Zoeken

Inloggen

Informed consent

Informed consent

Meer artikelen...

 1. GHSHE 190520 al dan niet schending informed consent; stelling dat betrokkene (geheel) van operatie zou hebben afgezien onvoldoende onderbouwd
 2. RBAMS 250320 complicatie bij geen klachten gevende ganglion; i.c had niet gewezen hoeven te worden op risico's ingreep of andere behandelopties; geen waarschuwingsplicht voor risico's kleiner dan 1%
 3. GHAMS 280120 op operatiedag wordt operatieplan gewijzigd; knie-amputatie i.p.v. besproken bovenbeenamputatie; geen informed consent
 4. RBDHA 241018 Stuitligging. Informatieplicht geschonden m.b.t. keuze vaginale bevalling of keizersnede. Geen informed consent. Causaal verband met geboortetrauma aanwezig
 5. Rb Amsterdam 120218 tandheelkundig letsel; schending informed consent tzv risico's
 6. Hof Arnhem-Leeuwarden 230118 voorschrijven antidepressiva tijdens zwangerschap; schending informed consent
 7. Hof 's-Hertogenbosch 090118 zenuwletsel na verwijdering halsklier; geen schending informed consent
 8. Rb Gelderland 200917 slokdarmoperatie neonaat; rechtbank oordeelt dat zkh niet tekortgeschoten is bij operatie, ook geen schending informed consent
 9. Rb Limburg 181017 baarmoederverwijdering; mede gelet op taalbarrière zonder correct informed consent geopereerd; gynaecoloog aansprakelijk
 10. Rb Amsterdam 240517 Risico op lekken blijkt uit toestemmingsform; verzuim wijzen op overige risico's onvoldoende onderbouwd
 11. Rb Zeeland-West-Brabant 090217 veel voorkomende complicatie na prostaatoperatie; Informatieplicht, causaal verband en integriteitsschade.
 12. Rb Rotterdam 010217 Gehoor- en evenwichtsorgaan aangetast door bijwerking Gentamicine. Niet melden zeer zeldzame bijwerking is geen beroepsfout. Geen toepassing omkeringsregel.
 13. Hof Den Bosch 310117 informed consent voor nemen biopt ontbreekt. Biopt staat echter niet in oorzakelijk verband tot CVA
 14. Rb Noord-Holland 291015 lekkende borstprothese; geen aansprakelijkheid vanwege informed consent
 15. Hof Amsterdam 131015 scheur wervelslagader bij nekmanipulatie door manueel therapeut; schending informed consent; voorshands bewezen dat slachtoffer van behandeling zou hebben afgezien
 16. Rb Rotterdam 241115 verwijdering schildklier na onjuiste diagnose geen beroepsfout, wel schending informed consent en verlies kans
 17. Hof 's-Hertogenbosch 061015 dystrofie na duimoperatie, arts hoeft niet te waarschuwen voor zeer kleine kans (1 op 100) op dystrofie
 18. Hof Amsterdam 240315 borstreconstructie; onvoldoende gesteld om aan te nemen dat patient niet voor deze operatie had gekozen; geen schending informed consent
 19. Hof Amsterdam 021214 ontlastingsincontinentie na twee darmoperaties; tav zonder toestemming verrichten ingreep; nadere toelichting deskundige nodig mbt causaal verband schade en ingreep
 20. Rb Noord-Holland 150415 rb verleent verlof voor hoger beroep tegen beschikking deelgeschil tzv informed consent
 21. Rb Oost-Brabant 190215 preventieve borstverwijdering vanwege mastopathie verlost verzoekster niet van de pijn; geen schending informed consent
 22. Hof 's-Hertogenbosch 251114 lekkende PIP-borstimplantaten; geen schending informed consent
 23. Rb Midden-NL 180913 schending informatieplicht, maar geen causaal verband met schade; wel immateriele schade door aantasting van de persoon
 24. Rb Oost-Brabant 230414 niet vastgesteld dat patiënte van operatie had afgezien als zij de risico's wist; mogelijk enige schade door onthouding keuzemogelijkheid
 25. Rb Limburg 050214 informed consent; situatie zonder fout is de situatie dat patiënt penisoperatie niet zou hebben laten uitvoeren
 26. Rb Oost-Brabant 061213 zenuw doorgesneden bij lymfeklieroperatie; verhouding oordeel CTG tov oordeel Klachtencommissie; geen schending informed consent
 27. Hof Amsterdam 120313 afwijzing vordering tzv behandeling na mamacarcinoom; geen schending informed consent
 28. Rb Rotterdam 230113 complicaties bij borstoperaties; gynaecoloog geeft zich uit voor chirurg; schending van bij cosmetische operaties zwaarwegende informatieplicht
 29. Rb Rotterdam 230113 gynaecoloog geeft zich uit voor chirurg; schending van bij cosmetische operaties zwaarwegende informatieplicht
 30. Rb Leeuwarden 230113 fout tijdens galsteenoperatie; geen causaal verband tussen beweerde schending informatieplicht en schade
 31. Hof 's-Gravenhage 220113 verwijt dat arts niet aan haar informatieverplichting heeft voldaan is onvoldoende - althans onvoldoende gemotiveerd - weersproken
 32. TROS Radar 14-01-2013: Burgerinitiatief schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst
 33. Rb Zutphen 060711 verwijdering linkerlong tijdens proefthoracotomie; informed consent; bewijsopdracht zkh mbt mededeling aan en instemming van patient
 34. Rb Amsterdam 291112 rb volgt deskundige; geen aansprakelijkheid voor zenuwbeschadiging na apexresectie, geen schending informed consent
 35. Rb Middelburg 130612 oogletsel na laserbehandeling; aansprakelijkheidsvraag, ondanks gegronde klacht bij klachtencommissie, te complex voor deelgeschil
 36. Rb Rotterdam 180412 perforatie slokdarm; toetsingskader gebrekkig informed consent tzv risico op slikklachten; volgt deskundigenbericht
 37. Rb Breda 020211 gebrekkig informed consent bij stamceltherapie; volgt schadevergoeding
 38. Rb A.dam 110810 gebreken in informed consent leiden niet tot schade aangezien betr. de operatie zowiezo zou hebben ondergaan
 39. Rb R. dam 241110 schade na borstvergrotende operaties; gyneacoloog die zich uitgaf voor chirurg dient alle schade te vergoeden
 40. Rb. Zwolle 100310 correctie neustussenschot. schending van informed consent onvoldoende onderbouwd.
 41. HR 230410 problemen met informatieverstrekking rond bij heupoperatie ontstaan, onvermijdbaar, beenlengteverschil;
 42. Rb A.dam 111109 informed consent bij ooglidcorrectie; toetsingskader
 43. Rb A.adam 111109, informed consent bij correctie boven- en onder oogleden
 44. Hof Den Bosch 030209 gebreken in informed consent niet van belang; operatie was noodzakelijk
 45. Hof L.warden 140508 logesyndroom na knieoperatie, geen schade door gebrekkig informed consent, stelp
 46. Hof Leeuwarden 191207 omkeringsregel schending informatieverplichting t.a.v. exper. behandelingen
 47. Hoge Raad 290906 beoordelings kader bij tekortschietend informeren voorafgaand aan operatie

Deze website maakt gebruik van cookies