Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Arnhem 200106 UWV dient stukken die ten grondslag liggen aan CBBS te verstrekken

Rechtbank Arnhem, 20-01-2006:
Eiser voert aan dat verweerder ten onrechte de volgende informatie niet of onvoldoende heeft verstrekt.
a. De functie-enquêteformulieren van alle SBC (Standaard Beroepen Classificatie)-codes alsmede de mutaties daarop;
b. Beleidsstukken waaruit de vorderingen en handelingen blijken die vóór 1 juli 2005 moeten leiden tot aanpassing van het CBBS ( Claim Beoordelings- en Borgingssysteem);
c. De rapporten van de wetenschappelijke vakspecialisten die mee hebben gewerkt aan de totstandkoming van het CBBS;
d. Beleidsstukken waaruit blijkt dat punt 28 van het FIS (functie-informatiesysteem) maar gedeeltelijk is overgenomen;
e. Beleidsstukken van de bepaling van de lage normaalwaarde met daarbij de opgave van de normaalwaarde zoals die oorspronkelijk is geweest/vastgesteld.

De rechtbank
verklaart het beroep voor zover dit betrekking heeft op de weigering de onder b genoemde gegevens te verstrekken, niet-ontvankelijk;
verklaart het beroep voor het overige gegrond;
vernietigt het bestreden besluit voor zover dit betrekking heeft op de weigering de onder a en c genoemde gegevens te verstrekken;
LJNAV1040 Zie ook de site van eiser: De Groot Heupner

Deze website maakt gebruik van cookies