Zoeken

Inloggen

Rechtsbijstandkosten divers

Rechtsbijstandkosten divers

Zie voor de kosten van een deskundige: Kosten deskundigenbericht

zie voor de oordelen over BGK in deelgeschil: https://www.letselschademagazine.nl/bgk-in-deelgeschil

Meer artikelen...

 1. RBMNE 281020 verzochte verklaring voor recht over openstaande buitengerechtelijke kosten van € 15.010,70 toegewezen
 2. RBNHO 251120 gelet op gespecificeerde onderbouwing van kosten derden en bgk is gevorderde € 19.244,62 redelijk en dus toewijsbaar
 3. RBDHA 041120 vordering BGK doorstaat de dubbele redelijkheidstoets niet; geen noodzakelijke contactmomenten
 4. RBOVE 240620 schade kan niet in deze procedure begroot worden; doorverwijzing naar sst-procedure, ook voor bgk
 5. RBDHA 290920 Schadevergoeding ex art. 530 Sv ruim € 349.000,00; overwegingen rond meerdere raadslieden en uurtarief
 6. GHDHA 061020 bgk bij discussie rond causaal verband na arbeidsongeval; afgewezen
 7. GHDHA 290920 geen letsel, kosten partijdeskundige deels niet redelijk; als betrokkene eerder met benodigde gegevens op tafel was gekomen had dat veel tijd en kosten gespaard
 8. RBROT 070820 Vordering m.b.t. buitengerechtelijke kosten na aanrijding; niet-ontvankelijk; geen rechtsgeldige overdracht van de gestelde vordering
 9. bgk onvoldoende betwist en toegewezen; € 285,00 ex BTW voor gespecialiseerd advocaat redelijk
 10. GHDHA 300620 geen letsel, no-cure-less-pay prijsafspraak zou niet zijn gemaakt als advocaat naar behoren was geïnformeerd; beroep op dwaling slaagt
 11. HR 150520 geen letsel; Staat kan geen vergoeding vorderen van kosten tgv opzettelijk onjuiste belastingaangiften; doorkuising van publiekrecht
 12. GHDHA 280420 3 gemachtigden in zaak met weinig aanknopingspunten voor causaal verband; betaald: € 3.517,47; afgewezen: € 8.614,68
 13. RBROT 200320 BGK discussie; afwijzing verzoek voorschot op nog te maken buitengerechtelijke kosten
 14. RBROT 270320 geen letsel; expertisekosten à € 242,00 deels, bemiddelingskosten à € 275,00 niet redelijk/noodzakelijk; afwijzing vordering
 15. GHDHA 250220 vordering BGK loonschade; 25 uur x € 150,- + 6,2 uur x € 180,- = € 4.866,- (excl BTW en kantoorkosten) is redelijk
 16. RBMNE 040320 geen letsel; vz weigert om meer dan € 100,00 te betalen; inschakeling advocaat, uurtarief en uren redelijk; € 813,04 (incl. BTW) toegewezen
 17. RBDHA 040320 ovk tzv gevolgen die voortijdige opzegging voor de bgk heeft; niet tot stand gekomen, overigens is dubbel declareren in strijd met goede zeden
 18. GHARL 180220 appelante slaagt deels (50%) in bewijs stelling dat kosten en uren zijn gemaakt èn dat het redelijk was deze kosten en uren te maken
 19. RBGEL 180220 bgk, verzocht en toegewezen, obv uurtarief van € 292,50 tot € 300,00 ex btw: € 17.136,87
 20. RBDHA 240120 afwijzing bgk tzv vaststelling gevolgen onjuist handelen nu csqn verband met latere meningitis blijkt te ontbreken;
 21. RBAMS 200120 geen letsel; afhandeling claim Schadecoach; door Kifid uitgesproken veroordeling valt niet onder cessieakte
