Zoeken

Inloggen

Causaal verband bij whiplash

Causaal verband bij whiplash

Meer artikelen...

 1. RBAMS 200820 krampverschijnselen na auto-ongeval zijn niet komen vast te staan
 2. GHAMS 070720 ook in hoger beroep geen causaal verband tussen ongeval, klachten en VAV na faillissement
 3. GHDHA 210720 causaal verband tussen de klachten en beperkingen, zoals gerapporteerd door deskundigen, en ongeval aangenomen
 4. GHARL 110820 2x achteropaanrijding; causaliteitsbeoordeling naar DE en NL recht
 5. GHSHE 210720 nader deskundigenbericht nodig ter beoordeling van whiplash bij pre-existente cervicobrachialgie bij discopathie met HNP C5-C6
 6. GHARL 210720 geringe Delta v geeft reden voor gerede twijfel en deskundigenrapport dient om die twijfel weg te nemen; volgt afwijzing
 7. GHAMS 140420 uitdraaiende bus schampt auto, t.z.v. letsel geen consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten
 8. GHARL 260520 ernstige pijnklachten, andere somatische klachten en PTSS; geen substraat, wel toerekening
 9. RBLIM 130520 geen begin van bewijs voor toename pré-existente klachten na vooraanrijding
 10. GHSHE 190499 verkeersongeval; whiplash; causaal verband; einduitspraak Hof inzake Zwolsche Algemeene/De Greef
 11. GHARL 250220 whiplash dierenarts; klachtenpatroon consequent en consistent; causaal verband bewezen; geen opzettelijke misleiding of aggravatie
 12. RBDHA 190220 plausibiliteitstoets; deel klachten wel, deel klachten geen ongevalsgevolg
 13. RBGEL 180919 whiplash, plausibiliteitstoets; Juridisch causaal verband; voorschot wegens studievertraging
 14. RBAMS 130619 na neurologische en psychiatrische expertise blijkt voor de rechter geen consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten, ook al omdat deel medisch dossier ontbreekt
 15. RBAMS 220519 ongeval 2003; aanvulling medisch dossier nodig, en benoeming psychiater en neuroloog tbv beoordeling plausibiliteitstoets
 16. RBMNE 100519 afwijzing verzoek om bevoorschotting; nader medisch en arbeidsdeskundig onderzoek is nodig
 17. RBROT 290519 whiplash student geneeskunde; vz-arts levert bruikbaar rapport, wordt wel opgeroepen voor nadere mondelinge toelichting
 18. RBNHO 290519 geen causaal verband tussen ongeval en faillissement bedrijf; bestaan van geheugen- en concentratieklachten niet aannemelijk gemaakt
 19. GHARL 280217 moeilijk objectiveerbaar letsel, toepassing Zwolsche/De Greef, volgt voorstel benoeming verzekeringsarts
 20. RBAMS 151118 Whiplash met lage rugklachten; 7 jaar later opgetreden HNP doorbreekt causaal verband
 21. RBMNE 010818 causaal verband, mede met het oog op vlgs neuroloog niet ongevalgerelateerd deel klachten; voornemen benoemen arbeidsdeskundige
