Zoeken

Inloggen

Expertises bij medische fouten

Expertises bij medische fouten

Meer artikelen...

 1. RBNHO 230322 voorlopig deskundigenbericht tzv mogelijk fouten bij operatie hallux valgus toegewezen; vraagstelling orthopeed
 2. RBNNE 210322 deskundigenbericht tzv causaal verband afgewezen nu nog niet vast staat dat (en welke) medische fout is gemaakt
 3. RBAMS 171121 deskundige concludeert tot geen duidelijk zichtbare hartafwijkingen bij ongeborene; Rapport voldoet aan eisen (2)
 4. RBNHO 021121 Verzoek voorl. desk.bericht na operatie hand toegewezen; geen begin v bewijs v onzorgvuldig handelen, geen toep. 18 GOMA
 5. RBNNE 221021 chirurg trekt zich terug vanwege kritiek tzv de grenzen van zijn deskundigheid; met benoeming traumachirurg zou herhaling van zetten dreigen
 6. RBAMS 010621 hypotone hyponatriëmie, vraagstelling voor internist en neuroloog, met toelichting tzv juridisch kader
 7. RBAMS 090921 deelgeschil; delay bij longcarcinoom; rb geeft partijen gelegenheid aanvullende vragen aan deskundige te stellen (3)
 8. RBNHO 080721-2 Lekkende borstprothesen; vaststaat dat prothesen zijn gescheurd; reden om kosten VDO bij helfte over partijen te verdelen (2)
 9. RBNHO 080721 VDO tzv mogelijk gemiste diagnose darmkanker, vraagstelling MDL-arts en Juridische Commissie NVVP (2)
 10. RBAMS 240621 VDO medische aansprakelijkheid; herstelbeschikking tzv vraagstelling tzv bypass en/of PCI procedure; benoeming deskundigen
 11. RBAMS 220421 VDO medische aansprakelijkheid, vraagstelling tzv bypass operatie en/of PCI, kosten voor rekening verzoekster ondanks 18 GOMA
 12. RBMNE 260521 medische fouten bij knieoperaties? benoeming deskundige; alleen vragen naar feitelijke informatie, niet naar normatief oordeel (2)
 13. RBNHO 090720 gemiste hernia na val? voorlopig desk. bericht toegewezen; Voorschot in debet; waarschuwing art. 205 Rv (2)
 14. RBAMS 180221 vraagstelling vanwege persisterende problemen na gastroscopieën;
 15. RBROT 091118 desk.bericht tzv problematiek bij afwezigheid tromboseprofylaxe ttv kijkoperatie deels toe- en deels afgewezen; art. 21 Rv
 16. RBNNE 260719 2e desk.onderzoek tzv mictieproblemen na galblaasoperatie i.s.m. goede procesorde
 17. RBROT 300920 deskundigenbericht met vraagstelling ivm mogelijke aansprakelijkheid ivm plaatsen volwassen nier bij 2 jarige
 18. RBGEL 110919 besluit tot operatie lege artis; deskundigenbericht tzv operatie, causaal verband dwarsleasie en schending informed consent; vraagstelling
 19. RBDHA 010720 letsel na standcorrectie rechterbeen, vraagstelling orthopeed; voorschot kosten conform GOMA: 50-50
 20. RBGEL 180220 Beoordeling partijexpertise ihkv de vraag of de rechtbank voorlopig desk. bericht aan beoordeling ten grondslag kan leggen (ja)
 21. GHARL 300419 gemiste diagnose cerviale myelopathie; ook in hoger beroep afwijzing vordering tegen neuroloog en revalidatiearts
 22. RBOVE 210318 peesrupturen na naaldaponeurotomie bij Dupuytren; behandeling niet lege artis; arts hoeft bij onderzoek niet te worden benaderd
 23. RBNHO 010318 delay deskundige hoeft verwerend arts niet te horen; gelet op GOMA en opstelling ass draagt ieder de helft van het voorschot
 24. Hof 's-Hertogenbosch 090118 zenuwletsel na verwijdering halsklier; geen schending informed consent; comparitie met deskundigen tzv aansprakelijkheid
