Zoeken

Inloggen

Successfee (naast bij verzekeraar in rekening gebrachte kosten)

Successfee (naast bij verzekeraar in rekening gebrachte kosten)

Meer artikelen...

 1. GHSHE 280622 successfee niet i.s.m. de goede zeden; toch afwijzing; bij mediation was successfee bewust verborgen gehouden
 2. RBOVE 101121 bbh verzwijgt kostenvergoeding door ass. en incasseert succesfee bij cl; red & bill. leidt tot terugbetalingsverplichting
 3. RBOBR 270121 succesfee; dubbel declareren niet in zijn algemeenheid maar i.c. wel i.s.m. de goede zeden;
 4. GHSHE 220920 succesfee van 50% + BTW in aanvulling op bij wederpartij gedeclareerde BGK is geen redelijk loon
 5. GHDHA 191119 Mr X vordert gecedeerde bgk; vordering voldoet niet aan de dubbele redelijkheidstoets; geen misbruik van procesrecht
 6. GHSHE 160419 ncnp-ovk gebaseerd op loon van € 300,00 ex BTW per uur + 25%; oordeel over de succesfee over 50.000 nadat al € 13.000 tzv loon was ontvangen. volgt afwijzing.
 7. RBROT 310119 niet uitgelegd dat ook bij verzekeraar tegen een uurtarief wordt gedeclareerd; strijd met redelijkheid en billijkheid
 8. HR 211218 art 81 RO t.z.v het hoger beroep van Mr X; beroep op dwaling tzv tweeledige beloningsstructuur slaagt; geen aanspraak op succes fee
 9. GHSHE 080518 beloningsstructuur in ovk; Haviltexmaatstaf; gelaedeerde dient succes fee wel aan bbh te betalen
 10. RvD Arnhem-Leeuwarden 080118 aardbevingsschade Groningen; succesfee-constructie De Haan ontoelaatbaar; berisping
 11. Hof Amsterdam 191217 Mr X-zaak; beroep op dwaling tzv tweeledige beloningsstructuur slaagt; geen aanspraak op succes fee
 12. Rb Noord-Nederland 140217 eindvonnis; vordering belangenbehartiger o.b.v. cessie t.z.v. met ass overeengekomen bgk nadat succesfee met de client is afgekaart
 13. Rb Noord-Nederland 200716 tussenvonnis; vordering belangenbehartiger o.b.v. cessie t.z.v. met ass overeengekomen bgk nadat succesfee met de client is afgekaart
 14. Advocatie.nl 04-01-2017 Dekenbezwaar tegen De Haan om 'succesfee' gedupeerden aardbevingsschade
 15. Rb Noord-Holland 021116 Mr X-zaak: succes-fee naast vergoeding BGK door aansprakelijke verzekeraar; twee verschillende overeenkomsten; “dubbel declareren” in strijd met goede zeden
 16. Rb Oost-Brabant 250216 vordering redelijk loon naast BGK afgewezen
 17. Rb Midden-Nederland 240615 vergoeding succes fee (6:248 BW) en KBR (6:96 BW) van aansprakelijkheidsverzekeraar en beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar advocaat afgewezen
 18. Rb Midden-NL 150715 no cure no pay; redelijke uitleg ovk leidt tot succes fee over verschil tussen begin- en eindbod; in casu geen success fee verschuldigd
 19. Hof 's-Hertogenbosch 211014 kosten niet in verhouding met schadebedrag; redelijk loon excl. verschotten begroot op uitgekeerde BGK + success fee
 20. Hof 's-Hertogenbosch 150714 no cure no pay; positief resultaat door een ander bereikt; geen recht op success fee
 21. Rb Oost-Brabant 300414 ovk met bgk bepaling + success fee; na opzegging 25% excl. BTW van toenmalig aanbod ass verschuldigd
 22. Rb Oost-Brabant 270613 vordering BGK mr. X na overname zaak; zowel resultaatsafhankelijke vergoeding als vergoeding obv uurtarief niet redelijk
 23. Hof Arnhem 120313 BGK in medische zaak: uurtarief € 250 en aantal uren niet redelijk
 24. Rb 's-Hertogenbosch 180412 verrekening t.z.v. rechtsbijstandkosten en "succes fee"; totaal 19.733,16 waarvan 12.593,16 onrechtmatig
 25. Rb Utrecht 170811 oordeel over diverse weren tegen nota's mr. X; deel 2; gevorderd 10.000; toegewezen 4100,06; invloed van slachtoffer ontvangen "succes fee"
 26. RvD Den Bosch 070909 dubbel vangen, ontoelaatbare no cure less pay afspraak; tarief niet kostendekkend;
 27. Rb Dordrecht 170310 bemiddelaar in pensioenen (lasthebber) declareert op uurbasis bij client, en ontvangt afsluitpremie van verzekeraar
 28. Kamervragen aan Min Bos "Dubbel declareren bij letselschade is oplichting":
 29. Kamervragen van het lid Gerkens (SP) inzake de praktijken van letselschadebureaus
 30. De LSA heeft geshockeerd kennis genomen van het TROS-programma "Radar" van 11 januari 2010
 31. Pals Groep dient klachten in over no-cure-no-pay programma Tros Radar
 32. Transparantie als wapen tegen dubbel declareren; reactie verbond van verzekeraars op uitzending radar
 33. Tros Radar 110110 LETSELSCHADEBUREAUS SLUITEN GEHEIME CONVENANTEN MET VERZEKERAARS
 34. Hof A.dam 160609 Toewijzing rechtsbijstandkosten conform afgesproken percentage, na aftrek van door verzekeraar rechtstreeks aan belangenbehartiger betaald bedrag
 35. Rb Roermond 010708 declaratieperikelen in een no cure no pay praktijk
 36. Rb Den Bosch 190608 no cure no pay; rb-verlener heeft slechts recht op percentage nu niets anders is afgesproken
 37. Rb Arnhem 301107 vordering rechtsbijstandverlener wordt beperkt door no cure no pay afspraak

Deze website maakt gebruik van cookies