Zoeken

Inloggen

Kosten van Deelgeschil

Kosten van Deelgeschil

Meer artikelen...

 1. RBDHA 250123 verzocht 16,7 uur x € 270 + 7%, toegewezen 12 uur à € 250,00 + 21% = € 3630,00 x 25% vanwege ES (2)
 2. RBMNE 080223 wn-er glijdt uit over gladde vloer; - verzocht en toegewezen 22,1 uur x € 250,00 + 21% = € 6685,25 (2)
 3. RBGEL 010920 kostenbegroting deelgeschil op nihil in verband met rechtsbijstandsverz. SO; onvoldoende gesteld voor ander oordeel
 4. RBOBR 020323 verzocht 20 uur x € 270,- + 21%, begroot niet toegewezen: 15 uur x 250,00 + 21% = € 4537,50
 5. RBNHO 181022 verzocht, begroot en niet toegewezen 36,5 uur x € 195,- + 21% = € 8612,18
 6. RBROT 130323 kostenbegroting niet passend vanwege (proces)houding gemachtigde, ook al m.b.t. regeling zonder erkenning aansprakelijkheid
 7. RBNHO 190123 verzocht en begroot, niet toegewezen 10,5 uur x € 245,- = € 3.426,73
 8. RBROT 280223 voorafgaand aan deelgeschil was al bekend dat partijen het niet eens waren over feitelijke toedracht; geen kostenbegroting
 9. RBDHA 230223 gevorderd en toegewezen uurtarief € 245,00 totaal € 6.253,32 +6 % kantoorkosten + BTW
 10. RBNHO 260123 verzocht ca 19 uur x € 260,00 +21%, toegewezen - 15% vanwege ES = € 5101,00; geen aangepast tarief voor reistijd
 11. RBZWB 230223 verzocht en begroot, niet toegewezen, 24 uur x € 275,- + 21 % BTW = € 7.986
 12. RBROT 160223verzocht 6,5 uur x € 250,00 + 21%, toegewezen 6,5 x € 200,00 + 21% = € 1.573,00
 13. RBZWB 160223 verzocht 47,8 uur x 225,00 + 21%, toegewezen 35,7 uur x 225,00 + 21% = € 9719,32
 14. RBAMS-090223 schade groepsleider na aanval psychiatrisch patiënt - toegewezen cf verzoek 24 uur x 250,00 + 21% = € 7.260,00
 15. RBROT 190123 geen aansprakelijkheid tzv abortus; verzoeken volstrekt onnodig en onterecht; begroting van de kosten blijft om die reden achterwege
 16. RBROT 240123 val in trampolinehal; verzocht 30 x € 265,00 + 21%, begroot, niet toegewezen 18 uur x € 265,00 + 21% = € 5.771,70
 17. RBMNE 091122 verzocht 25,6 x € 355,00 incl BTW; toegewezen 17 x € 250,00 + 21% = € 5142,50
 18. RBDHA 221222 verzocht 9,4 x € 245,+ 7% kk + 21% + medisch kosten; medische kosten niet aangetoond. kk afgewezen: € 2981.69
 19. RBNHO 180123 Kosten verzocht € 9.705,50; matiging vanwege lengte verzoekschrift tot € 4.809,75, x 50% vanwege ES
 20. RBDHA 221222 begroot cf verzoek, doch exclusief kantoorkosten 10 uur x € 225,- + 5 x € 245,00 + 21% x 50% ES = € 2102,35
 21. RBNNE 060123 begroot cf verzoek advocaat NIVRE-expert 15,5 uur x € 265,00 + 21% = € 4.970,08, niet toegewezen
 22. RBROT 120123 verzocht 17 uur x € 265,00 + 3 uur reistijd x € 132,50 + 21%, toegewezen 10 uur x 265 + 3 uur x 132,50 + 21% x 80% vanwege ES = € 3.687,49
 23. RBDHA 221222 verzocht 15,24 uur x € 290,00 + BTW, begroot, niet toegewezen: 12 uur x € 250,00 + 21% = € 3630,00
 24. RBNHO 110123 verzocht en begroot, niet toegewezen, 12 uur, 40 minuten € 4.060,76 inclusief BTW
 25. RBROT 201022 kosten toegewezen conform verzoek 7 uur x uurtarief € 255,00 + 21% btw = € 2159,85
 26. RBLIM 290721 kosten verzocht € 5445,00; van de drie verzoeken werden er 2 afgewezen; vandaar 1/3 deel toegewezen
 27. RBGEL 201222 verzocht 28,3 uur x € 265,00 + 6% kk + 21% btw, toegewezen exclusief kantoorkosten; geen vermindering kosten deelgeschil wegens eigen schuld
 28. RBAMS 161222 verzocht 14,1 uur, begroot, niet toegewezen, 13,86 x € 195,00 + 21% = € 3.270,27
 29. RBROT 141222 kosten begroot op 17,5 x € 290,00 + 21% = 6140,75 excl 5% kantoorkosten
 30. RBROT 021222 verzocht, begroot, niet toegewezen, 18,10 uur × € 265,00 + 21% = € 5.803,76
 31. RBMNE 240822 verzocht 25,54 uur x € 250 + 21% toegewezen 17 uur x € 250,00 + 21% = 5.142,50
 32. RBMNE 130922 kantonrechter acht verzoek, vanwege het ontbreken van een onafhankelijk medisch rapport, prematuur en nodeloos ingediend
 33. RBROT 251122 verzocht en toegewezen 25,5 uur x € 265,00 + 6% + 21 % = € 8.667,17
 34. RBZWB 241122verzocht 25, begroot op 22 x € 250,00 +21% = € 7.562,50
 35. RBLIM 211022 deelgeschil: verzocht, niet betwist en toegewezen: 16,08 uren × € 240,00 = € 3.860,00 + 6% + 21% = € 4.950,84
 36. RBOBR 231122 verzocht 40,3 uur x € 313,00 + 4% + 21% = € 15.873,50, toegewezen á € 250,00 excl kantoorkosten = € 12.190,75
 37. RBNNE 111022 verzocht, niet advocaat, 22,20 uur x € 210,00 vóór registratie als NIVRE-expert en na registratie € 230,-, toegewezen 22,20 uren x € 185,00 + 21% = € 4969,47
 38. RBNHO 091122 causaliteit tussen ongeval en latere knieklachten; objectief onderzoek nodig; niet geschikt voor deelgeschil; geen begroting kosten (3)
 39. RBDHA 021122 verzocht en toegewezen: 21,2 uur x € 265 + 21% = € 6797,78
 40. RBNNE 281022 deelgeschilprocedure kennelijk ten onrechte aanhangig gemaakt;niet bedoeld om geschil over samenwerking te beslechten
 41. RBMNE 091122 Verzocht 29 uur x € 265,00 + 21%, toegewezen 20 uren x € 265 +21 % = € 6.413,00
 42. RBROT 071022 - kosten gevorderd en toegewezen 10,5 uur x € 255,00 + 21%, totaal € 3.239,78
 43. RBDHA 270922 voor mondelinge behandeling geschikt; oud advocaat; verzocht 2 x € 300,- + 6% + 21%; toegewezen 2 x 200,- + 21% = € 484,00
 44. RBROT 300922 toegewezen 20 uur x € 245,00 + 21 % = € 5929,00; geen kantoorkosten naast uurtarief
 45. RBLIM 110322 deelgeschilprocedure is volstrekt onnodig of onterecht ingesteld
 46. RBROT 300922 kosten afgewezen; deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht ingesteld
 47. RBROT 250522 ropivacaïne; kosten toegewezen tot € 4.235,00 inclusief btw
 48. RBROT 140922 Verzocht 15 uur x € 245,00, + 7% + 21%, toegewezen 12 x € 245,00 + 7% + 21% = 3806,42 x 65% vanwege ES = € 2474,17
 49. RBZWB 280622 verzocht en toegewezen 17,2 x € 210,00 + 21% tzv wzh jurist; 0,4 uur x € 135,00 + 21% tzv wzh juridisch medewerker + € 62,40 reiskosten = € 4.511,36
 50. RBNHO 230622 verzocht en begroot op 22 uur x € 265,00 + 21% = € 7054,30 x 60% vanwege ES
 51. RBNNE 050722 kosten verzocht, begroot en niet toegewezen 13 uur x € 260,00 + 21% = € 4.089.80
 52. RBNHO 230622 begroot cf verzoek, in aanmerking genomen dat een minder hoog uurtarief is gerekend, niet toegewezen: 24,5 uur x € 171,00 + 21% = € 5069,30,
 53. RBNHO 070722 verzocht 35,5 uur x € 330,- + 21%, begroot 20 x € 280 + 21% = € 6.776,-, toegewezen 80%; ES "tikt door"
 54. RBAMS 210722 verzocht en begroot, niet toegewezen 20 uur × € 255,00 + 21% = € 6.171,-
 55. RBGEL 200722 verzocht 26,16 x € 260,00 + 21%, toegewezen 21 x € 260,00 +21% = € 6.606,60; reistijd tegen uurtarief niet onredelijk
 56. RBZWB 120722 automobilist botst op overstekende voetganger; toegewezen cf verzoek 17,2 x € 250,- + 21% = € 5203,00
 57. RBMNE 290422 verzocht 23 uur x € 235,00 + 21%; begroot, niet toegewezen: 17 uur x € 235,00+x 21%,= € 4.833,95
 58. RBNNE 220622 verzocht en toegewezen 29,33 uur x € 250,00 + 21% = € 8872,32 x 90% vanwege ES
 59. VanTraa.nl 0722 Hoe (ogenschijnlijk) misbruik van een deelgeschilprocedure nog niet hetzelfde is als misbruik van procesrecht
 60. RBZWB 140722 kosten begroot en toegewezen op 16 uur x € 260,- + 6% + 21% = € 5335,62
 61. PPS Bulletin 2 2022 Nicolien Verhoeks; De deelgeschilprocedure: wat kost een gemiddelde procedure?
 62. RBDHA 300622 kosten begroot, cf verzoek, 25,4 uur x € 250 + 21% = € 7683,50
 63. RBDHA 210622 verzocht 24 x € 280,00 + 21%, toegewezen 20 uur x € 280,00 incl BTW = € 6.776,00
 64. RBDHA 210422 een volstrekt onnodig en ten onrechte ingestelde procedure; afwijzing kosten
 65. RBNHO 090622 verzocht 32 uur x € 255,00,, begroot, niet toegewezen, 20 uur x € 255,00 x 121% = € 6171,00
 66. RBMNE 130422 verzocht 28 uur x 250, begroot, niet toegewezen, 20 uur x € 250 + 21% = € 6.050
 67. RBMNE 130422 verzocht 43,5 x € 255 + 6% + 21%, toegewezen 25 x € 255,- + 21% = € 7713,75, kantoorkosten afgewezen
 68. RBZWB 070622 kosten begroot op nihil, onvoldoende onderbouwd dat schade is geleden; op zijn minst inzage verstrekken in polisvoorwaarden
 69. RBLIM 140222 kosten begroot, niet toegewezen cf verzoek, maar zonder kantoorkosten 11,25 x € 260,00 + 21% = € 3.539,25
 70. RBAMS 230322 kosten cf verzoek 11 uur x € 250,00 + 21% = € 3327,50
 71. RBROT 070622 verzocht € 15.198,80, staat niet in verhouding tot complexiteit v.d. zaak; begroot, niet toegewezen € 5.000,00
 72. RBDHA 080322 verzocht 16 x € 245,00 + 6% + 21%; geen verweer; oordeel rechter: tijd bovenmatig en voor 6% kk is in huidige tijd geen ruimte; begroot: 10 x € 245,00 + 21% = 2.964,50
 73. RBAMS 160522 val in crewhotel, voor veroordeling in kosten ontbreekt rechtvaardiging nu geen aansprakelijkheid wordt aangenomen; ook begroting blijft achterwege
 74. RBNNE 200422 secundaire victimisatie kosten deelgeschil cf verzoek begroot en toegewezen: 26 uur x € 260,00 + 21% = € 8.179,60
 75. RBDHA 140422 kosten cf verzoek 18,9 x € 285 + 6 % + 21% = € 6908,72; Staat maakte geen bezwaar; kosten komen Rb redelijk voor
 76. RBNNE 140422 verzocht 50 uur x € 300,- + 21 %, toegewezen 25 uur x € 300,00 + 21% = € 9.075,00
 77. RBAMS 120522 verzocht 28,2 uur x € 240,00 + 21%, toegewezen 16,5 uur x 240 + 21% = € 4791,60
 78. RBDHA 210422 geen kostenbegroting; afwijzing lag zo voor de hand dat indiening verzoekschrift achterwege had moeten blijven
 79. RBLIM 060422 kosten voortzetten paardenhobby - kosten cf verzoek toegewezen 23 uur x € 255,00 + 21% = € 7096,65
 80. RBOBR 210422verzocht 47 uur 50 min. x € 210,- en 3 uur x € 200,- + 21%, toegewezen 20 uren x € 200 + 21% = € 4.840,- x 50% vanwege ES
 81. RBGEL 28032 verzocht 15,5 uur à € 250,00 = € 4688,75, toegewezen obv 25 % vanwege eigen schuld bij hondenbeet
 82. RBAMS 310322 verzocht en begroot, niet toegewezen, 19 uur x € 240,00 + 21 % - € 5.517,60
 83. RBGEL 230322 verzocht 46,8 uur x € 255,00 + 21% = € 11.922,83, toegewezen 25 uur x € 255,00 + 21% = € 7713,75 x 50% vanwege ES
 84. RBAMS 210322 kosten rechtsbijstandverzekeraar op nihil gesteld nu uit polisvoorwaarden niet blijkt dat betrokkene deze kosten diende te verhalen
 85. RBAMS 310322 begroot, niet toegewezen, conform verzoek € 10.382,25
 86. RBROT 300322verzocht 32 uur x € 250,00 + 6% + 21%, (ook tzv wzh voorafgaand aan procedure) toegewezen 10 uur x € 220,00 + 6% = 2662,00
 87. RBROT 240322 kosten deelgeschil: verzocht 24 uur x € 245,00 + 7 + 21% = 7612,84, (?) toegewezen 15 uur x 180 + 7% + 21% = € 3495,69
 88. RBMNE 090322 kosten begroot, niet toegewezen cf verzoek 20,6 x € 265,00 = € 5459,00 (x 121% = € 6605,39)
 89. RBROT 151021 kosten verzocht en toegewezen 8 uur x € 235 + 21% = 2274,80 + € 450,00 vanwege medisch advies
 90. RBROT 230222 kosten verzocht 12 uur x € 250,00 + 21%, toegewezen 10 uur x € 250,00 + 21% = € 3025
 91. RBGEL 220322 verzocht 44 uur x € 250,00 + 21%, toegewezen 29 uur x € 250,00 + 21% = € 8772,50
 92. RBGEL 070222 deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht ingesteld, met doel betaling van de declaraties, niet om vso dichterbij te brengen
 93. RBDHA 290921 verzocht, begroot en toegewezen 11,3 uren x € 250,00 + 21% btw = € 3.418,25
 94. RBOBR 010322 verzocht 43 uur en 53 minuten x € 265,00 = € 11.629,08, toegewezen 12 uur x € 265,00 + 21% = € 3.847,80
 95. RBDHA 071221 verzocht 12 uur x € 235,00 + 21% = € 3.412.20 + tijdsbesteding zitting en voorbereiding, begroot, niet toegewezen, 12 uur totaal
 96. RBGEL 160222 kosten tweede deelgeschil verzocht 29 uur x € 250,00,+ 6%; toegewezen € 250,00 x 24 uur + 21% € 7.260,00 + kosten eerdere procedure € 9.589,98
 97. RBMNE 10112 kosten gevorderd obv 17 uren x € 245,00 + 5% + 21% btw; afgewezen want geen specificatie
 98. RBOBR 070222 kosten gevorderd en begroot, niet toegewezen, obv 18 uren x € 245,00 + BTW = € 5.336,10
 99. RBOVE 280122 verzocht en toegewezen 17 uren × € 275,00 + 21% = € 5.656,75
 100. RBOBR 180122 verzocht en toegewezen 18 uur x € 270,- + 21% = € 5880,60
 101. RBDHA 070122 verzocht 15 uur x € 245 + 7% + 21% btw, toegewezen 10 uur x € 245,00 + 7% + 21% = € 3172,02
 102. RBOBR 180122 kosten getuigenverhoor vallen niet onder kosten deelgeschil, verzocht, begroot, niet toegewezen 19 uren x € 270,- + 21% = € 6.207,30
 103. RBOBR 240122 verzocht 61 uur 57 minuten x € 300,- +21 % € 22.487,85, toegewezen 40 uur x € 250,- + 21% = € 12.100,00
 104. RBOVE 250122 Omdat wn-er in het ongelijk wordt gesteld wordt hij veroordeeld in de proceskosten € 150,00 (2 punten x tarief € 75,00).
