Zoeken

Inloggen

Gedragsregels Medisch Adviseurs

Gedragsregels Medisch Adviseurs

Meer artikelen...

 1. KNMG 0522 KNMG-Gedragscode voor artsen (2)
 2. TGZCTG 230120 klacht tegen MA tzv niet voldoende invulling geven aan eigendomsvoorbehoud medische stukken gegrond
 3. TGZCTG 191121 tuchtrechtelijk verwijt, geen maatregel tov MA die meldt dat klager bewijst nog wat te kunnen door toch ook nageslacht te hebben verzorgd
 4. TGZCTG 190321 klachten tzv dossiervoering, verwerking gegevens van internet, en ism (o.m.) GBL vragen om medisch info uit voorgeschiedenis ongegrond
 5. TGZCTG 191121 beroep tegen afwijzing klacht niet-ontvankelijk gelet op in artikel 73 1e lid, onder a Wet BIG.
 6. Dirkzwager 161121 waarschuwing voor MA zorgverzekeraar tzv opvragen medische gegevens zonder noodzaak te onderbouwen
 7. TGZCTG 191121 klacht tzv zorgvuldigheid advies en nadere vragen aan neuroloog ongegrond. CTG benadrukt toetsingskader voor medisch advies
 8. KBS Advocaten 021221 Mag een medisch adviseur collegiaal advies vragen?
 9. TGZCTG 191121 klacht voor medisch adviseur die klagers dossier, ge-anonimiseerd maar zonder toestemming, met anderen deelt ongegrond
 10. TGZRAMS 241120-II waarschuwing voor MA die meldt dat klager bewijst nog wat te kunnen door toch ook nageslacht te hebben verzorgd
 11. TGZRAMS 241120 waarschuwing voor medisch adviseur die klagers dossier, ge-anonimiseerd maar zonder toestemming, met anderen deelt
 12. TGZRSGR 151019 klacht tegen medisch adviseur tzv inhoudelijke advisering, gebruik van info van internet; gebruik regresdossier; alles ongegrond
 13. TGZCTG 051219 medisch haalbaarheidsonderzoek bij prostaatcarcinoom; conclusie "geen haalbare casus"; klacht ongegrond
 14. TGZCTG 160118 klacht tzv dossierbeheer extern medisch adviesbureau ongegrond
 15. TGZRBAMS 151217 Medisch adviseur heeft zonder toestemming klaagsters medisch dossier gezonden aan zaaksbehandelaar; waarschuwing
 16. TGZRZWO geen tuchtrechtelijk verwijt, ondanks minder genuanceerd advies met ongelukkige woordkeuze
 17. TGZRGRO 301018 Medische advisering ihk van de WMO; toetsing aan eisen voor medische advisering; berisping
 18. RTvG Amsterdam 100315 klacht tegen medisch adviseur ongegrond, de term “fopwetenschappers” acht het college onnodig beledigend en ongefundeerd
 19. CMT 120315 onvoldoende objectief en onafhankelijk onderzoek en advisering, onjuiste en onvolledige weergave feiten, volgt waarschuwing
 20. CTG 130115 psychiater treedt op als medisch adviseur; niet als extern deskundige; richtlijn psychiatrische rapportage n.v.t.
 21. CTG 200115 onnodig grievende en disrespectvolle passage in adviezen medisch adviseur; schending beroepscode voor geneeskundig adviseurs
 22. PIV-bulletin 2013-5 Implementatie Medische Paragraaf PIV-Stappenplan Medisch Traject - Weer een flinke stap verder ... door mr. ir. J.P.M. Simons
 23. CTG 130813 plastisch chirurg ontvankelijk in klacht over medisch adviseur; hoger beroep verworpen
 24. CTG 160413 geen blokkeringsrecht voor keurling; geen verplichting tot het zelf verrichten van medisch onderzoek door MA
 25. RvD Utrecht 080413 medisch adviseur verantwoordelijk voor medisch archief, niet advocaat of maatschap
 26. RTC Eindhoven 191112 klacht tegen medisch adviseur ongegrond nu deze enkel oordeelde als medisch adviseur, niet als deskundige
 27. RTC Zwolle 070612 Klachtwaardig handelen medisch adviseur (neuroloog) die oordeel geeft over door plastisch chirurg (klager) uitgevoerde ingrepen
 28. CTG 170412 revalidatiearts geeft aan wg-er, over wn-er, advies in RSI-zaak; vooringenomen, te stellig geformuleerd, ongefundeerd, suggestief
 29. “Stappenplan medisch traject” door PIV Projectgroep Gedragscode verwerking persoonsgegevens: een stap in de goede richting, maar welke? Mr. E.J. Wervelman, PIV-Bulletin 2011, 6
 30. Stappenplan medisch traject” door PIV Projectgroep Gedragscode verwerking persoonsgegevens
 31. CTG 250111 (vervolg op RTG Amsterdam 260509): medisch advies van MA London niet klachtwaardig
 32. CTG 060111 arts brengt mening over psychische gesteldheid naar buiten zonder toestemming en zonder dat hij klaagster gezien, gesproken of onderzocht heeft.
 33. CTG 250111 oordeel over vooringenomen en/of ongepast en/of badinerend en/of beledigend en/of ongefundeerd advies.
 34. PIV-Bulletin 2010, 7 - De medisch adviseur in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen: een onbegrijpelijke regeling; Mr. E.J. Wervelman/mr. E.J.C. de Jong
 35. CTG 110510 verstrekking medisch dossier aan AD-er en (via advocaat) aan andere deskundigen klachtwaardig
 36. RTG Eindhoven, 121109 Medisch adviseur lanceert ideëen omtrent psychische gesteldheid die zijn vakgebied te buiten gaan
 37. CTG 010909 whiplash, oordeel over opmerkingen expertiserend arts ; klacht ongegrond
 38. RTG A.dam 260509 medisch adviseur is geen regisseur, pleitbezorger of belangenbehartiger van ass
 39. CTG 240209 toetsingskader handelen medisch adviseur (5 aan rapportage te stellen eisen)
 40. CTG 240209 vooringenomenheid medisch adviseur bevestigd in hoger beroep
 41. CTG 270508 medisch adviseur is voldoende objectief en vervult zijn taak correct
 42. Mr. E.J.C. de Jong, Piv-bulletin 2008-3, Rapporten van een medisch adviseur
 43. Hilversumse advocate boekt succes
 44. RTG Amsterdam 131107 uit brief medisch adviseur blijkt onmiskenbaar van een vooringenomen standpunt
 45. RTG Zwolle 011107 whiplash 3 klachten tegen medisch adviseur. 1 gegrond, 2 ongegrond
 46. De normen die gelden voor een geneeskundig adviseur in particuliere verzekeringszaken
 47. TCTG 2006-101: medisch adviseur hoeft Saltsarapport (RSI) niet te volgen; geen resumé van medische gegevens in dossier
 48. Vragen aan de minister van VWSport over de tuchtr. aanspreekbaarheid van medische adviseurs
 49. CTG 2006/026 medisch adviseur London gaf onafhankelijk advies ondanks algemene opmerkingen
 50. De geneeskundig adviseur in het tuchtrecht artikel van Mr. E.J.C. de Jong in Gav-scoop
 51. MA verzekeraar niet tuchtrechterlijk aan te spreken voor beoordeling aansprakelijkheid verzekerde
 52. Medisch adviseur London tuchtrechterlijk veroordeeld

Deze website maakt gebruik van cookies