Zoeken

Inloggen

Hof Arnhem 270207 mesothelioom; € 35.000,00 voorschot op schadevergoeding alleszins aanvaardbaar

Hof Arnhem 27-02-07 mesothelioom; € 35.000,00 voorschot op schadevergoeding alleszins aanvaardbaar
4.18   Het gevorderde voorschot ziet op vergoeding van smartengeld als bedoeld in artikel 6:106 lid 1 en onder b BW, alsmede op vergoeding van materiële schade, zulks in verband met het feit dat [appellant] door het onrechtmatig handelen van Eternit in 1967 de ziekte mesothelioom heeft opgelopen. Het hof acht voorshands voldoende aannemelijk dat [appellant] als gevolg daarvan materiële èn immateriële schade heeft geleden en oordeelt een voorschot van € 35.000,-- op een nog nader vast te stellen schadevergoeding alleszins aanvaardbaar, in aanmerking genomen dat [appellant] als gevolg van de blootstelling aan asbest ongeneeslijk ziek is geworden en zijn levensverwachting beperkt is.
LJN AZ9763

Deze website maakt gebruik van cookies