 105. RBOVE 201020 afwijzing kosten; zaak niet geschikt voor deelgeschil; verschillende visies op toedracht; bodemproc. of getuigenverhoor was aangewezen
 106. RBDHA 200122 kosten verzocht obv 10,5 uur, begroot, 6 uur x € 225,- = € 1633,50, niet toegewezen omdat SO in ongelijk is gesteld
 107. RBMNE 190122 kosten verzocht en toegewezen 24 uren x € 280,-, + 21% = € 8131,20
 108. RBAMS 060122 verzocht 18:12, x € 280,00 + 4% + 21% toegewezen 15 uur x € 250,00 + 4% + 21% x 50% vanwege ES = € 2359,50
 109. RBGEL 291221 deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht ingesteld, kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking
 110. RBROT 151221 verzocht en toegewezen 10 uur x € 240,00 + 21% = € 2904,00
 111. RBAMS 231221 verzocht 40 uur x 272,50 incl. btw, toegewezen 30 uur x € 272,50 incl. btw = € 8175,00
 112. RBMNE 291221 kosten, conform verzoek, toegewezen op 17.9 uur x € 260,00 + 21% = € 5631,34
 113. RBROT 291121kosten begroot op 12 uur x € 225,00 + 21% = € 3267,00
 114. RBROT 261121 begroot en toegewezen conform verzoek: 14,4 x € 235,00 + 21% = (+/-) € 4103,17
 115. GHARL 301121 kosten deelgeschil ook in hoger beroep begroot op, conform verzoek, € 5.417,-, nu met veroordeling tot betaling
 116. RBNNE 251121 begroot en toegewezen, conform verzoek 31 x € 245,- + 21 % = € 9189,95
 117. RBDHA 300821 kosten begroot, niet toegewezen, obv fixed fee € 3.500, die met rbv was afgesproken
 118. RBROT 260521 verzocht obv 34.05 uur, begroot obv 27,04 x 285,00 + 5 % + 21 % = € 9.790,91
 119. RBAMS 081121 kosten toegewezen conform verzoek 16,33 x € 290,00 + 5% + 21% = € 6016,71
 120. RBOBR 091121 Ervaren advocaat-stagiaire, verzocht obv 29,5 uur, toegewezen 24 uur x € 254,- + 21% = € 7376,15
 121. RBDHA 240821 verzocht 13 x € 215,- + 5% + 21%, toegewezen excl kantoorkosten € 3.381,95 - 50 % vanwege ES
 122. RBGEL 081121 verzocht 49 uur x € 230,00 + 21 %, toegewezen 45 x € 230,00 + 21% € 12.523,50
 123. RBAMS 041121 verzocht 58 uur x € 272 + 21%, toegewezen 51 x € 272 + 21% = € 16.785,12
 124. RBNNE 151021 verzocht, niet bestreden en toegewezen 10 x € 260,00 + 21% = € 3.164,00
 125. RBMNE 271021 advocaat en SO bedingen vaste vergoeding € 25.000 incl BTW, begroot op 25 uur x € 273,00 + 21% = € 8.258,25
 126. RBGEL 031121 verzocht 18,3 uur x € 275,00 = € 5989,50; € 4000,00 maximaal redelijk, x 50% vanwege ES
 127. RBMNE 280721 verzocht 35 + 14 uur x € 225,00 + 21% = € 13.340,25, toegewezen 20 x € 225,00 + 21% = € 5445,00
 128. RBAMS 290921 verzocht € 8.147,40, begroot, niet toegewezen, conform verweer € 6.000,00
 129. RBMNE 201021 verzocht 34,67 x € 250,00 + 6% + 21% , begroot 25 x € 225,00 + 21 % = € 6.806,25, niet toegewezen
 130. RBAMS 211021 verzocht 17,5 x € 280,00 + 21 %, toegewezen 14 x € 280,00 + 21 % = € 4743,20
 131. RBOBR 081021 smartengeld bij woningbrand; - nu geen sprake is van een deelgeschil wordt aan kosten niet toegekomen
 132. RBAMS 310821 verzocht 19 x € 250,00 + 21 % btw, begroot niet toegewezen, 12 uur x € 250,00 + 21 % = € 3630,00
 133. RBROT 090721 kosten gevorderd, niet betwist en toegewezen € 4912,90
 134. RBMNE 040821 kosten advocaat stagiair; - verzocht 5,5 uur x € 245 + 7 % +21%, toegewezen 5,5 uren x € 183,50 +21 % = € 1.221,19
 135. RBDHA 080921 kosten verzocht 21,8 x € 255,00 + 5% + 21%; begroot, niet toegewezen: 10 x € 255,00 + 21% = € 3.085,50
 136. RBOVE 290421 kosten verzocht € 4.985,20, begroot, niet toegewezen 12,5 x € 220,00 + 21% = € 3327,50
 137. RBDHA 220721 Indiening verzoek deelgeschil volstrekt onnodig en onterecht, gelet op eerder KG-vonnis
 138. RBOBR 260821 verzocht en begroot, niet toegewezen 19,6 uur x € 270,00 = € 6.581,41
 139. RBROT 250121kosten verzocht 33 x 240,00 + 6 % + 21% = € 10.158,19; begroot, niet toegewezen 15 x € 240,00 + 21 % = € 4356,00
 140. RBDHA 180821 kosten begroot, niet toegewezen; 9 x 220,00 + 21% = € 2.395,80; verzoek omvatte veel uren die niet gerelateerd waren aan deelgeschil
 141. RBROT 160921 verzocht 12,36 x € 275,00 + 4% + 21 %, toegewezen 12,36 x 260,- = € 3.888,46
 142. RBGEL 240821 kosten deelgeschil, cf verzoek, € 3.527,42
 143. RBNNE 310821 kosten gevorderd en toegewezen 24 x € 240,00 + 5%+ 21% = € 7.038,00
 144. RBAMS 190821 verzocht 25,7 x 235 + 21 %, regeling BIK nvt, begroot op 21 x 235 + 21 % = 5971,35, maar omdat deel verzoeken is afgewezen € 1.014 toegewezen
 145. RBNHO 050821 kosten gevorderd en begroot op 17,5 uur x € 200,00 + btw, totaal € 4.475,00 inclusief griffierecht
 146. RBMNE 160721 kosten gevorderd en begroot op 7,25 uur x € 225,00 + BTW = € 1.973,81
 147. RBMNE 280721 9,30 uur x 250 + 6% = 21 % = € 2.962,81, toegewezen 75% vanwege adm wzh: € 2.222,11
 148. RBDHA 170920 kosten deelgeschil, verzocht 25 uur x € 265,00 + 6% +21 %, toegewezen 18 uur x € 250,- incl. btw en kk = € 4500,00 x 75% vanwege ES
 149. RBLIM 040821 verzocht 30,5 uur x € 250,00 + 6 + 21%; toegewezen 25,5 x € 265,- +21% = € 8.176,60.
 150. RBROT 110621 verzocht, onbestreden & toegewezen € 6.240,49 inclusief btw en kantoorkosten
 151. RBMNE 160721 begroot, 7,25 x € 225,00 + 21% = € 1973,81
 152. RBOBR 280721 verzocht 36,4 uur x € 260,00, toegewezen 20 × € 260,00 + 21% = € 6.292,00
 153. RBMNE 140721 verzocht 30 uur x € 255,00 + 6% + 21%, toegewezen 20 uur x € 255,00 + 6% + 21% = € 6541,26
 154. RBDHA 251120 verzocht 14 x € 200,00 + 6 % + 21%; voor kantoorkosten is in huidige tijd geen ruimte meer; begroot: 14 x 200 + 21% = € 3388,00
 155. RBZWB 220721 kosten verzocht 30 uur x 260/265 + 21 %, toegewezen 10 x € 260,00 + 10 x € 265,00 + 21% = € 6352,50
 156. RBDHA 150421 kosten gevorderd 15,5 uur x € 239 + 6% + btw; toegewezen muv kantoorkosten en tegen 40% ivm ES
 157. RBDHA 140521 kosten gevorderd en toegewezen 13 uur x € 275,00 + btw + griffierecht, totaal € 4.634,75
 158. RBGEL 070721 kosten gevorderd en toegewezen 26 uur x € 245,00 + btw = € 7.707,70
 159. RBGEL 010721 verzocht 20 uur x € 260,00 + 21%, toegewezen 18 uur x € 260,00 + 21% = € 5.662,80
 160. RBAMS 080721 verzoek 21 uur x € 235,00 + 7% + 21%, begroot 15 uur x € 235,00; toegewezen 50% vanwege ES
 161. RBNNE 100621 kosten verzocht 14,5 x € 245,00 + 21 %, begroot, niet toegewezen: - 20%, geen letseladvocaat, geen specificatie € 2.842,00
 162. RBOBR 090621 kosten verzoch obv 19,5 uur, begroot, niet toegewezen, 17,5 uur x € 245,00, + 21 % = € 5.187,88
 163. RBOBR 150621 verzocht obv 28 x 265,00 + 21%, geen specificatie, begroot, niet toegewezen 6 x € 250 incl BTW = € 1500,00
 164. RBMNE 030221 verzocht 21 x € 265,00 + 6% + 21% = € 7.137,67, begroot, niet toegewezen: 15 x € 265,00, incl. BTW = € 3.975,00
 165. RBMNE 210421 kosten verzocht 30 x € 225 + 21% = € 8.167,50; toegewezen 20 uren x € 225 +21 % = € 5445,00
 166. RBMNE 190521 verzocht 21,1 x € 245 + 21%, begroot, niet toegewezen, 12 x € 245 + 21% = € 3557,40
 167. RBROT 19052 kosten niet begroot, want deelgeschil volstrekt onnodig of onterecht ingesteld
 168. RBNNE 040521 kosten deelgeschil niet begroot, want volstrekt onnodig ingediend, ook geen vergoeding proceskosten verweerder
 169. RBLIM 210421 kosten gevorderd en toegewezen € 4.846,60 inclusief btw
 170. RBLIM 230421 kosten gevorderd en toegewezen obv € 255,- per uur + 7% kantoorkosten + btw, totaal € 3.386,49
 171. RBROT 120521 verzocht en toegewezen: 12,9 uur x € 240,00 (in 2020) en € 255,00 (in 2021), +6% + 21 % = € 3.975,29
 172. RBDHA 181220 verzocht 16,5 uur x € 260 + 5% & 21%, toegewezen 12 uur x € 260 + 21% = € 3.775,20
 173. RBNHO 101220 kosten begroot, niet toegewezen, conform verzoek, 14 uur x € 255,00 + 21% = € 4.319,70
 174. RBAMS 220421 afwijzing kostenbegroting; volstrekt onnodig of onterecht ingesteld deelgeschil
 175. RBNHO 110321 kosten cf verzoek toegewezen op € 7.707,70
 176. RBGEL 160221 kosten begroot, niet toegewezen, cf verzoek, 16:25 uur x € 235,00 + 21% btw = € 4620,69
 177. RBDHA 040321 verzocht 18 uur x € 200,00 + 21 %, begroot, niet toegewezen, 14 uren x € 200,- + 21% btw = € 3.388,00
 178. RBROT 310321 kosten verzocht en begroot op 16 uur x € 200,00 + 6% + 21% =€ 3.930,80, niet toegewezen cf de overige vorderingen
 179. RBROT 060421 verzocht 37 uur x € 240,00 + 5% + 21%, toegewezen: 27 uur x € 240,00 + 5 % + 21 % = € 8.232,84
 180. RBDHA 310321 niet toegewezen, begroot cf verzoek: 12 uur x € 265,00 + 21% = € 3.847,80, geen opslag tzv ncnp
 181. RBOVE 261020 verzocht 26 u x € 235,00 + 21 %, rechtvaardiging gesteld noch gebleken; toegewezen 15 u x 235,- + 21% = € 4.265,25
 182. RBGEL 120321 verzocht 23,7 uur x € 244,00 + 5% + 21% = € 7347,00; toegewezen 18 x € 244,00 +21% = € 5.314,32
 183. RBMNE 170321 verzocht 22,5 uur x € 225,00 + 2 uur x € 125 +6 % + 21% = € 6813,81, toegewezen 10 uur x € 185,00 x 75% = 1387,50
 184. RBLIM 190221 kosten, cf verzoek, begroot en toegewezen: 29 uur x € 250,00 + 21% = € 8772,50
 185. RBGEL 160321 - verzocht 8,8 uur x € 255,00 + 14 uur x € 260,00 +21% = € 7.119,64;, toegewezen 8 x € 255,00, + 14 x € 260.00 +21% = € 6.872,80.
 186. RBZWB 240221 verzocht obv RUB: 26 uur x € 544 + BTW = € 17.114,24, begroot, niet toegewezen 21 uur x € 272, + BTW = € 6.911,52. (2)
 187. RBROT 040321 kosten verzocht en toegewezen o.b.v. 18 uur x € 210,00 + 21% = 4573,80
 188. RBOBR 020321 verzocht 11,3 uur, toegewezen met aftrek van 1 1/2 uur, totaal € 2.290,00; geen korting vanwege 25 % ES
 189. RBNHO 220221 deelgeschilprocedure ontijdig opgestart, nadere bewijslevering was aangewezen
 190. RBROT 231220 verzocht 49 uur x € 180,- + 1,1 uur x € 270,- toegewezen (1,1 x € 270,00) + (36,6 x € 180,00) + 21 % = € 8.330,85
 191. RBROT 231220 - kosten verzocht obv € 250,00 + 7%, toegewezen obv € 200,00 per uur + 7% (19 uren x € 214,- + 21 %= € 4.919,86)
 192. RBDHA 171220 - verzocht 25 uur x € 205,00, begroot, niet toegewezen 20 uur x € 205,-, + 21% = € 4.961,-
 193. RBDHA 280121 begroot cf verzoek 10 uur x € 250,00 + 7% + 21% = € 3.236,75 x 50% vanwege eigen schuld
 194. RBMNE 020221 gevorderd 2.312,00 exclusief BTW; toegewezen 50% vanwege ES
 195. RBZWB 180221gevorderd 30 x 285 + 21 % = € 10.345,50, begroot en toegewezen op 20 uren x € 285 + 21% = € 6.897,00
 196. RBDHA 230620 verzocht 11,3 uur, verhoogd met 2 uur vanwege descente; begroot, niet toegewezen: 13,3 uur x € 265 x 1,21 = € 4.264,65.
 197. RBDHA 090320 ongeval in trampolinepark; verzocht 32:12 uur x € 155,00 + 2:48 uur x € 265,00, toegewezen 21 uur x € 155,00 + 21% = € 3938,55
 198. RBOVE 050121- verzocht 20 uur x € 250,00, toegewezen 10 uur x € 250,00 + 21% = € 3025,00
 199. RBZWB 190121 verzocht 5,5 uur x € 275,00, + 14 x € 235,00; toegewezen, mede vanwege ES en kosten overname, 15 uur x € 235 x 1,21 = € 4265,25 x 25%
 200. GHARL 190121 verzocht 47 uur voor 2 advocaten (tarief € 250,- en € 180,-) = 11.457,86, begroot niet toegewezen, op 20 uur x € 200 + 21 % = € 4.880,00
 201. RBOVE 070121 verzocht 27 uur x € 245,00 uren tzv WAM-zaak afgewezen, tzv geschil wg-er toegewezen, 15,25 x 245,00 +21% = € 4520,86
 202. RBNHO 241220 kosten verzocht, begroot en toegewezen op 8,5 x 240,00 = € 2468,40, kantoorkosten uitgebreid toegelicht, toch afgewezen
 203. RBNHO 070121 allergieveroorzakende massageolie; begroot, niet toegewezen 8 uur á € 200,00 ex BTW en kantoorkosten, totaal € 3.557,40
 204. RBDHA 050121 deelgeschil prematuur, zonder concrete medische onderbouwing, en vooral tbv inschatting proceskansen, geen kostenbegroting
 205. RBMNE 231220 verzocht obv 23 uur, toegewezen 18 x 265,- = € 4770,00 (met kennelijke rekenfout tzv BTW)
 206. RBLIM 120820 suicide psychiatrisch patient; deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht ingesteld nu buitengerechtelijke schaderegelingstraject nog niet is ingezet
 207. RBGEL 161220 14 bestede uren te hoog; toegewezen 12 x € 280,00 + 21% = € 4.065,60
 208. RBAMS 051120 kosten gevorderd € 6.344,03; specificatie ontbreekt; begroot, niet toegewezen: 5 uren × € 245,- + 21% = € 1.482,25
 209. RBDHA-241120 verzocht 18,5 x 225 + 21 %; begroot, niet toegewezen, 15 x 225 + 21 % = 5036,63
 210. RBGEL 011220 verzocht 26,2 x € 250,00 + 7% + 21% = € 9.393,04, begroot, niet toegewezen, 20 x € 250,00 + 21% = € 6.050,00
 211. RBZWB 061120 afwijzing kosten verzoek te veelomvattend voor deelgeschil
 212. RBLIM 251120 kosten conform verzoek begroot en toegewezen 29 uur á € 235,00 = € 6815,00
 213. RBMNE 281020 kosten begroot, conform verzoek 42,75 uur x € 285,00 + 6% + 21% = 15.633,72
 214. RBAMS 240920 toegewezen 16 uur x € 200 + 21% = € 3.872,00, verzocht obv € 250,00; uurtarief gekort; advocaat is geen gespecialiseerd letselschadeadvocaat
 215. RBLIM 111120 verzocht en, onbestreden, toegewezen 14,3 x € 245,00 + 21% = € 4.239,24, reistijd 1/2 tarief
 216. RBZWB 011220 kosten begroot en toegewezen, conform verzoek: 11 x € 245,- + 21% = € 3.260,95, geen korting vanwege 1/3 deel eigen schuld
 217. RBROT 241120 geen kostenbegroting; gemachtigde heeft geen kostenoverzicht overgelegd, zodat redelijkheid kosten niet kan worden beoordeeld
 218. RBNNE 251120 kosten verzocht, begroot, niet toegewezen, 19,40 uren x € 265,00 x 121% = € 6220,61
 219. RBMNE 141020 kosten verzocht 31 uur x € 205,00 + 21%, toegewezen 20 uur x € 205,00 + 21% = € 4961,00
 220. RBAMS 081020 kosten verzocht en toegewezen - 19,5 uur x € 240 + 21 % = € 5662,80
 221. RBAMS 291020 verzocht en begroot obv 17 uur x € 240, + 21 % = € 4.936,80 x 3,6 % vanwege 3,6% aansprakelijkheid
 222. RBDHA 211020 verzocht 14,5 x € 285 + 5% + 21 % btw =€ 5.250,00, begroot 11 uur x € 285 + 21% = € 3793,35
 223. RBGEL 271020 Rb laat overwegingen terzake van verhouding schade en kosten aan de fantasie van de lezer over; kosten verweerder tot € 480,00 toegewezen
 224. RBAMS 291020 kosten verzocht 27 x € 250 +6% + 21% btw = € 8.657,55, toegewezen 15,5 x € 250 + 21% btw = € 4.688,75
 225. RBZWB 031120 verzocht en begroot, niet toegewezen, 25 uur x € 235,00 + 21% = € 7.108,75
 226. RBNHO 211020 begroot, niet toegewezen, cf verzoek, 18 uren à € 240,- + 21% = € 5227,20