 22. GHSHE 300816 whiplash, pre-existente rugklachten, gebondenheid aan rapporten deskundigen
 23. RBGEL 290818 Whiplash. Causaal verband; Beoordeling neuro-psychologische expertise; Verwijzing naar comparitie.
 24. RBGEL 240718 beoordeling plausibiliteit klachten adhv documentatie in medisch dossier
 25. GHARL 030718 schadebegroting bezien vanuit de bedrijfseconomische prestaties in het verleden en prognose voor situatie zonder ongeval
 26. RBAMS 170518 achterop aanrijding; verzoek niet prematuur; gelet op rapportages geen c-v tussen klachten en ongeval
 27. Whiplashstichting.nl 05-18 Beperking looptijd schade bij whiplashklachten - door J. Roth
 28. RBDHA 210218 verzoek tot bevoorschotting rechtsbijstandkosten afgewezen met het oog op pre-existentie
 29. RBAMS 210318 causaal verband tussen ongeval en psychische klachten; matige therapietrouw als invloed bij begroting schade
 30. PIV-Bulletin 2018-1 De lichtere bewijsregel die nooit bestond Hoge Raad 8 september 2017, conclusie A-G Wuisman
 31. HR 090318 whiplash; psychische predispositie; arbeidsvermogensschade beperkt tot 5 jaar na ongeval; art 81 lid 1 RO
 32. Hof Arnhem-Leeuwarden 200218 toepassing plausibiliteitstoets i.p.v. criterium Zwolsche Algemeene/De Greef; comparitie van partijen gelast
 33. PHR 120118 whiplash; psychische predispositie; arbeidsvermogensschade beperkt tot 5 jaar na ongeval; rechts- en motiveringsklacht faalt
 34. Rb Rotterdam 131117 deelgeschil; achterop aanrijding met geringe snelheid; geen causaal verband tussen whiplashklachten en ongeval
 35. Rb Gelderland 130917 whiplash; Delta V 4-8 km/u, causaal verband niet aangetoond, inconsequenties en aggraveren klachten tijdens neuropsychologisch onderzoek
 36. Rb Oost-Brabant 080917 whiplashklachten onvoldoende onderbouwd met enkel huisartsjournaal, mede gelet op pre-existente klachten
 37. HR 080917 vijf verkeersongevallen; benadeelde blijft in gebreke tzv stelplicht; art 81 lid 1 RO
 38. Hof Den Haag 290817 whiplash; causaal verband tussen psychische klachten, ongeval en wijze van bevoorschotting en houding ass. afgewezen
 39. Rb Gelderland 270717 whiplash; verkeersongeval in Dld; beoordeling causaal verband naar Duits recht; voornemen deskundigenbericht
 40. Rb Rotterdam 140617 Deelgeschil; kop-staart botsing; causaal verband aangenomen na expertiserapporten neuroloog en neuropsycholoog
 41. Rb Noord-Nederland 140617 Rb wil opnieuw een deskundige benoemen om causaal verband vast te stellen
 42. Rb Midden-Nederland 070617 Deelgeschil; kop-staart botsing; ruime toerekening; othopedisch chirurgische expertise nodig om effect herniaklachten te kunnen vaststellen;
 43. Rb Midden-Nederland 070617 Toelichting van dhr. mr. J.F. Roth
 44. Hof Arnhem Leeuwarden 040417 Frontale botsing; causaal verband whiplashklachten na jarenlang te hebben doorgewerkt? formulering uitgangspunten schadebegroting tbv comparitie
 45. Rb Overijssel 301116 nadere vragen voor deskundige na internet- en observatie-onderzoek
 46. Rb Overijssel 211216 bodemprocedure door aansprakelijke partij tzv causaal verband; volgt benoeming deskundigen en toewijzing vordering in reconventie tzv voorschot
 47. Rb Amsterdam 211216 achteropaanrijding; klachten uit rapport neuroloog en neuropsycholoog in causaal verband met ongeval
 48. Rb Overijssel 290616 nav vordering aansprakelijke ass: beperkingen ondanks rapport vza/ma onvoldoende geconcretiseerd en onderbouwd om tot bewijslevering te komen
 49. Rb Rotterdam 201016 whiplash; betwisting causaal verband; vordering om schaderegeling op te pakken te vaag; afgewezen
 50. Rb Midden-Nederland 121016 letsel profvoetballer; vorderingen tzv verliesverdienvermogen, studievertraging en BGK afgewezen
 51. Rb Den Haag 200916 whiplash; beslissing causaal verband vereist voorlichting mbt psychische conditie en de klachten van voor het ongeval
