Zoeken

Inloggen

Artikelen

CRvB 170106 Verhouding tussen het CBBS en het FIS

Verhouding tussen het CBBS en het FIS: Het is de Raad -evenals de rechtbank- opgevallen dat in de onderhavige zaak de verzekeringsarts in de FML van 14 mei 2002 in rubriek V het item 7 ‘boven schouderhoogte actief zijn’ heeft gewaardeerd met een score 0 (‘normaal, kan tenminste 5 minuten achtereen boven schouderhoogte actief zijn (gordijnen ophangen)’), terwijl het met dit onderdeel van de belastbaarheid corresponderende item 11 op de bijlage belastbaarheidsprofiel van 10 juli 1998, waarnaar zij zoals hiervoor aangegeven in haar rapportage verwijst, is gewaardeerd met de score 0 voor de rechterschouder (‘werken boven schouderhoogte is niet mogelijk. Rechts.’) en de score 2C voor de linkerschouder (‘werken boven schouderhoogte gedurende 2 uur per werkdag 5 minuten aaneengesloten. Links.’).
De Raad stelt vast dat de verzekeringsarts noch de arbeidsdeskundige aan dit aspect specifiek aandacht heeft geschonken of op dit punt een nadere toelichting heeft gegeven.
Wat daar verder ook van zij komt het de Raad voor dat de aangegeven verschillen in waardering van de belastbaarheid van gedaagdes schouder, zoals die onder het FIS-systeem diende, en thans onder het CBBS dient te worden onderzocht en vastgesteld, niet zijn terug te voeren op het feit dat het FIS en het CBBS onvergelijkbare grootheden zouden zijn.
Centrale Raad van Beroep 17-01-2006 LJN AU9852

Deze website maakt gebruik van cookies