 227. RBNHO 221020 verzocht 25 uren x € 205,-; begroot, niet toegewezen, 20 uur x € 205,- + BTW = € 4961,00
 228. RBOVE 201020 geen kostenbegroting; verzoeker had moeten voorzien dat nadere (uitvoerige) instructie nodig zou zijn
 229. RBNNE 221020 verzocht € 7.191,03, toegewezen € 5000,00 x 85%; korting vanwege geschil tzv polisdekking SVI en 15% ES
 230. RBROT 211020 verzocht 19,83 uur x € 240, + 21% BTW, begroot, niet toegewezen, 10 x € 240,00 + 21% = € 2904,00
 231. RBNHO 221020 kosten verzocht obv 20 uur, begroot op 18,5 x 257,50 + 21% = € 5.764,14 (- 1,5 uur reistijd vanwege skypezitting)
 232. RBAMS 100920 verzocht en toegewezen; 24 uur x € 230 + 21% + griffierecht € 83,00 = € 6.762,20
 233. RBDHA 150920 geen opgave van kosten, begroot op € 1.086,- (2,0 punten × tarief € 543,-) X 70% vanwege 30% ES
 234. RBROT 240920 geen kostenbegroting, procedure volstrekt onnodig of onterecht ingesteld
 235. RBOVE 250920 verzocht en toegewezen: 26:30 uren x € 240,00 + 6% + 21% = € 8.157,34
 236. RBNHO 011020 verzocht en toegewezen 15 x € 265,00 + 21% = € 4.809,74
 237. RBAMS 100920 kosten verzocht en toegewezen, 16 uur x € 200,00 + 21 % = € 3.872,00
 238. RBGEL 190820 verzocht en begroot, niet toegewezen: 20,10 uur x € 270,00 + 3,80 uur x 225,00 + 6 % + 21 %
 239. RBAMS 200820 verzocht 24,5 uur x € 240,00 + 21% = € 7.114,80 toegewezen 18 uur x € 240 + 21% = € 5.227,20
 240. RBAMS 130820 geen begroting kosten; verzoek had zonder onderbouwing van medisch adviseur of deskundige geen kans van slagen
 241. RBROT 110920 17 uur x € 235,- + 21% = 4833,95 verzocht, begroot en toegewezen, met terubetalingsverplichting als aansprakelijkheid niet komt vast te staan
 242. RBAMS 120320 verzocht en toegewezen 13 uur x € 225,- + 21 % = € 3539,25 + griffierecht
 243. RBNNE 260820 kosten verzocht en begroot op 25 uur à € 245,00 + 6 % + 21 % = € 7,855,93, niet toegewezen
 244. RBNHO 200820 kosten verzocht en toegewezen 11 x 225,00 + 21% = € 2994,75
 245. RBNHO 200820 Geen kostenbegroting; procedure te voorbarig opgestart
 246. RBGEL 160720 gevorderd en toegewezen 28:18 uur x € 260,00 + btw, totaal € 9.207,18; uren onder meer niet onredelijk vanwege gebruik volledige arsenaal aan eventuele verweren
 247. RBZWB 100720 verzocht en toegewezen 24 uur x € 270,00 + 6% + 21% = € 8.311,25
 248. RBOBR 101019 verzocht en toegewezen € 8.470,--
 249. RBOBR 280720 verzocht € 8.310,25 begroot op 15 X € 250,- + 21% BTW + € 304,- = € 4.841,50
 250. RBAMS 090519 begroot, conform verzoek, 14 x € 250,00 + 21% = € 4235,-; geen veroordeling in kosten nu alle verzoeken zijn afgewezen
 251. RBDHA 240620 afwijzing kosten vanwege volstrekt onnodig ingestelde procedure voor wat betreft alle ingediende verzoeken
 252. RBROT 240720 verzocht 34 uur x € 275,- + 21%; toegewezen 32 x 275 + 21% = € 10.648,00; begrote uren gematigd vanwege skypezitting
 253. RBMNE 240620 verzocht 23 uur x € 250,00 + btw = 6957,50, begroot, niet toegewezen, 20 uur x € 250,00 + btw = 6050,00
 254. RBMNE 170620 kosten gevorderd o.b.v. overeengekomen fixed fee € 8.016,25, begroot, niet toegewezen, € 4.304,00
 255. RBAMS 090420 kosten 6.031,70; 19 x € 247,50 +6% + 21%; toegewezen maar voor opslag kantoorkosten is in deze tijd geen ruimte meer
 256. RBOBR 070720 tzv vergoeding kosten geen begroting; afwijzing expertise lag voor de hand
 257. RBNHO 010720 kosten, gevorderd: 27 u x € 230,- + 21%, begroot, niet toegewezen, op € 5.060,- (22 u x € 230,-)
 258. RBMNE 100620 kosten, gevorderd : € 4.991,25 (15 u x € 275,- + 21%); begroot, niet toegewezen, op: € 3.993,00 (12 u x € 275,- + 21%)
 259. RBMNE 240620 kosten gevorderd: € 6000,- ; polisvoorwaarden rechtsbijstandverzekering niet ingebracht; volledig afgewezen
 260. RBMNE 170620 gevorderd: 24 u x € 289,00; begroot en toegewezen: 12 u x € 225,- = € 3.267,-, matiging vanwege onnodig verzoek tzv onderzoek ad'er
 261. RBNHO 110620 kosten; gevorderd en toegewezen: € 4.346,87 (€ 265,- x 14h + 5% + 21%)
 262. RBNHO 040620 kosten verzocht begroot op: € 4.002,08 (13,5 h x € 245 + 21% ) met (vanwege skype-zitting) 1 h matiging
 263. RBNHO 280520 deelgeschil onnodig en onterecht ingesteld. begroting en toewijzing van kosten wordt achterwege gelaten
 264. RBDHA 201119 kosten begroot, niet toegewezen, cf verzoek: 23 uren en een uurtarief van € 200 + 21% = 5566,00
 265. RBROT 081018 kosten begroot, niet toegewezen, conform verzoek, uurtarief € 245,00, € 5,547,81
 266. RBMNE 290420 verzocht 20 uur x 255,00 + 6% + 21%, toegewezen 15,5 u x € 255,- + 21% + 6% = € 5.069,47
 267. RBDHA 060420 kosten deelgeschil niet begroot, deelgeschilprocedure is onnodig ingesteld
 268. RBAMS 200420 kosten deelgeschil afgewezen omdat deelgeschilprocedure niet de aangewezen procedure was
 269. RBNHO 160420 geen begroting van de kosten; deelgeschil volstrekt onnodig en/of onterecht ingesteld
 270. RBROT 100420 kosten gevorderd: € 12.069,75 (35u x € 285,- + 21%), begroot op : € 7.235,80 (23u x € 260,- + 21%)
 271. RBROT 200320 kosten van deelgeschil, gevorderd: € 5.517,60 (16 u x € 270,- + 21 + 6%), toegewezen: € 2.087,25 ( 7,5 u x € 230,- + 21%)
 272. RBAMS 130918 kosten, gevorderd: 26 u x € 240,- + 21% + 6%, (€ 8.003,42), toegewezen: 26 u x € 240,00 + 21% ( € 7.550,40)
 273. RBMNE 010420 kosten: geen veroordeling in kosten noch kostenbegroting
 274. RBMNE 250320 20 uur redelijk, uurtarief van € 250,00 + 6% + 21% evenzo; vanwege eigen schuld wordt 20% toegewezen
 275. GHDHA 240320 kosten gematigd van 27 u naar 20 u x € 245 + 6 + 21% = € 6284,74
 276. RBNHO 110320 verzoeker laat na te stellen en te onderbouwen wat de kosten zijn, toewijzing cf liquidatietarieven Kanton 2019 € 1.000,00
 277. RBOBR 090320 kosten, uurtarief reeds gematigd vanwege ES; gevorderd: € 6.894,- (25 uur x € 215 + 6 + 21%), begroot: € 6.342,48 obv 23 uur
 278. RBGEL 070120 zaak leent zich niet voor deelgeschil, kosten niet begroot want deelgeschil onnodig/onterecht ingesteld
 279. RBOBR 210120 gevorderd € 6.974,14 ( 21,75 u x € 250,-, + 6% + 21%); begroot: € 3.847,80 (12 x € 265,- + 21%)
 280. RBLIM 220120 kosten gevorderd : 27,5 u x € 240,00 + 6% + 21%, toegewezen: 21 u x € 240,00, + 21% = € 6098,40
 281. RBMNE 220120 kosten gevorderd € 8.985,85 o.b.v. 28 u, begroot en veroordeeld tot: € 6.284,74 (20u x € 245,00 + 21% + 6%)
 282. RBDHA 180220 kosten gevorderd: 14 u x € 250,00 + 6% + 21%, begroot op: € 2.501,00 (8 uur x € 250,00 + 21% btw + griffierecht)
 283. RBNHO 200220 kosten gevorderd en toegewezen: € 5.733 (obv 18 uur) + € 2.420 voor tweede zitting (€ 250,00 x 8 uur + 21%), totaal € 8.153,-
 284. RBDHA 290120 kosten gevorderd ruim 25 uur x € 250,- + 6% + 21% , begroot op 12 uur x € 250 + 21% + griffierecht, totaal € 4.544,-
 285. RBMNE 190220 kosten gevorderd, niet betwist en toegewezen: 12 u x € 240,00 + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 3.774,89
 286. RBGEL 300120 kosten gevorderd en toegewezen 18,5 uur x € 210,00 + 21% btw + griffierecht, in totaal € 4.979,85
 287. RBDHA 190220 kosten verzocht, onbetwist en toegewezen € 10.232,31
 288. RBGEL 200220 verzocht: 19,5 h x € 250,00 + 21%, geen specificatie uren, begroot, niet toegewezen: 15 x € 250,00 + 21% = € 4537,50
 289. RBAMS 151216 kosten deelgeschilprocedure komen niet voor vergoeding in aanmerking
 290. RBDHA 121119 verzocht 28 x € 245 + 7 + 21% = € 8.881,64, toegewezen 10 uur x € 220 + 7% + 21%
 291. RBDHA 270120 geen begroting kosten; verzoekster heeft nagelaten opgave van kosten te doen en zaak is nog niet “rijp” voor deelgeschil
 292. RBDHA 270120 kosten, begroot en toegewezen: € 13.000,84
 293. RBMNE 281219 kosten deelgeschil, verzocht en toegewezen € 10.862,45
 294. RBDHA 240120 verzocht 29 uur x € 250,- + 6% + 21%; begroot, niet toegewezen 20 x € 250,- + 6% + 21% = € 6.413,-
 295. RBOVE 240120 kosten begroot op nihil; gesteld noch gebleken dat [verzoeker] kosten heeft gemaakt
 296. RBMNE 240120 verzocht € 10.315,25 (34,10 uur x € 250,00 + 21% btw), toegewezen € 5.566,00 incl BTW
 297. RBLIM 040220 verzocht 19 x € 265,-- ex btw, zowel uren als tarief bovenmatig, toegewezen 15 uur x € 230,- = € 3.450,00, incl. btw
 298. RBAMS 300120 kosten, gevorderd: € 4.582,82, begroot noch toegewezen; betrokkene heeft een rb-verzekering en leidt zelf geen schade
 299. RBZWB 090120 verzocht en begroot, niet toegewezen: 21 x € 275,00 = 6987,00
 300. RBDHA 100120 begroot, niet toegewezen, ondanks ontbreken specificatie (€ 200,00 (incl. 21%) x 4 h + griffierecht)
 301. RBGEL 220120 verzocht en onbestreden, toegewezen € 4.065,60 (16 uur x € 210,00 +21%)
 302. RBGEL 230120 kosten gevorderd: 27,1 uur x € 275,00 + 21%; toegewezen: 20 x € 275,00,+ 21% = € 6.655,00
 303. RBOBR 171219 kosten verzocht en toegewezen, inclusief medisch advies, € 4.063,47 + € 3.317,18 = € 7.380,65
 304. RBGEL 170120 gevorderd € 4.232.58 (15 x € 220,00 + 6% + 21%); beperkt en overzichtelijk deelgeschil; begroot, niet toegewezen: € 3.103,89 (11 x € 220,00 + 6% + 21%)
 305. RBMNE 080120 kosten verzocht € 3.285,75 (11 uur x € 225,00 + BTW) mondelinge behandeling en reiskosten ruim berekend, toegewezen: 8,5 uur.
 306. RBGEL 191219 begroting kosten deelgeschil afgewezen; kosten niet redelijk in zin van 6:96 lid 2 BW
 307. RBDHA 161219 16 uur x € 240 + 6% + 21% bovenmatig; toegewezen 10 x € 240 + 6% + 21 % = € 3.078,24
 308. RBGEL 131119 kosten niet begroot, verzoeken hadden geen kans van slagen
 309. RBROT 201219 verzocht 4 x 265 + 6 + 21%, toegewezen, incl. voor mondelinge behandeling begrote 1,5 uur; 5.5 x 265 + 6% + 21% = € 1.869,38
 310. RBMNE 131119 verzocht 23,5 uur x € 280,00 + BTW, toegewezen 10 uur x € 255,00 x 1,21 = 3085,50 (korting met 13,5 uur vanwege voorzienbare afwijzing deel verzochte)
 311. RBROT 041219 kosten gevorderd 11,9 uren x € 225,00; toegewezen, vermeerderd met uren voor verweerschrift + zitting 16,9 x 225 x 121% = 4601,03
 312. RBGEL 180919 15 uur voor verzoekschrift bovenmatig, 10 uur redelijk; correspondentie en overleg 1 uur; overige 8 uren redelijk, totaal 19 x € 210,00 x 121% = € 4827,90
 313. RBMNE 041219 kosten gevorderd (20 uur x € 255 +6 + 21% btw, begroot op € 4.600 + 21% = € 5.566,00
 314. RBDHA 200519 kosten niet begroot; deelgeschil deels niet-ontvankelijk, en volstrekt onnodig
 315. RBMNE 061119 verzocht 13 uur x € 220,00 + 6% + 21%; toegewezen 4 uur x € 200 + 21%
 316. RBROT 301019 kosten gevorderd en begroot conform verzoek 25 uur x € 255,- + 6% + 21% = € 8.176,58
 317. RBMNE 161019 kosten deelgeschil; verzocht 15,5 uur x € 210,00 x 1,21 = € 3.938,55, toegewezen € 2.541,00 (10 x € 210 x 1,21)
 318. RBMNE 021019 verzocht 22 uur x € 225,00 + 121%, begroot, niet toegewezen, 18 uur x € 225,00 + 21% = € 4.900,50
 319. RBMNE 270219 verzocht en begroot, niet toegewezen 13,5 uur x € 280,00 + 21% = € 4.573,80, tarief is hoog, totaal blijft binnen redelijke grenzen
 320. RBGEL 011119 verzocht 23,5 x € 210,00 + BTW, toegewezen obv 20,5 uur; totaal € 5.209,05
 321. RBROT 251019 verzocht en toegewezen 6:36 uur x € 280,42 incl 3% + 21% btw + € 560,84 (tzv twee uur reis rb en zitting)
 322. RBGEL 171019 verzocht € 3.484,13 obv 12,5 uur, toegewezen € 2.667,38 obv 9,5 uur inclusief btw en griffierecht
 323. RBDHA 030919 Gemachtigde procedeert veelvuldig over bgk in deelgeschil en had kunnen inschatten dat deze procedure volstrekt onnodig was
 324. RBNNE 230719 kosten begroot, niet toegewezen: 33,48 uur x € 190,00 / € 200,00 + btw
 325. RBGEL 101019 kosten verzocht 20,3 uur x € 255,00 + 6% + 21%, begroot, niet toegewezen 17 uur x € 230,00 + 6% + 21%
 326. RBGEL 260719 verzoek onnodig ingesteld nu onderhandelingen gaande waren en van impasse geen sprake was
 327. RBGEL 230719 geen begroting kosten; deelgeschilprocedure onnodig
 328. RBGEL 160719 kosten verzocht: 46 uur x tarieven van € 175,00 - € 230, ex- en incl kantoorkosten; begroot, niet toegewezen: 20 uur x 215,00 + 21%
 329. RBNNE 130919 verzocht en begroot 13,5 uur x 248 + 6% + 21 % = € 4.294,14
 330. HR 200919 Hof was niet bevoegd om de kostenveroordeling tzv deelgeschil te vernietigen
 331. RBNNE 260918 kosten verzocht en toegewezen: 31 uur x € 235,00 + 6% + 21%
 332. RBNNE 290819 kosten verzocht en begroot op 12 uur x € 240,00 + 6% + 21%; niet toegewezen
 333. RBROT 280819 kosten verzocht: 11,2 uur x € 245,00 en 6,3 x € 185,00 + 6% + 21%, toegewezen, 7,7 resp. 6,3 uur; geen reiskosten
 334. RBDHA 260919 kosten verzocht € 11.808 (49,2 uur x € 240 + 6% + 21%) gematigd tot 5.000 + 6% + 21%, begroot, niet toegewezen 15 x 240,00 + 21% = 4.356
 335. RBMNE 240919 geen begroting kosten aangezien de procedure prematuur en in dit stadium onnodig is gevoerd
 336. RBNHO 120919 14,5 uur x € 275,- + 21% en 1,5 uur x € 100,- + 21% + kosten medische advisering; totaal € 5.867,52; verzocht en toegewezen, niet bestreden
 337. RBGEL 180919 toegewezen 8 uur x € 150,00 + 21% = € 1.452,00; (NB: in aanvulling op kosten eerder deelgeschil) kosten getuigenverhoor vallen niet onder kosten deelgeschil
 338. RBMNE 250919 kosten verzocht en begroot: € 10.685,97, uurtarief € 270 excl BTW
 339. RBDHA 110619 geen begroting van de kosten; volstrekt onterecht deelgeschil
 340. RBROT 220819 gevorderd 18,8 uur x € 250,00 + 6% + 21%, toegewezen 18,8 uur x € 220,00 + 6% + 21%
 341. RBOBR 250619 Van een tussen partijen vastgelopen onderhandelingsproces is geen sprake geweest; deelgeschil volstrekt onnodig of onterecht ingesteld
 342. RBLIM 060819 kosten verzocht en toegewezen 22 uur x € 225,00 + 6% + 21 % = € 6.348,87
 343. RBDHA 200219 misbruik van procesrecht, kosten niet begroot
 344. RBDHA 150519 kosten verzocht 23 uur x € 230,00 + 21% btw, geen verweer; begroot conform verzoek, niet toegewezen
 345. RBAMS 130619 verzocht en toegewezen 15 uur x € 275,00 + 21%
 346. RBNHO 150719 afwijzing kostenbegroting; deelgeschil in feite ingezet als een gewone (bodem)procedure
 347. RBNHO 220719 verzocht 11,9 uur x € 220,00 + 21%, totaal € 3.167,78, urenomvang beperkt tot 9 uur nav onweersproken verweer
