Zoeken

Inloggen

Expertise, Deskundigenbericht in Deelgeschil

Expertise, Deskundigenbericht in Deelgeschil

Meer artikelen...

 1. RBAMS 090519 inzet van vza pas wanneer medische klachten en beperkingen en causaal verband vaststaan; volgt afwijzing verzoek in deelgeschil
 2. RBDHA 240620 verzoek te verklaren voor recht dat wg-er dient mee te werken aan (nieuwe) psychiatrische expertise leent zich niet voor deelgeschilprocedure
 3. RBOBR 070720 snijincident bij opensnijden dozen; voorschot tzv kosten van medisch expertise afgewezen
 4. RBNHO 110620 overeenstemming bereikt, toch belang bij beschikking; verzoek tzv ad-onderzoek toegewezen; vraagstelling ad-er
 5. RBOBR 200520 zes uitspraken over onduidelijkheid in psychiatrische rapportage; eenzijdige vragen vz niet ontoelaatbaar
 6. RBNHO 160420 RB beschouwt het als een verzoek tot benoeming deskundige en wijst het verzoek af; verzoek nadere bevoorschotting ook afgewezen
 7. RBNHO 200220 deskundige (psychiater) licht in deelgeschil ter zitting toe dat hij mate klachten niet kan vaststellen; ongevalsrelateerde klachten niet aannemelijk gemaakt;
 8. RBNHO 150819 deelgeschil; oproep deskundige om ter zitting een nadere toelichting te geven op zijn rapport
 9. RBAMS 151118 veroordeling tot medewerking aan deskundigenbericht door vza
 10. Hof Amsterdam 181212 deelgeschil niet geschikt om aanvullende vragen aan in bodemprocedure benoemde deskundige voor te leggen
 11. Rb Gelderland 160118 licht schedel/hersenletsel; één van de twee symptoomvaliditeitstests onvoldoende; nadere informatie deskundige nodig tzv causaal verband; verzoek afgewezen
 12. Rb Noord-Holland 191017 verkeersongeval; toewijzing psychiatrische expertise, neurologische expertise pas bij eindtoestand
 13. Rb Gelderland 220617 deelgeschil; klachten voor en na operatie cts; rb gelast medewerking aan buitengerechtelijk deskundigenbericht
 14. Rb Midden-Nederland 150717 Deelgeschil; nadere instructies en afspraken mbt deskundigenberichten
 15. Rb Noord-Holland 020616 rb gelast ass. mee te werken aan psychiatische expertise
 16. Rb Midden-NL 041215 verzoek in deelgeschil tot medewerking aan oogheelkundig deskundigenbericht afgewezen; tegenverzoek voorlopig deskundigenbericht toegewezen
 17. Rb Den Haag 081215 tegenverzoek tot het gelasten van een deskundigenonderzoek valt buiten het toepassingsbereik van de deelgeschilprocedure
 18. Rb Midden-NL 050615 whiplash; voor een deskundigenbericht is in een deelgeschil geen plaats, nu dit naar zijn aard tijdrovend en duur zal zijn
 19. Rb Den Haag 240215 verzoek medewerking ass. aan nieuw delta-V onderzoek en onafhankelijk medisch onderzoek; voorlopig deskundigenbericht passend; afwijzing verzoek
 20. Rb Gelderland 010414 delay; nadere instructie nodig mbt tot in deskundigenbericht veronderstelde uiting klachten; deelgeschil afgewezen
 21. Rb Amsterdam 020114 bezwaren rapport neuroloog onvoldoende onderbouwd en geen vragen aan deskundige gesteld; rapport als uitgangspunt schaderegeling
 22. Rb Rotterdam 031213 whiplash; toezending eenzijdige medisch adviezen naar deskundigen; mede nav uitlatingen ass geen belang meer
 23. Rb Arnhem 051212 geschil over keuze psycholoog voor hulponderzoek bij expertise kinderneuroloog; ass. dient medewerking aan expertise te verlenen
 24. Rb Arnhem 030512 verlamming na injectie ipv pijnmedicatie bij gordelroos; geen zwaarwegende bezwaren deskundigenrapport
 25. Rb Midden NL 021013 expertise op gezamenlijk verzoek niet bindend, rapport voldoet niet aan de te stellen eisen
 26. Rb Rotterdam 301013 verkeersongeval in België; Belgisch recht van toepassing; Belgische deskundige benoemd
