Zoeken

Inloggen

Hoofdelijke of groepsaansprakelijkheid algemeen

Hoofdelijke of groepsaansprakelijkheid algemeen

Meer artikelen...

 1. RBGEL 011220 Wbf is als regelend verzekeraar opgetreden; ASR is door het slachtoffer niet aan te spreken naast het Wbf
 2. GHAMS 300620 regeling met verzekeraar werkgever regelt gehele schade; wn-er kan van inlener geen schadevergoeding meer vorderen
 3. HR 091092 Des-dochters. Hoofdelijke aansprakelijkheid van producenten van hetzelfde ondeugdelijke medicijn.
 4. RBNNE 150420 hoofdelijke aansprakelijkheid voor geval verzekeringsfraude komt vast te staan; informatieplicht en verval van recht gelden niet voor benadeelde
 5. Hof 's-Hertogenbosch 250717 verweer tzv hoofdelijke veroordeling nav tweede ongeval is onvoldoende weersproken; tenzij-bepaling 6:99 BW
 6. Rb Midden-Nederland 080317 Arm in maïshakselaar; inlener en werkgever machinist aansprakelijk; invoed eigen schuld in (vrijwarings)zaken t.o.v. eveneens ingeleend bedrijf
 7. Rb Midden-Nederland 080217 Afgebroken verdeelmast betonmixer valt op werknemer. Hoofdzaak, vrijwaring en ondervrijwaring.
 8. Hof 's-Hertogenbosch 131015 ongeval met schrootscheidingsmachine; vrijwaringsclausule ziet niet op letselschade; onderlinge draagplicht hoofdelijk aansprakelijke partijen
 9. Rb Noord-Holland 190315 ervaren kraanmachinist breekt heup bij omvallen mobiele kraan; vennoten vof hoofdelijk aansprakelijk
 10. Hof 's-Hertogenbosch 020615 hoofdelijke aansprakelijkheid inhalende vrachtwagen (65%) en wegbeheerder (35%)
 11. GiEA Aruba 190214 motorfiets ten val, passagier aangereden door pick-up en door onbekend busje; bestuurder pick-up hoofdelijk aansprakelijk
 12. Hof 's-Hertogenbosch 020713 draagplicht; schade volledig voor bierleverancier, tevens verhuurder café
 13. Hof Arnhem 230811 artikel 7:962 lid 3 staat niet, ook niet gedeeltelijk, in de weg aan regresvordering ziektekostenverzekeraar
 14. Hof Den Bosch 220311 asbest blootstelling bij andere wg's leidt tot hoofdelijkheid; blootstelling in prive niet tot afwijzen causaal verband met blootstelling bij wg-er
 15. Hof Leeuwarden 250111 arbeidszaak; geen toepassing 6-102 BW en 6-99 BW indien er slechts één gebeurtenis is waarvoor iemand aansprakelijk is
 16. PIV-Bulletin 2010, 8 – Verbeterde verhaalspositie voor regresnemende verzekeraar in geval van groepsaansprakelijkheid – Hof Arnhem 7 september; Mr. F.J. David – Holla Advocaten
 17. Hof Den Bosch 270710 verzekeraars hoofdelijk aansprakelijk voor twee elkaar in de tijd opvolgende gelijksoortige ongevallen
 18. Rb Arnhem 020610 geen hoofdelijkheid nu niet bewezen is dat een tweede motorvoertuig bij het ongeval betrokken was
 19. Rb Utrecht 120510 hoofdelijke aansprakelijkheid ivm eerder ongeval afgewezen aangezien gevolgen van beide ongevallen goed te onderscheiden zijn
 20. PIV-Bulletin 2010, 3 - Alternatieve causaliteit - HR 18 december 2009, LJN BK0873
 21. HR 181209 London en Delta Lloyd in debat over aandeel in volgtijdelijke verkeersongevallen
 22. Hof Den Bosch 160609 werkzaamheden als bedoeld in 6:171; eenheid van onderneming
 23. Rb Den Bosch 210109 afbrekende gemetselde pilaar; kan medebezitter een vordering ex 6-174 BW indiene
 24. Rb Arnhem 080808 werknemer valt bij afstappen vrachtwagen over onder dekzeil verscholen oneffenheid
 25. Hof A.dam 200308 Partij die meent dat haar aandeel kleiner dan evenredig is moet dit bewijzen
 26. Hof Den Bosch 060508 m.b.t. mogelijke eerdere asbestblootstelling is artikel 6-99 BW van toepassing
 27. Hof Den Bosch 080108 voor sloop asbesthoudende schuur is andere persoon aanspr. in de zin van 6-99BW
 28. Rb Arnhem 300108 ongeval tussen vijf vrachtwagens; eiser krijgt gelegenheid voor ongevallenanalyse
 29. Rb Zutphen 071107 val van ladder verdeling aansprakelijkheid tussen inlener en uitzendbureau
 30. Rb Den Haag 220807 bedrijfsongeval en verkeersongeval; geen hoofdelijkheid gehele inkomensschade
 31. Rb Almelo 021007 Asbest, Eternit moet bewijzen dat ziekte geen gevolg is van gebeurtenis
 32. Rb Den Bosch 040707 overschrijding verzekerde som; gedaagde moet restant zelf voldoen; geen matiging
 33. Rb. Den Haag 030107 interne draagplicht risico-aansprakelijke en schuld-aansprakelijke; reflexwerk
 34. Rb Arnhem, 130606 (kort g) twee WAM-zaken, bedrijfsongeval en val van trap; geen mengschade
 35. Raad van Toezicht 2006-032: verzekeraar A moet ook de schaderegeling voor ongeval B ter hand nemen
 36. Hof Arnhem 180406 Hoofdelijkheid in regresprocedure na bedrijfsongeval

Deze website maakt gebruik van cookies