Zoeken

Inloggen

Recht op inzage voor slachtoffers

Recht op inzage voor slachtoffers

Zie over fraudekwesties en persoonlijk onderzoek: Fraude en Terugvordering

Meer artikelen...

 1. GHARL 010518 dwarslaesie na keizersnede; Veduma dient opgave te doen van elke verwerking van persoonsgegevens van X. Daarbij behoort niet niet de nadere analyse van Prof. F.
 2. HR 160318 dwarslaesie na keizerssnede; 843a Rv geeft geen recht op inzage medische analyse partijdeskundige
 3. PHR 120118 dwarslaesie na keizersnede; klachten tzv inzage medische analyse partijdeskundige; verwerping
 4. HvJ 201217 beantwoording prejudiciële vragen; opgeschreven antwoorden bij examen en eventuele opmerkingen examinator moeten worden beschouwd als persoonsgegevens
 5. Hof Den Haag 031017 dwarsleasie na keizersnede; art. 35 Wbp heeft geen betrekking op (niet aanwezige) medische analyse; overzichten persoonsgegevens niet toereikend
 6. Rb Den Haag 081216 verzoek opgave persoonsgegevens en medisch rapport ogv 35 Wbp; rapport radioloog is een medische analyse van bestaande gegevens; afwijzing
 7. Rb Gelderland 011116 vordering opgave en afschrift persoonsgegevens ogv 35 Wbp; geen integrale overlegging gegevens
 8. Hof Amsterdam 020216 termijnoverschrijding bij verzoek ter beschikking stellen medisch advies ihkv medische aansprakelijkheid, medische analyse vormt geen persoonsgegeven
 9. HR 100715 schietincident Alphen; verstrekking psychologisch rapport dader; vordering uit art. 843a lid 1 Rv tegen partijen die bij de rechtsbetrekking geen partij zijn
 10. PHR 060315 schietincident Alphen, concl AG: Hof dient na verwijzing opnieuw te oordelen over de vraag of art. 843a Rv basis biedt voor verstrekking psychiatrisch rapport
 11. Rb Noord-Holland 040914 Centramed dient ogv art 35 Wbp afschrift van advies van medisch adviseur te verstrekken
 12. Hof Amsterdam 200514 ogv nadere toelichting van Medirisk gaat hof ervan uit dat er geen schriftelijk medisch advies is
 13. Hof Amsterdam 040314 beoordeling welke stukken Medirisk dient te verstrekken, hof vraagt toelichting Medirisk tav vermeende medisch adviseur
 14. Patiënt krijgt inzage in medisch advies - Skipr.nl op 07-04-2014
 15. Hof Den Haag 110314 schietincident Alphen; geen recht op verstrekking psychologisch rapport
 16. Rb Oost-Brabant 131113 letsel dekhengst; gerechtvaardigd belang om in vrijheid en beslotenheid intern en extern advies te kunnen vragen
 17. Rb Zutphen 240113 geen recht op afgifte (intern) medisch advies in medische aansprakelijkheidszaak
 18. Hof Arnhem 070812 geen inzage in correspondentie tussen verzekeraar en verzekerde; recht verdediging in vrijheid en beslotenheid voor te bereiden
 19. Hof Amsterdam 310112 Medirisk dient rapport medisch adviseur te verstrekken, benevens een overzicht van alle zich in het dossier bevindende stukken
 20. PIV-Bulletin 2010, 6 - Special - Privacy: een pyrrusoverwinning? Een special over het inzagerecht van letselschadeslachtoffers
 21. Vergaand recht op inzage in dossier met eigen persoonsgegevens bij verzekeraar wederpartij; artikel mr. Mark Jansen
 22. Rb Arnhem 080709 ziekenhuis hoeft MlP-dossier toch niet over te leggen
 23. Rb Arnhem 110309 na ongeval, in zkh ontstane dwarsleasie; verplichting protocol en MIP in te brenge

Deze website maakt gebruik van cookies