Zoeken

Inloggen

Oordeel over BGK in deelgeschil

Oordeel over BGK in deelgeschil

Zie voor de kosten van de deelgeschilprocedure zélf: Kosten-van-Deelgeschil

Meer artikelen...

 1. RBAMS 260123 benadeelde na cessie vorderingsrecht aan gemachtigde tzv BGK niet ontvankelijk in deelgeschilprocedure
 2. RBMNE 240822 bgk verzocht 60,1 uur x € 250 + 21% = € 18.180,25, uren bovenmatig, toegewezen 20 uur x € 250,00 + 21% = € 6050,00
 3. RBROT 251122 BGK verzocht en toegewezen € 13.365,72 obv uurtarief € 265,00 + 6% + 21%
 4. RBLIM 211022 bgk: gevorderd € 16.707,08, onvoldoende gemotiveerd betwist; toegewezen excl. kantoorkosten, € 15.704,00
 5. RBOBR 231122 bgk € 17500,00, uurtarief € 313 + 4% onredelijk hoog
 6. RBNNE 281022 door verzekeraar geweigerde belangenbehartiger vordert bgk; afgewezen muv verschotten
 7. RBDHA 210422 geen verdere vergoeding BGK letseladviseur; verzocht 52 uur x € 250,00; begroot op basis van 38 x € 180,00
 8. RBMNE 130422 371 uren en, incl verschotten, een totaalbedrag van € 82.876,49 is bovenmatig; voorschot € 10.000,00
 9. RBNNE 040522 bgk cf verzoek toegewezen, kosten buitenproportioneel doch niet redelijk dat benadeelde dit deel vd schade moet voorfinancieren
 10. RBOBR 210422 tegenverzoeken SO tzv kosten en schade ontvankelijk maar afgewezen, mede vanwege € 8000,00 zoals ter zitting toegezegd
 11. RBGEL 070422 verzoek tzv causaal verband gebaseerd op medisch advies en rapport UWV afgewezen; voorschot ook afgewezen; bgk € 4715,38 wel toegewezen (4)
 12. RBROT 240322 bgk deels toegewezen; verzocht € 9.961,09, toegewezen € 5000,00, uren niet redelijk; uurtarief € 180,00, voor stagiaire, voor ervaren niet LSA-advocaat € 245,00
 13. RBGEL 070222 deelgeschil niet bedoeld als incassoprocedure; ncnp-afspraak; benadeelde heeft zelf geen belang in dit geschil; afwijzing
 14. RBROT 280122 verzoek tzv BGK laatste geschilpunt; niet geschikt voor deelgeschil, ten overvloede: hoofdsom 6000,-, bgk aangeboden € 4000,- meerdere € 2624,75 afgewezen
 15. RBOVE 280122 Toekenning voorschot op schadevergoeding en bgk letselschadebureau, bgk advocaat onvoldoende toegelicht
 16. RBAMS 180122 kosten tzv vaststelling van schade of ter verkrijging van voldoening buiten rechte afgewezen; voldoening is (nog) niet verkregen
 17. RBAMS 231221 voorschot bgk afgewezen; nu schade nog niet vaststaat kan de redelijkheid niet goed beoordeeld worden
 18. RBROT 291121 5000,00 voorschot bgk 2e bbh; overstap niet onbegrijpelijk vanwege opstelling ass, groot belang tzv juridische bijstand
 19. RBGEL 031121 bgk verzocht 8,7 uur x € 275,00 + 21% = € 2.936,73, toegewezen € 1.500,00 x 50% vanwege ES
 20. RBMNE 040821 bgk advocaat stagiair; verzocht 26 x € 245 + 7% + 21 % ; toegewezen 20 x (70 % van € 262,15) + 21% = € 4440,82
 21. RBAMS 190821 bgk gevorderd € 21.098,78; beroep op piv-staffel gaat niet op, maar daarop gebaseerde € 4.728,00 is vooralsnog redelijk (2)
 22. RBDHA 170920 BGK: verzocht 37 uur x € 265 +6% + 21%, toegewezen: 18 uur x € 250,00 incl BTW x 75% vanwege ES
 23. RBMNE 020621 veroordeling tot aanvulling op eerder vergoede bgk € 13.066,46; totaal € 32.990,73
 24. RBROT 310321 tzv BGK € 6.979,43 boven reeds vergoedde € 1.315,95 is niet aannemelijk dat deze voldoen aan dubbele redelijkheidstoets
 25. RBDHA 280121 bgk, verzocht € 10.221,48, deels niet onderbouwd, toegewezen € 2.683,18 (€ 5.366,35 x 50%) + € 750 (1500,00 x 50%)
 26. RBZWB 180221 redelijkheid kosten niet te beoordelen uit omschrijvingen als 'correspondentie in’, 'correspondentie uit’ en 'studie dossier'
 27. RBAMS 251120 deelgeschilprocedure niet geschikt om debat over bgk te beslechten na afronding schaderegeling; geen incassoprocedure
 28. RBOVE 050121 bgk 102 uur x 250,00 +21 % redelijk
