Zoeken

Inloggen

Proportionele aansprakelijkheid en causaliteit, kansschade

Proportionele aansprakelijkheid en causaliteit, kansschade

Meer artikelen...

 1. GHSHE 120520 geen causaal verband rugklachten/ao en werkomstandigheden; omkeringsregel nvt; geen proportionele aansprakelijkheid
 2. GHARL 030320 aansprakelijkheid voor overlijden van runderen na het eten van door SBB geleverd voer met Jacobskruiskruid; SBB voor 2/3 aansprakelijk
 3. RBMNE 120619 ongeval in 2005, gevolgen van ongevallen in 2009 en 2010 niet toe te rekenen aan eerste ongeval; geen proportionele aansprakelijkheid
 4. RBDHA 080120 Vliegramp Faro; kansschade m.b.t. hoogte schadevergoeding
 5. RBDHA 201119 Dodelijk schietincident in Irak in 2004; beoordeling rechtmatigheid geweld Nederlandse militair en Iraakse ICDC’ers; proportionele aansprakelijkheid
 6. GHSHE 050319 blaaskanker-schilder; drie fasen in de bewijslevering; geen toepassing arbeidsrechtelijke omkeringsregel; 25% proportionele aansprakelijkheid wg-er
 7. HR 220219 de vraag of een cassatieberoep een reële kans van slagen zou hebben gehad leent zich niet voor voorlopig deskundigenbericht
 8. GHSHE 250918 geen letsel; instorten silo; 80% kans op mogelijke fout; aansprakelijkheid afgewezen; ook geen proportionele aansprakelijkheid
 9. RBNHO 200618 Nyenrode voor 90% aansprakelijk voor schade agv accreditatiegebrek opleiding
 10. Het verlies van een kans en proportionele aansprakelijkheid. Van hetzelfde laken een pak? - door H.N. Peperkamp
 11. Hof Den Haag 160118 beroepsfout advocaat; gemist cassatieberoep; deskundigenbericht tzv kansverlies afgewezen; juridische beoordeling kansschade is aan rechter
 12. HR 131017 81 RO, advisering advocaat leidt tot persoonlijke risico's bij aangaan zakelijke huurovk; 50% kans op een gunstiger resultaat
 13. Niels Blokland, 010917 Aansprakelijkheid voor het verlies van een kans in medische zaken Topscriptie NJB
 14. HR 271017 verlies van een kans; delay bij caudasyndroom; kanspercentage deskundige niet doorslaggevend, oordeel onvoldoende gemotiveerd
 15. Rb Den Haag 170517 overlijden na ileus-operatie; gegronde tuchtklachten, schadevergoedingsverplichting 60%
 16. HR 231216 mr. Marlies Witting, cassatieblog.nl: Het leerstuk van kansschade bij medische aansprakelijkheid
 17. Hof Den Haag 210415 netvliesloslating bij te vroeg geboren kind; geen kansverlies door vertraging tzv controle
 18. HR 231216 Netvliesloslating bij te vroeg geboren kind; beoordeling kans op een beter behandelingsresultaat bij tijdige controle
 19. Rb Midden-Nederland 191016 rugletsel vanwege niet verstrekken botversterkende medicatie bij langdurig prednison gebruik; 67% aansprakelijkheid zkh
 20. Hof Arnhem-Leeuwarden 010316 delay bij doorverwijzing door oogarts; ontnomen kans op behoud zicht aan beide ogen is 99%
 21. PIV-Bulletin 2015-6 De leer van de proportionele aansprakelijkheid toegepast – Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 7 april 2015 , door Mr. C. Banis en mw mr. L.K. de Haan
 22. Hof 's-Hertogenbosch 201015 vertraging bij meningokokkensepsis peuter; toename kans blijvende schade van 30% naar 45%, 15% schade dient vergoed te worden
 23. Rb Gelderland 220415 vertraging behandeling meningitis; voor toepassing leer van de kansschade is geen plaats vanwege ontbreken van een reële, niet zeer kleine kans op succes