 22. RBDHA 150519 hoofdsom € 3.000,00, niet complexe letselzaak, half jaar looptijd, onverklaarbare wzh, bgk € 4.583,00 niet redelijk
 23. RBROT 291119 verkapt appel tzv bgk mr X; afgewezen wegens strijd met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen
 24. GHDHA 261119 bgk mr X in 17 jaar lopende zaak waarin bleek dat causaliteit ontbrak; toegekende hoofdsom € 8.500,00, gevorderde kosten € 38.852,81
 25. GHARL 261119 Hof oordeelt 50% van over bepaalde periode gemaakte kosten niet van toegevoegde waarde voor de schadeafwikkeling
 26. GHDHA 191119 Mr X vordert gecedeerde bgk; vordering voldoet niet aan de dubbele redelijkheidstoets; geen misbruik van procesrecht
 27. RBMNE 161019 bgk: verzocht 22,54 uur x € 210 x 1,21 = € 5.818,89 toegewezen 8 uur x € 210 x 1,21 = € 2.140,45
 28. GHDHA 170919 geen letsel; geschil over hoogte advocatendeclaratie in WIA zaak, benoeming deskundige met ervaring met begroten van declaraties ihkv art. 32 WTBZ
 29. RBMNE 120918 de BGK van Mr. X deel 3; onvoldoende gesteld, gevorderd € 6.703,73; toegewezen € 0,00
 30. RBMNE 170419 gecedeerde BGK in 7 zaken van mr X tegen ASR; tekortschieten in stelplicht; gevorderd € 112.748,72, toegewezen € 5.657,54; mr. X wordt veroordeeld in proceskosten
 31. RBMNE 120918 de BGK van mr X en ASR; gevorderd € 19.000,00 obv € 325,00 per uur + 6%; betaald buiten rechte € 4.200,00; toegewezen in deze procedure € 0,00
 32. GHDHA 140519 X. kan met het oog op de met Goudse bereikte overeenstemming geen aanspraak maken op enige extra betaling
 33. RBAMS 290319 Hoofdsom 7.000,00, kosten vergoed, mede aan rb-ass, € 8.213,38, navordering € 2.500,00, afgewezen; wzh niet redelijkerwijs noodzakelijk; invloed piv-staffel
 34. RBROT 220319 bgk verzocht € 19.736,31 obv 83 x € 260,00 + 6% + 21%, toegewezen obv 65 uur en 85% ivm eigen schuld: € 9.862,42
 35. RBDHA 220119 Verzoek ziet hoofdzakelijk op vaststelling buitengerechtelijke kosten; niet aangetoond dat kosten redelijkerwijs noodzakelijk waren
 36. GHARN 220107 591a Sv; gedeclareerde reistijd voor de helft c.q. het halve uurtarief
 37. GHARN 081012 591a Sv; twijfel aan het realiteitsgehalte van declaraties leidt tot afwijzing
 38. GHAMS 170216 591a Sv; nota's van 5 verschillende advocaten; marginale toetsing op billijkheid leidt tot zeer aanzienlijke korting
 39. GHAMS 280514 591a SV, marginale toetsing billijkheid notas adhv nota advocaat; afwijking bij in het oog springende bovenmatigheid
 40. GHAMS 030818 591a Sv; marginale toetsing billijkheid adhv nota advocaat; geen in het oog springende bovenmatigheid bij uurtarief van € 345,00 + 6% +21%
 41. RBROT 080219 geen letsel; rechtsbijstand door professional niet-advocaat, fee naar red. bil. onaanvaardbaar als bedoeld in 6:248 BW
 42. RBROT 080219 dubbele redelijkheid kosten in relatie tot oud client onvoldoende onderbouwd; overigens onduidelijke opdracht
 43. RBGEL 200219 korting bgk wegens niet doorstaan dubbele redelijkheidstoets; gevorderd € 61.123,40; toegewezen € 35.471,62
 44. RBROT 211218 bevoorschotting op bgk, exclusief kosten vanwege bezwaar in Participatiewet zaak