 348. RBDHA 080719 verzocht en toegewezen 5 uur x € 260 + 6% + 21%
 349. RBMNE 121218 kosten deelgeschil verzocht en toegewezen € 8.317,24, kantoorkosten alleszins redelijk
 350. RBZWB 110619 begroot op nihil vanwege rb-verz.
 351. RBAMS 270619 verzocht en toegewezen (1,3 x € 265 + 21%) + (21,7 x € 190 + 21%) = € 5.405,68
 352. RBGEL 110619 verzocht 34:40 uur x € 270,00 + 6 + 21% = € 11.912,79; uren bovenmatig, kantoorkosten afgewezen, toegewezen: 21 x € 270,00
 353. RBAMS 160519 verzocht 30,9 uren x € 250,00 + 6%; gekort op het punt van inleesuren en kantoorkosten; toegewezen 22 uren x € 250,00 + BTW = € 6.655,00
 354. RBZWB 300419 verzocht 24,1 uur, toegewezen 10 uur x € 225,00 + 5%
 355. RBOVE 100719 kosten verzocht, niet bestreden en toegewezen € 7.729,43
 356. RBGEL 050719 verzocht 18,5 x € 245,00 + 6% + 21% btw; kantoorkosten niet toewijsbaar; begroot op 18,5 x € 245,00
 357. RBZWB 090719 verzocht 49 uur 6 minuten x € 260,00 resp. € 150,00 = € 16.898,86, toegewezen € 14.696,66
 358. RBMNE 130116 verzocht, nav verweer gematigd en toegewezen 20 uren x € 240,00 exclusief kantoorkosten en btw € 6.156,48
 359. RBNHO 230119 kosten gevorderd en toegewezen: 20 uur x € 250,- (?) + BTW en griffiegeld
 360. RBOBR 240619 verzocht en toegewezen € 3694,13, uurtarief € 225,00 + BTW
 361. RBROT 180619 zowel uren (23:24) als tarief (€ 243,80 resp 249,10 incl 6%) komen de rechtbank niet onredelijk voor; kosten begroot en toegewezen € 9.915,29
 362. RBROT 290519 kosten afgewezen; zaak leent zich niet voor deelgeschil
 363. RBMNE 100519 kosten niet redelijk nu aan verzoek om bevoorschotting geen onafhankelijk medisch rapport ten grondslag ligt
 364. RBROT 100519 verzocht en begroot, niet toegewezen: 8,6 x € 225,- + 6% kantoorkosten + 21% btw = € 2.481,83
 365. RBROT 080519 verzocht 23,7 uur x 240 x 1,06 x 1,21 = € 7.295,43; begroot en toegewezen obv 10 uur
 366. RBROT 200519 kosten verzocht 18 x € 250,00 + 6% + 21% = € 5.771,70, toegewezen 9 x € 200,00 + 6% + 21% = € 2.308,68
 367. RBDHA 121218 kosten verzocht 15 uur, 38 minuten, x € 205,00 + 6% + 21% = € 3.681,06 (?); toegewezen 10 uur x € 205,00 + 21% x 50%
 368. RBMNE 281118 rb acht 70 uur teveel, 40 redelijk en waardeert kosten op (40 uur/70 uur) van € 21.785,89 = € 12.449,08
 369. RBROT 240419 bij gebreke van een kostenspecificatie kunnen de kosten niet begroot worden
 370. RBNHO 080519 kosten deelgeschil verzocht en toegewezen 12 x € 255.- + 6% + 21% = € 3.924,76
 371. RBAMS 210219 23,40 uren x € 250,- + 21% = € 7078,50, verzocht, niet bestreden en toegewezen
 372. RBDHA 290419 gevorderde kosten hebben voor een groot deel geen betrekking op deelgeschil, rb schat op 20 uur x € 235 x 121% = € 5.687
 373. RBMNE 270319 kosten benadeelde begroot op € 8.103,00 (28,5 uur x € 235,00 + btw)
 374. RBDHA 160419 kosten begroot en toegewezen conform verzoek op € 10.529,64, obv 29,1 uur x € 260,00 + 5% + 21% + griffierecht
 375. RBAMS 040419 geen begroting van de kosten; advocaat had moeten inzien dat aan (eenzijdige) ad-rapportage niet de voorgestelde betekenis kon toekomen
 376. RBROT 220319 kosten deelgeschil verzocht € 10.004,28, obv 30 uur x € 260,00 + 6% + 21%; toegewezen obv 20 uur x 85% = € 5.669,09
 377. RBDHA 220119 afwijzing van het verzoek lag zo voor de hand dat het instellen daarvan als volstrekt onterecht kan worden gekwalificeerd
 378. RBOVE 120319 kosten gevorderd € 5.628,04; 12 uur voor zitting gematigd tot 7 uur; toegewezen € 4.153,06; uurtarief 230 en 215 + 6%+ 21%
 379. RBDHA 191218 kosten begroot, niet toegewezen, cf verzoek 8 uur x € 220,00 + 21% btw
 380. RBDHA 211118 proceskostenregime van deelgeschil geldt niet als er na een beslissing geen geschilpunt meer resteert
 381. RBLIM 260219 verzocht € 4.673,47, uurtarief van meer dan € 225,-- onredelijk, uren licht bovenmatig; toegewezen 12 x € 225,-- x 1,06 x 1,21 = € 3.463,02
 382. RBDHA 051218 verzocht 21 uur x € 255,00 + 6 + 21%; begroot, niet toegeweze 16 x € 255,00 + 21%, kantoorkosten onvoldoende transparant
 383. RBDHA 281118 verzocht 14 uur x € 255,00 + 7% + 21% bovenmatig, begroot, niet toegewezen 14 uren x € 225,00 + 21%
 384. RBGEL 080319 kosten verzocht 15,64 uur x € 286,00 + 5% + 21%, toegewezen 12 uur x € 286,00 + 5% + 21%; geen correctie voor ES
 385. RBZWB 171218 kosten verzoek naar oordeel kantonrechter niet in redelijkheid gemaakt
 386. RBAMS 181018 Geen kostenbegroting; deelgeschil onnodig en onterecht, ondanks machtiging kantonrechter
 387. RBGEL 230119 kosten gevorderd obv 19,4 uur, begroot, niet toegewezen obv 17,4 uur x € 255,00 + 6% + 21%
 388. RBMNE 230119 kosten begroot cf verzoek, 25,5 uur x € 225,00 + 6% + 21% = € 8.340,11, niet toegewezen
 389. RBOBR 121018 kosten begroot op de helft van de verzochte € 6.589,74, € 3.294,87, niet toegewezen
 390. RBGEL 150119 kosten verweer begroot op 5 uur voor verweerschrift en twee uur aan zitting inclusief reis tegen € 255,00 + 6% + 21%
 391. RBMNE 300119 kosten verzocht 24 uren x € 240,-- + 6% + 21% , toegewezen (1/2 x 18 + 6) 15 uren x € 220,-- + BTW excl kantoorkosten
 392. RBROT 211218 kosten; verzocht 15 uur x € 235,00 + 6% + 21%, toegewezen 12 (of 10?) x € 235,00 + 6% + 21%
 393. RBMNE 060219 kosten verzocht 41,3 uur x € 270,00 + 6% + 21%, toegewezen 30 uur x € 245 + 6% + 21%
 394. RBAMS 030119 deelgeschil volstrekt onnodig of onterecht; verzoeker was bij aanvang proc. bekend met aanbod alle schade te vergoeden
 395. RBROT 160119 9 uur x € 235,- + 6% + 21% btw; toegewezen 8 uur x € 235,00 + 21%; kantoorkosten afgewezen
 396. RBNNE 230119 kosten verzocht en toegewezen: 11 uur x € 210,00 + 6% + 21% + verschotten + griffierecht
 397. RBDHA 101218 kosten verzocht en begroot, niet toegewezen: € 143,00 eigen bijdrage, € 78,00 griffierecht, totaal € 221,00
 398. RBAMS 170119 verzocht en toegewezen 20 uren x 250,00 + 6% + 21% = 6.413,00
 399. RBMNE 311018 kosten verzocht 30 uur x € 220,00 + 6% + 21%, toegewezen 20 uur x € 220,00 + 21%; kantoorkosten niet onderbouwd
 400. RBDHA 100119 kosten verzocht 20 X € 247 + 6% + 21%, begroot, niet toegewezen 15 x € 247 excl kantoorkosten, incl BTW
 401. RBAMS 201218 kosten komen voor rekening van rb-ass; geen belang bij begroting van de verzekerde kosten
 402. RBROT 201218 deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht; vooral ingesteld met het doel betaling van facturen te verkrijgen
 403. RBROT 281218 kosten verzocht 12 u x 235,00 + 21% btw + 6%, toegewezen 7.5 uren x € 190,- + 21% + 6%
 404. RBDHA 141217 kosten verzocht en toegewezen 10.2 uur x € 235,00, + 6% + 21%
 405. RBDHA 090118 verzocht 19 u x € 245,00, + 7% kantoorkosten + 21% btw toegewezen 15 uur x 245,00 + 7 + 21%
 406. RBROT 281218 kosten begroot op nihil; Voor voorgestane proceskostenveroordeling biedt de wettelijke regeling deelgeschilprocedure geen ruimte
 407. RBGEL 111218 kosten verzocht 20,55 x € 283,00, (factor 1.2) + 5% + BTW; begroot: 13 x € 236,00 + 5% + 5 x € 236,00 zonder kantoorkosten + BTW
 408. RBAMS 061218 kosten begroot niet toegewezen, cf verzoek: 25 uur x € 180,00 te vermeerderen met 21% btw
 409. RBAMS 031218 kosten begroot, niet toegewezen, cf verzoek, op 6.431,50; geen specifiek verweer gevoerd
 410. RBNNE 301118 kosten verzocht en toegewezen € 14.598,68 inclusief kosten Baan Hofman; onbetwist, ook op het punt van de ES
 411. RBDHA 270618 Begroting kosten kan achterwege blijven
 412. RBMNE 071118 kosten gevorderd 8635,55 (9:54 x 225,00 +6 + 21% en 14:36 x € 270,00 + 6 + 21%) toegewezen € 2.856,99
 413. RBAMS 151118 kosten gevorderd 24,5 uur x € 245 + 6% + 21 % toegewezen m.u.v. de kantoorkosten
 414. RBOVE 191118 kosten deelgeschil gevorderd en toegewezen € 8.951,91
 415. RBLIM 301118 verzocht 19 uur x € 250,-- + 6%; toegewezen 10 x € 250,-- + 6%
 416. RBMNE 171018 kosten verzocht 12 x € 245,00 + 6% + 21% begroot 15 x € 245,00 incl BTW; kantoorkosten afgewezen, niet nader toegelicht en onderbouwd
 417. RBROT 211118 verzocht 29 uur x € 200 + 21%, toegewezen 24 uur x 200 + 21%
 418. RBROT 011118 geen kostenbegroting, verzoek onnodig/onterecht
 419. RBROT 181018 kosten deelgeschil gevorderd 14 uur x € 235 + 6% + 21%, begroot obv 8 uren
 420. RBROT 301018 kosten begroot, niet toegewezen; cf verzoek 6,85 x € 235,- + 6% + 21%
 421. RBROT 241018 kosten deelgeschil: gevorderd 16,1 uur x € 267,50; licht bovenmatig; toegewezen 12 uur x 267,50
 422. RBROT 091018 geen begroting kosten; volstrekt onnodig of onterecht deelgeschil
 423. RBAMS 181018 kosten deelgeschil en overige bgk; gevorderd € 9.250,00; toegewezen 50 % vanwege eigen schuld
 424. RBMNE 190918 kosten gevorderd en toegewezen 20,3 uur x € 225,- + 6,5 % = € 5.885,92
 425. RBAMS 310518 kosten gevorderd (?) en toegewezen 30 uur x 235 = € 7.050,00, inclusief BTW waarbij in het uurtarief rekening was gehouden met 25% ES
 426. RBDHA 011018 geen urenspecificatie ingebracht, kosten begroot op twee punten cf liquidatietarief + griffierecht, totaal € 1.001
 427. RBAMS 190718 kosten gevorderd obv € 250,- per uur + kantoorkosten; begroot en toegewezen 18 × € 225,- + btw + griffierecht
 428. RBROT 190918 ondanks inhoudelijke behandeling deelgeschil kosten afgewezen omdat procedure onnodig gevoerd is
 429. RBNNE 280818 kosten verzocht en toegewezen obv 28,7 x € 248,00 + 6%; kantoorkosten mss niet meer van deze tijd, maar daarmee nog niet onredelijk
 430. GHARL 040918 hoger beroep deelgeschil; geen ruimte voor compensatie van kosten in deelgeschil
 431. RBGEL 280417 kosten verzocht 23,9 x 265 + 6 %, toegewezen 18 x 230 + 6%
 432. RBNHO 010818 ongeval in trappenhuis; kosten gevorderd 16 uur x € 220,00; toegewezen tot 11 uur.
 433. RBGEL 240718 kosten gevorderd en toegewezen: 7:45 uur x 240 + 5% + 21% + griffiegelden
 434. RBMNE 310718 - kosten gevorderd € 4.472,43, niet begroot vanwege ontbreken specificatie
 435. RBMNE 090818- kosten gevorderd en begroot op € 3.480,46 (10,24 uur x € 265,- + 6% + btw)
 436. RBNHO 260718 verzekerd ziekenhuis niet in de procedure opgeroepen - Vanwege niet ontvakelijkheid verzoek geen kostenbegroting
 437. RBOVE 090718- kosten deelgeschil, verzocht 49,8 x € 225,00 incl kantoorkosten; toegewezen 30 x 225,00
 438. RBMNE 110718 kosten verzocht 16 uren x € 220,00 + 5% + 21%, toegewezen tot 85% vanwege eigen schuld
 439. RBDHA 191217 kosten: verzocht en begroot: € 3.858,00
 440. RBDHA 140318 kosten begroot op nihil bij ontbreken specificatie
 441. RBGEL 050718 kosten deels volstrekt onterecht gemaakt, deels uurtarief van hooguit € 100,00 + 6% + 21% vanwege incassokarakter procedure
 442. RBMNE 250718 kosten: gevorderd 26 uren, begroot op 20 uren x € 220,- + 7% + 21 % + € 476 = € 6.172,68
 443. RBGEL 030718 kosten verzocht (18,17 uur × € 150,00 + 26,83 uur × € 352,50) = 45 x € 270,74 + 21%, begroot obv 25 uur
 444. RBGEL 070618 verzocht (na correctie) en toegewezen 20 u x € 190,00 + 21%, verschotten afgewezen vanwege onduidelijke relatie met deelgeschil
 445. RBGEL 140518 gevorderd 25 uur á € 260,00 + 21%, totaal € 8.153,00; begroot obv 22 uur
 446. RBNNE 160718 verzocht 23 uur x € 240 + 6% + 21%; begroot op 23 x € 240 + 21%
 447. RBAMS 310518 kosten begroot op € 4.286,78 inclusief btw, kantoorkosten en griffierecht
 448. RBMNE 050718 verzoek onterecht en onnodig ingesteld
 449. RBAMS 240518 kosten gevorderd 18 x € 285,-, toegewezen 13 x 240 x 2/3 deel vanwege niet ontvankelijkheid deel vordering
 450. RBGEL 120718 geen begroting kosten nu opgave uurtarief, uren en concrete beschrijving van de verrichte werkzaamheden ontbreekt
 451. RBGEL 310518 gevorderd 46 uur, toegewezen 30 uur x € 175,00 + 6% + 21%
 452. GHSHE 030718 eigen schuld bromfiets leidt tot circa 75% korting op kostenveroordeling in deelgeschil
 453. RBAMS 080518 verzocht en toegewezen 20,7 x € 248,- + 6% kantoorkosten en BTW € 6.584,3
 454. RBAMS 170518 matiging uren en afwijzing kantoorkosten; toegewezen € 6.462 (20 uren ipv 27 x € 255,- + 21%) + € 291,-
 455. RBGEL 150318 kosten t/m indiening verzoekschrift toegewezen: € 5.007,00 (15 uur x € 260,00 + 21% + griffierecht)
 456. RBLIM 070618 aantal uren en uurtarief niet onredelijk; € 6.346,45 (21 uren x € 235,00 + 6% + 21% + griffierecht)
 457. RBGEL 150318 begroting, niet toegewezen, conform verzoek; 22,5 uren x € 229,90
 458. Rb Den Haag 140618 begroting kosten: € 75% x € 4.037,00 (12 uren x € 250,00 + griffierecht)
 459. RBLIM 080313 bodemprocedure ligt in de huidige stand van het debat tussen partijen voor de hand; afwijzing kosten
 460. RBGEL 250418 kosten toegewezen, cf verzoek: € 6.028,22 (20 uur à € 235,00 + 21% + 6%); vermeerderd met griffierecht
 461. RBGEL 160518 kosten gevorderd 39,1 x 225 bovenmatig, toegewezen 28,4 x € 225,00 + 69 km x € 0,50
 462. RBGEL 170418 gelet op aard van het verzoek géén tarief à € 285,00; begroting en toewijzing kosten: 5 uren à € 100,00 + 6% + 21%
 463. RBDHA 160518 kosten begroot en toegewezen: 10 uren x € 225 excl. 21% i.p.v. 17,5 uur x € 225 excl. 21%
 464. RBMNE 020518 kosten begroot en toegewezen: € 6.128,00 (20 uren à € 250,00 +21% + griffie)
 465. RBMNE 250418 kosten verzocht en begroot op 21 uur x 270 + kantoorkosten, griffiegeld en BTW € 7.272,34
 466. RBAMS 100418 kosten atypische deelgeschilprocedure toegewezen 68 uur x 235,00 (excl BTW) x 35% ivm eigen schuld
 467. RBMNE 250418 gevorderd 10.235,15 , toegewezen 15 uren x € 190,00 + 6 % + 21% = € 3.655,41
 468. RBDHA 210218 deelgeschil volstrekt onnodig
 469. RBNHO 260418 toegewezen, cf verzoek, 14 uur x 255, maar kantoorkst worden geacht in dit tarief verdisconteerd te zijn
 470. RBDHA 140218 Deelgeschil stuit af op gegeven dat er al vaststellingsovereenkomsten zijn gesloten - volstrekt onnodig of onterecht ingestelde procedure
 471. RBDHA 160118 kosten begroot en toegewezen: € 3.844,40 (12 uur à € 245 + 21 % + griffierecht van € 287) i.p.v. € 10.245,61 (32,30 uur à € 245 + 7 % + 21 %)
 472. RBMNE 181017 kosten begroot: € 5.523,00 (20 uur x € 225 + 21% + griffierecht); kantoorkosten inbegrepen in uurtarief
 473. RBMNE 070318 kosten begroot: € 3.291 (incl. 6% + 21% + griffierecht)
 474. RBROT 050318 matiging uren: 11 uren i.p.v. 16 uren à € 250,00 + 3 uren reistijd à € 200 per uur excl. BTW en griffierecht
 475. RBOBR 060418 kosten deelgeschil € 230,00 + 6 % = 3.333,43 incl btw, te verhogen met de nota van het NRL
 476. RBROT 050418 kosten begroot en toegewezen: (9 x € 196,23 =) € 1.766,07 + griffierecht
 477. RBLIM 300318 deelgeschilprocedure volstrekt onnodig en onterecht ingesteld
 478. RBROT 020318 kosten gevorderd 44,5 uur x 240,00; toegewezen 41 uur x 200 (+6 +21%)
 479. RBOBR 050917 toegewezen 30 uur á 235,00 & 245,00; 60 % eigen schuld in mindering
 480. RBLIM 040215 Gemeente heeft toedracht nimmer betwist; daarom, ondanks afwijzing deelgeschil over aansprakelijkheid, wel kostenveroordeling
 481. Rb Limburg 060318 gevorderd 7 uren en 48 min. a 230 en 10 uren en 6 minuten a 240, toegewezen 8 uur a 230, 4 uur a 240
 482. Rb Limburg 080318 kosten gevorderd 24,7 uur x € 255,-- + 6% kantoorkosten + 21% BTW toegewezen 19,7 uur
 483. Rb Noord-Nederland 011117 kosten gevorderd obv 28,70 uur; begroot, niet toegewezen, obv 20 uur x € 297,00 + 7% + 21%, totaal € 7.603,20
 484. Rb Noord-Nederland 020517 matiging uren: 24 i.p.v. 34; kosten begroot op € 7.899,84 (24 uur x € 245,00 + 7% + 21%)
 485. Rb Amsterdam 120218 kosten begroot en toegewezen op € 3.014,11 (excl. griffierecht à € 78,00)
 486. Rb Midden-Nederland 220218 kosten gevorderd en begroot (niet toegewezen) op € 3.423,00
 487. Rb Limburg 061217 kosten gevorderd en toegewezen obv 10 uur x € 297,- en 10 uur x € 245,- + 7% + BTW + griffierecht
 488. Hof Amsterdam 181212 kosten niet in redelijkheid gemaakt
 489. Rb Den Haag 120218 kosten gevorderd: € 5.402,00; begroot en toegewezen € 4.010,50 obv 13 uren à € 250,00 + BTW en griffierecht, geen kantoorkosten
 490. Rb Gelderland 211117 kosten gevorderd en toegewezen: € 5.691,84 (16 uur x € 280,00 per uur + 5% + 21%) en griffierecht
