Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Oost-Brabant 070916 whiplash 20-jarige; onderzoek arbeidsdeskundige is een gepasseerd station

Rb Oost-Brabant 070916 whiplash 20-jarige; andere mogelijkheden dan personal shopper aanwezig om een inkomen te genereren dat gelijk is aan inkomen zonder ongeval;
- onderzoek arbeidsdeskundige is een gepasseerd station

4.7. De stelling van [benadeelde] dat zij haar verdiencapaciteit thans niet volledig kan benutten, lijkt te zijn gebaseerd op de omstandigheid dat zij momenteel niet in staat is een (voldoende) inkomen te verwerven als personal shopper. Anders dan [benadeelde] kennelijk meent, leidt dit naar het oordeel van de rechtbank echter niet tot de conclusie dat dus sprake is van schade, bestaande uit verlies aan verdienvermogen. Bij het antwoord op de vraag of sprake is van verlies van verdienvermogen dient geabstraheerd te worden van de door [benadeelde] gekozen wijze waarop zij thans een inkomen probeert te verwerven. Op basis van de in deze procedure overgelegde medische informatie oordeelt de rechtbank (andere) mogelijkheden aanwezig voor [benadeelde] om een inkomen te genereren dat gelijk is aan het inkomen dat zij had kunnen verwerven in de situatie zonder ongeval. Op welke wijze [benadeelde] haar verdienvermogen wenst te benutten is aan haar. Een onderzoek door een arbeidsdeskundige naar de mogelijkheden daartoe heeft [benadeelde] geen doorgang willen laten vinden. Dat stond haar vrij. Het leidt er naar het oordeel van de rechtbank echter wel toe dat een dergelijk onderzoek inmiddels een gepasseerd station is. [benadeelde] heeft tijdens de comparitie aangegeven nu wel open te staan voor een arbeidsdeskundig onderzoek, maar de rechtbank zal een dergelijk onderzoek niet gelasten nu de vorderingen van [benadeelde] in deze procedure zijn gericht op het verkrijgen van een bedrag aan schadevergoeding voor de opstart (en voortzetting) van haar eigen onderneming als personal shopper. Een arbeidsdeskundig onderzoek heeft dan naar het oordeel van de rechtbank geen toegevoegde waarde.

4.8. De slotsom van het voorgaande is dat niet vast is komen te staan dat [benadeelde] na januari 2015 (toekomstige) schade lijdt die het reeds uitgekeerde bedrag van 6 150.000,- te boven gaat en waarvoor ASR aansprakelijk is. Dit leidt ertoe dat zowel de primaire als de subsidiaire vordering wordt afgewezen.

4.9. De beslissing van de rechtbank is gebaseerd op de voorgaande overwegingen. Hetgeen partijen meer of anders hebben aangevoerd behoeft daarom geen beoordeling meer, nu dit voor de beslissing niet (langer) relevant is. stichtingpiv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies