Zoeken

Inloggen

Artikelen

RBDHA 150519 kostenveroordeling ten gunste van in gelijk gestelde aansprakelijke partij € 420

RBDHA 150519 hoofdsom € 3.000,00; kosten vergoed € 2.728,11; aanvullend gevorderd € 1.810,00; niet redelijkerwijs noodzakelijk; afgewezen 
- kostenveroordeling ten gunste van in gelijk gestelde aansprakelijke partij € 420

4.9.        Als de in het ongelijk gestelde partij zal [eiser] warden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Delta Lloyd tot op heden begroot op € 420,00 (twee punten x € 210,00) aan salaris voor de gemachtigde. PIV-site

Deze website maakt gebruik van cookies