Zoeken

Inloggen

Bromfiets, Snorfiets ongevallen, Aansprakelijkheid

Bromfiets, Snorfiets ongevallen, Aansprakelijkheid

Meer artikelen...

 1. RBROT 230222 Dat scooteraar viel door zand op wegdek staat niet vast, en, toch ook, geen sprake van OD
 2. RBDHA 071221 rechts inhalende scooter en rechts afslaande (jonge) fietser komen in aanrijding; fietser niet aansprakelijk
 3. RBOBR 070222 RBOBR 070222 auto rijdt uit uitrit komende snorfietser aan; niet aansprakelijk obv art 19 RVV; hoefde geen rekening te houden met verkeersgedrag snorfietser
 4. RBOVE 201020 auto botst op linksafslaande scooter; niet geschikt voor deelgeschil; bewijslevering door getuigenverhoor noodzakelijk
 5. GHSHE 140921 Snorfietser haalt slingerende fietser in en komt ten val; onvoldoende gebleken van onrechtmatig handelen fietser
 6. RBDHA 040820 Dat inhalende bestelbus (1,84 breed) op 3 meter brede weg onvoldoende ruimte gaf aan scooter is niet komen vast te staan
 7. RBNNE 070721 fietser over stoep en tegen verkeer in raakt al dan niet scooter; scooter niet aansprakelijk (2)
 8. RBMNE 170321 auto rijdt fietspad op, scooter rijdt auto aan, 25 % ES voor scooter vanwege onoverzichtelijke situatie
 9. RBROT 100321 10-jarige fietser in tegengestelde richting op fietspad botst op voetganger met scooter ad hand; fietser niet meer dan 50% aansprakelijk (2)
 10. RBROT 120221 fietser maakt verkeersfout door snorfietser geen voorrang te verlenen; reflexwerking van 185 WVW; 20% ES
 11. RBDHA-261120 snorfietser rijdt plotseling overstekende fietser aan en vordert eigen schade; geen overmacht; fietser 80% aansprakelijk
 12. GHDHA 310320 auto verleent geen voorrang aan snorfietser; 30% ES snorfietser vanwege te hard rijden en niet dragen van helm
 13. RBGEL 220120 motorfiets rijdt te hard, passeert vluchtheuvel links; snorfietser steekt over en loopt knieletsel op; geen ES snorfietser
 14. GHAMS 170919 Ongeval tussen enige auto’s en een fiets met hulpmotor. toedracht niet komen vast te staan
 15. RBROT 070819 opgevoerde snorfiets op fietspad en geen voorrang verlenende auto; causaliteitsverdeling 50/50, na billijkheidscorrectie snorfiets 40% eigen schuld
 16. GHSHE 090419 ongeval met brommer als gevolg van gebrekkige weg; verdeling 65% (Provincie) – 35% (bromfietser)
 17. RBAMS 200219 alcoholhoudende bromfietser botst op andere bromfietser, 25% eigen schuld vanwege tegen het verkeer in rijden
 18. RBROT 230119 ernstig letsel bromfietser na ongeval met te hard rijdende auto, auto voor 100% aansprakelijk; geen eigen schuld
 19. RBMNE 060219 te hard rijdende, te brede tractorcomb. aansprakelijk voor schrik, val en schade scooter; ES 10% vanwege muziek; na billijkheidscorrectie 0%
 20. RBAMS 201218 scooterrijder botst op voetganger met paard, geen overmacht, reflexwerking art. 185 WVW en de R&B; voetganger 100% aansprakelijk
 21. RBAMS 190718 ongeval tussen auto en snorscooter die de auto rechts had ingehaald; automobilist aansprakelijk, geen eigen schuld
 22. GHSHE 030718 bromfiets komt op 4,1 meter brede weg in botsing met 2,4 m brede bestelwagen; bestelwagen aansprakelijk
 23. Hof 's-Hertogenbosch 281117 bromfietser botst op na flauwe bocht geplante boom; voorwaarden onderzoek ongevallenanalyse
 24. Hof 's-Hertogenbosch 180717 bromfietser botst op na flauwe bocht in berm geplante boom; provincie aansprakelijk? nader onderzoek tzv toedracht
 25. Rb Amsterdam 010617 Deelgeschil; botsing scooter-motorfiets; toedracht komt niet vast te staan; geen aansprakelijkheid
 26. Rb Den Haag 181116 Aanrijding auto-bromfiets.Twee versies SAF. Deelgeschil mede met oog op 1019z Rv afgewezen;
 27. Rb Amsterdam 020317 Pizzakoerier botst op betonblokken. Eigen schuld 50%, na billijkheidscorrectie 25%
 28. Rb Noord-Holland 100216 ongeval scooter met auto; verzoek om te oordelen of sprake is van een uitrit; geen uitrit gelet op bestemmings- en constructiecriterium
 29. Rb Midden-NL 200416 val met scooter door ontwijken fietser; geen overmacht; reflexwerking, causale verdeling 90/10
 30. Rb Den Haag 280416 ongeval snorscooter en rechtsafslaande automobilist; lezing automobilist komt niet overeen met proces-verbaal; volledig aansprakelijk
 31. Rb Oost-Brabant 250416 ongeval tuktuk, passagier draagt geen gordel; 25% gordelkorting, na billijkheidscorrectie volledige aansprakelijkheid
 32. Rb Den Haag 060416 rb komt tzv schuldverdeling en billijkheidscorrectie terug van bindende eindbeslissingen in deelgeschil