 52. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 230916 KG; verzekeraar betwist met medisch advies causaal verband whiplashklachten; rb stelt eiser in gelegenheid op kosten gedaagde een neurologische second opinion te vragen
 53. Hof 's-Hertogenbosch 270916 ogv deskundigenbericht neuroloog is causaal verband tussen ongeval uit 1996 en whiplashklachten na 15 september 2001 niet komen vast te staan
 54. Rb Rotterdam 150716 whiplash, verzoek tzv juridisch causaal verband tussen ongeval en klachten afgewezen; tegenverzoek tzv ontbreken causaal verband ook afgewezen
 55. Rb Midden-Nederland 070916 moeilijk objectiveerbaar letsel (whiplash), somatisatie en pre-existente ADHD; causaal verband aangenomen
 56. Rb Amsterdam 010616 whiplash; oordeel over causaal verband in deelgeschil is geen bindende eindbeslissing; in bodemgeschil volgt verzoek aan neuroloog tot nadere toelichting
 57. Rb Den Haag 030516 whiplash; klachten en causaal verband met het ongeval staan onvoldoende vast voor voorschot van 70000,00
 58. Rb Gelderland 010616 vordering aansprakelijke partij inhoudende dat volledige schade is vergoed; Rechtbank wil deskundigenbericht gelasten
 59. Hof 's-Hertogenbosch 200911 whiplash; na neurologisch onderzoek volgt verzekeringsgeneeskundig en arbeidsdeskundig onderzoek
 60. Hof Arnhem-Leeuwarden 240516 whiplash zelfstandige management consultant; aggravatie onvoldoende aangetoond; causaal verband grotendeels aangenomen
 61. Rb Noord-Holland 210416 whiplash; ass. weigert medewerking deskundigenbericht neuroloog en neuropsycholoog, causaal verband aangenomen; plausibiliteitstoets
 62. Rb Overijssel 100416 whiplash en pre-existente klachten; vaststellen ongevalsgevolgen whiplash niet geschikt voor deelgeschil, onderzoek deskundigen nodig
 63. Rb Overijssel 170216 whiplash; causaal verband tussen klachten en ongeval aangenomen
 64. Rb Midden-NL 170216 whiplash; verzoek aanvullend voorschot afgewezen omdat causaal verband niet kan worden vastgesteld obv medische informatie behandelende sector
 65. Rb Overijssel 041115 whiplash minderjarige; verklaring voor recht tzv causaal verband met ongeval
 66. Rb Amsterdam 241214 whiplash; wel klachten, maar geen beperkingen ogv rapportage neuroloog neuroloog
 67. Hof 's-Hertogenbosch 151215 twee ongevallen (26 maart 1993 en 5 februari 2007); deskundigenonderzoek (neuroloog, verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige
 68. Rb Limburg 091215 whiplash; niet-valide npo; klachtenpatroon plausibel; causaal verband aangenomen, predispositie staat niet aan toerekening in de weg; FML UWV leidend voor aard en omvang beperkingen
 69. Rb Gelderland 021015 KG tzv voorschot zelfstandige duiker/verpleegkundige afgewezen; klachten en causaal verband staan onvoldoende vast
 70. Rb Den Haag 141015 whiplash zelfstandige timmerman; postwhiplashklachten wel, rugklachten en psychische klachten vanwege financiele problemen geen gevolg ongeval (2)
 71. Rb Limburg 211015 whiplash; rb is aan uitspraak in deelgeschil gebonden als aan een eindbeslissing in tussenvonnis; geen onjuiste juridische grondslag
 72. Rb Overijssel 100615 whiplash stratenmaker/konijnenfokker: causaal verband tussen ongeval en klachten; terechte kritiek op FML VA; vraagstelling verzekeringsarts en arbeidsdeskundige
 73. Hof 's-Hertogenbosch 160413 verergering klachten en beperkingen t.t.v. echtscheiding toegerekend aan ongeval vanwege ruime toerekening
 74. Rb Limburg 090915 whiplash; twee ongevallen; toegenomen letsel na 2e ongeval onvoldoende onderbouwd, geen mengschade of alternatieve causaliteit
 75. Rb Gelderland 050815 whiplash en psychische klachten biodynamische boer gevolg ongeval
 76. Rb Rotterdam 240615 whiplash: neuroloog en orthopeed duiden geen beperkingen; verklaring fysiotherapeut en rapportages UWV zijn onvoldoende
