Zoeken

Inloggen

Bestuurs- of Burgerlijke rechter

Bestuurs- of Burgerlijke rechter

Meer artikelen...

 1. GHDHA 140720 nekklem tijdens training van pi-werker (ambtenaar); tzv 7:658 n.o. bij civiele rechter
 2. GHSHE 100320 Chroom 6; voormalig medewerkers van Defensie ontvankelijk
 3. RBGEL 110619 Ambtelijke aanstelling bij gemeente; kantonrechter niet bevoegd nu geen sprake van aovk; rb wel: Het staat verzoekster vrij haar verzoek in deelgeschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen
 4. RBDHA 290818 dienstongeval: bij civiele rechter geen beroep op 7:658 mogelijk, exclusief terrein voor bestuursrechter, wel beoordeling op 6:170
 5. Rb Limburg 140218 Chroom-6; voormalig medewerkers en Stichting niet-ontvankelijk gelet op bestuursrechtelijke rechtsgang
 6. Rb Rotterdam 280717 angststoornis ambtenaar; verzoek voorlopig getuigenverhoor afgewezen; bestuursrechter exclusief bevoegd tzv schadevergoeding ambtenaar
 7. Rb Den Haag 120313 nu het slechts gaat om de schadeomvang, keuzevrijheid terzake van civiele rechter ofwel bestuursrechter; ook in deelgeschil ontvankelijk
 8. Rb Midden-Nederland 270716 bestuursrechter bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over de vergoeding van schade aan een ambtenaar; verkeerde rechtsingang, veroordeling in de proceskosten
 9. Rb Den Haag 140716 ambtenaar gemeente komt ten val tijdens werk in oliehok; verzoek obv 7:658 niet-ontvankelijk
 10. Rb Den Haag 130416 ambtenaar gemeente komt ten val tijdens werkzaamheden; verzoek obv art 7:658; ambtshalve vraag of civiele rechter ontvankelijk is
 11. Hof Arnhem-Leeuwarden 040915 Bevoegdheid civiele rechter ter zake van het gevraagde voorlopig deskundigenonderzoek vooralsnog aangenomen
 12. Rb Den Haag 190515 civiele rechter is bevoegd, omdat bestuursrechtelijke weg niet is benut, verwijzing van kanton naar handel omdat geen sprake is van arbeidsrechtelijk geschil
 13. Hof Arnhem-Leeuwarden 270315 letsel hoofdagente; verzoek voorlopig deskundigenonderzoek; aanhouding mbt bevoegdheid civiele rechter en grondslagen vordering
 14. Hof Leeuwarden 141210 agressie tegen opsporingsambtenaar; bevoegdheidsverdeling civiele en bestuursrechter
 15. Rb Den Haag 010514 dienstongeval van agente met motorboot in 1994; civiele rechter bevoegd zolang bestuursrechter geen uitspraak heeft gedaan
 16. HR 170910 geen beroep op burgerlijke rechter na niet ontvankelijk verklaring bij bestuursrechter
 17. HR 301009 het stond ambtenaar vrij om voor burgerlijke rechter te kiezen
 18. Rb R.dam 220709 Rb plaats zaak op parkeerrol nu eiseres ook bestuursrechtelijk procedeert
 19. Rb R.dam 040608 keuzevrijheid tussen burgerlijke en best.rechter tot uitspr. is gedaan door rechter
 20. Hof Den Haag 161107 na bezwaar geen beroep in ambtenarenzaak; civiele rechter wijst om die reden af

Deze website maakt gebruik van cookies