 33. Rb Gelderland 150915 verkeersongeval tussen auto en scooter; voorschot op schadevergoeding; afwijzing; causaal verband en schade onvoldoende onderbouwd
 34. Rb Oost-Brabant 160615 fout bromfietser valt in het niet bij de door de automobilist gemaakte fout; volledige vergoedingsplicht
 35. Rb Oost-Brabant 090915 aansprakelijkheid van de wegbeheerder terzake van verhoogde hoekafronding
 36. Rb Den Haag 101111 botsing tussen bromfietser zonder helm en rijbewijs en alcoholische fietser; beoordeling bewijs schade
 37. Rb 's-Gravenhage 070711 botsing tussen bromfietser zonder helm en rijbewijs en alcoholische fietser; fietser ogv gemaakte fouten aansprakelijk; bewijsopdracht mbt schade
 38. Hof Den Haag 020914 botsing tussen scooter en alcoholische fietser; niet bewezen dat botsing gevolg was van fout fietser
 39. Rb Rotterdam 160215 snorfietser rijdt tegen uitstekende brievenbus en overlijdt
 40. Rb Zeeland-West-Brabant 040315 ongeval snorscooter en auto; vanwege opvoeren geen, vanwege onvoldoende voorzichtigheid wél 25% eigen schuld; na billijkheidscorr 0%
 41. Rb Zeeland-West-Brabant 260314 ongeval scooter en uit uitrit komende auto; 50% eigen schuld bestuurder scooter vanwege alcohol en hoge snelheid; voorschot € 7500,-
 42. Rb Amsterdam 150514 bromfiets wijkt uit voor over de stoep achteruitrijdende bestelbus en valt op trambaan: osvo
 43. Rb Midden-NL 201113 te hoge snelheid bromfietser (40 à 45 km/uur) leidt tot 25% eigen schuld, na billijkheidscorrectie 20%
 44. Rb Amsterdam 271113 toedracht ongeval snorfietser komt niet vast te staan; geen aansprakelijkheid
 45. Rb Den Haag 300913 val scooter agv van inparkerende auto, afgewezen: scooter kwam plotsklaps van stoep en reed tegen de rijrichting in
 46. Rb Midden-Nederland 140813 brommer rijdt 40 waar 30 mag, auto aan verkeerde kant weg; auto voor 90% aansprakelijk
 47. Hof 's-Hertogenbosch 020713 ongeval bromfietser; causaal verband whiplash aangenomen
 48. Rb Amsterdam 300513 aanrijding bromfietser en auto; beide verkeerslichten gelijktijdig op groen; auto aansprakelijk
 49. Rb Den Haag 121212 ongeval bromfietser; toedracht ongeval kan niet worden vastgesteld, geen omkering bewijslast
 50. Rb Utrecht 191212 slagboom daalt op scooter; 50% eigen schuld vanwege negeren rood stoplicht
 51. Hof Amsterdam 201112 frontale botsing bromfietsers; ass. inhalende bromfietser niet geslaagd in bewijs dat slachtoffer te hard en niet uiterst rechts heeft gereden
 52. Rb 's-Gravenhage 160812 snorfiets aangemerkt als motorrijtuig; roekeloos gedrag snorfietser, geen aansprakelijkheid HTM en gemeente
 53. Rb Haarlem 240512 botsing 16-jarige scooter-rijdster en 14-jarige fietser; beiden voor 50% aansprakelijk voor elkaars schade; geen billijkheidscorrecties
 54. Hof Amsterdam 251011 toegelaten tot het leveren van tegenbewijs door middel van getuigen dat slachtoffer niet te hard heeft gereden
 55. Rb Rotterdam 140312 botsing tram-snorscooter, tram aansprakelijk; tramwaarschuwingslicht regelt geen voorrang; snorscooter als zwakkere verkeersdeelnemer
 56. Rb 's-Gravenhage 120212 geen letselzaak: botsing rechtsafslaande auto en snorfiets; snorfiets aangemerkt als motorrijtuig
 57. Rb Rotterdam 261011 te hard rijdende auto, bocht te ruim nemende bromfiets 50/50%; bromfietser aangemerkt als kwetsbare weggebruiker
 58. Hof Amsterdam 190311 ongeval met bromfiets, toepasssing omkeringsregel bij alcohol in het verkeer
 59. Rb Rotterdam 230311 val met bromfiets bij wegrijden na bijna-ongeval; hevige gemoedsbeweging die niet voor rekening van slachtoffer dient te komen
 60. Rb Den Haag 090211 botsing op onverharde weg, kruising van gelijkwaardige wegen of uitrit
 61. Rb Zutphen 221010 geen eigen schuld passagier wegens meerijden met te hard rijdende bromfietsbestuurder, deelgeschill
 62. Rb Utrecht 120510 aansprakelijkheid bromfietser voor ongeval tgv inhalen fietsers, opgevoerde bromfiets,
 63. Rb R.dam 130509 50 % es; losschietende bromfietshelm, te hoge snelheid en tas van 2 kg aan stuur
 64. Hof Arnhem 181207 bromfiets rijd te hard - auto maakt fout - auto is 50% aansprakelijk
 65. Hof Arnhem 280807 botsing v omkeringsregels; rijden oiv alcohol en zonder bromfietscertificaat
 66. Rb Arnhem 050907 aanrijding tussen tractor en opgevoerde scooter; 60:40 eigen schuld
 67. Rb Middelburg 140906 bromfiets rijdt tegen bouwcontainer; eigen schuld,

Deze website maakt gebruik van cookies