 24. Rb Gelderland 160415 vaststelling VAV hypotheker; 8 uur uitval. Door overbelastingsklachten of tweede aanrijding? 50% proportionele causaliteit
 25. Hof 's-Hertogenbosch 070415 rugklachten na arbeidsongeval; 100% causaal verband gedurende 1 jaar; 20% proportionele aansprakelijkheid gedurende ruim 2 jaar
 26. Hof 's-Hertogenbosch 170315 deskundigenbericht gelast mbt voorlopig oordeel en kans op beter resultaat operatie
 27. Rb Noord-Holland 200814 aansprakelijkheid ziekenhuis voor missen diagnose herseninfarct; 20% aansprakelijkheid
 28. Rb Noord-Holland 241214 causaal verband tussen werkomstandigheden en burnout en hartklachten te onzeker en onbepaald; ook geen proportionele aansprakelijkheid
 29. Rb Oost-Brabant 261114 geen proportionele, maar volledige aansprakelijkheid voor amputatie onderbeen na niet maken röntgenfoto bij verwijdering gips
 30. Hof Leeuwarden 200710 60% aansprakelijkheid voor visusdaling lager dan 80% door onjuiste diagnose oogklachten
 31. Rb Rotterdam 270814 epilepsie na mishandeling ambtenaar; 40% proportionele aansprakelijkheid
 32. Rb Zeeland-West-Brabant 010513 VAV zelfstandige; geen proportionele aansprakelijkheid omdat is vastgesteld dat er geen CV is
 33. Hof 's-Hertogenbosch 060514 delay; aannemelijkheid mbt hypothetische situatie voldoende, cv aangenomen; deskundigenbericht mbt kans op beter behandelresultaat
 34. Rb Noord-Holland 220813 geen csqn voor hernia na ongeval; geen proportionele benadering
 35. HR 070613 urotheelkanker schilder; genetische aanleg, veroudering of van buiten komende oorzaak komt voor risico wn-er
 36. HR 070613 RSI; oordeel Hof onbegrijpelijk onzekerheid m.b.t. RSI i.h.a. en klachten verweerster in het bijzonder
 37. Piv bulletin 2013-02, Mr. S.W. Polak: HR 14 dec 2012 en HR 21 dec 2012 – Proportionele aansprakelijkheid en kansschade
 38. Hof Arnhem-Leeuwarden 190313 geen causaal verband; onvoldoende aanknopingspunten voor een proportionele benadering
 39. Hof Leeuwarden 120213 delay bij darmperforatie; obv deskundigenberichten kans op overleven 2/3 maal 75%; proportionele aanspr. 50%
 40. Rb Arnhem 121212 amputatie onderbeen na vaatletsel; geen kansverlies, kans op behoud onderbeen zeer gering
 41. Het verschil tussen proportionele aansprakelijkheid en kansschade, artikel d.d. 3 januari 2013, annotatie bij LJN BX7491 door mw mr. Karlijn Teuben
 42. Rb Breda 191212 delay diagnosticering hartinfarct; verloren gegane kansen te speculatief om aan te merken als vermogensschade, gelet op de te behalen geringe gezondheidswinst
 43. Rb 's-Hertogenbosch 121212 50 % aansprakelijkheid anesthesioloog voor fout bij toedienen verdovingsvloeistof
 44. Rb Rotterdam 281112 verlies van een kans bij aansprakelijkheid notaris
 45. HR 141212 hersenbeschadiging bij ttv verkeersongeval nog ongeboren kind; bij proportionele aansprakelijkheid geen billijkheidscorrectie
 46. Rb Maastricht 050912 delay bij vaststelling caudasyndroom; onzekerheid of eerder ingrijpen betere kansen op herstel zou hebben geboden; zkh 70% aansprakelijk
 47. Hof Arnhem 020912 onzekerheid over cv in beginsel gelijkelijk verdelen; ontbreken mogelijk relevante medische informatie leidt tot billijkheidscorrectie; 60% aanspr
