Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Den Haag 020909 uitsluiting vanwege verzwijging en vanwege rijden op Nürburgring

Rb Den Haag 020909 uitsluiting vanwege verzwijging en vanwege rijden op Nürburgring
4.19. De rechtbank is van oordeel dat de reconventionele vordering ook op deze grondslag slaagt. Uit de door Unigarant in het geding gebrachte stukken blijkt zonder meer dat de Nordschleife-Nürburgring een voormalig Formule 1 circuit is, waarop men tegen betaling de stuurmanskunsten kan testen. Dat het circuit thans niet meer voor wedstrijden als Formule 1 circuit in gebruik is doet aan het karakter van circuit niet af. Ook het feit dat de Nordschleife-Nürburgring formeel een openbare weg is waar dezelfde regels gelden als op normale Duitse snelwegen is niet van belang. Doorslaggevend is dat de Nordschleife aangelegd is om te dienen als circuit en als zodanig, anders dan een normale openbare weg, niet is ontworpen om zo veilig mogelijk te zijn maar juist om zo uitdagend mogelijk te zijn. Op de Nordschleife-Nürburgring worden bovendien, zoals op een circuit gebruikelijk is, rondes gereden. Het gaat niet om een openbare weg in de gebruikelijke zin van het woord die door het normale verkeer benut wordt om van de ene bestemming naar de andere te komen.

4.20. De rechtbank is in het licht van het bovenstaande van oordeel dat [A.] bij de melding van de schade op het aanrijdingsformulier had moeten vermelden dat het (eenzijdige) ongeval had plaatsgevonden op de Nordschleife-Nürburgring. Hij heeft dat echter nagelaten en vermeldde slechts: "reed in Eiffelgebergte, de weg liep naar beneden slingerend. provinc. weg". Dit brengt mee dat hij de verzekeringsuitkering te kwader trouw heeft aangenomen en dat de gevorderde wettelijke rente derhalve, zoals door Unigarant ter comparitie betoogd, op de voet van artikel 6:205 BW toewijsbaar vanaf de dag volgende op die van de betaling.
LJN BJ6417

Deze website maakt gebruik van cookies