Zoeken

Inloggen

Kosten deskundigenbericht

Kosten deskundigenbericht

Meer artikelen...

 1. RBAMS 160323 in de omstandigheden van het geding aanleiding om voorschot kosten deskundige gelijkelijk over partijen te verdelen
 2. RBDHA 250123 kosten eenzijdige verkeersongevallenanalyse afgewezen; geen overleg en geen specificatie voor de bestede 35 uur
 3. GHARL 210223 mishandeling ex-partner; na desk. bericht kno-arts en psychiater; geen gehoorklachten, wel ptss, kosten beide onderzoeken voor ex
 4. GHDHA 221122 het is aan wg-er om aan te tonen dat zorgplicht is nagekomen, voorschot deskundige(n) voor rekening wg-er
 5. GHARL 270922 deskundigenbericht in hoger beroep; oordeel over kosten procedures geen kennelijke fout, maar uitdrukkelijk gegeven, ambtshalve beslissing
 6. RBAMS 020622 eerder in debet gestelde deskundigenkosten voor rekening verzoekster; het past de rechtbank niet om zich uit te laten over aansprakelijkheid
 7. RBGEL 140622 deskundigenonderzoek na eerder geblokkeerd expertiserapport toegestaan - voorschot deskundige voor rekening verzoeker
 8. RBMNE 020322 kosten deskundigenbericht voor rekening (ouders van) verzoekster na beroep op blokkeringsrecht
 9. RBMNE 090322 deelgeschil niet geschikt voor oordeel dat wederpartijen gehouden zijn (in lijn met GOMA) volledige kosten te dragen van te verzoeken deskundigenbericht(en)
 10. GHSHE 080222 omdat deskundigenberichten ook gebruikt zijn voor oordeel over ontslagvergoeding kosten 50/50 voor rekening wg-er/wn-er, ondanks afgewezen aansprakelijkheid
 11. GHAMS 141221 kosten (aanvullend) rapport deskundige kwalificeren als kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, cf 6:96 lid 2 sub b BW
 12. RBGEL 100419 afwijzing bgk, want geen aansprakelijkheid erkend; in reconventie afwijzing kosten deskundige want geen bodemprocedure
 13. RBNHO 021121 Verzoek voorl. desk.bericht na operatie hand toegewezen; geen begin v bewijs v onzorgvuldig handelen, geen toep. 18 GOMA (2)
 14. GHARL 070921 kosten voorlopig deskundigenbericht blijven voor rekening aansprakelijk gestelde partij
 15. RBNHO 080721-2 Lekkende borstprothesen; vaststaat dat prothesen zijn gescheurd; reden om kosten VDO bij helfte over partijen te verdelen
 16. RBMNE 190521 kosten deskundige beperkt tot voorschot; geen contact opgenomen met griffier tzv urenoverschrijding
 17. RBMNE-140421 deskundigenbericht vanwege verlies nier na operatie aan goedaardige tumor; kosten 50/50 cf 18 GOMA (2)
 18. RBAMS 180221 voorschot v verzoekster; art. 18 GOMA nvt; geen verschil van inzicht op medisch vakinhoudelijk gebied maar over de relevante feiten
 19. RBMNE 170221 deskundige vangt prematuur werkzaamheden aan, voordat dossier compleet is; matiging kosten
 20. RBMNE 280121 deskundigenbericht vanwege mogelijke fout bij psychiatrische behandeling suicidale patient; voorschot 50/50, cf GOMA
 21. RBNHO 041120 bij NPO blijkt onderpresteren en inconsistenties; volgt afwijzing; kosten deskundige voor eiser
 22. RBAMS 240920 kosten van deskundige die geen aanvullend voorschot had gevraagd; verzocht € 14.750,00 toegewezen € 7500,00
 23. RBGEL 090920 onbetaald laten voorschot leidt tot afwijzing vordering
 24. GHDHA 110717 beroep op doorbrekingsgrond slaagt tzv voorschot-toewijzing bij deskundigenonderzoek in medische zaak
 25. GHSHE 180820 gebrekkig dossier aanleiding om kosten van deskundigenonderzoek voor rekening arts te brengen
 26. RBDHA 010720 letsel na standcorrectie rechterbeen; voorschot kosten conform GOMA: 50-50
 27. GHDHA 280420 3 gemachtigden in zaak met weinig aanknopingspunten voor causaal verband; kosten desk. voor rekening SO
 28. RBMNE 301019 deskundigenbericht abortuskliniek; is zwangerschap gemist? voorschot vooralsnog ten laste van kliniek
 29. RBROT 180919 rb ziet in het gevoerd (bevrijdend) verweer aanleiding te bepalen dat verweerder het voorschot dient te deponeren