 27. Rb Noord-Holland 250713 met oordeel over soort onderzoek, persoon deskundige, vragen en tijdspad is rb klaar; niet gelijk aan voorlopig deskundigenbericht
 28. Rb Den Haag 230713 tandartsenpraktijk aansprakelijk; verzoek benoeming deskundige afgewezen ivm art. 202 Rv
 29. Rb Den Haag 240513 verzoek medewerking aan expertise neuroloog afgewezen; in wezen verzoek voorlopig deskundigenbericht
 30. Rb Oost-Brabant 160413 causaal verband rugklachten aangenomen; beperkingen dienen door VA te worden vastgesteld, maar verzoek terzake leent zich niet voor deelgeschil
 31. Rb Rotterdam 160413 tegenverzoek tot medewerking aan onderzoek AD-er prematuur omdat onderzoek VA nog moet plaatsvinden
 32. Rb Rotterdam 270313 whiplash; causaal verband met ongeval; veroordeling ass tot medewerking onderzoek VA
 33. Rb Den Haag 120313 inhalatie anti-rain spray; kritiek op deskundigenrapport moest geuit worden toen daar gelegenheid voor was
 34. Rb Oost-Nederland 280213 gemiste diagnose hersentumor huisarts; expertise bindend; oordeel over diverse bezwaren
 35. Rb Den Haag 250213 deelgeschil niet bedoeld voor deskundigenbericht
 36. Rb 's-Gravenhage 301112 tetraparese na operatie nekhernia; deskundige past rapport aan na aanvullende verklaringen; ook wederpartij mag weer reageren
 37. Rb Arnhem 101212 veroordeling ass. tot medewerking aan neuropsychologisch hulponderzoek door de persoon die de deskundige wil inschakelen
 38. Rb Rotterdam 071112 verzoek psychiatrische expertsierapporten bindend te verklaren afgewezen; gezichtspunten
 39. Rb Utrecht 031012 re-integratie onderhoudsmedewerker; gelet op gang van zaken en gevoerd overleg kan ass. niet meer in redelijkheid een medische expertise verlangen
 40. Rb Utrecht 230512 benoeming deskundige in deelgeschil; uitgangspunten schadeafwikkeling; gebondenheid aan rapportage arbeidsdeskundige
 41. Rb Utrecht 050912 letsel fietser na aanrijding met bus; geen steekhoudende en zwaarwegende bezwaren tegen rapportage psychiatrisch deskundige
 42. Rb Utrecht 190912 letsel door gebrekkige trippelstoel; geen steekhoudende en zwaarwegende bezwaren tegen rapportage orthopedisch deskundige
 43. Rb Utrecht 010812 rechtbank oordeelt dat verzekeraar alsnog aanvullende vragen mag stellen
 44. Rb Utrecht 280312 causaal verband kan niet worden vastgesteld op basis van enkel gegevens uit behandelend sector, geen benoeming deskundige in deelgeschil
 45. Rb 's-Hertogenbosch 190712 beoordeling psychische klachten na observatieonderzoek; onbevangen oordeel deskundige
 46. Rb Arnhem 140612 mes in arm slachter; verzoek deskundigenbericht kan beoordeeld worden maar bijdrage aan totstandkoming vso is ic onvoldoende onderbouwd
 47. Rb Utrecht 200612 nekklachten, ongeval uit 1991; verzoek ass. dat rapporten als uitgangspunt dienen te gelden bij de verdere schade afwikkeling toegewezen
 48. Rb Dordrecht 270612 psychiatrische expertise mislukt wegens ontbreken vertrouwen; verzoek medewerking ass. aan nieuwe expertise toegewezen
 49. Rb Middelburg 110112 verzoek voorlopig deskundigenbericht buiten toepassingsbereik van deelgeschilprocedure
 50. Rb Maastricht 010312 whiplash, verzekeraar gebonden aan neuro-, neuropsychologische en psychiatrische rapporten
 51. Rb Amsterdam 260112 whiplash bezwaren tegen eerder neurologisch deskundigenbericht gegrond, connexiteit met ander desk.ber.
 52. Rb 's-Gravenhage 200112 whiplash; geen oordeel tzv causaal verband rb stelt partijen voor neuroloog, evt (neuro)psycholoog, verzekeringsarts en/of arbeidsgeneeskundige aan te zoeken
 53. Rb Rotterdam 010212 gezamenlijke rapportages dienen als bindend uitgangspunt te gelden; ass. dient me te werken aan een nader vza/ad onderzoek