 45. RBMNE 150818 bgk: kantonrechter acht het redelijk om aan te sluiten bij de tabel behorend bij de PIV-overeenkomst tzv incassokosten
 46. RBDHA 141118 BGK: verweer (2 adv bij huisbezoek, 2 bezoeken binnen 3 mnd, afwikkelingskosten) leidt tot korting van € 525,00 op € 44.455,46
 47. LSA LM 201118 diverse links t.z.v de klacht die de ASP bij ACM indiende over de PIV-regeling BGK
 48. RBROT 181018 BGK voor 50% afgewezen; tijdsbesteding bovenmatig; tijdseenheid van (minimaal) 10 minuten niet redelijk
 49. RBOVE 190918 bgk gevorderd € 10.773,84; toegewezen € 5.500,00; enkel werkzaamheden bij inschakelen deskundige en onevenredig veel e-mail
 50. RBROT 190918 beslissing tzv BGK kan bijdragen aan vso, ook als laatste deelgeschil, BGK grotendeels afgewezen
 51. RBNHO 290818 Schenkeveld/ASR; beroep op wanverhouding met hoofdsom (10:1) slaagt niet; beoordeling per verrichting bestreden facturen
 52. RBGEL 050718 buitengerechtelijke kosten 3 uur afgewezen vanwege onvoldoende vlot handelen, toegewezen 8,73 uur × € 235,00 + 6% + 21%
 53. RBMNE 200718 compensatie proceskosten omdat geen gesprek met ouders minderjarige is aangegaan
 54. RBGEL 250418 gevorderd en toegewezen 31,3 uur x € 235,00 = € 8.900,16 inclusief BTW + € 195,52 ‘verschotten’= € 9.095,68.
 55. RBGEL 160518 KBR: gevorderd en toegewezen 22,2 uur x € 225,00 + 6 % reiskosten € 0,50 x 132 km
 56. GHSHE 080518 beloningsstructuur in ovk; Haviltexmaatstaf; gelaedeerde dient succes fee wel en honorarium niet aan bbh te betalen
 57. RBMNE 250418 kosten gevorderd € 70.000,00 vanwege verrichte wzh, toegewezen € 5000,00 vanwege toekomstige wzh
 58. RBDHA 210218 verzoek tot bevoorschotting rechtsbijstandkosten afgewezen m.h.o. op pre-existentie
 59. Rb Den Haag 290118 kort geding; voorschotverzoek grotendeels afgewezen; kosten buiten rechte toegewezen
 60. Rb Rotterdam 220118 BGK verzocht € 20.683,-, € 7.560,- toegewezen, overig afgewezen
 61. Hof 's-Hertogenbosch 250717 ongeval tijdens re-integratie; vordering BGK volledig toegewezen
 62. Hof 's-Hertogenbosch 180717 vordering buitengerechtelijke kosten na overdracht dossier advocaat
 63. Rb Midden-Nederland 070617 rb passeert verweer dat aantal uren niet in verhouding is; uurtarief gematigd van € 270,00 excl 6% kantoorkosten naar € 250,00 incl; € 13.934,42 BGK toegewezen;
 64. Rb Limburg 260417 Vordering kosten rechtsbijstand afgewezen: onzeker of toevoeging al dan niet zal worden ingetrokken
 65. HR 110417 Kosten rechtsbijstand slachtoffer dienen aan te sluiten bij kostenregime in civiele procedures; rechter dient te motiveren bij afwijking van liquidatietarief
 66. Rb Rotterdam 210317 PIV-staffel niet tussen partijen maar (in beginsel) wel bindend voor ass
 67. Hof Arnhem-Leeuwarden 100117 Rechtbijstandskosten zouden zijn uitbetaald indien advocaat verplichtingen was nagekomen. Vordering toegewezen.
 68. Hof Arnhem-Leeuwarden 280114 Kosten deskundige onvoldoende duidelijk overgedragen aan opvolgend advocaat
 69. Hof Arnhem-Leeuwarden 201015 advocaat aansprakelijk voor verzuim no-cure-no-pay afspraken over advieswerkzaamheden door te geven aan opvolgend advocaat