 491. Rb Noord-Holland 010218 kosten deelgeschil gevorderd en begroot, niet toegewezen, op € 2.541,-
 492. Rb Rotterdam 271217 kosten toegewezen obv 18 uren ipv 23,10 uren x € 265,00 + 21% + griffierecht = € 6.058,70
 493. Rb Gelderland 160118 kosten toegewezen: 22 uren ipv de gevorderde 37 uren x € 245,00 + 7% + 21% griffierecht
 494. Rb Amsterdam 220118 kosten begroot en toegewezen: € 9.003,85 excl. griffie
 495. Rb Oost-Brabant 300118 matiging uren: begroot 16 uur à € 270,00 (excl. 6% + btw) ipv 26,6 uur + 10 uur tzv voorbereiding zitting
 496. Rb Midden-Nederland 070218 kosten gevorderd en toegewezen obv 15 uur à € 225,00 excl. btw en griffierecht
 497. Rb Midden-Nederland 061217 kosten verzocht 22 uren x € 265,00 + BTW + 6,5% kantoorkosten, begroot op 12 uren x € 220,00 + BTW
 498. Rb Noord-Holland 210716 matiging uren; 20 uren ipv 27 uren à € 250,00 (exl. btw en kantoorkosten), ivm eigen schuld 50% toegewezen
 499. Rb Midden-Nederland 200917 begroting kosten: € 2.589,40 (incl. btw en kantoorkosten); kosten toegewezen minus 25% vanwege gordelkorting
 500. Rb Midden-Nederland 181017 kosten begroot en toegewezen op € 6.655,00 (incl. btw en excl. griffie)
 501. Rb Overijssel 300118 deelgeschilprocedure is volstrekt onnodig of onterecht ingesteld
 502. Rb Oost-Brabant 290118 kosten gevorderd obv 16,5 uren, begroot obv 10,5 uren à € 230,00 + 7% +21% + griffierecht + 3 uur reistijd x € 100,00 + 21%
 503. Rb Rotterdam 220118 kosten verzocht € 5.350,- + BTW; begroot op € 5.000,- + BTW obv 16 + 4 uur x € 250,-
 504. Rb Noord-Nederland 180118 kosten begroot op € 9.163,64 inclusief griffierecht
 505. Rb Overijssel 211216 kosten begroot en toegewezen obv € 235,- per uur excl. btw, totaal € 4.268,90 incl. btw en griffierecht
 506. Rb Midden-Nederland 131217 kosten begroot op € 1.200,00 (8 uur x uurtarief van € 150,00)
 507. Rb Noord-Holland 221217 aantal uren met 3 uur gematigd; 5% kantoorkosten gehandhaafd; kosten begroot op € 7.082,55 + griffierecht
 508. Rb Midden-Nederland 061217 kosten gevorderd € 7.310,82; strikt genomen zou verzoekster zelfs in kosten kunnen worden veroordeeld, compensatie kosten vanwege vordering in bodemzaak
 509. Rb Den Haag 081117 gevorderd € 6.670,59 ; toegewezen (geen veroordeling) € 2.377,77 na matiging uren (7 uur x € 240,00 + 6% + 21% + griffierecht)
 510. Rb Oost-Brabant 061217 kosten gevorderd: € 5.599,74 (16,5 uren à € 225,-); begroot op € 4.574,95 (15 uren à € 225,-)
 511. Rb Limburg 061217 kosten gevorderd en toegewezen: € 7.396,80 (21 uren x € 280,- + 21% + griffie ad € 282,-)
 512. Rb Rotterdam 131117 uren bovenmatig; € 2.726,36 toegewezen (8 uren ipv 16,5 à € 240,00 + 5% + 21% + griffie)
 513. Rb Overijssel 290817 uren tzv verweerschrift en pleitaantekeningen gematigd; € 5.406,30 (18 uren ipv 20 uren à € 235,00 + BTW en griffie)
 514. Rb Amsterdam 231117 kosten gevorderd: € 3.442,20 (€ 3.155,20 incl. btw + griffie); 40% toegewezen
 515. Rb Midden-Nederland 221117 kosten gevorderd en toegewezen: € 3.824,22 (11,58 uren x € 255,00 + kantoorkosten + BTW + griffie)
 516. Rb Noord-Nederland 090217 kosten gevorderd en toegewezen: € 3.001,28 (9 uur x € 260,00 x 6% x 21% + griffie)
 517. Rb Noord-Holland 191017 kosten gevorderd: € 5.427,50; toegewezen: € 4.177,50 ivm "afregeling" van eerder aangekondigde deelgeschil
 518. Rb Rotterdam 200917 kosten gevorderd: € 2.912,55 (8,5 uur x € 260,00 x 6% x 21% + griffie); toegewezen (25 e.s.) € 2.184,41
 519. Rb Rotterdam 031117 14 maanden na bedrijfsongeval; deelgeschilprocedure prematuur ingezet; afwijzing kosten; geen veroordeling in kosten verweerder
 520. Rb Gelderland 311017 kosten gevorderd € 5.877,20 (22 uur x € 200,00 x 5% x 21%); toegewezen € 5.082,00 obv 20 uur
 521. Rb Limburg 171116 gevorderd 23,5 uur x € 225,00 / € 250,00 excl.; toegewezen € 6.005,25 obv 20 uur x € 225,00 + 5% + 21% + griffierecht
 522. Rb Rotterdam 140417 volstrekt onnodig of onterecht ingesteld; voor proceskostenveroordeling verzoeker biedt deelgeschilprocedure geen ruimte
 523. Rb Oost-Brabant 290817 kosten gevorderd en toegewezen obv 27,1 x € 260,00 + 5% + 21% + griffierecht, totaal € 9.052,01
 524. Rb Oost-Brabant 180917 deelgeschilprocedure is volstrekt onterecht ingesteld
 525. Rb Oost-Brabant 080917 deelgeschil is volstrekt onnodig of onterecht ingesteld
 526. Rb Midden-Nederland 090817 kosten gevorderd: € 2.678,00, 80% toegewezen ivm eigen schuld
 527. Rb Amsterdam 220817 twee deelgeschillen; verzoeken onnodig en tegen beter weten in ingediend; kosten afgewezen
 528. Rb Den Haag 240717 ongeval met zaagmachine in tuin van peetoom; deelgeschil is volstrekt onnodig of onterecht ingesteld
 529. Rb Den Haag 180717 kosten deelgeschil begroot maar niet toegewezen: obv 11,1 uur à € 245,- + 7% + 21 % + griffierecht, totaal € 3.990,94
 530. Hof Den Haag 220817 kosten gevorderd en toegewezen: € 6.375,48 obv 20 uur à € 240,- + 6% + 21%
 531. Rb Gelderland 160817 ogv billijkheid ook bij eigen schuldpercentage volledige kostenvergoeding in deelgeschil; € 270,00 per uur niet onredelijk; kosten gevorderd en toegewezen € 7.534,69
 532. Rb. Gelderland 181016 kosten gevorderd: € 5.430,50 (17 uur x € 302,50 incl. btw + griffierecht); toegewezen
 533. Rb. Gelderland 060116 kosten gevorderd en begroot op € 8.038,69 (uurtarief € 255,00 niet onredelijk)
 534. Rb. Gelderland 110516 de procedure over BGK heeft kenmerken van een incassoprocedure; daarom een uurtarief van hooguit € 100,00
 535. Rb. Gelderland 130116 kosten begroot op € 3.927,10 (8,1 uur x € 100,00 + 8,8 uur x € 250,00 + 21% + griffierecht
 536. Rb Gelderland 220617 kosten gevorderd 45 uur x € 265,00 en 9,20 uur x € 352,50; begroot op 34 uur x € 265,00; totaal € 10.981,10
 537. Rb Gelderland 150316 kosten gevorderd en begroot op € 3.491,50 (uurtarief van € 250,00 + 6% + 21% niet buitensporig hoog)
 538. Rb Gelderland 160117 kosten geen opgave, toegewezen € 2.103,00, incl. btw (10 uur x € 150,00 excl. btw + griffiegeld)
 539. Rb Gelderland 210717 kosten gevorderd en toegewezen 24,5 uur x € 250,00 + 5% + 21% + griffierecht, totaal € 8.614,81
 540. Rb Gelderland 020317 kosten gevorderd € 5.424,50; begroot op 15 uur x € 250,00 + 21% + griffierecht, totaal € 4.615,50
 541. Rb Gelderland 180117 kosten gevorderd € 8.455,97, begroot op € 4.677,23 obv 5,7 uur x € 240,00 + 11,5 uur x € 185,00 plus kantoorkosten, btw, verschotten en griffierecht
 542. Rb Noord-Nederland 270717 kosten gevorderd obv 9 uur x € 240,00 + 6% + 21%; toegewezen obv 50% en 7 uur, totaal € 1.221,38
 543. Rb Gelderland 040116 kosten gevorderd en begroot op € 8.535,99 incl kantoorkosten, btw en griffierecht
 544. Rb Gelderland 291116 kosten gevorderd en begroot obv 19,3 uur x € 230,00 + 8,8 uur x € 305,00 + BTW + griffierecht, totaal € 10.402,66
 545. Rb Midden-Nederland 210617 deelgeschil is niet de aangewezen procedure; geen begroting kosten
 546. Rb Midden-Nederland 210617 kosten gevorderd obv 30 uur x € 240,00 + 6% + 21%, begroot obv 20 uur, totaal € 6.774,48
 547. Rb Noord-Holland 160517 kosten gevorderd en begroot obv 14,9 x € 235,- + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 4.779,03
 548. Rb Midden-Nederland 231116 kosten gevorderd en begroot op € 3.495,69
 549. Rb Rotterdam 140617 kosten gevorderd obv 31,7 uur, toegewezen obv 20 uur x € 260,00 + 21% en griffierecht, totaal € 6.580,-
 550. Rb Midden-Nederland 070617 kosten gevorderd € 7.964,95 (23 uur x € 270 + 6%+ 21%); toegewezen obv 16 uur x € 250,00 + 21%, totaal € 5.723,00
 551. Rb Den Haag 060617 Kosten gevorderd en toegewezen: € 5.265,94, (obv 18,70 uur x € 220 + BTW)
 552. Rb Oost-Brabant 010617 kosten gevorderd obv 12,25 uur, toegewezen obv 10 uur x € 195,00, + 6% + 21%, totaal € 2.501,07
 553. Rb Amsterdam 090517 kosten deelgeschil gevorderd en toegewezen € 3.500,00
 554. Rb Limburg 020617 Kosten gevorderd 29,9 x € 245 + kantoorkosten + BTW; uren begroot: 24 uur + 7 uur tzv mondelinge behandeling en reistijd, totaal € 9.819,35
 555. Rb Midden-Nederland 290317 Geen begroting kosten omdat so niet-ontvankelijk is
 556. Rb Amsterdam 010617 kosten gevorderd en begroot: € 3.801,63 (15,2 uur x € 195,- + 6% + 21%)
 557. Rb Gelderland 310517 Kosten gevorderd: € 10.841,18 (34,5 uur x € 245,00 + 6% + 21%), toegewezen obv 20 uur
 558. Rb Den Haag 050417 Kosten begroot op € 3.931 incl kantoorkosten, BTW en griffierecht; toevoeging maakt dat niet anders
 559. Rb Rotterdam 160517 Kosten gevorderd en toegewezen: € 4.285,78 (13 uren x € 250,- + kantoorkosten en BTW)
 560. Rb Midden-Nederland 120417 Kosten gevorderd € 6.107,22 (18,48 uur x € 250,00 plus kantoorkosten en btw), toegewezen: € 5.118,30 ( 18,48 uur x € 225,00 + btw)
 561. Rb Midden-Nederland 290317 Gevorderd: € 7.875,16 (30,42 uur x € 200,00+ btw en kantoorkosten). Toegewezen: € 5.324,00 (22 uur x € 200,00 ex kantoorkosten + btw)
 562. Rb Gelderland 280417 Gevorderd: 23,90 uur. Toegewezen: 18 uur x € 230,00, btw, kantoorkosten en griffierecht. Totaal: € 5.388,95.
 563. Rb Oost-Brabant 180417 Verzoekers niet ontvankelijk; geen kostenveroordeling in deelgeschil; wel kostenveroordeling ten laste van verzoekers
 564. Rb Amsterdam 080317 Kosten begroot en toegewezen: € 9.072,60. (33 uur x € 220+ griffierecht, en BTW)
 565. Rb Limburg 170317 gevorderd en toegewezen 4,5 uur € 250,00; 6,5 uur x € 265,00; totaal € 3.606,14 inclusief btw en kantoorkosten
 566. Rb Rotterdam 270317 Kosten begroot op € 4.658,50, toegewezen 75% € 3.709,88.
 567. Rb Den Haag 220317 Kosten gevorderd: € 7.618,64 (20 uur x € 297,00 + kantoorkosten en btw, toegewezen: € 4.168,45 (13 uur x € 250,00 + kantoorkosten en btw)
 568. Rb Gelderland 110314 Kosten begroot en toegewezen: 24 uur x € 240,00 + 6% kantoorkosten en 21% btw plus griffierecht. Totaal € 7.661,78
 569. Rb Den Haag 160317 Kosten gevorderd: 55,2 uur; gematigd tot 20 uur. Uurtarief € 265,- gematigd naar € 240,- per uur. Kantoorkosten 6% ongewijzigd.
 570. Rb Den Haag 181116 Kosten gevorderd: € 3.769,15 (20,77 uur), toegewezen: € 718,26 (vier uur en griffierecht)
 571. Rb Rotterdam 210317 Kosten gevorderd: 42,5 uur, gematigd tot 25 uur. Totaal € 7.823,27
 572. Rb Oost-Brabant 160317 Kosten gevorderd en toegewezen: € 5.634,91
 573. Rb Noord-Nederland 140217 Kosten gevorderd: € 13.481,07, toegwezen: € 8.197,00
 574. Rb Den Haag 080217 Kosten gevorderd en toegewezen: € 3.176,83
 575. Rb Den Haag 080217 Volstrekt onnodig of onterecht ingestelde procedure. Geen kostenveroordeling.
 576. Rb Gelderland 221214 Kosten begroot op € 6.611,00; toegewezen 85% van dit bedrag: € 5.619,35
 577. Rb Noord Holland 230317 Kosten gevorderd en toegewezen: € 3.228,78
 578. Rb Gelderland 131016 Kosten gevorderd: € 7.097,68, toegewezen: € 4.332,52 na correctie uren en eigen schuld
 579. Rb Midden-Nederland 250516 Kosten geschat op € 2.885,85
 580. Rb Noord-Holland 020616 Kosten gevorderd: € 6.959,06, toegewezen € 6.282,75
 581. Rb Amsterdam 090317 Kosten gevorderd en toegewezen: € 8.577,39 + € 288 vastrecht. Totaal: € 8.865,39
 582. Rb Noord-Holland 070317 Kosten gevorderd en toegewezen: € 5.663,88
 583. Rb Oost-Brabant 020317 Kosten gevorderd: € 13.346,93, toegewezen: € 4.135,80
 584. Rb Midden-Nederland 150217 Kosten gevorderd: 24,75 uur; € 8.094,81. Gematigd tot 15 uren x € 255,00, totaal: € 4.054,50
 585. Rb Oost-Brabant 210217 kosten gevorderd: € 4.713,55 (15 uur à € 245,- per uur, plus 6% kantoorkosten en 21% btw) + griffierecht. Deelgeschil onterecht ingesteld, kostenvergoeding afgewezen.
 586. Rb Midden-Nederland 051016 Kosten gevorderd: 16,93 uur: € 5.590,52 inclusief kantoorkosten en btw, toegewezen 1/3 deel, totaal € 1.958,51
 587. Rb Den Haag 230117 Kosten gevorderd 23 uur x € 235 + 6% kantoorkosten +21% BTW, toegewezen 16 uur x € 235 + 6% kantoorkosten +21% BTW + griffierecht. Totaal € 5.110,58
 588. Rb Den Haag 050117 Kosten gevorderd € 4.905,95. Toegewezen 14,5 uur x € 225 + 6% kantoorkosten + 21 % BTW en griffierecht. Totaal € 4.472,48
 589. Rb Zeeland-West-Brabant 090217 Kosten gevorderd 15 uur x € 225 = € 3,375,00. Afgewezen, maar kostenbegroting volgt wel: € 3.375,00 plus griffierecht. Totaal € 3.454,00
 590. Rb Den Haag 280916 16,75 in rekening gebrachte uren bovenmatig, rechtbank matigt naar 6 uur x € 265 + 6,5%, BTW en griffiegeld
 591. Rb Noord-Nederland 121216 kosten toegewezen: (20 uur x 225) + 6% + 21% + griffierecht; totaal € 6.003
 592. Rb Rotterdam 030117 kosten; gevorderd en toegewezen: € 4,473,08
 593. Rb Midden-Nederland 211216 kosten; gevorderd 19 uur x € 250; toegewezen 15 uur x 250
 594. Rb Midden-Nederland 161116 kosten gevorderd en toegewezen; € 3.350,15 incl BTW en kantoorkosten + griffierecht
 595. Rb Rotterdam 141216 kosten gevorderd en toegewezen obv 26,5 uren x 230, totaal € 7.817,45
 596. Rb Rotterdam 081216 afwijzing kosten deelgeschil, want ingesteld met doel betaling van facturen te verkrijgen
 597. Rb Den Haag 120313 gevorderd 18,5 uur, een uurtarief van € 210,--, toegewezen 10 uur x € 210,00
 598. Rb Den Haag 081216 kosten gevorderd en begroot obv 14 uur x 245, totaal 4.150,30
 599. Rb Rotterdam 200716 kosten gevorderd voor twee procedures (50% van) 38 uur x € 300,- + 7% + btw, totaal € 14.759,58, toegewezen 9,5 uur x € 245, totaal € 3.013,41
 600. Rb Den Haag 221116 kosten gevorderd obv € 282,- per uur + 5% + 21%, begroot op 15 x € 250 + 5% + 21% + griffierecht, totaal € 5.052,38
 601. Rb Noord-Holland 241116 kosten gevorderd en toegewezen obv 15,2 uur x € 240,- + kantoorkosten + griffierecht, totaal € 4.110,00
 602. Rb Den Haag 221116 kosten gevorderd obv 40,3 uur, begroot en toegewezen 20 x € 245 + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 6.572,74
 603. Rb Zeeland-West-Brabant 201016 kosten gevorderd en begroot op 35 uur x € 255,00 + 6% + 21%, totaal € 11.447,20 + griffierecht
 604. Rb Zeeland-West-Brabant 310316 kosten gevorderd obv 53,5 uur, begroot en toegewezen 10,9 x € 255,— + 21% + 6% + griffierecht, mede vanwege zaakoverschrijdend karakter discussie
 605. Rb Rotterdam 201016 kosten deelgeschil afgewezen, want volstrekt onterecht ingesteld
 606. Rb Midden-Nederland 251016 kosten gevorderd obv 32:20 uur, toegewezen obv 20 × € 240,00 + 7% + 21% + griffierecht, totaal € 6.502,56
 607. Rb Rotterdam 181016 kosten toegewezen obv 18 uur x € 245,00 + 6% + 21% + griffierecht en 7 uur x € 215,00 + 6% + 21% voor vorige belangenbehartiger, totaal € 7.874,64
 608. Rb Noord-Nederland 191016 kosten gevorderd en begroot op 24 uur x € 250,- + 21% + 6% + griffierecht, totaal € 8.037,05
 609. Rb Overijssel 251016 kosten gevorderd en toegewezen € 5.121,66
 610. Rb Midden-Nederland 191016 kosten begroot en toegewezen obv 50 uur x € 245,00 + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 15.996,85; tweede deelgeschil obv 21,6 uur, totaal € 7.075,52
 611. Rb Midden-Nederland 121016 kosten deelgeschil toegewezen 9 uur x € 225,00 + 21% + griffierecht
 612. Rb Den Haag 200916 kosten gevorderd en toegewezen obv 10:36 uur x € 225,-. + 5% + BTW + griffierecht, totaal € 3.318,14
 613. Rb Zeeland-West-Brabant 010816 kosten niet begroot, want geen deelgeschil
 614. Rb Overijssel 150616 kosten deelgeschil niet begroot, want deelgeschil in redelijkheid niet de geeigende procedure
 615. Rb Midden-Nederland 140916 kosten gevorderd en begroot op 17:45 uren x € 255,00
 616. Rb Oost-Brabant 061016 kosten gevorderd obv 34 x € 295,- + 6% + 21% + griffierecht + kosten medische advisering; toegewezen ogv 25 uur, totaal € 10.742,43
 617. Rb Rotterdam 150716 kosten deelgeschil gevorderd obv 48 x € 297,- + 7% + 21% + griffierecht, toegewezen obv 20 x € 245,-; totaal € 6.632,00
 618. Rb Den Haag 220816 kosten deelgeschil gevorderd obv 10 x € 260,- + 6% + 21%, totaal € 3.364,76; toegewezen 75% ivm eigen schuld
 619. Rb Midden-Nederland 070916 kosten: gevorderd en toegewezen á € 270,00 per uur
 620. Hof Amsterdam 240516 uurtarief van € 300,00 ex BTW en kantoorkosten onredelijk hoog, verlaagd naar € 250,00