 54. Rb Amsterdam 281211 verzoek te bepalen dat ass. medewerking verleent aan expertise, geen verweer, toch afwijzing verzoek is te weinig concreet
 55. Rb 's-Hertogenbosch 080212 gemiste diagnose tzv tibiaplateaufractuur; geen ruimte voor nadere vragen aan de deskundige in dit deelgeschil
 56. Rb Rotterdam 010212 medische aansprakelijkheid, verzekeraar zkh dient kosten deskundige te betalen
 57. Rb Rotterdam 110112 causaal verband tussen ongeval en nekhernia; rapportage van desk. leidend voor partijen; geen oordeel over VAV;
 58. Rb Arnhem BV0279 verklaring voor recht dat bevindingen ingeschakelde expert bindend zijn; ass. heeft recht verwerkt bezwaren in te brengen
 59. Rb Arnhem 300911 verzoek te verklaren dat ass. gebonden is aan de conclusies van de arbeidsdeskundige; afgewezen
 60. Rb Arnhem 070911 verzoek meewerken aan desk.bericht brengt tijd en moeite niet binnen, maar buiten deelgeschil mee, afgewezen
 61. Rb Arnhem 070911 verzoek neurologische, verzekeringsgeneeskundige,arbeidsdeskundige en rekenkundige expertise te bevelen afgewezen
 62. Rb Breda 051211 Afwijzing verzoek deskundigenonderzoek en benoeming deskundigen nu dit geen deelgeschil is.
 63. Rb Rotterdam 091111 partijen zijn gebonden aan rapport neuroloog maar aanvullende rapportage door vza, ad-er en orthopeed ligt in de rede; te ingewikkeld
 64. Rb Haarlem 280911 partijen dienen expertiserapportages als uitgangspunt te nemen, voorschot smartengeld afgewezen; kan niet bijdragen tot vso
 65. Rb Arnhem 210911 whiplash; verzoek te bepalen dat gezamenlijke psychiatrische expertise partijen als uitgangspunt dient afgewezen
 66. Rb Breda 040711 geschil over conclusies uit expertise verslag; aanzienlijke investering in tijd, geld en moeite; volgt afwijzing;
 67. Rb Roermond 290611 geen oordeel over status neuropsy. (hulp)onderzoek nu daarvoor medische instructie nodig is; tegenverzoek tot benoeming desk. afgewezen
 68. Rb Den Haag 120411 gebondenheid aan psychiatrische expertise; Rb gaat voorbij aan bezwaren die eerst 4 jaar na expertise worden ingebracht
 69. Rb Haarlem 120511 whiplash bij geringe delta V; getuigenverhoor en deskundigenbericth nodig; te complex voor deelgeschil
 70. Rb Breda 020511 afwijzing; eerst dient medisch en ad onderzoek plaats te vinden; te ingewikkeld en voorts het enige nog resterende geschil en daarom geen deelgeschi
 71. Rb Rotterdam, kanton, 080411 rapport neuroloog heeft te gelden als bindend uitgangspunt
 72. Rb Amsterdam 200111 rapportage AD-er kan niet dienen als uitgangspunt voor schadebegroting vanwege gebreken in de medische uitgangspunten
 73. Rb Haarlem (kanton) 170211 partijen zijn gebonden aan expertise; geen oordeel over schadeposten nu verzoek te ruim geformuleerd is
 74. Rb Utrecht 271210 Rapport neurochirurg dient als uitgangspunt,
 75. Rb Zutphen 050111 rechtbank begroot arbeidscapaciteit op basis van eerdere deskundigen berichten
 76. Rb Den Bosch, 231210 perikelen mbt vraagstelling verzekeringsgeneeskundige na eerdere uitspraken van kantonrechter; aanvulling op IWMD-vraagstelling
 77. Rb A.dam 231210 Rechter volgt oordeel eerdere expertises en beveelt arbeidsdeskundig onderzoek naar reintegratiemogelijkheden
 78. Rb A.dam 231210 Rechter volgt oordeel eerdere expertises; kosten gevorderd en toegewezen € 7.938,00.
 79. Rb A.dam 281010 partijen zijn gebonden aan rapport gezamenlijk ingeschakelde expert. oordeel over NVvN richtlijnen
 80. Rb. Utrecht 131010 deelgeschil Rb. bepaalt dat partijen de bevindingen van de gezamenlijk ingeschakelde deskundige tot uitgangspunt dienen te nemen.

Deze website maakt gebruik van cookies