 70. Rb Rotterdam 231116 Kort geding. Toewijzing voorschot op buitengerechtelijke kosten ad. € 15.000,00.
 71. Hof Den Bosch 150108 Gemiste diagnose hielbreuk. Delay leidt tot immateriele schadevergoeding van € 2000,00 naast KBR € 8599,00 en proceskosten
 72. Rb Overijssel 291116 vordering tzv € 4.499,60 BGK; gelet op beperkte omvang dossier en correspondentie toegewezen obv 8,5 uur x € 235,- + 6% + 21%, totaal € 2.561,99
 73. Rb Noord-Holland 241116 deelgeschil tzv BGK; verweren tzv ontvangst brieven, overname, en 40 minuten in telefoonmenu verworpen; tzv contacten ongevallenverz. toegewezen
 74. Rb Zeeland-West-Brabant 310316 verzoeken over BGK over en weer afgewezen; uurtarief € 250,—en € 255,— niet onredelijk; urenspecificaties geven de rechtbank onvoldoende concreet inzicht
 75. Rb Rotterdam 201016 vordering tzv BGK afgewezen; bij gebreke van voldoende inzicht in omvang schade kan niet worden beoordeeld of BGK redelijk zijn
 76. Maatregelen voor meer maatwerk in de rechtsbijstand door Rijksoverheid.nl op 31-05-2016
 77. Rb Rotterdam 290416 loonschade; pensioenpremie geen onderdeel nettoloon; aantal uren voor rechtsbijstand onaanvaardbaar hoog (gevorderd 6.108,60, toegewezen 1.620)
 78. Rb Gelderland 290416 hantering van tijdseenheden van 10 minuten niet redelijk
 79. Rb Overijssel 041115 aantal uren en uurtarief niet onredelijk; vordering BGK ter hoogte van € 10.714,04 volledig toegewezen
 80. Rb Oost-Brabant 250216 vordering voormalig bbh op verzekeraar en slachtoffer tzv rechtsbijstandkosten; deel tijdsbesteding afgewezen; redelijk uurtarief jurist € 211,78
 81. Rb Gelderland 101215 rechtsbijstandkosten: gevorderd 37.228,00 toegewezen € 20.000,00; 110 uur in 4 1/2 jaar niet op voorhand onredelijk
 82. Rb Gelderland 060116 deelgeschil; voorschot tzv BGK grotendeels toegewezen
 83. Hof Den Bosch 050116 declaratiegeschil tussen slachtoffer en zijn voormalige advocaten
 84. SEO-notitie mei 2012: Tarieven financiele- en juridische professionals, door dhr P. Risseeuw
 85. Nieuwe PIV-overeenkomst buitengerechtelijke kosten 2016
 86. Rb Oost-Brabant 031215 bovenmatige declaraties en succesfee; vordering tov WAM-verzekeraar en cliënte afgewezen; integrale proceskostenveroordeling vanwege misbruik procesrecht
 87. Hof 's-Hertogenbosch 101115 rechter bevoegd tzv vordering advocatendeclaratie, BGK en wettelijke rente; hoofdsom toegewezen
 88. Hof 's-Hertogenbosch 290915 begroting declaraties letselschadeadvocaat; restvordering BGK op slachtoffer toegewezen
 89. Hof 's-Hertogenbosch 161214 begroting declaraties letselschadeadvocaat; geen begrotingsprocedure Wtbz meer mogelijk
 90. Hof 's-Hertogenbosch 201015 toename kans blijvende schade van 30% naar 45%, 15% schade dient vergoed te worden; proceskosten volledig vergoed
 91. HR 230514 aansprakelijkheid staat én gemeente voor schade na Bibob-advies; kosten ex 6:96 BW in relatie tot 8:75 AWB
 92. Hof Arnhem-Leeuwarden 120515 totaal kosten € 79025,00 en uurtarief van € 230,00 (2011) redelijk mede met oog op geharnast verweer wederpartij
 93. Rb Limburg 090915 BGK; partijen ter comparitie akkoord met begroting obv PIV-staffel
 94. Rb Midden-NL 170715 KG; € 255, € 270 en € 280 per uur excl btw zijn redelijk; noodzakelijkheid en redelijkheid deel in rekening gebrachte verrichtingen vereist nader onderzoek
 95. Rb Midden-NL 220715 vordering BGK € 161.104 met 579 uur bestudering dossier en jurisprudentie drastisch gematigd; toegewezen € 50.456,00
 96. Rb Midden-NL 150715 ondanks specificatie blijkt uit dossier niet dat 21 uur aan zaak besteed is; geen aanvullende betaling BGK
