Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Midden-NL 100713 in veroordeling aanvrager in kosten verweerder voorziet de wet deelgeschil niet;

Rb Midden-NL 100713 buiten beschouwing laten persoonlijk onderzoek afgewezen; verweer dat bij toe- en afwijzende beslissing niet verder wordt onderhandeld, slaagt;
- rechtsverwerking vanwege bewijs- en procespositie;
- in veroordeling aanvrager in kosten verweerder voorziet de wet deelgeschil niet;
-
 gevorderd € 7.464,19 + griffierecht; begroot 16 uren x € 200,00, totaal € 3.200,00 excl BTW, kantoorkosten en griffierecht.

4.6.
In een kostenveroordeling als door ASR in haar verweerschrift verzocht, voorziet de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade (in artikel 1019aa Rv) niet. Op grond van artikel 1019aa eerste lid Rv begroot de rechter slechts de kosten aan de zijde van de persoon die schade door dood of letsel lijdt. Het verzoek van ASR zal de rechtbank dus afwijzen. ECLI:NL:RBMNE:2013:2703

Deze website maakt gebruik van cookies