Zoeken

Inloggen

Varia aansprakelijkheid

Varia aansprakelijkheid

Zie onder causaal verband voor: Proportionele-aansprakelijkheid-en-causaliteit

Meer artikelen...

 1. RBNHO 080622 tekortkomingen bij tatoeage; vergoeding voor kosten herstel/afronden tatoeage; geen vergoeding voor immateriële schade
 2. RBZWB 080420 Vordering tzv materiële en immateriële schade agv van door treinverkeer veroorzaakte trillingen in woning
 3. RBAMS 210322 val met verhuurde ladder met gebrekkige laddervoeten, omkeringsregel, gebrek leidt tot causaal verband, eigen schuld 75% (3)
 4. GHARL 110122 botsing trein en op overweg stilgevallen tractor; deskundigenonderzoek tzv claim op dealer
 5. Mensenrechten.nl 010319 - Laatste update 241121 Gerecht kent opnieuw hoge schadevergoeding toe bij zwangerschapsdiscriminatie
 6. Ucall 2020 Proefschrift mr. Kirsten Maes: Secundaire aansprakelijkheid: Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de reikwijdte van de zorgplicht van beheerders van private ruimten (3)
 7. RBAMS 101121 aansprakelijkheid vanwege gebrekkig deskundigenoordeel; schade vanwege met wn-er gesloten beëindigingsregeling. E.S. ING 60%. (2)
 8. RBAMS 241121 OD door beveiligers Baudet; materieel 5 x € 500,00; immaterieel € 1.500,00; letsel en aidp (2)
 9. PHR 151021 AG Vlas; Letselschade door tv-uitzending; csqn-verband tussen schade en uitzending; toerekening; art. 6:98 BW; maatstaf
 10. GHDHA 170821 geen letsel; brand door benzine(damp); automonteur heeft benzine in ter reparatie aangeboden auto onder zich
 11. RBMNE 041021 hinder door windmolens Houten te weinig concreet gemaakt. Objectieve en gekwantificeerde gegevens ontbreken
 12. RBAMS 310821 Zwaaibeweging bij begroeting niet onrechtmatig ondanks val bij neerkomen
 13. RBAMS 060821 Immateriële schadevergoeding € 4000,00 toegewezen aan huurder ivm langdurige stankoverlast
 14. RBAMS 140721 Kopers van nieuwe VW, Audi, Seat en Škoda met ‘sjoemelsoftware’ hebben recht op € 3.000 euro, 2e-hands auto € 1.500,-
 15. RBGEL 190521 Man tilt vrouw van achteren op, raakt in onbalans en valt; vrouw loopt letsel op, man aansprakelijk
 16. RBAMS 160621 BMW aansprakelijk tzv breuk voorvork motor, voorshands wordt letsel aangenomen, bewijsopdracht tzv schade (2)
 17. GHSHE 040521 onzorgvuldig handelen van UWV bij toestemming voor opzegging aov wegens langdurige arbeidsongeschiktheid; causaal verband?
 18. GHARL 130421 botsing trein en op overweg stilgevallen tractor; claim op producent tractor (afgewezen) tzv dealer volgt deskundigenonderzoek
 19. GHARL 060421 100% aansprakelijkheid voor val in anderhalve meter diepe betonnen smeerkuil; aansprakelijkheid gedekt door AVP
 20. RBAMS 020321 loodgehalte 9,3 microgram per liter; 40% huurprijsvermindering toe gewezen, schade tzv drinkwater en immateriëel afgewezen.
 21. RBOVE 100321 "Purhuis". Verhaal door gemeente gemaakte kosten tzv verwijdering van met purschuim verontreinigd bouw- en sloopafval
 22. HR 290121 zorgplicht accountant t.o.v. derden bij vervulling niet-wettelijke taak i.c. iet geschonden
 23. GHDHA 290121 Aansprakelijkheid naar Nigeriaans recht van Shell Nigeria voor schade als gevolg van olielekkage
 24. RBAMS 070121 Te hoog loodgehalte in drinkwater gehuurd appartement; huurkorting 60% vooruitlopend op beslissing bodemrechter