 48. Rb Rotterdam 290812 medische kunstfout; mogelijk proportionele aansprakelijkheid; aanvullende vragen deskundige
 49. Rb 's-Gravenhage 180712 verwijdering lipoom leidt tot schade dij-zenuw; zkh erkent fout en is volledig aansprakelijk ondanks 5% kans op complicaties zonder fout
 50. Rb 's-Hertogenbosch 300512 Aansprakelijkheid dierenarts voor overlijden paard. onzeker causaal verband, proportionele aansprakelijkheid, verloren gegane kans
 51. Rb Arnhem 250712 delay verwijdering haematoom; verloren kans door rb geschat op 15%
 52. ‘Lies, damned lies, and statistics’; de berekening van het verlies van een kans bij medische aansprakelijkheid
 53. Hof 's-Gravenhage 280409 kansvergelijking: 1 op 13.937 en 1 op 11.351; ofschoon 20% kansverhoging geen rechtens relevante mate van gemis aan kans
 54. Rb Rotterdam 020512 darmperforatie door steekwond en delay; verlies van een kans theorie in casu rechtvaardiger dan toepassing omkeringsregel
 55. Hof Leeuwarden 170412 delay bij darmperforatie na ECRP; vragen voor deskundige ter bepaling kans op herstel ivm proportionele aansprakelijkheid
 56. Hof Arnhem 270312 wg-er aansprakelijk voor overlijden schilder; drie fasen in bewijslevering van cv; dat urotheelkanker diverse mogelijke oorzaken heeft, kan niet aan wn-er worden toegerekend
 57. Hof Amsterdam 050711 Mogelijkheid van CVA/TIA niet onderkend; hoger beroep van rb amsterdam 140710 (zie hieronder)
 58. Rb Rotterdam 300311 onzekerheid over causaal verband na mishandeling; proportionele aansprakelijkheid
 59. Rb Almelo 290311 werkgever aansprakelijk en voor 53% schadevergoedingsplichtig voor schade door rugklachten
 60. PIV-Buleltin 2011, 2 - Wederom proportionele aansprakelijkheid en causaal verband – HR 24 december 2010, LJN BO1799 – Terughoudendheid of toch niet , Mr. O.P. van Tricht
 61. Rb Utrecht 081210 pijn en tintelingen in linkerhand,-elleboog en schouder; miskend hartinfarct; huisartsenpost 14 % aansprakelijk
 62. Rb A.dam 140710 te late onderkenning CVA, kansverlies van 1,7 % niet te vertalen in een rechtens relevante mate
 63. Rb R.dam 310310 verlies van een kans bij oogheelkundige problematiek
 64. Rb Arnhem 100310 verlies van een kans bij te late inschakeling ambulance, waardoor mogelijk verergering hersenschade
 65. HR 111209 door fout van advocaat is claim tegen waarborgdfonds verjaard; beoordelingskader verlies van een kans
 66. CRvB, 090409 Defensie 12% aansprakelijk voor asbestgerelateerde longkanker
 67. HR 090109 schade door meeroken op de werkplek voor 50 % toegerekend,
 68. Hof Den Haag 261007 bedrijfs- en later priveongeval; "proportionele" aansprakelijkheid wg-er voor 2e
 69. Hof Den Bosch 310707 longemfyseem door slijpolienevel, langjarig rookgedrag en erfelijke aanleg
 70. Hof Arnhem 260906 Meeroken, verergering astmaklachten; wg-er voor 50% aansprakelijk, tenzij etc.
 71. Proportionaliteit: verdeling van aansprakelijkheid of van schade? annotatie in PIV-bulletin
 72. HR 310306 2 x de Hoge Raad over Asbest. Proportionele aansprakelijkheid
 73. HR 310306 Proportionele aansprakelijkheid bij het werken met asbest
 74. Rb Haarlem 010306 vervoer patient met breuk in ruggenwervel, kanswaardering

Deze website maakt gebruik van cookies