 77. Hof 's-Hertogenbosch 210715 whiplash; gedurende beperkte periode causaal verband tussen schizofrenie en ongeval; deskundigenonderzoek nodig mbt lichamelijke klachten
 78. Rb Midden-NL 050615 whiplash; causaal verband aangenomen obv 6 jaar oud expertiserapport
 79. PIV-Bulletin 2015-2 Causaal verband in whiplashzaken: wat ik niet zie dat is er niet?, door mr. W.H.M.J. Pelckmans; naschrift door mr. P. Oskam en drs. A.M. Reitsma
 80. Rb Rotterdam 170215 whiplash DGA; causaliteitsvraag te complex voor deelgeschil, want deskundigenbericht noodzakelijk
 81. Rb Den Haag 240215 verzoek medewerking ass. aan nieuw delta-V onderzoek en onafhankelijk medisch onderzoek; voorlopig deskundigenbericht passend
 82. Rb Amsterdam 260215 whiplash taxichauffeur; onvoldoende bezwaren tegen rapportage neuroloog; causaal verband komt niet vast te staan
 83. HR 130215 art. 81 lid 1 RO; psychische klachten na whiplash; klachten mbt causaal verband en waardering deskundigenberichten
 84. Rb Midden-NL 241214 whiplash; causaal verband tussen klachten/beperkingen en ongeval; oordeel over rol csqn-verband bij omvang schade
 85. Rb Noord-NL 261114 whiplash dierenarts; gezien resultaten persoonlijk onderzoek vereist vaststelling causaal verband nadere bewijsvoering
 86. Hof 's-Hertogenbosch 120814 whiplash onderneemster; mede gelet op omvang schade recht op inzage in patiëntenkaart vanaf 2 jaar voor ongeval
 87. Rb Zeeland-West-Brabant 290114 door HA niet beschikbaar gestelde patiëntenkaart staat niet in de weg aan bruikbaarheid rapportage; CV aangenomen
 88. Hof Amsterdam 180613 whiplash; neuroloog kan geen beperkingen duiden, VA wel; door UWV aangenomen beperkingen zijn ongevalsgevolg
 89. Rb Gelderland 110314 whiplash; dienen beperkingen adhv plausibiliteitscriterium te worden vastgesteld
 90. Rb Noord-NL 140514 whiplash; ongeval zelfstandige management consultant uit 1997; causaal verband psychische en lichamelijke klachten aangenomen
 91. Rb Oost-NL 180213 whiplash; ongeval uit 1995; obv rapporten neuro- en neuropsycholoog zijn klachten gevolg van ongeval; mbt vav is nader bewijs nodig
 92. Rb Midden-NL 220114 whiplash; kort geding; vordering aanvullend voorschot wordt na beoordeling deskundigenbericht afgewezen
 93. Rb Midden-NL 181213 whiplash artsenbezoeker; cv aangenomen; beantwoording beperkingenvraag vraagt meer dan rapport bza
 94. Rb Den Haag 031213 whiplash; causaal verband lage rugklachten en ongeval niet aangetoond
 95. Rb Noord-Holland 211113 whiplash; nav rapporten neuroloog, neuropsycholoog en psychiater juridisch causaal verband aangenomen
 96. Rb Midden-Nederland 131113 whiplash; verzoek voorschot afgewezen omdat voor causaal verband medisch onderzoek nodig is
 97. Rb Noord-Nederland 300813 whiplash; gemotiveerde betwisting medisch CV noopt tot deskundigenonderzoek waarvoor dgs zich niet leent
 98. Rb Den Haag 221013 whiplash; oorzaak klachten, klachten voor ongeval en afwezigheid alternatieve verklaring is niet (nader) onderbouwd; geen CV
 99. Rb Limburg 141013 whiplash; gestelde toename klachten niet vast te stellen; rb komt niet toe aan causaal verband
 100. Hof Arnhem Leeuwarden 100913 oordeel over invloed eerder en later ongeval, beperkte looptijd
 101. Rb Overijssel 110613 whiplash; causaal verband subjectieve klachten dmv psychiatrisch onderzoek bewezen
 102. Hof 's-Hertogenbosch 020713 ongeval bromfietser; r; causaal verband whiplash aangenomen
 103. Rb Midden-NL 120613 whiplash; causaal verband hoofd- en nekpijn; mate klachten kan niet objectief worden vastgesteld
 104. Hof Den Bosch 140513 whiplash; nav deskundigenbericht psychiater; psychische klachten en arbeidsongeschiktheid ongevalsgevolg
 105. Rb Oost-NL 130313 cognitieve beperkingen die worden versterkt door wijze waarop benadeelde daarmee omgaat zijn gevolg ongeval
 106. Rb Midden-NL 240413 whiplash; klachten passend bij fibromyalgie, causaal verband met ongeval aangenomen