 25. Rb Gelderland 040116 uitval in been na knieoperatie; deskundigenrapportage onvoldoende gemotiveerd; vragen tbv nadere motivering deskundige
 26. Rb Gelderland 190717 beschadiging galwegtak bij operatie; deskundigenbericht mbt tekortschieten en kansen
 27. Hof Arnhem-Leeuwarden 250717 voorshands bewezen dat ooroperaties niet lege artis zijn uitgevoerd; tegenbewijslevering dmv deskundigenbericht plastisch chirurg
 28. Rb Gelderland 010317 Gemiste diagnose cerviale myelopathie. Neuroloog en revalidatiearts valt geen verwijt te maken volgens deskundigen en rb
 29. Rb Midden-NL 230316 dwarslaesie na delay; verzoek voorlopig deskundigenbericht neurochirurg
 30. Rb Rotterdam 190216 delay bij behandeling epidurale bloeding in twee ziekenhuizen; beoordeling rapportage deskundige
 31. Rb Amsterdam 301215 ogv deskundigenbericht is zkh aansprakelijk voor vertraging bij diagnose logesyndroom; beginsel hoor en wederhoor betekent niet dat deskundige betrokken artsen moet horen
 32. Rb Gelderland 090915 cervicale myelopathie; benoeming deskundige revalidatiearts en neuroloog; vraagstelling
 33. Hof 's-Hertogenbosch 300914 delay bij meningokokkensepsis peuter; vraagstelling kinderarts-infectioloog tzv verlies van een kans; zonodig inschakeling statisticus
 34. Rb Amsterdam 230715 delay bij operatie onderbeen; gelet op erkenning na aansprakelijkstelling zijn vragen m.b.t. eerdere periode van behandeling ism goede procesorde
 35. Hof 's-Hertogenbosch 260515 herseninfarct kort na plaatsing prothese aortaklep; benoeming deskundige
 36. Hof Amsterdam 021214 tav zonder toestemming verrichten ingreep; nadere toelichting deskundige nodig mbt causaal verband schade en ingreep
 37. Hof -Hertogenbosch 111114 herseninfarct kort na plaatsing prothese aortaklep; Hof acht eerdere deskundigenberichten onvoldoende
 38. Rb Zeeland-West-Brabant 051114 onvoldoende zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen gezamenlijke exepertise
 39. Rb 's-Hertogenbosch 241109 letsel na narcose middels pippablock; vraagstelling voor anesthesioloog, neuroloog/neurofysioloog en neuroradioloog
 40. Hof Leeuwarden 071210 onjuiste diagnose oogklachten; benoeming deskundige
 41. Rb Gelderland 300714 6 maanden vertraging; benoeming van een in borstkanker gespecialiseerd oncoloog; vraagstelling oncoloog, radioloog
 42. Hof 's-Hertogenbosch 040613 delay 3 weken na doorsnijding buigpees duim; zonder vertraging geen beter behandelresultaat
 43. Rb 's-Gravenhage 251012 borstamputatie; verzoek voorlopig deskundigenonderzoek toegewezen; uitspraak klachtencommissie ziet niet op aansprakelijkheid
 44. Rb 's-Gravenhage 251012 galblaasoperatie; verzoek deskundigenonderzoek ism procesorde nu eerdere gezamenlijke expertise nog niet is afgerond
 45. Rb Zwolle 220812 aansprakelijkheid huisarts; dat de deskundige zich niet heeft kunnen verstaan met inmiddels overleden ha geen reden aan rapport voorbij te gaan
 46. Rb Arnhem 190912 zonder definitieve beslissing over de bewijslastverdeling en omkeringsregel, benoeming deskundige tzv vermoedelijk ziekteverloop
 47. Rb Arnhem 220812 benoeming neurochirurg mbt causaal verband dwarslaesie en tekortschieten door zkh; vraagstelling
 48. Rb Arnhem 281211 benoeming deskundige tzv vraag of huisarts bezoek had moeten afleggen
 49. Rb Arnhem 121011 vraagstelling voor expertise bij knieletsel na mogelijke operatiefout
