Zoeken

Inloggen

Smartengeld bij asbest

Meer artikelen...

 1. GHARL 191021 Aansprakelijkheid verhuurder voor asbesthoudend materiaal in woning afgewezen, schade onvoldoende aannemelijk (2)
 2. Rb Rotterdam 250117 overgang immateriële schadevergoeding; brief met aanzegging verzonden vóór, ontvangen ná overlijden slachtoffer
 3. Rb Zeeland-West-Brabant 200416 mesothelioom 45-jarige bakker; € 65.000,00 smartengeld
 4. Hof 's-Hertogenbosch 150915 huur woonruimte met asbest; verklaring voor recht mbt aansprakelijkheid; vergoeding voor vrees en angst voor gezondheidsschade door asbest
 5. Rb Midden-NL 281015 mesothelioom echtgenote brandweerman; gemeente heeft onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen; smartengeld € 56.464,00
 6. Hof Arnhem-Leeuwarden 081215 andere aandoeningen maken niet dat slachtoffer minder immateriële schade heeft geleden agv mesothelioom; € 48.717,00
 7. Rb Rotterdam 170715 mesothelioom monteur garagebedrijf; € 56.464,- smartengeld
 8. Hof 's-Hertogenbosch 110314 asbestslachtoffer overlijdt op 63 jarige leeftijd; smartengeld € 50.000,-
 9. Hof Arnhem-Leeuwarden 261113 mesothelioom scheepsbouwer; smartengeld € 50.000,-; voorschot ogv regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers niet in mindering dit bedrag
 10. Rb Maastricht 071112 mesothelioom onderhoudsmonteur; smartengeld conform normbedrag Instituut Asbestslachtoffers € 51.395,00
 11. Hof 's-Gravenhage 030412 Aansprakelijkheid van asbestproducent; Smartengeld cf. door de IAS gehanteerde normbedrag € 51.395
 12. Hof Arnhem 201211 Eternit aansprakelijk; erfverharding met asbestcementafval, smartengeld 50.000,00
 13. Rb Roermond 070911 nabestaande agv mesotherioom overleden timmerman; smartengeld 51.395,-
 14. Hof Arnhem 090811 smartengeld 50.0000, na overlijden a.g.v. asbest in erf, met overzicht eerdere rechtspraak
 15. Rb Rotterdam 221010 Asbest; smartengeld € 50.000,00,
 16. Rb R.dam 290409 eternit handelde onrechtmatig tov aannemer, smartengeld 50.000
 17. Rb Haarlem 010409 mesothelioom € 50000,00, wettelijke rente vanaf dagvaarding, niet vanaf diagnose
 18. Hof Arnhem 270207 mesothelioom; € 35.000,00 voorschot op schadevergoeding alleszins aanvaardbaar

Deze website maakt gebruik van cookies