 30. RBGEL 030719 Letselschade na mishandeling; benoeming neuroloog, psychiater en oogarts; kosten ten laste aansprakelijke partij
 31. RBLIM 080519 psychiatrisch desk. bericht, voorschot deskundige voor rekening slachtoffer; in debet gesteld
 32. GHSHE 300419 gevolgen niet voldoen voorschot ad-er door aansprakelijke partij; overwegingen rond desk-rapporten
 33. RBROT 020317 voorschot deskundige voor wg-er gelet op ontbreken meetgegevens en onvoldoende inventarisatie risico's
 34. RBNHO 010318 delay deskundige hoeft verwerend arts niet te horen; gelet op GOMA en opstelling ass draagt ieder de helft van het voorschot
 35. Rb Rotterdam 300617 voorschot kosten deskundigenbericht 50/50 voor aansprakelijke partijen van zwembad- en verkeersongeval
 36. Rb Gelderland 220617 kosten deskundigenonderzoek 50/50 conform GOMA
 37. Hof Den Haag 110717 voorschot kosten deskundigenbericht tzv medische aansprakelijkheid ten laste van verzoekster, afwijkende GOMA regeling nvt
 38. Rb Midden-Nederland 070617 Toelichting van dhr. mr. J.F. Roth
 39. Hof Arnhem-Leeuwarden 070317 Deskundigenbericht was nodig om omvang van schade te bepalen; kosten hiervan komen daarom voor rekening geïntimeerde
 40. Hof 's-Hertogenbosch 080916 poging moord; kosten voorlopig deskundigenonderzoek ook voor rekening aansprakelijke partij als causaal verband niet komt vast te staan
 41. Hof 's-Hertogenbosch 140715 delay bij caudasyndroom; voorschot kosten deskundige tlv zkh, want voorshands sprake van tekortkoming
 42. Hof Arnhem-Leeuwarden 160216 deskundigenbericht na darmperforatie en diathermisch letsel na kijkonderzoek; kosten deskundigenbericht geen grond v doorbreking appelverbod
 43. Rb Noord-NL 141015 whiplash zelfstandige; kosten rapportage verzekeringsarts voor verzekeraar, kosten rapportage arbeidsdeskundige voor slachtoffer
 44. Hof 's-Hertogenbosch 201015 toename kans blijvende schade van 30% naar 45%, 15% schade dient vergoed te worden; proceskosten en kosten deskundigenberichten volledig vergoed
 45. Rb Zeeland-West-Brabant 121015 kosten medisch deskundige, mede gezien inhoud rapport, voor initiator deskundigenbericht
 46. Rb Midden-NL 220715 kosten medisch deskundige afgewezen; had moeten trachten tot gezamenlijke expertise te komen, of anders voorlopig deskundigenbericht
 47. Hof 's-Hertogenbosch 280415 AOV hovenier: kosten deskundigenberichten tbv in totaal € 15.558,72 alsnog ten laste van verzekeraar
 48. Hof 's-Hertogenbosch 150714 AOV hovenier; aanvullend voorschot verzekeringsarts na eerder voorschot van € 5.372,40; ook ten laste van appellant
 49. Hof 's-Hertogenbosch 240315 kosten deskundigenbericht; onderscheid tussen door partij zelf gemaakte kosten ter vaststelling schade en door de rechter gelast deskundigenbericht
 50. Rb Overijssel 180215 verweer zorginstelling tav verdeling voorschot kosten faalt; beiden de helft
 51. Rb Midden-NL 051114 amputatie onderbeen na delay; oordeel over intrekking verzoekschrift en lot tegenverzoek zijdens verweerder; proceskostenveroordeling voor verweerder
 52. Rb Amsterdam 021014 beslissing over kosten deskundige; geen of onvoldoende aanknopingspunten dat sprake is van beroepsfout; kosten tlv verzoekster
 53. Rb 's-Hertogenbosch 140710 voorschot kosten deskundigenbericht tlv ziekenhuis vanwege gegronde medische tuchtklacht
 54. Rb Rotterdam 270814 epilepsie na mishandeling; 40% proportionele aansprakelijkheid; benoeming verzekeringsarts; voorschot voor rekening eiser
 55. Hof 's-Hertogenbosch 140114 PTSS moeder na overlijden kind bij bevalling; geen bezwaren tegen aanvullend voorschot deskundige; kosten tlv ziekenhuis
 56. Rb Den Haag 200614 uit rapport deskundige volgt dat oogartsen volgens de regels hebben gehandeld: kosten voorlopig deskundigenonderzoek voor verzoekster
 57. Rb Amsterdam 030714 beperkingen deels aan ongeval toe te rekenen; deskundigenonderzoek zonder meer gerechtvaardigd; ass dient de kosten te dragen