 107. Rb Rotterdam 200313 ogv de ter beschikking staande stukken geen definitief oordeel klachten en cv mogelijk; psychiatrische expertise nodig
 108. Rb Rotterdam 270313 whiplash; causaal verband met ongeval; veroordeling ass tot medewerking onderzoek VA
 109. Hof Amsterdam 260313 obv psychiatrisch onderzoek wordt causaal verband met aanpassingsstoornis aangenomen
 110. Hof 's-Hertogenbosch 120213 npo: geen geobjectiveerde cognitieve stoornissen; wel plausibele beperkingen
 111. Rb Rotterdam 060213 whiplash; met gegevens uit behandelende sector en stukken UWV onvoldoende onderbouwd verzoek tzv toerekening klachten en beperkingen
 112. Hof Amsterdam 181212 whiplash; Hof beperkt looptijd VAV tot 1 jaar wegens pre-existente klachten
 113. Rb Zutphen 251012 whiplash; klachten zijn veroorzaakt door het ongeval; verzekeringsarts moet beperkingen vaststellen
 114. Hof Leeuwarden 091012 whiplash ongeval 7 juli 1994; ook subjectieve klachten kunnen tot relevante beperkingen leiden, mits plausibel; psychiatrisch deskundigenbericht gelast
 115. Rb Arnhem 260912 whiplash; geen concentratie- en geheugenstoornissen; wel bewegingsbeperking nek; causaal verband aangenomen
 116. Rb Rotterdam 101012 whiplash; voor het ongeval aanwezige klachten die kunnen leiden tot nek- en hoofdpijn (hvs en stress) doen aan c.v. niet af
 117. Rb 's-Gravenhage 170812 whiplash; causaal verband tussen klachten en ongeval, ondanks discrepanties bij neurologisch onderzoek, aangenomen
 118. HR 210912 art. 81 RO, geen causaal verband tussen schade aan arbeid- en verdienvermogen en ongeval
 119. Rb Utrecht 220812 whiplash; ogv medische stukken zijn klachten aan te merken als gevolg ongeval aanwijzingen voor aggraveren, niet voor malingeren
 120. Hof ´s-Hertogenbosch 161110 voorloper van HR-220312-art-81-RO-ongeval-met-hydraulische-klep-van-veerboot
 121. Hof 's-Hertogenbosch 150512 hof volgt psychiatrisch deskundige; schade agv ernstige depressieve stoornis kan worden toegerekend
 122. Rb Zutphen 250412 voorlopige voorziening; whiplash; causaal verband voorshands aangenomen
 123. Rb Breda 160412 whiplash en depressie; causaal verband niet doorbroken door ongevallen voor en na het verkeersongeval, evenmin door persoonlijkheidsstructuur
 124. Rb Amsterdam 280312 Rb acht medisch huisartsenjournaal van voor het ongeval noodzakelijk voor beoordeling c.v. commotio en whiplash
 125. Rb 's-Hertogenbosch 280312 whiplash, 2 ongevallen, afwijzing vordering vanwege o.m. onvoldoende onderbouwing; NB: rb begroot totale schade op € 669.69 en ass heeft al € 250.000,00 betaald
 126. Rb 's-Gravenhage 080312 whiplash, door neuroloog aangegeven klachten en beperkingen staan in causaal verband met ongeval
 127. HR 220312 art. 81 RO; ongeval met hydraulische klep van veerboot; geen causaal verband met "whiplashklachten" aangenomen
 128. Piv bulletin 2012, 1, Hof Arnhem 5 juli 2011 Verlichting bewijspositie benadeelde whiplash? Mevrouw mr. A.J.J.G. Schijns, Kennedy Van der Laan
 129. Rb Rotterdam 070212 De rb stelt vast dat (whiplash) klachten gevolg zijn van ongeval en gelast medewerking aan vza en ad onderzoek
 130. Rb Amsterdam 261011 rechtbank volgt neuroloog: wel klachten geen beperkingen
 131. Rb Amsterdam 261011 - rechtbank volgt neuroloog: wel klachten geen beperkingen, - aanvullend onderzoek door vg
 132. Rb Amsterdam 141211 Klachten reeel, etc, maar deskundigenbericht neuroloog biedt onvoldoende bewijs van beperkingen
 133. Rb Amsterdam 140911 klachten reëel en niet overdreven, maar geen beperkingen aangetoond met neur. en psych. rapport; afwijzing benoeming vza en ad-er
 134. Rb 's-Hertogenbosch 130711 whiplash, beoordeling causaal verband 2e ongeval nadat nav eerder ongeval een schadevergoeding van Hfl. 550.000,00 was overeengekomen
 135. Hof 's-Hertogenbosch 111011 o.g.v. rapporten neurochirurg,neuroloog, reumatoloog en psychiater staat causaal verband tussen nek- en hoofdpijnklachten vast; t.a.v. concentratie nader onderzoek nodig