 97. Rb Midden-NL 220415 vanwege wederzijdse dwaling is verzekeraar niet gehouden aan toezegging tzv kosten strafrechtelijk verweer
 98. Rb Overijssel 010415 volledige resterende BGK van € 16.718,36 toegewezen; gezien het een ongeval betreft uit 1998 met ernstig beenletsel, gevolgd door complicaties
 99. Rb Noord-NL 200215 betwisting BGK in te algemene bewoordingen en te laat; tzv terugkerende post dossierstudie; advocaten zijn geen robots met fotografisch geheugen
 100. Rb Overijssel 100215 loonschade; Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten niet van toepassing; twijfelachtige urenregistratie; schatting obv Voorwerk II
 101. HR 130315 (geen letsel) voor vergoeding BGK ex art. 6:96 lid 2, aanhef en onder b, BW is niet vereist dat uiteindelijk komt vast te staan dat schade is geleden
 102. Data from Institute and Faculty of Actuaries shows legal fees reduce by 65% for whiplash-type third party injury claims 19 January 2015
 103. PIV-staffel bij PIV-overeenkomst BGK geïndexeerd per 1 januari 2015, rekenmodule aangepast - door PIV op 22-12-2014
 104. Rb Rotterdam 171214 zorgplicht advocaat strekt niet zo ver dat hij moet informeren of zijn cliënt mogelijk is verzekerd voor kosten rechtsbijstand
 105. Normering is de normaalste zaak van de wereld... - door mr. A.R.M. Berntsen en mr. K. Nijman PIV-Bulletin 2014 - 6
 106. LSA-geschillencie declaraties 021214 uurtarief € 272,50 + 7,9 % + 21% niet redelijk voor gemiddelde letselschadezaak; tijd voor directieklacht en inkomende post niet redelijk
 107. Rb Noord-Holland 261114 zaak niet zodanig bijzonder dat deze een hogere vergoeding voor BGK dan PIV-staffel rechtvaardigt
 108. Geschillencommissie Schadeverzekeraars 010914na inschakeling advocaat op initiatief rbst-verzekeraar blijven convenant (CBK-L) & PIV-staffel van toepassing
 109. Rb Midden-NL 210514 ondanks discussie causaal verband en onzekerheid schadeomvang dienen volledige BGK vergoed te worden
 110. Rb Zeeland-West-Brabant 110614 vordering tzv een ter verrekening ingehouden deel vd letselschadevergoeding; oproeping in vrijwaring
 111. Rb Zeeland-West-Brabant 160414 aannemelijk dat onbetaald bedrag BGK van € 8.966,32 aan vso in de weg staat; geen reden voor afwijking gebruikelijk toetsingskader BGK
 112. deelgeschil: gevorderd € 11.851,22; toegewezen obv 10,4 uur x € 220,00, totaal € 3.188,90; overige BGK onvoldoende gespecificeerd; € 838,53 toegewezen
 113. Rekenmodules PIV-BGK aangepast - stichting PIV
 114. Rb Oost-Brabant 270613 BGK; gevorderd € 17.753,64 obv 92,5 x € 250,00 + € 2.975,00 success fee; toegewezen obv 80 x € 200,00 excl BTW en kosten
 115. Rb Amsterdam 021013 regres; buitengerechtelijke kosten conform "gebruikelijke" vergoeding
 116. Rb Noord-Holland 040913 advocaat neemt zaak over van Jurilex, en draagt weer over: verzoek tzv door advocaat gemaakte kosten draagt niet bij aan vso
 117. Rb Midden-Nederland 140813 bevoorschotten bgk is nodig om hulp in te roepen; afwijzing vanwege ontbreken deugdelijke specificatie; uurtarief € 265 redelijk
 118. Hof 's-Hertogenbosch 270813 diverse bezwaren tegen hoogte buitengerechtelijke kosten mr. X
 119. Rb Midden-NL 100713 in deelgeschil geen aanvullende vergoeding kosten rechtsbijstand met het oog op causaliteitsonzekerheid
 120. Hof Amsterdam 210513 overname van rechtsbijstandverzekeraar; Geen vordering op verzekerde voor kosten boven verzekerde som
 121. GC PIV-BGK 130313 aanwezigheid bbh bij bezoeken arbeidsdeskundige vallen niet onder omvangrijke inspanningen ex art. 2.2 PIV-ovk BGK
 122. Hof 's-Hertogenbosch 040613 delay 3 weken na doorsnijding buigpees duim; rechtsbijstandkosten alle afgewezen, helft kosten deskundigenonderzoek toewijsbaar