 50. Rb Arnhem 140911 orthopedisch chirurg en anesthesioloog ingeschakeld voor oordeel over medisch handelen orthopedisch chirurg en anesthesioloog, vraagstelling
 51. Rb Arnhem 300311 vraagstelling deskundige bij zenuwletsel na plaatsing knieprothese
 52. Rb Amsterdam 101110 vragen aan deskundige na spoedsectio
 53. Rb. A.dam 171110 Schade na schildklieroperatie, chirurg voldeed niet aan ervaringseisen; deskundigenbericht; vraagstelling voor vaatchirurg
 54. Rb Arnhem 081210 rugoperatie met zenuwbeschadiging, diverse vragen voor deskundige aangaande informed consent en eventuele fout
 55. Rb Den Bosch 011210 had herseninfarct binnen 3 uur met trombolyse behandeld moeten worden vraagstelling voor expertise
 56. Rb Arnhem 280710 vraagstelling voor deskundige na schade door gebruik Miragel plombe
 57. Rb Dordrecht 310310 vraagstelling voor medische expertise na sterilisatie met filshieclips, waarna zwangerschap
 58. Rb Arnhem 030310 oogoperatie, schade veroorzaakt door miragelplombe, vraagstelling deskundigenbericht
 59. Rb Arnhem 181109 causaal verband en schade bepaling na vastgestelde fout huisarts; Expertise: vraagstelling voor neuro-oncoloog
 60. Rb Den Bosch 300909 meningokokkensepsis, vraagstelling bij nader onderzoek door infectioloog
 61. Rb Arnhem 30909 vraagstelling bij onderzoek naar oogletsel
 62. Hof L.warden 250609 rechter moetvraag of arts aan medische standaard heeft voldaan aan desk. stellen
 63. Rb R.dam 040309 vraagstelling; dwarsleasie als gevolg van gemiste diagnose retro-pharyngeaal abces?
 64. Rb A.dam 250908 vraagstelling voor onderzoek naar hartklepafwijking agv gebruik parkinsonmedicijn
 65. Rb Den Haag 311208 huisarts ziet melanoom aan voor wrat, aanvullende vragen ter bepaling causaal ver
 66. Hof Den Bosch 010708 deskundigenbericht m.b.t. inhoud verwijsplicht
 67. Rb Arnhem 191108 aanvullende vragen na deskundigenbericht m.b.t. medische kwestie
 68. Rb A.dam 110908 belgische desk. afgewezen, zeer uitgebreide vraagstelling ivm mogelijke medische fo
 69. Rb R.dam 300708 niet anatomisch herstelde acetabulumfractuur; vraagstelling voor deskundigenbericht
 70. Rb Utrecht 230408 causaal verband niet vast te stellen door ontbreken obductie
 71. Rb Dordrecht 090108 behandeling volgens toenmalige stand wetenschap, zeldzame complicatie
 72. Rb R'dam 311007 datum medische fout; gebondenheid aan deskundigenbericht; vaststellingsovereenkomst
 73. Rb Dordrecht 090108 scheur in de vena subclavia, geen fout zkh, want zeldzame complicatie
 74. Hof Den Haag 280807 vraagstelling voor deskundige in Implanonzaak
 75. Hof Den Bosch 030707 vraagstelling voor hoogleraar huisartsgeneeskunde; redelijk bekwaam en redelijk
 76. Rb Arnhem 110707 vraagstelling huisartsgeneeskundige; niet vroegtijdig onderkende dwarsleasie?
 77. Hof Arnhem 120607 interpretatiefout om mammogram ten onrecht niet als suspect aan te merken?
 78. Rb Groningen 140207 Erbse Parese; arts handelt onzorgvuldig; onvoldoende verslaglegging
 79. Rb Arnhem 160507 vraagstelling m.b.t. redelijk handelend, redelijk vakbekwame huisarts
 80. Hof Arnhem 220507 vraagstelling bij ontw. geestelijke stoornis nav overlijden dochter
 81. Hof Arnhem 120906 schouderdystocie; anonieme gynaecologische "preadviezen"?; betekenis richtlijn
 82. Hof Den Bosch 300506: chirurg/traumatoloog aangewezen voor beoordeling beroepsgenoot, kosten

Deze website maakt gebruik van cookies