 621. Rb Midden-NL 200716 kosten gevorderd obv 15,08 x € 285,00 + 6% + 21%; begroot op € 3.000,00 all-in; niet toegewezen vanwege afgewezen contractuele grondslag
 622. Rb Gelderland 210716 kosten gevorderd obv 22 uren; begroot obv 18 x € 240,00 + 6% + 21%, totaal € 5.540,83 + griffierecht; toegewezen 85% ivm eigen schuld
 623. Rb Den Haag 140716 kosten gevorderd en begroot op 15,58 uur x € 275,- + 5% + 21% + griffierecht, totaal € 5.725,46
 624. Hof 's-Hertogenbosch 260716 kosten deelgeschil obv ruim 27 uur toegewezen, totaal € 6.734,73; proceskostenvergoeding appel conform liquidatietarief
 625. Rb Oost-Brabant 190716 kosten gevorderd obv 26,8 uur x € 245,--/€ 250, toegewezen 17,80 x € 245,-- + btw + 6% + reiskosten + griffierecht, totaal € 5.695,60
 626. Rb Amsterdam 140716 kosten gevorderd en met verwijzing naar houding verzekeraar toegewezen; € 4.936,80 + griffierecht
 627. Rb Amsterdam 300616 kosten gevorderd € 7.032,49, begroot op 7,5 uur × € 240,00 + 21% BTW + griffierecht, totaal € 2.382,00
 628. Rb Rotterdam 060616 kosten gevorderd obv 25,6 uur; toegewezen 17,1 x € 250,- + 7% +21% + griffierecht, totaal € 5.822,84
 629. Rb Den Haag 030516 kosten: gevorderd 41 uur à € 240 per uur, toegewezen 16 uur
 630. Rb Amsterdam 260516 kosten gevorderd en toegewezen op basis van € 325,00 per uur (incl kosten en btw)
 631. Rb Den Haag 020616 gevorderd 17 x € 250,00; begroot 13 x € 250,00; niet toegewezen; pas als blijkt dat verzekeraar schade te laag heeft begroot kan oordeel volgen over vraag of deelgeschil terecht is ingesteld
 632. Rb Rotterdam 070616 verzoek zich niet leent voor deelgeschil, verzoek zich niet leent voor deelgeschil; kosten begroot op nihil
 633. Rb Oost-Brabant 090616 kosten; gevorderd 14,9 uur x € 300,00; begroot, niet toegewezen 14,9 x € 220,00
 634. Rb Noord-Holland 270116 kosten gevorderd € 4.887,75, begroot op 12,5 x 250,00 + 6% + 21% + griffierechten, totaal € 4.086,13
 635. Rb Den Haag 110516 kosten gevorderd obv 25,2 uur; begroot obv 12 uur x € 240 + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 3.771,89
 636. Rb Overijssel 110516 kosten deelgeschil; iedere partij draagt eigen kosten
 637. Rb Den Haag 250516 kosten gevorderd obv 27,6 uur; begroot en toegewezen obv 17,5 x € 240 + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 5.161,28
 638. Hof 's-Hertogenbosch 310516 beroep tzv deelgeschil; kosten toegewezen obv 8 x € 200,- + btw + griffierecht, totaal € 2.013; in beroep liquidatietarief
 639. Hof 's-Hertogenbosch 310516 beroep tzv deelgeschil; afgewezen kosten deelgeschil kunnen later als BGK worden gevorderd
 640. Rb Midden-NL 130416 kosten gevorderd obv 16 x € 265,00 + 6,5% +21%, toegewezen obv 14 x € 225,00 + 6% + 21% , totaal € 4.040,19 + griffierecht
 641. Rb Midden-NL 200416 kosten gevorderd en begroot op 10 uren x € 150,00 + 6% + 21% + griffierecht; toegewezen rekening houdend met 10% eigen schuld, totaal € 1.932,21
 642. Rb Den Haag 280416 kosten gevorderd obv 28,5 uur, toegewezen obv 18 uur x € 250 + 7% + 21% + griffierecht, totaal € 6.033
 643. Rb Oost-Brabant 220416 kosten gevorderd en toegewezen obv 6 uur, totaal € 1.493,00 inclusief BTW en griffierecht
 644. Rb Overijssel 180416 kosten gevorderd 16 uur x € 270,00 en 15,18 uur x € 200,00, toegewezen 6 x € 270,00 en 8 x € 200,00, geen korting vanwege 65 % eigen schuld
 645. Rb Oost-Brabant 250416 kosten gevorderd en toegewezen obv 18 x € 250,- + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 6.056,70
 646. Rb Rotterdam 110416 kosten verzocht en toegewezen: 12½ uur x € 220,00, exclusief 6% kantoorkosten en 21% btw
 647. Rb Limburg 190416 kosten gevorderd obv 33 uur, begroot obv 20 uur; totaal € 5.780
 648. Rb Noord-Holland 210416 kosten gevorderd en toegewezen 23 uur x € 270,00 + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 7.964,95
 649. Rb Overijssel 100416 begroting kosten deelgeschil afgewezen; uit aard van geschil volgt dat deelgeschilprocedure niet de aangewezen procedure was
 650. Rb Midden-NL 170216 kosten gevorderd obv 22 x € 225,00 + btw + kantoorkosten + griffierecht, toegewezen obv 15 uren
 651. Rb Noord-NL 110316 kosten gevorderd en begroot obv uurtarief € 245,00 + 6,5% + 21%, totaal € 12.146,58 inclusief kosten medisch advies (€ 961,95)
 652. Rb Rotterdam 290316 deelgeschil volstrekt onnodig of onterecht ingesteld; verzoeker wist dat partijen twisten over relevante feiten, waardoor bewijslevering noodzakelijk is
 653. Rb Limburg 240316 afwijzing gedeelte BGK omdat verzoekschrift te vroeg aanhangig is gemaakt; gevorderd € 3.869,33, toegewezen € 2.663,69
 654. Rb Oost-Brabant 230316 kosten gevorderd obv 17 x € 225.- + 5% + 21%; begroot obv 16 uur, totaal € 5.449,80
 655. Rb Oost-Brabant 240316 kosten gevorderd en toegewezen 9,3 x € 225,- + 6% + 21%, totaal € 2.683,84; geen aftrek vanwege eigen schuld
 656. Rb Zeeland-West-Brabant 150316 kosten gevorderd obv 22,8 x € 220,00 excl. BTW en kantoorkosten; toegewezen obv € 180,00, excl. BTW en kantoorkosten, in totaal € 2.000,00 + griffierecht
 657. Rb Oost-Brabant 100316 kosten gevorderd en begroot obv 12 uur x € 235,- x 1,07 x 1,21 + griffierecht, totaal € 3.729,05
 658. Hof Arnhem-Leeuwarden 010316 kosten gevorderd obv 26,5 uur, toegewezen obv 17,5 x € 260,- + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 6.146,83
 659. kosten gevorderd en toegewezen obv € 297,00 (obv Recofa-basisuurtarief x 1.5) + 6,5% + 21%, totaal € 11.212,03
 660. Rb Midden-NL 301215 kosten gevorderd obv 17 x € 280,00 en 12 x € 205,00; totaal 29 uur, toegewezen 20 x € 242,50
 661. Rb Rotterdam 160216 kosten niet onderbouwd; begroot op proceskosten 2 punten á € 250,00 + griffierecht
 662. Rb Rotterdam 190216 kosten gevorderd en toegewezen 15½ x € 275,00 + 7% + 21% + griffierecht, totaal € 5.597,00
 663. Rb Amsterdam 031215 kosten gevorderd obv 32 uur en 20 minuten, begroot op 4 × € 250,00 + BTW + kosten medische informatie, totaal € 2.516,80
 664. Rb Rotterdam 120216 kosten deelgeschil afgewezen, onnodig aanhanging gemaakt
 665. Rb Noord-Holland 261115 kosten gevorderd en begroot 17 x € 240,00 x 1,26 + griffierecht, totaal € 5.438,80
 666. Rb Overijssel 270115 kosten gevorderd obv 23 uur x € 237,60, totaal € 5.465,00 + kantoorkosten + btw; toegewezen muv onbepaalde kantoorkosten
 667. Rb Gelderland 280116 kosten gevorderd 20 x € 300,00 + 6% + 21% + griffierecht; begroot obv 15 uren, totaal € 6.384,70
 668. Rb Midden-NL 041215 kosten gevorderd obv 31,06 uur, toegwezen € 7.964,95 obv 23 uur x € 270,00 + 6% + 21% + griffierechten
 669. Rb Noord-NL 050216 kosten gevorderd en toegewezen obv circa 15 uur, totaal € 4.500,- inclusief BTW + griffierecht
 670. Hof Arnhem-Leeuwarden 090216 kosten deelgeschil ten onrechte gematigd tot € 6.118, begroot op € 9.177,- obv 27 x € 265,- + 6% + 21%
 671. Rb Limburg 030915 kosten gevorderd obv 22 uur; toegewezen obv 10 uur x € 230,-- + btw + griffierecht
 672. Rb Gelderland 070116 kosten gevorderd obv 36:25 uur x € 250,00 + btw ; toegewezen obv 24 uur, totaal € 7.545,00; geen korting ivm eigen schuld toegepast
 673. Rb Gelderland 070715 kosten gevorderd € 8.258,35 , begroot niet toegewezen € 5.483,12, uurtarief € 255,00
 674. Rb Gelderland 150915 kosten gevorderd 26,5 uur, toegewezen: 16 uren á € 255,00 = € 6.109,01
 675. Rb Gelderland 020315 kosten gevorderd en begroot, niet toegewezen: € 3.153,21
 676. Rb Gelderland 160415 kosten deelgeschil; verzocht € 8.819,11, o.b.v uurtarief van € 265,00, toegewezen € 7.741,32. o.b.v. uurtarief van € 255,00
 677. Rb Gelderland 101215 kosten deelgeschil gevorderd en toegewezen 20 uur x € 275,00 (+kosten) € 6.874,00
 678. Rb Gelderland 171215 kosten gevorderd obv 20,5 x € 225,00 + BTW, totaal € 5.640,11; begroot en toegewezen € 3.000,00 incl. griffierecht
 679. Rb Gelderland 190515 kosten gevorderd obv 21,5 uur x € 352,50 + 5% + 21% + verschotten, begroot obv € 255,00 + 5% + 21% + verschotten + griffierecht, totaal € 7.458,04
 680. Rb Gelderland 220715 kosten gevorderd 20 x € 235,00 + 21% + 5% + griffierecht +verschotten; begroot obv 18 uur, totaal € 5.454,86
 681. Rb Noord-Holland 291015 kosten gevorderd obv 19:15 uur, begroot obv 15 uren x € 298,00 x 1,27 + griffierecht, totaal € 5.958,90
 682. Rb Midden-NL 130116 kosten gevorderd en toegewezen 20 uren x € 240,00 + kantoorkosten + btw + griffierecht, totaal € 6.234,48
 683. Rb Oost-Brabant 111215 geen toepassing eigen schuldkorting op BGK, want strijdig met doel deelgeschil; kosten gevorderd en toegewezen obv 35,5 uur, totaal € 11.148,38
 684. Rb Overijssel 241115 kosten gevorderd 10 x € 250,00 + 21% + griffierecht, totaal € 4.483,05, afgewezen: verzoek ten onrechte, want te laat ingesteld
 685. Rb Gelderland 091215 kosten gevorderd 25,25 x € 255,00 + 6% + 21%, totaal € 8.258,37; begroot obv 16 uur, totaal € 5.518,01
 686. Rb Noord-Holland 261115 kosten gevorderd en toegewezen € 4.070,00 + € 5.127,38 voor medisch rapport + € 3.369,85 voor medisch advies
 687. Rb Midden-NL 231215 kosten gevorderd en begroot op 18,25 uur x 205,00 incl btw + griffiegeld
 688. Rb Den Haag 081215 kosten gevorderd € 5.778, toegewezen 15 uur x € 240 + 6% + twee uur reistijd x € 120 + btw + griffierecht, totaal € 4.840,56
 689. Rb Oost-Brabant 160615 kosten gevorderd en toegewezen; 17 uur x 190,00 ( x 1.21)
 690. Rb Oost-Brabant 101215 kosten gevorderd en toegewezen 7 uur x € 80,00
 691. Rb Oost-Brabant 101115 kosten gevorderd 17 uur x € 230,00, begroot 13,5 uur x 230,00 (x 1.05 x 1.21 + griffierecht)
 692. Rb Gelderland 111215 kosten deelgeschil: gevorderd 10 bestede uren á € 297,00, toegewezen 8 uur x € 230,00 (+ 6% + BTW + griffiegeld)
 693. Rb Midden-NL 091215 kosten gevorderd obv 240,-- per uur, totaal € 5.153,47 + € 3.500,- tzv zittingsvoorbereiding en zitting; toegewezen muv bedrag aan verschotten
 694. Rb Midden-NL 091215 kosten gevorderd obv 10 uur x € 270,00 , toegewezen obv 50% x 10 uur x € 225,00 + 21% + 6% + griffierecht
 695. Rb Oost-Brabant 081215 kosten gevorderd 8,1 uur x € 245,- + 6% + 21% + griffierecht + kosten ivm zitting; toegewezen incl 4 uur tzv zitting, totaal € 4.087.27
 696. Rb Limburg 091215 kosten gevorderd en toegewezen obv 22 uur x € 295,00 + btw + griffierecht
 697. Rb Midden-NL 031215 kosten gevorderd obv 13,6 uur x € 225,00, begroot obv 10 x € 225,00 + griffierecht
 698. Rb Rotterdam 241115 kosten gevorderd en toegewezen 13 uur x € 290,00 + kantoorkosten + btw + griffierecht, totaal € 5.074,79
 699. Rb Noord-Holland 270815 kosten gevorderd 13 uur x € 275,00 + 5% + 21%, toegewezen obv 11 uur x € 275,00 + griffierecht
 700. Rb Gelderland 180215 kosten gevorderd en toegewezen tov niet-verschenen partij € 4.916,85 obv 17.5 x € 215,00 + BTW + kantoorkosten + griffierecht
 701. Rb Gelderland 300315 kosten gevorderd obv 21:25 uur x € 297,00; toegewezen obv € 230,00, want onverklaarde stijging uurtarief
 702. Rb Gelderland 221015 deelgeschil over dekking SVI niet-ontvankelijk; veroordeling in proceskosten verzekeraar
 703. Rb Rotterdam 281015 kosten deelgeschil gevorderd € 10.738,19 obv 32:26 uren; toegewezen obv van 19 x € 250 + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 6.377,35
 704. Rb Midden-NL 110915 kosten gevorderd en toegewezen € 14.142,60
 705. Rb Noord-Holland 081015 kosten gevorderd obv ruim 20 uur, toegewezen 17 x € 240,00 + kantoorkosten + BTW + griffierecht, totaal € 5.422,80
 706. Rb Gelderland 081015 kosten gevorderd 27,5 x € 212,40 + BTW, toegewezen 15 x € 212,40 + BTW + griffierecht, totaal € 4.321,06
 707. Rb Den Haag 300915 vanwege niet-ontvankelijkheid geen begroting kosten deelgeschil
 708. Rb Overijssel 280915 kosten gevorderd obv 22 uur, begroot en toegewezen obv 8 uur, in totaal € 1.760,00
 709. Rb Gelderland 310815 - kosten gevorderd € 8.005,31; toegewezen obv 15 uur x € 280 + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 5.607,92
 710. Rb Midden-NL 020915 beperkt en overzichtelijk deelgeschil; kosten gevorderd en begroot obv 17,1 x € 245,00/248,00 excl btw en kantoorkosten, totaal € 5.396,93 + griffierecht
 711. Rb Limburg 210715 kosten gevorderd en toegewezen 14,33 x € 240 + 5% + 21% + griffierecht
 712. Rb Midden-NL 010715 kosten gevorderd en begroot op 16 x € 225,00 + BTW + kantoorkosten + griffierecht
 713. Rb Amsterdam 160715 kosten gevorderd en toegewezen € 6.426,87
 714. Rb Oost-Brabant 130715 kosten gevorderd en toegewezen obv 22 x € 235,00 + 5% + BTW, totaal € 6.506,23
 715. Rb Limburg 240615 kosten gevorderd € 2.898,00; begroot, na korting voor reistijd van helft uurtarief, op € 2.721,75 excl btw
 716. Rb Zeeland-West-Brabant 090715 kosten gevorderd en begroot op € 4.212,55
 717. Rb Noord-Holland 040615 kosten gevorderd en begroot op € 4.011,53
 718. Rb Noord-NL 050615 kosten gevorderd en begroot op € 4.809,10 obv 17 x € 230,00 + BTW + griffierecht
 719. Rb Midden-NL 050615 kosten gevorderd en toegewezen € 9.787,78 incl BTW en griffierecht
 720. Rb Noord-NL 190615 kosten gevorderd en begroot obv 14 uren en 5 minuten; totaal € 5.364,80 excl. griffierecht
 721. Rb Gelderland 010715 kosten gevorderd en toegewezen € 3.914,88; bezwaar tegen kantoorkosten faalt; uurtarief plus kantoorkosten overstijgt niet redelijke uurvergoeding
 722. Rb Rotterdam 010515 kosten deelgeschil gevorderd en toegewezen € 6.797,78 en griffierecht
 723. Rb Amsterdam 230415 kosten gevorderd obv 7 x € 240,00 + btw + griffierecht, totaal € 2.314,80; deelgeschil volstrekt ten onrechte ingesteld; geen begroting kosten
 724. Rb Rotterdam 170615 kosten voorlopig deskundigenbericht vallen niet onder kosten deelgeschil; gevorderd obv € 300, begroot op 12,5 x € 240 + 7% + 21% + griffierecht, totaal € 4.169,10
 725. HR 190615 in hoger beroep en cassatie is de kostenbegroting ex art. 1019aa Rv niet van toepassing
 726. Rb Gelderland 090615 kosten gevorderd € 5.849,70; toegewezen 75% daarvan, zijnde € 4.387,28
 727. Rb Den Haag 190515 gevorderd obv 24 x € 240; begroot obv 14 x € 240 + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 4.594,54
 728. Rb Amsterdam 210515 kosten gevorderd obv 15,7 x € 240,00 + kantoorkosten + btw + € 3.500,00 ivm zitting; toegewezen € 4.832,83
 729. Rb Oost-Brabant 070515 kosten gevorderd € 2.209,40 plus griffierecht, kosten niet begroot; volgt compensatie van proceskosten
 730. Rb Limburg 130515 kosten; 2 uur in mindering vanwege buiten beschouwing laten rapport; toegewezen obv 25 x € 250,-- + 5% + 21% + griffierecht
 731. Rb Den Haag 210415 kosten gevorderd obv 16,2 uur, begroot op 10,2 uur x € 180,-- + 21% + griffierecht, totaal € 2.299,56
 732. Rb Den Haag 070415 kosten gevorderd obv uurtarief van € 250 + 6% + 21%, begroot obv 14 uur x € 230 + 21% + griffierecht, totaal € 4.178,20
 733. Rb Zeeland-West-Brabant 060515 kosten gevorderd en toegewezen € 6.987,49
 734. Rb Midden-NL 220415 kosten gevorderd en toegewezen obv 16 uur x € 265,00 + 6% + 21%, totaal € 5.438,22 + griffierecht
 735. Rb Limburg 010415 kosten gevorderd en toegewezen obv 20 x € 260,00 + 6% + 21%, totaal € 6.951,52
 736. Rb Gelderland 160415 kosten gevorderd obv 24 x € 250,00 + 21% + 6%; begroot en toegewezen obv 16,5 uur, totaal € 5.290,73 + griffierecht
 737. Rb Den Haag 240315 kosten: gevorderd 18 uur en een uurtarief van € 265,00 toegewezen 16 uur x € 240,00
 738. Rb Gelderland 070415 kosten gevorderd 16,5 uur x € 245,00 + 21% + 6% ; begroot op 12 uur, totaal € 3.770,84 + griffierecht
 739. Rb Oost-Brabant 190315 kosten gevorderd en toegewezen 22,6 x € 250,- + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 7.531,35
 740. Rb Gelderland 230315 kosten gevorderd en toegewezen € 4.002,00 + griffierecht
 741. Rb Overijssel 300315 geen begroting kosten deelgeschil
 742. Rb Noord-NL 200215 vergoeding kosten deelgeschil gelet op uitkomst procedure gematigd tot de helft; € 1.487,81 inclusief griffierecht
 743. Rb Rotterdam 160215 kosten gevorderd obv 15,65 uur x € 270,00; begroot op 11 x € 250,00 + 21% + 5% + griffierecht, totaal € 3.775,90
 744. Rb Rotterdam 170215 kosten gevorderd obv 49,1 uur, toegewezen obv 20 x € 231,00 + 21% + griffierecht, totaal € 5.872,20