 136. Rb 's-Gravenhage 241011 deelgeschil whiplash; klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven
 137. Hoe ver zijn we met het objectiveren van whiplash(achtige) klachten? Mw. Mr. L Schuurs PIV-Bulletin 2011, 6
 138. Rb Utrecht 280911 whiplash(achtige) klachten ongevalsgevolg? overwegingen m.b.t. medische- en juridische causaliteit
 139. Rb 's-Gravenhage 110711 deelgeschil; geen sprake van predispositie t.a.v. door psychiater beschreven klachten
 140. Rb Zutphen 100811 whiplash Beoordeling causaal verband a.d.h.v. deskundigenberichten van neuroloog, neuropsycholoog en psychiater
 141. Hof Arnhem 050711 whiplash; oordeel over causaal verband
 142. Hof Den Bosch 260411 whiplash, beoordeling expertiserapport, bestaan van klachten en causaal verband aangenomen; situatie zonder ongeval dient nader onderzocht
 143. Hof Amsterdam 120411 neuroloog stelt, de richtlijnen van de beroepsvereniging volgend, geen beperkingen. Hof: inkomensschade door ongeval niet aannemelijk
 144. De juridische beoordeling van het postwhiplashsyndroom: stand van zaken. Mr. A. Kolder
 145. Rb Amsterdam 160311 causaliteitsonzekerheid m.b.t. psychische decompensatie dient niet geheel en onverkort in het nadeel van betrokkene te werken
 146. Rb A.dam 091210 geen causaal verband tussen door neuropsych. geduide beperkingen en ongeval
 147. Hof Den Bosch 161110 whiplash; oordeel over letsel waarbij het in de normale lijn der verwachtingen liggende herstel uitblijft
 148. Hof Den Bosch 161110 whiplash; dat neuroloog psychische klachten buiten beschouwing laat betekent niet dat deze niet ongevalgerelateerd zijn
 149. Hof A.dam 210910 vervolg Hof Adam 260509 bewijslevering over periode waarin klachten niet medisch gedocumenteerd zijn slaagt; volgt psychiatrisch onderzoek
 150. Hof A.dam 260509 twee ongevallen, laat bezoek aan huisarts, verklaring personen in de omgeving van eiser over tussenliggende peridoe; invloed psychische klachten
 151. Hof L.warden 100810 whiplash; klachten reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven
 152. Rb Utrecht 280410 whiplash, 3 ongevallen, twee valpartijen als gevolg van duizelingen; alle schade toegerekend aan eerste ongeval,
 153. Hof Arnhem 080909 whiplash, goudsmid afwijzing verlies arbeidsvermogen vanwege ontbrekend causaal verband,
 154. Hof A.dam 260509 whiplash Hof volgt rapportage uit 2006 over ongeval in 1994; geen schade
 155. Hof A.dam 260509 whiplash; Hof volgt rapportage uit 2007 over ongeval in 1997; geen beperkingen
 156. HR 110408 whiplash 81 RO; verband tussen ongeval, nekklachten, psy. klachten en latere klachten
 157. Rb R'dam 060208 whiplash; rechterlijk oordeel over neurologische en psychiatrische expertise
 158. Rb Breda 270208 postwhiplash/postcommotioneel syndroom; causaal verband tussen ongeval en schade
 159. Hof Den Bosch 120208 whiplash; geen medische afwijkingen die klachten kunnen verklaren
 160. Hof A.dam 061207 whiplash; eisen aan oorzakelijk verband; Hof vernietigt oordeel rb
 161. Rb Arnhem 051207 persoonlijkheidskenmerken doorbreken causaal verband tussen ongeval en letsel niet
 162. Rb Den Haag 220807 causaal verband tussen verkeersongeval en arbeidsongeschiktheid; whiplash en PTSS
 163. Hof Arnhem 070307 whiplash, cognitieve beperkingen niet aangetoond
 164. Rb Almelo 020305 whiplash, klachten objectief vastgesteld; aggravatie, geen simulatie
 165. Rb. A'dam 131206 Klachten reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven?
 166. Hof Den Bosch 311006 whiplash, preëxistente klachten, arbeidsongeschiktheid geen gevolg ongeval
 167. Rb Roermond 080306 Causaal verband bij Whiplash
 168. Rb Utrecht 150306 Causaal verband bij chronisch pijnsyndroom na arbeidsongeval
 169. RB Utrecht 150306 causaal verband bij whiplash 2

Deze website maakt gebruik van cookies