Zoeken

Inloggen

Faillissement/Schuldsanering aansprakelijke partij

Faillissement/Schuldsanering aansprakelijke partij

Meer artikelen...

 1. RBNHO 080420 door burgerlijke rechter vastgestelde schadevergoedingsverplichting die rechtstreeks voortvloeit uit strafrechtelijke veroordeling valt buiten schone lei
 2. GHARL 140519 nu vennootschap verhaal biedt is bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk
 3. Beer Blogt 070219 schadeverhaal van slachtoffers medische fouten bij faillissement ziekenhuis, mw mr. Irene Timmermans
 4. HR 010219 Directe actie; uitzondering op meldingsvereiste bij faillissement aansprakelijke verzekerde nadat schade is opgetreden;
 5. Rb Oost-Brabant 221117 PIP-borstimplantaten; faillissement producent van onvoldoende gewicht voor toerekening gebrek aan zorgverlener
 6. Rb Den Haag 180717 so had na faillissement wg-er voortzetting pensioenopbouw kunnen aanvragen en is zelf aansprakelijk voor pensioenschade
 7. Rb Amsterdam 240517 PIP-borstimplantaten; fraude en faillissement aansprakelijke partij legt onvoldoende gewicht in de schaal voor toerekening gebrek aan hulpverlener
 8. Rb Limburg 310517 PIP-borstimplantaten;faillissement producent en importeur geen grond voor toerekening aan ziekenhuis
 9. Rb Amsterdam 200116 PIP borstimplantaten; ziekenhuizen niet aansprakelijk t.o.v. zorgverzekeraars; dat producent (en importeur) failliet is ligt buiten de risicosfeer van de zorgaanbieders
 10. Rb Gelderland 150115 vordering vanwege medische kunstfout valt onder schone lei schuldsanering
 11. Hof 's-Hertogenbosch 251114 voorshands oordeel dat kliniek aansprakelijk is voor lekkende PIP-borstimplantaten; mede met het oog op fraude en faillissement producent
 12. Rb Midden-Nederland 120214 KG; faillissement ziekenhuis; MediRisk moet met curatoren onderhandelen over dekking uitlooprisico
 13. Rb Amsterdam 100811 directe actie; curator tijdig in het geding geroepen
 14. Rb 's-Gravenhage 051011 geen dekkingsuitsluiting wegens schending inlichtingenverplichting na faillissement werkgever
 15. Rb Arnhem 080611 deelgeschil, aansprakelijkheid na faillissement werkgever, vordering niet ter verificatie ingediend, verzekeraar was niet bekend met de vordering
 16. Rb R.dam 200509 rechtstreekse aansprakelijkheid ex 7:954 van verzekeraar failliet gegane verzekerde
 17. HR 200106 Curator cedeert vordering op verzekeraar aan werknemer na faillissement werkgever

Deze website maakt gebruik van cookies