Zoeken

Inloggen

Kosten Rechtsbijstandverzekeraar

Kosten Rechtsbijstandverzekeraar

Zie voor kosten ten laste van de rechtsbijstandverzekeraar: onder-polis-gedekte-rechtsbijstandkosten-vrije-advocatenkeuze

Meer artikelen...

 1. RBGEL 010920 kostenbegroting deelgeschil op nihil in verband met rechtsbijstandsverz. SO; onvoldoende gesteld voor ander oordeel (2)
 2. RBDHA 301122 geen vergoeding voor bgk nu werkzaamheden zagen op volledig afgewezen vordering; overigens sprake van rechtsbijstandverzekering (2)
 3. RBAMS 230322 Niet gesteld of gebleken dat eiseres kosten rechtsbijstandverzekeraar ogv polisvoorwaarden dient te verhalen
 4. RBAMS 210322 kosten rechtsbijstandverzekeraar op nihil gesteld nu uit polisvoorwaarden niet blijkt dat betrokkene deze kosten diende te verhalen (2)
 5. RBMNE 140721 verzoekster dient kosten deelgeschil obv polisvoorwaarden rbv te verhalen
 6. RBMNE 020621 kosten deelgeschil aangehouden om verzoekster in staat te stellen polisvoorwaarden rbv in te brengen
 7. RBMNE 240321 van rechtsbijstandsverzekering zijn de betrefffende polisvoorwaarden niet in het geding gebracht; kosten deelgeschil niet begroot
 8. RBMNE 240620 kosten gevorderd: € 6000,- ; polisvoorwaarden rechtsbijstandverzekering niet ingebracht; volledig afgewezen
 9. RBMNE 290420 bestaan rechtsbijstandverzekering heeft geen invloed op kostenveroordeling deelgeschil
 10. RBAMS 130918 gelet op polisvw rechtsbijstandverz verhaalsplicht tzv kosten; kosten toegewezen
 11. RBAMS 201218 kosten komen voor rekening van rb-ass; geen belang bij begroting van de verzekerde kosten
 12. GHDHA 180918 kosten tegenexpert ondanks voorschot rechtsbijstandverzekeraar voor rekening wederpartij
 13. Rb. Gelderland 140617 deelgeschil; vergoeding buitengerechtelijke kosten; overleggen polisvoorwaarden noodzakelijk
 14. Rb Gelderland 111016 hond loopt verzoekster ondersteboven; afwijzing kosten nu deze door rechtsbijstandverzekeraar worden gedragen
 15. Hof 's-Hertogenbosch 020615 afwijzing gevorderde buitengerechtelijke incassokosten vanwege rechtsbijstandverzekering
 16. Rb Gelderland 040714 kosten gevorderd 13:20 uur x € 125,-; begroot op griffierecht, want rechtsbijstandsverzekeraar heeft kosten vergoed
 17. Rb Rotterdam 180614 geen dekking kosten obv rechtsbijstandsverzekering, dus wel belang bij veroordeling; gevorderd en toegewezen 18 x € 205, totaal € 4.970,15
 18. Rb Oost-Brabant 020514 kosten gevorderd obv € 250,- excl. 6% en 21%, totaal € 7.310,82; niet begroot, want geen belang vanwege rechtsbijstandsverzekering
 19. Rb Oost-Brabant 121113 kosten rechtsbijstandverzekeraar gevorderd en begroot op € 1.500,=, niet met B.T.W. belast
 20. Rb Den Haag 250213 deelgeschilprocedure uitdrukkelijk niet bedoeld voor verhaal van bgk door rechtsbijstandsverzekeraars
 21. Rb Groningen 210912 gevorderd, begroot, maar niet toegewezen; 6 uur x € 180,-- + griffierecht; rechtsbijstandsverzekering geen belemmering voor veroordeling in proceskosten
 22. Rb 's-Hertogenbosch 290512 kosten niet begroot; geen schade omdat de kosten worden gedragen door rechtsbijstandsverzekering
 23. Rb 's-Hertogenbosch 080512 kosten rechtbijstandverzekeraar wél begroot, niet toegewezen (8 uur x € 90,-), conform eis
 24. Rb 's-Gravenhage 011111 verzoeken t.z.v. delay na darmperforatie afgewezen; kosten gematigd tot € 5000,00 en niet toegewezen vanwege rechtsbijstandverzekering
 25. Rb Oost-Brabant 261114 BGK toegewezen, algemene voorwaarden FNV-Bouw bepalen dat deze verhaald dienen te worden
 26. Rb Noord-Holland 191114 verschotten en BGK worden vergoed door rechtsbijstandsverzekering; geen schade slachtoffer
 27. Rb Den Haag 300713 deelgeschil; kosten afgewezen bij gebrek aan belang vanwege rechtsbijstandsverzekering
 28. Rb Zutphen 251012 kosten niet begroot; rechtsbijstandverz. dekt kosten en verzoeker heeft de kosten niet als gemachtigde/lasthebber van de verzekeraar gevorderd
 29. Rb Arnhem 140912 BGK afgwezen; kosten zijn geen eigen schade, maar kosten door FNV Bouw gemaakt
 30. Rb Alkmaar 120510 SRK subrogeert terzake van kosten van verhaal materiele schade in 345 zaken; begroting uurtarief (€ 63,00)
 31. Hof Arnhem 140709 rechtsbijstandverzekeraar vergoedt kosten, eiser lijdt geen schade
 32. Hof L.warden 030209 alg. voorwaarden FNV ledenservice maken verhaal kbr mogelijk
 33. Rb Utrecht 190907 kosten rechtsbijstand voor rekening van rechtsbijstandverz.; bgk afgewezen
 34. Rb Arnhem 150807 vanwege aanwezigheid van rechtsbijstandverzekering geen vorderingsrecht voor eiser
 35. Rb Den Bosch, 070606 buitengerechtelijke kosten blijven voor rekening rechtsbijstandverzekeraar

Deze website maakt gebruik van cookies