 123. Rb Den Haag 070513 BGK uren en uurtarief gezien aard en omvang zaak exorbitant; gevorderd € 9.434,19, toegewezen 15 uur x € 210,00 totaal € 4.040,19
 124. Rb Breda 270313 ongevallen/schadeverzekering, vergoeding buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente boven de verzekerde som (over periode na ingebrekestelling)
 125. LSA Geschillencommissie 130313 extra uren ivm taalproblemen wél, 12 min. per brief, tijd voor declaraties en € 285,00 niet redelijk
 126. Hof Arnhem 120313 BGK in niet-complexe zaak: uurtarief € 250,- en aantal uren niet redelijk
 127. Hof 's-Gravenhage 220113 hoge BGK door onvolledige informatie en voorlichting; geen toelichting verhoging uurtarief; vordering onvoldoende onderbouwd
 128. Rb Amsterdam 310113 beslissing of BGK onderdeel dienen uit te maken van een voorschot draagt niet bij aan totstandkoming VSO
 129. Rb 's-Gravenhage 190113 declaraties tot 14.146 bij hoofdsom 10.250; tijd niet in verhouding tot aard wzh; schadebeperkende wzh niet inzichtelijk gemaakt
 130. PIV-staffel 2013 ongewijzigd
 131. Rb Breda 281112 geen vergoeding kosten, nu die kosten, hoofdzakelijk aangewend zijn voor het bepleiten van onterecht standpunt
 132. Rb Utrecht 171012 Tijdsbesteding van 65 uur in 4,5 jaar niet onredelijk; toegewezen 65 uur x € 200,00
 133. Rb Alkmaar 060812 het staat slachtoffer vrij genoegen te nemen met een bedrag van € 2.500,- voortzetten opdracht tbv declaraties kan niet verlangd worden
 134. Hof Leeuwarden 250912 langdurige discussie over schadeposten, die niet, of slechts zeer gedeeltelijk, toewijsbaar zijn geoordeeld; 2/3 advocaatkosten vergoed
 135. Rb Utrecht 210312 inhalende motor geschept door auto uit uitrit; kosten getuigenverhoor aangemerkt als buitengerechtelijk en toegewezen in deelgeschil
 136. Rb Dordrecht 050912 kosten afgewezen mede obv Rapport Voorwerk II; noodzaak kosten schadeberekening en medisch advies niet aangetoond
 137. Hof 's-Hertogenbosch 110912 bgk onvoldoende onderbouwd na gemotiveerde betwisting ass. van relevante bijdrage aan de schaderegeling
 138. Piv bulletin 2012 1 Buitengerechtelijke kosten en de dubbele redelijkheidstoets, Mr. M.F. Lameris, Marree en Dijxhoorn Advocaten
 139. Hof Amsterdam 100112 burgerlijke rechter niet bevoegd te beslissen over een geschil tussen een advocaat en cliënt m.b.t. de omvang van het salaris
 140. Rb 's-Hertogenbosch 080212 gemiste diagnose tzv tibiaplateaufractuur; vordering buitengerechtelijke kosten (20.000) mist iedere onderbouwing
 141. Rb 's-Hertogenbosch 131211 mislukte sterilisatie; kosten buiten rechte (beetje veel uren; 75% vergoed) Kosten NRL volledig vergoed
 142. Rb Dordrecht 071211 (NB: geen letsel) kosten particulier rechergebureau niet dubbel redelijk nu ook politie onderzoek heeft gedaan
 143. Rb Zuthphen 171111 bevoorschotting tegen basis uurtarief van 255 (te vermeerderen met kantoorkosten en BTW) voldoet aan uitgangspunt tzv redelijke kosten van rechtsbijstand
 144. Rb 's-Gravenhage 261011 begroting openstaande tussentijdse buitengerechtelijke kosten, PIV-staffel kan niet als uitgangspunt dienen, kosten tzv conflict met wg-er komen voor vergoeding in aanmerking,
 145. Rb Zutphen 201011 deelgeschil, openstaande bgk (E 14000,00) te zien als dossieroverstijgend geschil tussen advocatenkantoor en assuradeur;
 146. Rb Arnhem 210911 kosten buiten rechte; gevorderd 18.482,89, toegewezen 16.000
 147. Rb Zwolle-Lelystad 210911 fout bij plaatsing kunstlens; Rb waardeert rechtsbijstandkosten, inclusief kosten medisch adviseur, op € 1000,00.