 25. RBAMS 111120 omzetschade in eenmanszaak wegens burnoutklachten agv verbouwingsstress; afwijzing
 26. PIV Bulletin 2020, afl. 3 Interview Antoinette Collignon Buitenlandse letselschadezaken: een voorbeeld voor Nederland?
 27. PIV Bulletin 2020, afl. 3 N. Verhoeks, Ongelukkige samenloop van omstandigheden en een ongeval zit in een klein hoekje
 28. GHAMS 180820 schending zorgvuldigheidsnorm door tv-uitzending, privacyschending
 29. RBAMS 010519 organisatieadviesbureau leiderschapsprogramma niet aansprakelijk vanwege enkelklachten na wandeltraining
 30. HR 221174 struikelende broodbezorger; risico van het gevaar vd situatie was niet tot de kinderen doorgedrongen; geen aansprakelijkheid
 31. RBGEL 200520 geen letsel, fipronil; vorderingen tegen bloedluisbestrijders toegewezen, vrijwaring tegen staat en leverancier afgewezen
 32. RBOVE 010520 KG, supermarkt schakelt na wangedrag van klant politie in; klant overlijdt op politiebureau; supermarkt niet aansprakelijk
 33. GHDHA 240320 aansprakelijkheid medecursist voor te hard duwen tijdens weerbaarheidstraining; geen ES door dragen van skisokken
 34. GHSHE 030320 UWV handelt onrechtmatig door niet tijdig een deskundigenoordeel af te geven; geen immateriele, wel materiele schadevergoeding
 35. RBNHO 150120 Scooterbrand in portiekflat Haarlem; zwaargewond SO spreekt verhuurder portiekflat en scootereigenaar aan, volgt afwijzing
 36. RBDHA 290120 Nederlandse rechter onbevoegd kennis te nemen van civiele vorderingen n.a.v. bombardement Gazastrook
 37. GHAMS 020719 oordeel over onrechtmatigheid trillingen shredder bij afvalverwerkingsbedrijf en causaal verband met gezondheidsklachten kantoormedewerkers
 38. RBZWB 140218 14 jarige klimt over 1.08 meter hoge omheining van panna-kooi zonder toegang; gemeente aansprakelijk
 39. GHARL 180619 geen schending zorgplicht Holland Casino jegens gokverslaafde bezoeker
 40. RBOBR 130319 hersenschudding door slagboom; toewijzing voorschot voor wn-er en loonvordering werkgever, incl re-integratiekst. en bgk
 41. RBROT 301018 haarkleurbehandeling met haaruitval, feiten staan niet vast, bewijslevering nodig, verzoek afgewezen
 42. GHARL250918 ziekte dochters t.g.v. schimmel in huurwoning
 43. Rb Noord-Holland 010218 oogletsel na gooien tennisbal; geen onrechtmatig handelen
 44. Hof 's-Hertogenbosch 121217 koolmonoxidevergiftiging; cv-ketel niet gebrekkig, gemeente als verhuurder/toezichthouder niet aansprakelijk
 45. HR 220917 afwijken van oordeel tuchtrechter vereist ‘voldoende begrijpelijke motivering’ - door Advocatie.nl op 081117
 46. Staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak: van een geharmoniseerde invulling voorzien? - door Rolf Ortlep en Rob Widdershoven op 061017 op blog.ucall.nl
 47. Rb Rotterdam 300817 ongeval met van gemeente in bruikleen gekregen traplift; 7A:1790 BW; gemeente niet bekend met vermeende gebrekkigheid; afwijzing
 48. Rb Limburg 040516 onderdeel autohefbrug valt op voet bij uitladen vrachtwagen; bewijsopdracht tzv toedracht
 49. Rb Limburg 210617 onderdeel autohefbrug valt op voet bij uitladen vrachtwagen; toedracht onvoldoende bewezen; aansprakelijkheid afgewezen
