Zoeken

Inloggen

Rechtsbijstandkosten in Letselschade Zaken

Rechtsbijstandkosten in Letselschade Zaken


In de wet is bepaald dat de redelijke kosten om de schade en de aansprakelijkheid vast te stellen, en om de schade zonder tussenkomst van de rechter te verhalen, voor vergoeding in aanmerking komen. Wanneer er wel geprocedeerd wordt, gelden de specifieke regels van het procesrecht. De vraag welke rechtsbijstandskosten nog redelijk zijn, en welke niet, komt vaak in uitspraken aan de orde.

Deze website maakt gebruik van cookies