 148. Rb Breda, sector Kanton, 220811 kosten ter voorkoming van ontslag en ter bevordering van reïntegratie dubbel redelijk; kosten die gemaakt zijn vawege bejegening door werkgever toerekenbaar
 149. Rb 's Hertogenbosch 280711 oordeel over diverse weren tegen nota's mr. X; gevorderd 6650,05; toegewezen 4100,06
 150. Hof Arnhem 120411 rechtsbijstandkosten belangenbehartiger niet redelijk vanwege te lang stilzitten na bereiken med. eindtoestand
 151. Rb Arnhem 220611 kosten eerste gesprek afgewezen
 152. Rb Zutphen 040511 Whiplash; kosten buiten rechte 33164 gevorderd 31402 toegewezen.
 153. Rb Arnhem 290411 kosten onredelijk, geen inhoudelijke discussie, uurtarief € 250 te hoog, aantal uren (50) te veel
 154. Rb Den Bosch 160211 Kosten buiten rechte begroot conform rapport Voorwerk op € 1158,00
 155. Rb Almelo 020311 rechtbijstandkosten begroot cf rapport Voor-Werk
 156. Een redelijk Uurtarief. Artikel van mr. J. Roth in Letsel en Schade
 157. Rb Alkmaar 291210 uurtarief 250 marktconform; totale kosten 26.787,00 tijdsbesteding door verzekeraar uitgelokt
 158. Rb Den Haag 101110 fiscale zaak, Staat aansprakelijk voor kosten rechtbijstand in bezwaarfase
 159. Rb Dordrecht 250810 vordering van advocatenkantoor dient, vwb verweren terzake van de hoogte van de declaraties, bij de Raad v Toezicht te worden ingediend.
 160. Hof Arnhem 110510 asbest, kosten onderzoek naar aansprakelijkheid zoals genoteerd op conceptdeclaratie komen voor vergoeding in aanmerking
 161. Rb Utrecht 190510 bkr: incassokosten toegewezen, dat ook kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid zijn gemaakt is niet voldoende gemotiveerd gesteld
