl en bewijslast
 74. Hof Den Bosch, 240407 val over afzuigslang schuurmachine; geen continu toezicht van wg vergen
 75. Rb Zwolle 080307 wn-er valt bij pakken zwaar pakket; Wg-er dient nakomen zorgplicht te bewijzen
 76. Hof Leeuwarden 070207 wn-'er valt over balk van 12 m lang en 25 cm hoog; schending zorgplicht

Deze website maakt gebruik van cookies