 745. Rb Den Haag 240215 indienen verzoek volstrekt onterecht; kosten deelgeschil afgewezen
 746. Rb Den Haag 100315 kosten gevorderd obv 26,17 uur, begroot op 14 uur x € 240 + 6% + 21% BTW + griffierecht, totaal € 4.528,54
 747. Rb Amsterdam 260215 kosten gevorderd € 10.983,55, begroot op 21 x € 230,- + 6% + 21%, totaal € 6.134,10
 748. Rb Zeeland-West-Brabant 040315 kosten gevorderd obv 30 uur x € 265,00 + 6%; toegewezen 30 uur x € 230,00 per uur
 749. Rb Gelderland 290115 kosten gevorderd en begroot obv afgerond 30 x € 255,00 + kantoorkosten + BTW, totaal € 9.730,13
 750. Rb Gelderland 290115 kosten gevorderd en toegewezen obv 19 x € 165,00 + 6% + 21%
 751. Rb Gelderland 010414 kosten gevorderd 22,9 x € 225,00 + BTW + kantoorkosten, begroot obv 18 uur, totaal € 5.987,53
 752. Rb Gelderland 161214 kosten gevorderd 27,4 x € 245,00 + BTW + kantoorkosten + griffierecht; begroot op 20 x € 225,00 + BTW + griffierecht
 753. Rb Gelderland 110714 kosten gevorderd en begroot op 30,10 x € 247,50 + 5% + 21% + griffierecht, totaal € 10.332,91
 754. Rb Oost-Brabant 190215 gevorderd € 17.341,01; kosten voormalige bbh buiten beschouwing, gelet op verzoekschrift en optreden geen specialistentarief; begroot op € 1.850
 755. Rb Overijssel 230215 kosten toegewezen obv 15 uren x € 245,00 + 7% + BTW + griffierecht
 756. Rb Noord-Holland 220115 kosten gevorderd 34,5 x € 190,-- + 21%, totaal € 8.008,55; toegewezen € 6.050,-- incl BTW
 757. Rb Limburg 100215 kosten gevorderd en begroot op € 8.944,36
 758. Rb Limburg 080115 ondanks verjaring hoofdvordering kosten toegewezen tot 10 x € 220,-- + 6% + 21% + griffierecht
 759. Rb Amsterdam 150115 kosten gevorderd obv 24,8 uur, totaal € 5.701,52, toegewezen obv 16,5 x € 190,00 + 21%, totaal € 3.793,35
 760. Rb Amsterdam 220115 kosten gevorderd en toegewezen obv 7 x € 240,00 + 7% + 21% + griffierecht, totaal € 2.457,00
 761. Rb Noord-NL 230115 kosten gevorderd en begroot op 11,3 x € 225,00 + 6% + 21% + griffierecht; totaal € 3.543,01
 762. Rb Midden-NL 171214 kosten gevorderd en toegewezen ogv 13,5 x € 240,00 + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 5.023,62
 763. Rb Noord-NL 150115 kosten gevorderd en begroot obv 9,36 uur x € 235,- + 6% + 21% BTW, totaal € 2.821,21
 764. Rb Gelderland 150115 kosten gevorderd 39,5 uur x € 245,--, toegewezen 152,- advocaat mag niet meer in rekening brengen dan eigen bijdrage toevoeging
 765. Rb Midden-NL 241214 kosten gevorderd en toegewezen 22 x € 265,00 + 6% + 21%, totaal € 7.477,56 plus griffierecht
 766. Rb Noord-NL 261114 kosten gevorderd 27 uren x € 265,00 x 1,06 x 1,21; begroot obv 18 uren
 767. Rb Midden-NL 261114 kosten gevorderd en toegewezen; 20 x € 250,00 + BTW + griffierecht
 768. Rb Rotterdam 171214 kosten op uitdrukkelijk verzoek eiser, ivm afspraken wederpartij, begroot op nihil
 769. Rb Den Haag 141014 kosten gevorderd obv 17,5 x € 300,--; toegewezen obv 12 x € 250,-- + 21% + griffierecht + wettelijke rente
 770. Rb Midden-NL 221014 kosten gevorderd obv 18 uur, totaal € 4.416,50; begroot op 10 x € 200,00 + BTW + kantoorkosten + griffierecht
 771. Rb Overijssel 151214 kosten gevorderd 27 x € 265,00 + 6% + 21%, begroot op 20 x € 220,00 + 6 % + 21%
 772. Rb Amsterdam 041214 kosten gevorderd en begroot op EUR 3.460,06 incl BTW + griffierecht, totaal EUR 3.742,06; 50% toegewezen
 773. Rb Rotterdam 180714 kosten gevorderd 31,5 x € 245,00 + 6% + 21%, totaal € 9.945,16; begroot obv 20 uur
 774. Rb Noord-Holland 261114 kosten gevorderd 12 x € 235,00 + 5% + 21%, totaal € 3.582,81; begroot en toegewezen 9 x € 200,00 + 5%, totaal € 1.890,00
 775. Rb Gelderland 040714 kosten gevorderd 13:20 uur x € 125,-; begroot op griffierecht, want rechtsbijstandsverzekeraar heeft kosten vergoed
 776. Rb Midden-NL 261114 kosten gevorderd en toegewezen: € 3.488,50
 777. Rb Oost-Brabant 301014 kosten gevorderd obv 8 uur x € 265,- + 21%, totaal € 2.839,20; vanwege 70% aansprakelijkheid 70% toegewezen, totaal € 1.987,44
 778. Rb Oost-Brabant 311014 gevorderd obv 8 x € 265,00 + 1,5 x 50% ivm reistijd, totaal € 2.882,69; toegewezen obv 6 x € 235,00 + 0,5 x 50% ivm reistijd, totaal € 2.422,89
 779. Rb Zeeland-West-Brabant 260314 kosten gevorderd en begroot op € 4.396,61 bij 20 uur; toegewezen 50% ivm eigen schuld
 780. Rb Rotterdam 151014 kosten gevorderd obv 22,91 uur; toegewezen obv 16,66 uur x € 270 + 5% + 21% + griffierecht, totaal € 5.996,96
 781. Hof Arnhem-Leeuwarden 300914 kosten begroot en toegewezen 22,5 uur x € 225,00 x 1,06 x 1,21; totaal € 6.493,16 + griffierecht
 782. Rb Midden-NL 210514 kosten gevorderd en toegewezen € 9.003,85 incl. BTW en kantoorkosten + griffierecht
 783. Rb Midden-NL 200814 kosten gevorderd obv 32:12 uur: € 10.944,43; begroot en toegewezen € 5.500,00 + griffierecht
 784. Rb Midden-NL 170914 kosten gevorderd 35,92 uur x € 265,00; begroot op 20 x € 265,00 totaal € 5.300,00 excl BTW en griffierecht
 785. Rb Zeeland-West-Brabant 091013 kosten gevorderd en toegewezen € 5.324,24
 786. Rb Den Haag 230714 kosten gevorderd obv 20:15 uur x € 250, totaal € 5.062,--; vanaf opstellen verzoekschrift 16 uur; begroot incl griffierecht € 4.282,--
 787. Rb Oost-Brabant 260814 kosten begroot cf verzoek; 15,36 uur x 215; € 4.282,-, inclusief griffierecht; geen veroordeling; art 289 Rv is nvt
 788. Rb Midden-NL 130814 geen begroting proceskosten vanwege niet-ontvankelijkheid
 789. Rb Zeeland-West-Brabant 180814 kosten gevorderd en toegewezen € 4.168,00 + griffierecht
 790. Rb Oost-Brabant 080814 kosten gevorderd en begroot op € 3.736,50 (€ 235,- x 1,06 x 15); reiskosten tegen specialistentarief niet onredelijk
 791. Rb Rotterdam 190814 kosten gevorderd obv 23 uur, toegewezen obv 20 uur x € 235,- + 6,5% + BTW + griffierecht, totaal € 6.338,66
 792. Rb Den Haag 180714 kosten gevorderd obv 25 uur x € 235,00 + btw; begroot 12 uren x € 190,00 + btw + griffierecht; totaal € 3.040,80
 793. Rb Zeeland-West-Brabant 151013 kosten gevorderd en toegewezen € 200,-- excl kantoorkosten en BTW x 16 uur + griffierecht; totaal € 4.194,40
 794. Rb Zeeland-West-Brabant 160414 kosten gevorderd en toegewezen € 3.942,24
 795. Rb Den Haag 270514 kosten gevorderd en begroot obv 9,25 uur x € 187,50 + 21% + 6% ; totaal € 2.299,51
 796. Rb Den Haag 010714 kosten gevorderd en toegewezen; € 3.616,98 obv 12 x € 230,00 + 6% + 21% + griffierecht
 797. Rb Oost-Brabant 140714 kosten gevorderd obv € 295,-/€ 300,-; toegewezen obv € 225,- x 18,4; totaal € 6.177,96
 798. Rb Rotterdam 150714 gevorderd € 7.623,00 obv 20 x € 300,00 + 5% + 21%; begroot op € 5.667,20 obv € 220,00 per uur
 799. Rb Rotterdam 160714 indienen verzoek volstrekt onterecht; geen begroting van de kosten
 800. Rb Midden-NL 090714 kosten gevorderd obv € 265,00, totaal € 6.457,89; toegewezen 15 uren x € 230,00; € 3.450,00 + 6% + 21% + griffierecht
 801. Rb Noord-Holland 260614 gevorderd 34 uur x € 230,00 + BTW + 5% + griffierecht, begroot obv 20 uur
 802. Rb Amsterdam 190614 gevorderd en begroot: 19 uur x € 230,00 + btw + kantoorkosten; afgewezen omdat primair verzoek is afgewezen
 803. Rb Midden-NL 250614 gevorderd 26:48 uur, begroot op 20 uren x € 206,80 + BTW + griffierecht
 804. Rb Amsterdam 190614 begroting kosten met inachtneming verlies hoedanigheid van advocaat ivm pensioen; 10:21 uur x € 240,00 en 5:30 x € 100,00, totaal: € 4.128,70
 805. Rb Limburg 250614 kosten gevorderd en toegewezen obv 13,30 x € 230,00, totaal € 3.834,05; toevoeging maakt dit niet anders
 806. Rb Den Haag 180614 kosten gevorderd 28,8 uur x 250, toegewezen 25 x 250,- + BTW + griffierecht, totaal € 7.639,50
 807. Rb Zeeland-West-Brabant 160614 deelgeschil: gevorderd € 11.851,22; toegewezen obv 10,4 uur x € 220,00, totaal € 3.188,90
 808. Rb Rotterdam 180614 geen dekking kosten obv rechtsbijstandsverzekering, dus wel belang bij veroordeling; gevorderd en toegewezen 18 x € 205, totaal € 4.970,15
 809. Rb Gelderland 110314 kosten gevorderd en toegewezen 16 uur x € 215 + btw + griffierecht
 810. Rb Den Haag 010514 kosten gevorderd obv 12,5 x € 300,00 + 21%, begroot obv € 245,00 + 21% btw; totaal € 3.979,63
 811. Rb Amsterdam 150514 kosten gevorderd obv 35:15 uur, vanaf start deelgeschillenprocedure begroot op 10:25 uur x € 230,00 + 6% + 21%, totaal € 3.072,90
 812. Rb Oost-Brabant 210514 gevorderd, begroot en toegewezen obv 18,5 uur x € 200,00 per uur excl. BTW en griffierecht
 813. Rb Oost-Brabant 020514 kosten gevorderd obv € 250,- excl. 6% en 21%, totaal € 7.310,82; niet begroot, want geen belang vanwege rechtsbijstandsverzekering
 814. Rb Amsterdam 010514 kosten gevorderd, begroot en toegewezen; € 1.306,80
 815. Rb Midden-Nederland 230414 kosten gevorderd € 13.370,94, toegewezen 30 x € 265,00 + BTW + kantoorkosten + griffierecht
 816. Rb Den Haag 180314 kosten gevorderd obv 27,2 uur; toegewezen 15 x € 205,00 + 5% + 21%, totaal € 3.906,79
 817. Rb Midden-NL 090414 kosten gevorderd en toegewezen 10 x € 240,-- + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 3.155,24
 818. Rb Midden-NL 230414 kosten gevorderd en toegewezen; 12 x € 150,00, totaal € 1.800,00
 819. Rb Oost-Brabant 170414 kosten gevorderd en toegewezen; 43 uren x € 200,- + 6,5% + 21% BTW, totaal € 11.082,39,-
 820. Rb Gelderland 260214 afwijzing twee van de verzoeken zo voor de hand, dat het indienen volstrekt onnodig was; toegewezen 18 uur x € 255,00, totaal € 5.887,13
 821. Rb Gelderland 270214 kosten in deelgeschil deels obv liquidatietarief na deskundigenbericht; gevorderd € 23.758,74; toegewezen € 7.041,22 obv € 297,00 p.u.
 822. HR 180414 bepalingen van de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdens-schade ook van toepassing in beroep en cassatie
 823. Rb Oost-Brabant 050314 gevorderd en begroot 14,5 uur x € 220,- + 5%, totaal € 4.326,90
 824. Rb Den Haag 030314 gevorderd 20:42 uur x € 215,00 + 6%, totaal € 5.982,21; toegewezen 75% ivm eigen schuld; nakosten afgewezen
 825. Rb Midden-NL 270214 gevorderd en begroot op € 4.744,98 + 21% + 6% + griffierecht
 826. Rb Arnhem 221112 finale kwijting leidt ook tot afwijzing verzoeken tot begroting en betaling BGK in deelgeschil
 827. Rb Arnhem 051012 kosten gevorderd en toegewezen € 3.965,00 + griffierecht, totaal € 4.232,00
 828. Rb Oost-NL 180213 kosten gevorderd en toegewezen € 7.368,90 + griffierecht, totaal € 7.635,90
 829. Rb Gelderland 030214 kosten gevorderd obv 27,25 uur x € 255,00; begroot obv 20 uur x 255,00; totaal € 7.383,26
 830. Rb Gelderland 281013 afwijzing verzoek en dat was voorzienbaar; geen begroting van kosten
 831. Rb Arnhem 041011 kosten gevorderd 21:12 uren x € 530,15 = € 11.239,07, begroot op 14 x € 200,00 + 5% + 19% + griffierecht, totaal € 3.569,60
 832. Rb Amsterdam 130214 kosten zonder urenspecificatie gevorderd en toegewezen obv 22,5 uur x € 300,00 + 5% + 21% + griffierecht
 833. Rb Den Haag 190214 kosten gevorderd en toegewezen 8 uur x € 195,00 + 21% + griffierecht, totaal € 1.962,60
 834. Rb Oost-Brabant 270214 kosten gevorderd en toegewezen 13,2 uur x € 230,- + 5% + 21% + griffierecht, totaal € 4.131,24
 835. Rb Amsterdam 140214 val sealmachine op voet wn-er; kosten gevorderd en toegewezen € 3.484,80
 836. Rb Oost-Brabant 180214 kosten gevorderd en begroot op 9:38 uur x € 225,00 + 7% + 21% + griffierecht, totaal € 3.080,26
 837. Rb Den Haag 101213 kosten niet begroot omdat deelgeschil onterecht is ingesteld
 838. Rb Den Haag 080114 verzoek volstrekt onterecht ingediend, geen begroting kosten
 839. Rb Noord-NL 110214 kosten niet opgegeven; begroot op 2 punten á € 250,00 + griffierecht
 840. Rb Midden-NL 150114 kosten gevorderd 15 uren x € 275,-- + 5% + 21% BTW; toegewezen obv eerder afgesproken € 190,-- + 5% + 21%, totaal € 3.894,93
 841. Rb Den Haag 080114 kosten gevorderd en begroot op 10 uur x € 240,-- + BTW + griffierecht, totaal € 3.130,--
 842. Hof Amsterdam 040214 veroordeling in kosten deelgeschil ten onrechte; gevorderd en toegewezen ogv 25 uur x € 240,00 (tarief 2011) + 6% + 19% + griffierecht = € 7.639,40
 843. Rb Midden-NL 070114 kosten gevorderd € 5.335,62; begroot op 16 uren x € 220,- excl BTW, kantoorkosten en griffierecht, totaal € 4.788,75
 844. Rb Rotterdam 060114 kosten gevorderd en toegewezen obv € 230,00 per uur + 6% kantoorkosten + BTW; totaal € 4.729,71
 845. Rb Limburg 220114 kosten gevorderd en toegewezen obv 17 uur en 18 minuten x € 215,00 + 21% BTW + griffierecht, totaal € 4.774,60
 846. Rb Amsterdam 020114 kosten gevorderd en toegewezen; 26 uren x € 200,00, totaal € 6.606,60 incl. BTW
 847. Rb Limburg 161213 kosten rb-verz. gevorderd 20 uur x € 125,00 excl. btw.; geen begroting omdat gelet op het expertiserapport het deelgeschil onnodig is ingesteld
 848. Rb Amsterdam 191213 gevorderd 17 uur, toegewezen 14 uur x € 290,00 excl. btw, totaal € 5.170,60; geen veroordeling want bijdrage aan VSO onvoldoende toegelicht
 849. Rb Midden-NL 181213 kosten gevorderd 29 uur x 250,-- + 6% + 21% + griffierecht; toegewezen obv 20 uren x 250,- + 6% + 21%, totaal 6.676,--
 850. Rb Den Haag 031213 kosten gevorderd en begroot obv 16 uur x € 190,00 + 5% + 21%, totaal € 4.136,00; grotendeels ongelijk, kosten niet toegewezen
 851. Rb Amsterdam 271113 kosten gevorderd EUR 18.824,06; geen specificatie kosten, kosten voorlopig getuigenverhoor niet begroot, totaal EUR 7.000,00 incl. 6%, btw en griffierecht
 852. Rb Oost-Brabant 061213 kosten gevorderd obv 10,5 uur x € 255,00 excl. kantoorkosten en btw; begroot op 10,5 uur x € 200,00 + 6% + 21% btw + griffierecht, totaal € 2.967,46
 853. Rb Oost-Brabant 021213 gevorderde kosten van € 10.677,17 niet gemotiveerd betwist; toegewezen
 854. Rb Rotterdam 031213 gevorderd circa 40 uur x € 260,- + 6% + BTW; toegewezen 20 uur x € 250 + 6% + BTW, totaal € 6.687,-
 855. Rb Midden-NL 281113 geen begroting kosten; consequentie van oordeel dat wn-er zijn klachtplicht heeft geschonden is verlies van alle rechten
 856. Rb Amsterdam 281113 gevorderd 21,5 uur x € 275,00 + 6% + 21%; hoogte uurtarief redelijk; begroot obv 12 uur en kosten medisch adviseur, totaal € 5.513,91
 857. Rb Gelderland 100913 kosten gevorderd obv 25,5 uur x € 225,00 + btw; begroot obv 18 uur, totaal € 4.975,50; 70% toegewezen
 858. Rb Noord-Holland 211113 gevorderd 26,42 uur x € 265,= + 6% en 21%; toegewezen obv 20 uur, totaal € 7.071,78
 859. Rb Midden-Nederland 131113 kosten gevorderd 32,08 uur x € 255,00 + 6%, totaal € 8.672,00; toegewezen obv 15 uur, totaal € 4.054,50
 860. Rb Arnhem 140612 kosten gevorderd obv uurtarief € 240,00; toegewezen obv 16 uur x € 225,00 + 6% + 19% + griffierecht, totaal € 4.808,04
 861. Rb Gelderland 120813 kosten gevorderd obv 19,5 uur x € 200,00; vanwege ontbreken concrete specificatie werkzaamheden 16 uur redelijk, totaal € 3.474,00
 862. Rb Gelderland 280613 kosten begroot op € 225,00 x 17,33 uur + 21% btw + griffierecht, totaal € 4.793,09
 863. Rb Gelderland 030613 kosten gevorderd en toegewezen op 15 uur x € 200,00 + 5% + 21% btw + griffierecht, totaal € 4.085,50
 864. Rb Arnhem 051212 1 uur ter verkrijging machtiging;17 uur voor zitting; factor 1 1/2 tzv specialisatie afgewezen; totaal begroot obv 18 uur x € 225,00 + 5%
 865. Rb Arnhem 030512 kosten gevorderd obv 20,5 uur x € 225,00, toegewezen obv 16 uur € 4.758,24
 866. Rb Arnhem 100212 kosten voorlopig getuigenverhoor niet begroot; € 297,00 excl BTW bovenmatig; begroot obv 8 uur x € 225,00, totaal € 2.402,00
 867. Rb Arnhem 050312 kosten gevorderd en begroot obv € 249,90 incl. 19% BTW x 17 uur; totaal € 4.319,30
 868. Rb Arnhem 020112 gevorderd 47:25 uur x € 215,00; 6 uur mbt getuigenverhoor in mindering, dan nog onredelijk; ivm eigen schuld 50% van 26 uur toegewezen
 869. Rb Gelderland 071113 kosten gevorderd; 18 uren x € 220,00; toegewezen 15,25 x € 220,00, totaal € 4.378,12
 870. Rb Midden NL 021013 kosten gevorderd 20 uur x 230,00, toegewezen 15 uur x 230,00
 871. Rb Oost-Brabant 121113 kosten rechtsbijstandverzekeraar gevorderd en begroot op € 1.500,=, niet met B.T.W. belast
