Zoeken

Inloggen

Artikelen

RBMNE 270319 in deelgeschil geen ruimte voor proceskostenveroordeling van benadeelde

RBMNE 270319 Happy slapping; het geven van een duw was in de gegeven omstandigheden niet onrechtmatig;
- in deelgeschil geen ruimte voor proceskostenveroordeling van benadeelde;
- kosten benadeelde begroot op € 8.103,00 (28,5 uur x € 235,00 + btw)

De kosten van het deelgeschil

2.17.
De rechtbank dient op grond van artikel 1019aa lid 1 Rv de kosten van de procedure te begroten en daarbij de redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking te nemen, ook indien een verzoek niet wordt toegewezen. Bij de begroting van de kosten dient de rechtbank de dubbele redelijkheidstoets te hanteren; zowel het inroepen van de rechtsbijstand als de daarvoor gemaakte kosten moeten redelijk zijn.

2.18.
De gemaakte kosten komen niet voor begroting in aanmerking als [onderbewindgestelde] met het indienen van het verzoekschrift misbruik zou hebben maakt van de deelgechilprocedure. Een dergelijk misbruik acht de rechtbank niet aanwezig. Er is geen sprake van een volstrekt onnodig of onterecht ingediend verzoek.

2.19.
[verweerder] heeft geen verweer gevoerd tegen de begroting van de kosten van het deelgeschil. De rechtbank zal deze daarom begroten conform de opgave van [onderbewindgestelde] op een bedrag van in totaal, inclusief btw, € 8.103,00 (28.5 uur tegen een uurtarief van € 235,00 exclusief btw). Dit bedrag moet worden vermeerderd met het door [onderbewindgestelde] betaalde griffierecht van € 78,00.

2.20.
Omdat de aansprakelijkheid niet is komen vast te staan wordt het verzoek tot veroordeling van de betaling van deze kosten afgewezen.

2.21.
In artikel 1019aa is bepaald dat artikel 289 Rv niet van toepassing is. Dat wil zeggen dat er geen plaats is voor een proceskostenveroordeling van de persoon die schade heeft geleden door dood of letsel (de benadeelde). Zoals hiervoor is overwogen is er geen sprake van misbruik van procesrecht, zodat er om die reden geen grond is om [onderbewindgestelde] in de door [verweerder] gemaakte kosten te veroordelen. Het verzoek van [verweerder] om [onderbewindgestelde] te veroordelen in de kosten van het deelgeschil zal daarom worden afgewezen. ECLI:NL:RBMNE:2019:1745

Deze website maakt gebruik van cookies