 29. RBGEL 030920 Deelgeschilprocedure niet geschikt om debat over bgk te beslechten; schaderegeling al afgerond en SO staat buiten de discussie
 30. RBAMS 200820 Rb neemt geen beslissing over bgk; gesteld noch gebleken is dat het onderhandelingstraject agv discussie is gestaakt
 31. RBDHA 060420 na onjuiste/onduidelijke informatieverstrekking van slachtoffer; geen nadere vergoeding BGK
 32. RBROT 200320 BGK discussie; gevorderd: 13,18 x € 270,- + 21 + 6%= € 4.605,82 , veroordeeld tot: 10 x € 230,- + 21% = € 2.783,-
 33. RBOBR 210120 discussie over neuropsycholoog beslecht na zitting; bgk gevorderd € 6.070,97; afgewezen; onvoldoende inzichtelijk gemaakt
 34. RBDHA 121119 gevorderde BGK onredelijk hoog; afwijzing aanvullend voorschot € 16.900,00 nu reeds € 6.555,00 is voldaan, alsmede € 9.500,00 aan eerdere bbh
 35. RBGEL 180919 whiplash; BGK gevorderd € 23.389,13, waarvan € 13.214,40 betaald, aanvullend voorschot van € 7.000,00 toegewezen
 36. RBDHA 200519 BGK Mr's X & V € 24.059,85 en € 29.707,09, in feite incassogeschil; niet ontvankelijk en afgewezen; € 350,00 + 10% excl BTW onaanvaardbaar hoog
 37. RBMNE 061119 hoofdsom € 5.000,00, kosten vergoed € 3.985,66; aanvullend gevorderd € 1.769,85; toegewezen € 800,00
 38. RBDHA 030919 Verzoek tot aanvullende vergoeding bgk afgewezen; uren zijn niet noodzakelijk gebleken
 39. RBGEL 230719 redelijkheid bgk niet vast te stellen
 40. RBDHA 200219 deelgeschilprocedure onterecht ingesteld als incassoprocedure; misbruik van procesrecht
 41. RBROT 240719 na finale kwijting door slachtoffer is gemachtigde niet-ontvankelijk in deelgeschil over BGK
 42. RBROT 200519 BGK vergoed € 17.103,29 bij hoofdsom van € 18.000,00, vordering tot nabetaling van € 15.993,97 afgewezen
 43. RBDHA 150519 hoofdsom € 3.000,00; kosten vergoed € 2.728,11; aanvullend gevorderd € 1.810,00; niet redelijkerwijs noodzakelijk; afgewezen
 44. RBMNE 200319 afwijzing vordering openstaande buitengerechtelijke kosten
 45. RBDHA 220119 Verzoek ziet hoofdzakelijk op vaststelling buitengerechtelijke kosten; niet aangetoond dat kosten redelijkerwijs noodzakelijk waren
 46. RBOVE 090718 Zweeds recht, voorschot op bgk, verzocht 132 uur, uren bovenmatig, toegewezen in Zweedse Kronen 90 uur 1653 = 148.770
 47. Rb Amsterdam 220118 openstaande BGK € 14.791,33 volledig toegewezen
 48. Rb. Gelderland 181016 deelgeschil; kop-staartbotsing; geen betwisting causaal verband aanrijding en klachten ; wel betwiste BGK
 49. Rb. Gelderland 060116 vergoeding buitengerechtelijke kosten; korting omdat verwacht worden dat efficiënt wordt gewerkt
 50. Rb. Gelderland 110516 2e oordeel over voorschot BGK, weer toegewezen; kosten deels aan ass. te wijten
 51. Rb. Gelderland 140617 deelgeschil; vergoeding buitengerechtelijke kosten; overleggen polisvoorwaarden noodzakelijk;
 52. Rb Midden-Nederland 070617 rb passeert verweer tzv verhouding uren; uurtarief gematigd van € 270,00 excl naar € 270,00 6% kantoorkosten; € 13.934,42 BGK toegewezen
 53. Rb Oost-Brabant 210217 onterecht getrokken tanden; afgewezen verzoek voorschot terzake van BGK vanwege opstelling advocaat
 54. Rb Rotterdam 081216 vordering tzv bevoorschotting BGK; onbetaald gebleven deel declaraties (€ 3.835,58 van € 10.407,06) vormt geen breekpunt in onderhandelingstraject
 55. Rb Zeeland-West-Brabant 310316 verzoeken over BGK over en weer afgewezen; uurtarief € 250,—en € 255,— niet onredelijk; urenspecificaties geven de rechtbank onvoldoende concreet inzicht
 56. Rb Limburg 030915 deelgeschil kan ook zien op verschuldigdheid BGK; volledige toewijzing BGK, ook die ter inning van BGK
 57. Rb Overijssel 230215 vordering aanvullende BGK van € 7.083,86 onvoldoende onderbouwd

Deze website maakt gebruik van cookies