 58. Rb Rotterdam 190314 mislukte borstoperaties; voorschot is door arts niet betaald; uitgangspunt is dat sprake is van medisch onzorgvuldig handelen
 59. Rb Amsterdam 120913 kosten deskundigenberichten; na schikking zonder afspraken omtrent kosten draagt ieder de helft daarvan
 60. Rb Amsterdam 170414 kosten deskundigenberichten vanwege toezegging aansprakelijkheidsverzekeraar voor rekening verweerders
 61. Rb Amsterdam 010514 deskundigenbericht obv onvolledige verslaglegging door Commissie voor Beentumoren; kosten deskundigenbericht voor rekening Commissie
 62. Rb Rotterdam 190314 borstoperaties; voorschot deskundige is door de arts niet betaald; uitgangspunt is derhalve dat sprake is van medisch onzorgvuldig handelen
 63. Rb Noord-NL 060214 kosten voor rekening van de verzekeraar ondanks mogelijkheid alternatieve verklaring van klachten
 64. Rb Gelderland 121113 verweer dat, wegens beperkte schade, slachtoffer kosten deskundige moet dragen faalt; ass. dient kosten te vergoeden
 65. Rb Oost-Brabant 031213 vergoedingsplicht voor kosten deskundigenbericht coulancehalve gematigd van € 350,00 naar € 200,00 per uur
 66. Hof 's-Hertogenbosch 040613 delay 3 weken na doorsnijding buigpees duim; helft kosten deskundigenonderzoek toewijsbaar
 67. Hof 's-Hertogenbosch 050313 OPS na tectyleren; voorschot deskundige niet tlv wg-er; vanwege toevoeging voorlopig tlv Staat
 68. Rb Groningen 241012 rapport VA geeft geen inzicht in medische situatie tot datum onderzoek, maar wel vaststelling restklachten; helft kosten vergoed
 69. Rb Rotterdam 020512 darmperforatie door steekwond; indien kosten medische advisering niet voor volledige vergoeding in aanmerking komen zou de toegang tot het recht in gevaar komen
 70. Rb Amsterdam 151211 whiplash; na neurologisch en neuropsychologisch onderzoek volgt psychiatrisch en reumatologisch onderzoek; voorschot voor rekening ass.
 71. Rb Rotterdam 310811 (geen letselschade) gevolgen betalingsonmacht terzake van deel kosten deskundige; conventioneel en reconventioneel
 72. Hof Amsterdam 081111 deskundige ziet zijn kosten gematigd tot minder dan 50% van de nota; daartegen staat geen rechtsmiddel open
 73. Rb Arnhem 230211 whiplash, rb gelast deskundigenbericht neuroloog en psychiater in bodemprocedure; kosten voor rekening eiser
 74. Hof Amsterdam 250111 aansprakelijkheid in voldoende mate aannemelijk voor kostenveroordeling deskundigenbericht terzake van die aansprakelijkheid
 75. Hof Arnhem 210910 deskundigenbericht bij gehoorschade als gevolg van het ploffen van een autoband bij Kwikfit; kosten voor gedaagde partij
 76. Rb Haarlem 210710 voorschot kosten deskundigenbericht voor rekening eiseres aangezien op haar de last rust het causaal verband te bewijzen
 77. Hof Den Bosch 270710 kosten ten laste van eisers
 78. Hof Den Bosch 180510 kosten BBZ komen voor vergoeding in aanmerking
 79. Rb Utrecht 020610 vraagstelling ter bepaling bewustzijn bij comateuze patient, kosten voor rekening aansprakelijke partij
 80. Rb Zutphen 140410 whiplash, na neuroloog en neuropsycholoog ook nog psychiater; kosten voor aansprakelijke partij
 81. Hof Arnhem 021009 doorbreking appelverbod ivm voorschot kosten, verdeling kosten deskber. 50-50
 82. Hof Den Bosch 101109 oordeel over appelverbod terzake van deskundigenbericht, kosten tlv aanspr,. partij
 83. Hof Arnhem 140709 doorbreking appelverbod nu rb partijen niet had gehoord over kosten deskundige
 84. Rb Dordrecht 020108 eiser dient voorschot deskundige te voldoen
 85. Hof A-dam 050707 benadeelde draagt kosten deskundigenonderzoek nu zij niet is geslaagd in het opgedr
 86. Rb Almelo 290807 kosten eenzijdig ingeschakelde deskundigen
 87. Rb Alkmaar 180707 gedaagde aansprakelijke partij dient de kosten van de deskundigen te voldoen

Deze website maakt gebruik van cookies