Zoeken

Inloggen

Medische behandeling

Medische behandeling

Meer artikelen...

 1. RBDHA 130520 alternatieve geneeswijzen (osteopataath, mesoloog, TCM) begrijpelijk en aanvaardbaar
 2. RBLIM 040220 Koerdisch meisje met hersenletsel; niet kan worden verlangd dat zij zich laat begeleiden door InReha
 3. RBMNE 050619 conversiestoornis; slachtoffer moet van therapeutische mogelijkheden gebruikmaken
 4. RBAMS 100418 65% eigen schuld vanwege te late behandeling rabiës bij op compound in Haïti door hond gebeten en overleden wn-er
 5. RBAMS 210318 causaal verband tussen ongeval en psychische klachten; matige therapietrouw als invloed bij begroting schade
 6. Rb Limburg 060318 geen schending schadebeperkingsplicht door niet volgen EMDR behandeling mede vanwege financiële onrust en instabiliteit
 7. Rb Noord-Holland 191017 geen schending schadebeperkingsplicht bij revalidatiebehandeling; voorschot huishoudelijke hulp en kinderopvang in het licht van schadebeperking
 8. Rb Noord-Holland 290216 geen schending schadebeperkingsplicht door niet volgen van door deskundige voorgestelde "intensieve geïntegreerde behandeling"
 9. Rb Midden-Nederland 070916 het ligt op de weg van so behandeling te volgen vanuit een relationeel communicatief paradigma met principes voortvloeiend uit neurale reorganisatie (ro 4.11)
 10. Rb Rotterdam 060616 vordering tot betaling 2e multidisciplinair revalidatietraject, ondanks minimale stappen in eerste traject, toegewezen
 11. Rb Midden-NL 110315 RSI medewerker softwarebedrijf; weigering multidisciplinaire behandeling; nav deskundigenbericht schade toerekenbaar tot drie jaar na ontstaan klachten
 12. Hof 's-Hertogenbosch 081013 IWMD met extra vragen psychiater met oog op schadebeperkingsplicht
 13. Rb Limburg 010415 onderbreking coachingstraject psycholoog is, mede gelet op psychische klachten, geen schending schadebeperkingsplicht
 14. Rb Amsterdam 150115 behandeling met waterstofperoxide; nader onderzoek naar mogelijke schending schadebeperkingplicht door delay in medische behandeling
 15. Rb Midden-NL 241214 whiplash; voor toekomstige schade dient behandeling in klinische setting te worden ondergaan
 16. Rb Den Haag 090414 blessure wedstrijdpaard na verkeersongeval; 20% eigen schuld ivm schending schadebeperkingsplicht door nalaten nader onderzoek been
 17. Rb Amsterdam 090812 geen letsel; vrijheid genezingsproces wn-er ogv lichamelijke integriteit en privacy; belangenafweging mbt loondoorbetaling
 18. Hof 's-Hertogenbosch 190612 PTSS moeder overlijden kind bij bevalling; van moeder had, na diagnose PTSS, behandeling door psychiater verwacht mogen worden
 19. Rb Amsterdam 220512 dat werknemer niet koos voor door werkgever maar voor door huisarts aanbevolen psycholoog geen reden voor stopzetting salaris
 20. Rb Amsterdam 110412 oogletsel na klap met riem van zwartrijder; onvoldoende aanknopingspunten voor schadebeperkingsplicht
 21. Rb Zutphen 100811 whiplash schending schadebeperkingsplicht terzake van niet volgen behandeling, juridische cq medische prognose aangaande genezing zonder deze schending
 22. Rb Utrecht 230211 verweer dat schade beperkt kan worden door andere medicijnen of andere psychologische behandeling past gedaagde niet
 23. Rb Haarlem 020211 45% eigen schuld vanwege ontrekken aan behandeling
 24. Rb R. dam 080910 geen schending schadebeperkingsplicht door geen pschologische begeleiding te zoeken
 25. De 5 stappen, Ethische aspecten bij de beoordeling van herstelgedrag. Commissie Ethiek van de NVVG:
 26. Rb R'dam 060208 whiplash; eiser stelt zich niet onder psy. begeleiding; schending schadebep.plicht?
 27. Rb Arnhem 051207 persoonlijkheidskenmerken beperken vermogen om adequate hulp te zoeken
 28. Rb Zwolle 070207 noodzaak door expert aangeduide behandeling te ondergaan
 29. Hof Arnhem 230506 verplichting tot volgen medische behandeling i.h.k. van schadeberperkingsplicht

Deze website maakt gebruik van cookies