 872. Rb Rotterdam 301013 gevorderd en begroot obv 10 x € 150,00, totaal € 2.198,00
 873. Rb Noord-Holland 220813 gevorderd en toegewezen 30,5 uur x € 290,-, kosten medisch advies onvoldoende onderbouwd
 874. Rb Den Haag 160913 kosten gevorderd obv 19,25 uur x € 260,--, totaal € 6.613,85, begroot obv 13 uur x € 230,-- totaal € 4.072,80
 875. Rb Den Haag 060913 gevorderd obv 32 uur x € 250,-- toegewezen obv 50% x 16 uur x € 250,--, totaal € 2.702,20
 876. Rb Den Haag 300913 gevorderd en begroot obv 8 uur x € 220,00, totaal € 2.311,00
 877. Rb Midden-NL 301013 gevorderd 31:12 uur x deels € 265,00 deels € 220,00 per uur, totaal € 8.631,26; begroot 20 uur x € 220,00, totaal € 5.718,44
 878. Rb Den Haag 211013 kosten gevorderd 34 uur x € 230,- begroot obv 15 uurx 230,00, te betalen indien Wbf boven voorschotten aanvullend zal moeten uitkeren
 879. Rb Amsterdam 241013 kosten begroot op 13.10 uur x € 200,00 + 6% + 21%, totaal € 3.634,40
 880. Rb Zeeland-West-Brabant 231013 kosten gevorderd en toegewezen op 51,44 uur x € 250,00 respectievelijk € 215,00; totaal € 16.215,89
 881. Rb Noord-Nederland 300813 kosten gevorderd en begroot op € 6.034,70
 882. Rb Amsterdam 290813 gevorderd 15 uur tegen EUR 200,00, totaal EUR 4.085,50; uren mondelinge behandeling en reistijd niet redelijk; 12 uur toegewezen
 883. Rb Den Haag 221013 geen begroting, want op voorhand had duidelijk kunnen en behoren te zijn dat verzoek niet zou slagen
 884. Rb Rotterdam 181013 kosten begroot op 12 uur, 6 uur voortraject en 6 uur verzoekschrift en zitting, x € 300,- + 6% + BTW
 885. Rb Midden-Nederland 181013 kosten gevorderd 29 uur tegen € 265,00 + 6% + BTW, totaal € 9.856,78, toegewezen 85% daarvan
 886. Rb Overijssel 171013 gevorderd € 13.698,17 en € 9.010,80; toegewezen 20 uur x € 240,00 + BTW; geen aanleiding toewijzing kantoorkosten
 887. Rb Limburg 141013 kosten gevorderd en toegewezen; 16,30 uren x € 225,00, totaal € 4.492,13
 888. Rb Amsterdam 031013 kosten; uren pleitnota gematigd van 7 tot 3,5 uur, toegewezen EUR 8 uur x 204,00 + kosten voorafgaand aan deelgeschil
 889. Rb Rotterdam 011013 kosten gevorderd en toegewezen; 22 uren x € 245,-- + 6,5% + BTW + griffierecht
 890. Rb Noord-Holland 040913 verzoek tzv door advocaat gemaakte kosten draagt niet bij aan vso; deelgeschil volstrekt onnodig
 891. Rb Limburg 260813 kosten: gevorderd 10,5 uur x € 235,00, door rechter verhoogd tot 11 uur x € 235,00
 892. Rb Midden-NL 310713 kosten gevorderd € 7.130,78 18 uur x € 279,00; toegewezen 12 uur x € 230,00
 893. Rechtbank Midden-NL 070813 gevorderd 12346,00; toegewezen 30 x 240 te verhogen met kantoorkosten, BTW en griffiegeld
 894. Rechtbank Overijssel 040913 geen kostenvergoeding: verzoeker kon niet volstaan met het overleggen van (niet recente) medische info uit de behandelend sector
 895. Rb Amsterdam 220813 kosten gevorderd € 5.687,25 (24:12 uur); begroot obv 14 uur, totaal € 3.125,00
 896. Rb Den Haag 300713 kosten afgewezen bij gebrek aan belang vanwege rechtsbijstandsverzekering
 897. Rb Den Haag 050813 kosten gevorderd 12,6 uur x € 220,-- + BTW; begroot obv 10 uur totaal € 2.936,--
 898. Rb Midden-NL 070813 gevorderd € 9.235,54; begroot op 30 uren x € 250,00; € 7.500,00 + BTW + kosten + griffierecht
 899. Rb Noord-Holland 250713 kosten gevorderd en toegewezen € 5.117,79; niet uitvoerbaar bij voorraad vanwege aard deelgeschilprocedure
 900. Rb Den Haag 230713 gevorderd 20 uur x € 450,-- + 5% + 21%; begroot en toegewezen obv 12 uur x € 200,00 totaal € 3.124,20
 901. Rb Midden-NL 170713 gevorderd en begroot; 18 uur x € 297,00 + 6% + 21% + griffierecht totaal € 7.130,78; geen reden voor matiging tarief ivm reistijd
 902. Rb Den Haag 020513 gevorderd 19 uur x € 195,-- + 5% + 21% BTW; begroot obv 10 uur; totaal € 2.744,48
 903. Rb Den Haag 230713 gevorderd 16,33 uur x € 215,-- + 6% + 21%, totaal € 4.503,14; begroot en toegewezen obv 12 uur totaal € 3.583,11
 904. Rb Midden-NL 100713 gevorderd € 7.464,19 + griffierecht; begroot 16 uren x € 200,00, totaal € 3.200,00 excl BTW, kantoorkosten en griffierecht
 905. Rb Midden-NL 100713 gevorderd € 5.752,28 + griffierecht; begroot en toegewezen 15 uren x € 220,00, totaal € 3.300,00 excl BTW, kantoorkosten en griffierecht
 906. Rb Rotterdam 260613 gevorderd mbt verzoekschrift 11,24 uur x € 245,-; verdere behandeling begroot op € 1.000,- incl kk en btw; totaal begroot € 4.531,61
 907. Rb Noord-Holland 060613 gevorderd en begroot op 15 uur x € 160,- + 5% + BTW + griffierecht, totaal € 3.323,20,-
 908. Rb Midden-NL 120613 tariefverhoging niet gemotiveerd; begroot op 11 uur x € 230,00 + 6% + BTW + griffierecht
 909. Rb Amsterdam 300513 gevorderd € 5.903,33; partijen mogen zich uitlaten over de vraag hoe toevoeging zich verhoudt tot de verzochte kostenbegroting
 910. Rb Amsterdam 130613 gevorderd € 5.542,04 obv 19,3 uur; uren opstellen verzoekschrift gematigd; begroot en toegewezen € 4.700,00
 911. Rb Amsterdam 210513 kosten begroot en toegewezen obv uurtarief van € 260,- + 5% + btw, reistijd obv € 208,-
 912. Rb Midden-NL 050613 kosten gevorderd, begroot en toegewezen € 3.438,56
 913. Rb Midden-NL 070613 kosten gevorderd € 5.018,20, niet begroot want verzoek volstrekt onnodig en onterecht
 914. Rb Noord-Holland 280213 gevorderd € 5.771,70 + reis-, hotel- en vertaalkosten; begroting afgewezen, volstrekt onnodig of onterecht ingesteld
 915. Rb Den Haag 210513 toevoeging maakt niet dat kostenbegroting achterwege blijft; gevorderd en begroot 24,5 x € 245,-- + 5% + 21% + griffie
 916. Rb Den Haag 240513 gevorderd € 2.838,15; verzoek volstrekt onnodig en onterecht, kosten afgewezen en niet begroot
 917. Rb Amsterdam 020513 kosten begroot, niet toegewezen op € 8.536,77 29,5 uur x 220,00 (2012) respectievelijk € 230,00 (2013)
 918. Rb Rotterdam 080513 kosten gevorderd en toegewezen; 36,75 uren x € 235,- + BTW + griffierecht, totaal € 10.544,14
 919. Rb Den Haag 020513 gevorderd obv 22,80 x € 255,- totaal € 7.457,04; uren en tarief exorbitant hoog; toegewezen obv 10 x € 210,- totaal € 2.768,46
 920. Rb Den Haag 070513 gevorderd obv 30 uur x € 250,00 totaal € 9.619,50; bovenmatig, toegewezen obv 10 uur x € 210,00 totaal € 2.768,46
 921. Rb Oost-Brabant 160413 kosten minnelijk overleg na aanhouding zaak, zijn geen kosten deelgeschil; kosten begroot op € 2.651,05
 922. Rb Den Haag 250313 gevorderd 20,5 uur, begroot en toegewezen 14 uur x € 225,-- + 6% + 21% + griffierecht
 923. Rb Den Haag 160413 gevorderd 14:42 uur, begroot 8 uur x € 220,-- + 5% + 21% + griffierecht; slechts vergoeding indien schade voorschotten overschrijdt
 924. Rb Midden-NL 240413 begroot en toegewezen € 5.631,67 + 5% + 21 % + griffierecht, totaal € 7.429,-
 925. Rb Utrecht 290113 begroot 25,3 uur x € 225,-; totaal € 5.692,50 + griffierecht
 926. Rb Oost-Brabant 150113 kosten begroot op € 5.552,39 incl kantoorkosten, BTW en griffierecht, na correctie eigen schuld € 3.331,43
 927. Rb Midden-NL 180413 Convenant Buitengerechtelijke Kosten nvt; gevorderd en toegewezen: € 180,- x 14½ uur + € 75,-, totaal € 2.685,-
 928. Rb Rotterdam 160413 kosten begroot op 16 uur x € 245,00 + 5% + BTW + griffierecht, totaal € 5.165,00
 929. Rb Noord-NL 180313 kosten gevorderd en begroot; 20 uur x € 239,- + 6% + 19%, totaal € 6.029,49
 930. Rb 's-Hertogenbosch 121212 kosten gevorderd 37 uur, toegewezen; 20 x 195,00 + 5 % + 19% = 4.873,05
 931. Rb Middelburg 130213 kosten begroot en toegewezen; € 1.363,57 + griffierecht
 932. Rb Rotterdam 200313 kosten begroot en toegewezen; 15 uur en 25 minuten à € 210,- + 3% + 21% + griffiekosten; totaal € 4.301,90
 933. Rb Rotterdam 270313 kosten gevorderd en toegewezen; 14 uur x € 210,00 + 3% + 21%, totaal € 3.664,08
 934. Rb Oost-NL 210313 kosten gevorderd en begroot op € 4.821,81 obv uurtarief € 255,00
 935. Rb Limburg 140313 kosten gevorderd en begroot op 18 uur x € 297,00 x 1,06 x 1,19 plus € 73,00 griffierecht
 936. Rb Den Haag 120313 deelgeschil volstrekt onterecht ingesteld; begroting kosten kan achterwege blijven
 937. Rb Noord-Holland 130313 kosten niet begroot omdat aansprakelijkheid niet is komen vast te staan
 938. Rb Den Haag 130213 kosten gevorderd 17,2 uur; begroot op 12 uur x € 240,-- + 7% + 19%
 939. Rb Midden-Nederland 140313 kosten gevorderd 24 uur x € 200,00 plus kantoorkosten en BTW; begroot en toegewezen 20 uur
 940. Rb Den Haag 250213 kosten niet begroot; verzoek volstrekt onnodig en onterecht
 941. Rb Midden-Nederland 070313 gevorderd € 5.975,09 (15,8 x € 297,--), begroot € 2.499,96 (11,8 x € 198,-- ) afwijzing kosten verweerder
 942. Rb Den Haag 250213 deelgeschilprocedure uitdrukkelijk niet bedoeld voor verhaal van bgk door rechtsbijstandsverzekeraars
 943. Rb Den Haag 121212 geen kostenbegroting vanwege ontbreken aansprakelijkheid; geen kostenveroordeling verzoekster
 944. Rb Limburg 040313 gelet op tekortschietende onderbouwing uren te hoog, tarief bovenmatig; begroot € 2.500 incl BTW
 945. Rb Oost-Nederland 280213 gevorderd € 6.970,85 (14,5 uur x € 386,10,- excl. BTW), begroot obv € 200,- excl. BTW
 946. Rb 's-Gravenhage 151112 kosten niet begroot; verzoek volstrekt onterecht ingediend
 947. Rb 's-Gravenhage 191212 voorbijganger door paintball in oog geraakt; gevorderd 28 uur x € 297,- dan wel € 230,-; toegewezen 10 uur x € 230,-
 948. Rb 's-Gravenhage 301112 tetraparese na operatie nekhernia; toegewezen en gevorderd 14 uur x € 200,--, toegewezen buiten aansprakelijkheid vanwege opstelling wederpartij
 949. Rb Utrecht 141212 vrijwilliger scouting valt van kabelbaan; gevorderd 16 uur x € 297,00 + wettelijke rente; toegewezen 90% ivm eigen schuld
 950. Rb Amsterdam 310113 kosten gevorderd (6 uur x € 280,00); niet redelijk in verhouding met belang van € 3.933,33 en eenvoud verzoek; toegewezen: € 1.400,00
 951. Rb Rotterdam 060213 kosten gevorderd € 5.027,79; uren gematigd ivm tekortschietende onderbouwing, € 280,00 p.u. bovenmatig; kosten begroot op € 3.000,00
 952. Rb Zutphen 040213 kosten gevorderd 21,7 x € 237,60; toegewezen 16 x € 180,-, in totaal € 3.960,89; geen specialistische kennis vereist
 953. Rb Haarlem 040113 kosten verzoekschriftprocedure zoals begroot door rb en veroordeling in BGK
 954. Rb Arnhem 300113 kosten zoals begroot in deelgeschil alsnog toegewezen in bodemprocedure
 955. Rb Rotterdam 290113 wn-er geraakt door omvallende containers; kosten gevorderd; o.a. 7 uur x € 300,00 en 168 km x € 1,00 reiskosten; toegewezen o.a. 6 uur x € 250,00 en 168 km x € 0,19 reiskosten
 956. Rb Utrecht 191212 kosten gevorderd en begroot op € 1.852,50 (9,5 uur x € 195,00) excl BTW; 50 % toegewezen ivm eigen schuld
 957. Rb Amsterdam 291112 kosten 20 uur x 260 + 5% + BTW en griffiegeld € 6.819; gevorderd was € 10.142,64
 958. Rb Rotterdam 121212 kosten begroot, niet toegewezen: 15 x EUR 250 + 6 % + 21 % + 267,00
 959. Rb ´s-Gravenhage 121212 kosten begroot op 10 uur x 150,00 + griffiegeld
 960. Rb Arnhem 141212 kosten begroot, niet toegewezen: 7,5 uur x (€ 300,00 + 6 + 21) + € 121,00 (reiskosten) + € 3,10 (parkeerkosten) + € 73,00
 961. Rb Arnhem 101212 kosten gevorderd obv € 225,00 incl 5% x 1,5 specialisatiefactor; begroot en toegewezen 18,5 x € 225,00 + 5% + 19%
 962. Rb 's-Gravenhage 071212 kosten gevorderd € 8.216,53; niet begroot, want verzoek evident prematuur
 963. Rb Amsterdam 291112 vroegere advocaat verzoekt vanwege onherroepelijke privatieve last ex art. 7:423 BW; afwijzing; verzoek volstrekt onterecht en onnodig
 964. Rb Groningen 111012 kosten niet gevorderd, veroordeling cf. staffel; € 357,00 + € 73,00 + € 300,00
 965. Rb Middelburg 130612 kosten gevorderd € 7.180,52, begroot op € 4.541,04 (18 uur x € 200,-- x 1,06 x 1,19)
 966. Rb Amsterdam 251012 kosten gevorderd 12:40 x 275,00 + 6 + 19%, begroot en toegewezen 11,8 x 235,00 + 6 + 19% (geen korting ivm 30% eigen schuld)
 967. Rb 's-Gravenhage 251012 kosten gevorderd, begroot, maar niet toegewezen; 8,83 uur x € 200,-- + 2,67 uur x € 230,-- + 6% + 19% + griffierecht
 968. Rb Groningen 210912 gevorderd, begroot, maar niet toegewezen; 6 uur x € 180,-- + griffierecht; rechtsbijstandsverzekering geen belemmering voor veroordeling in proceskosten
 969. Rb Utrecht 171012 kosten 21,23 uur x € 245,-- + 5% + 19% + € 267,-- x 75 % vanwege eigen schuld = € 5.074,57
 970. Rb 's-Gravenhage 251012 kosten gevorderd 24,2 uur x € 150,-- + 5% + 19%; begroot 13 uur
 971. Rb Rotterdam 071112 kosten gevorderd, begroot en toegewezen; 15,4 uur x EUR 240,00 + 6% + 19% + griffierecht
 972. Rb 's-Gravenhage 301012 kosten begroot en toegewezen; 5 uur x € 235,-- + 6% + 19% BTW + griffierecht
 973. Rb 's-Gravenhage 170812 kosten begroot op € 3.719,50 (17:18 uur x € 215,-- + 5% + 19% BTW + griffierecht
 974. Rb 's-Gravenhage 160812 kosten gevorderd € 23.911,42 (84,25 uur à € 225,- + 6% + 19%); aantal uren zeer bovenmatig; kosten begroot obv 15 uur
 975. Rb Utrecht 230812 kosten begroot en toegewezen tzv opstellen en indienen verzoekschrift € 3.494,25; tzv aanvullende wkzh € 3.304,90; wettelijke rente afgewezen
 976. Rb Utrecht 171012 kosten gevorderd 43 uur x € 250 + 5% + 19%; begroot en toegewezen 20 uur x € 200 excl BTW en griffierecht
 977. Rb Zutphen 151012 kosten verzocht en begroot, niet toegewezen, op 11,1 uur x € 215,00 + 6% + BTW
 978. Rb Utrecht 101012 kosten verzocht 17:12 uur x € 215,00 + uren zitting; begroot, niet toegewezen, op 15 uur x € 215,00 + griffierecht
 979. Rb Utrecht 031012 kosten gevorderd 13,5 uur x € 275,00 + 6%; toegewezen obv € 230,00 per uur vanwege eerdere nota's buiten rechte
 980. Rb 's-Hertogenbosch 171012 kosten begroot op 9,5 uur x € 237,50 + 7% + 21%, totaal € 2.921,17
 981. Rb Utrecht 121012 kosten niet begroot; geen aansprakelijkheid dus geen vergoeding conform Regeling buitengerechtelijke kosten – letsel
 982. Rb Utrecht 210312 kosten begroot op 13,6 uur x € 190,00 + 5% + 19% + griffie = € 3.517,19; toegewezen 80%
 983. Rb Rotterdam 101012 whiplash; uurtarief van EUR 255,00 niet redelijk; kosten begroot op 18,5 uur x EUR 240,00 + 6% + 19% BTW
 984. Rb Utrecht 050912 kosten gevorderd € 15.494,99, begroot op de helft: € 7.747,50
 985. Rb Utrecht 190912 groot deel van verzoek evident nutteloos wegens eerdere procedures; gevorderd 22.159,40; begroot 5 x 215,00 + 19% + griffie
 986. Rb Breda 060912 kosten; gevorderd 32,85 uur, begroot, niet toegewezen, 15 uur x € 245,00 + 6 % + 19 % + griffierecht
 987. Rb 's-Gravenhage 170812 kosten begroot en toegewezen; totaal circa € 228,50 x 8:36 uur + 5% + 19% btw + griffierecht
 988. Rb 's-Gravenhage 180712 kosten gevorderd en toegewezen; 12,5 uur x € 225,-- + 6% + 19% + griffierecht
 989. Rb 's-Hertogenbosch 110712 geen kostenbegroting; deelgeschilprocedure volstrekt onterecht ingesteld
 990. Rb Utrecht 220812 whiplash; kosten begroot en toegewezen; 20 uur x € 230,00 + 19% + griffierecht
 991. Rb 's-Gravenhage 120712 kosten begroot en toegewezen; 17,5 uur x € 225,-- + 19% + griffierecht
 992. Rb Utrecht 040712 kosten € 8.142,59 is te hoog; 20 x 200 ex btw is redelijk
 993. Rb Utrecht 010812 kosten gevorderd 20 x 250, toegewezen 13 x 200, mede vanwege samenwerking advocaat-juridisch medewerker
 994. Rb Utrecht 080812 kosten verzocht en toegewezen € 3.093,75
 995. Rb Utrecht 270612 whiplash; kosten 6.307,00: 20 x € 250,00 + 6% + 19%
 996. Rb Utrecht 280312 kosten: 28 x (eerst) € 190,00 en sinds 01-01-2012 € 200,00; toegewezen € 2500,00 verkapt verzoek voorlopig deskundigenbericht
 997. Rb Amsterdam 260712 verzoek, ondanks machtiging kantonrechter, volstrekt onterecht en onnodig ingediend
 998. Rb Breda 060812 kosten; zonder specificatie geëist 23,5 uur; 10 uur toegewezen; 10 x € 245,00 + 5 % + 19 %
 999. Rb Amsterdam 260712 verkeersongeval in België; begroting kosten; na aftrek 3,24 uur: € 3.950,54 (€ 265,00 x 11,6 + 6% + 19% + € 73,00)
 1000. Rb 's-Hertogenbosch 190712 beoordeling psychische klachten; kosten begroot en toegewezen; 15,5 uur x € 240,00 + 5 % + 19%

Deze website maakt gebruik van cookies