 162. Rb Den Haag 040210 rechtsbijstandkosten € 41.291,00 gevorderd, € 2.784,60 afgewezen, vanwege 12 uur ivm huisbezoek
 163. Rb Den Haag 040210 whiplash; kbr onvoldoende onderbouwd en te hoog
 164. Rb Maastricht 041109 uw incasso altijd gratis geregeld
 165. Rb Utrecht 071009 met oog op Voorwerk geen vergoeding voor kbr
 166. Hof Arnhem 180809 gehoorschade cellist; juli 2000; uurtarief f 275,00, 14,5 uur niet buitensporig
 167. Hof Den Haag 170309 toegewezen kosten van rechtsbijstand gemaakt in WAO-bezw.en beroepsprocedure
 168. Rb Den Haag 191108 Rb toets kosten en belangegerelateerde verhoging, o.m. aan rapport Faure,
 169. Rb A.dam 300108 88 uur á 190,00 + 6% niet onredelijk, of rb-ass opkomt voor de kosten blijft buiten
 170. Rb R.dam 141107 specialisatiefactor; eiser is niet gerechtigd met twk verhoogde decl te vorderen
 171. Rb Almelo 090708 uit declaratie blijkt slechts dat brieven zijn geschreven en stukken bestudeerd
 172. Rb A.dam 280508 advocatenkosten toegewezen tot 2 punten van het liquidatietarief in eerste aanleg
 173. Rb Arnhem 230408 niet is gebleken van schikkingsonderhandelingen van enige omvang
 174. Rb Den Bosch 190308 kosten gevorderd o.b.v art 6-107 en o.b.v 6-96 BW, werkzaamheden secretaresse?
 175. Rb Breda 270208 arbeidsongeval; beoordeling advocaatkosten; uurtarief € 312,20 totaal; omvang werkzh
 176. Rb Den Haag 060208 voetbalzaak; Kosten buiten rechte gematigd tot forf. tarief van Rapport Voorw. II
 177. Rb Arnhem 191207 aansprakelijke partij staat buiten kosten nav geschillenregeling rechtsbijstandverz
 178. Hof Den Bosch 161007 appellant heeft geen recht op meer vergoeding bgk dan de betaalde fl. 1.500,00
 179. Hof Den Haag 070907 buitengerechtelijke kosten voldoende aangetoond
 180. Rb Arnhem 190907 oogletsel na mishandeling; bgk na voorafgaande strafrechtelijke procedure
 181. Rb Arnhem 080807 niet valt in te zien dat de thans gevorderde kosten onder art. 6:96 sub b en c BW v
 182. Rb Utrecht 080807 wrongful birth; hoogte kosten redelijk gezien gevoerde correspondentie; toewijzing
 183. Rb Den Bosch 250707 kosten voldoende aangetoond, of nota ook betaald is is niet relevant, toewijzing
 184. Rb Zwolle 040707 rechtsbijstandkosten afgewezen want zorgverzekeraar bood "gratis" rechtsbijstand
 185. Rb Den Bosch 270607 bij toevoeging van advocaat niet méér rechtsbijstandsk. dan zonder toevoeging
 186. Rb Zutphen 240107 Rapport Voorwerk nvt. zaak geregeld tegen 1/3 deel van de vordering; RBK ook 1/3?
 187. Rb Arnhem 160507 twee dossiers, t.w. strafzaak en schadevergoedingszaak; kosten ter instructie zaak
 188. Rb A'dam 210207 KG: geen inzicht in specifieke redenen voor inschakeling belangenbehartiger
 189. Hof Den Bosch, 191006; advocaatkosten terzake van arbeidsgeschil zijn voor werknemer niet aftrekbaar
 190. Rb Arnhem 210207 eiser heeft niet voldoende onderbouwd gesteld....
 191. Rb Arnhem 170107 zkh aansprakelijk voor nalaten CT-scan; vordering kosten rechtsbijstand
 192. Hof Arnhem 051206 onevenredig aantal uren voor overleg tussen appellant en advocaat;
 193. Hof Arnhem 211106 drie brieven verzonden aan appellante en haar verzekeraar
 194. Rb Maastricht 221106 De rechtbank neemt tot uitgangspunt de aanbevelingen van het rapport Voorwerk
 195. Persbericht Verbond van Verzekeraars 261006 Onterecht verwijt tegen aansprakelijkheidsverzekeraars
 196. Hof Den Bosch 031006 geringe schade, onderzoek nodig vanwege weggooien bonnen
 197. Rb Middelburg 270906 slachtoffer maakt meer kosten dan OVZ vergoedt, OVZ moet aanvullen
 198. Raad van Toezicht 2006/035 Verzekeraar weigert met slachtoffer of diens broer te corresponderen:
 199. RvT 2006/20 Mo Verzekeraar reageert traag, achterstand verlies verdienvermogen en KBR: ongegrond
 200. Rb Zwolle 290306:(belangenbehartiger declareert per 15 min.; niet voldoende onderbouwd
 201. Rb Arnhem 290306 Buitengerechtelijke kosten bij shockschadevordering/mede ivm voeging strafzaak?

Deze website maakt gebruik van cookies