 50. HR 160617 Beoordeling geurhinderniveau pluimveebedrijf tussen 2002-2008 o.b.v. Wet geurhinder en veehouderij 2007
 51. HR 020617 Annotatie op cassatieblog.nl door Karlijn Teuben: Geen toezichtsfalen Arbeidsinspectie jegens werknemer met mesothelioom
 52. Hof Den Haag 120116 observatieplicht, waarschuwingsplicht, regelgevingsfalen en toezichtsfalen van de Staat i.v.m. asbestregelgeving; Staat niet aansprakelijk
 53. Hof Den Haag 120116 observatieplicht, waarschuwingsplicht, regelgevingsfalen en toezichtsfalen van de Staat i.v.m. asbestregelgeving; Staat niet aansprakelijk
 54. HR 020617 kader aansprakelijkheid Staat tav toezichtsfalen arbeidsinspectie, in relatie tot asbestblootstelling
 55. HR 210417 Ontvankelijkheid ouders in hoger beroep tzv hoofdelijke aansprakelijkheid voor onrechtmatige gedraging 14-jarige zoon; art. 6:169 lid 2 BW.
 56. Hof Arnhem-Leeuwarden 070317 Jongen van 11 hardhandig uit bus gezet door begeleider. Deskundigenonderzoek. Causaal verband niet bewezen
 57. Rb Noord-Nederland 240117 val op feestje mede doordat verweerder slecht ter been is; lichamelijke tekortkoming beoordeeld in het licht van 6:165 BW
 58. HR 060117 Causaal verband tussen onrechtmatig genomen bestuursbesluit en schade; beoordelingskader
 59. Rb Zeeland-West-Brabant 130716 val van terreinwagentje op muziekfestival; bestuurder terreinwagentje aansprakelijk, maar vordering op verzekeraar niet-ontvankelijk
 60. Rb Zeeland-West-Brabant 201016 aannemer niet aansprakelijk voor val van in aanbouw zijnde trap bij ontbrekende leuning in vakantiewoning
 61. Rb Den Haag 270716 standrechtelijke executies in 1946-1947 in Zuid-Sulawesi; nadere bewijslevering nodig tzv aanvang verjaring en gederfd levensonderhoud; deskundigenbericht
 62. Rb Den Haag 270716 onrechtmatige overheidsdaad; bewijsopdracht eiser tzv gevangenschap en foltering op Java in 1947
 63. Rb Den Haag 200716 vordering vanwege afzetting deel linkerbeen door lange procedure verblijfsrecht Oegandese; geen onrechtmatige overheidsdaad; grote vraagtekens bij causaal verband
 64. Hof 's-Hertogenbosch 280616 beroep in deelgeschil; botsing tussen twee personen in privé-situatie rond zwembad is niet onrechtmatig
 65. HR 030616 Causaliteitsmaatstaf bij overheidsaansprakelijkheid voor vernietigde vergunningen
 66. Hof 's-Hertogenbosch 310516 beroep tzv deelgeschil; feestganger valt uit lichtinstallatie; bediener lichtinstallatie aansprakelijk
 67. Rb Oost-Brabant 230316 psychische problemen inspecteur nadat verweerders klacht indienen bij wg-er; klacht niet onrechtmatig
 68. Rb Den Haag 170216 oogletsel en aantasting in persoon tijdens onrechtmatig verblijf in EBI komt niet vast te staan; vordering tegen Staat afgewezen
 69. Rb Oost-Brabant 111115 beknelling vinger bij helpen met laden gevelpanelen op aanhangwagen; ongelukkige samenloop van omstandigheden (OSVO)
 70. Rb Amsterdam 160715 PTSS na onterechte vertoning verborgen camerabeelden in Undercover in Nederland; herkenbaar voor naasten; SBS aansprakelijk
 71. Rb Limburg 220715 koolmonoxidevergiftiging door gebrek cv-installatie; gebrek niet aan gemeente als verhuurder toe te rekenen; vordering afgewezen
 72. Hof Den Haag 240315 niet vast komen te staan dat douaneambtenaren te lang hebben gewacht met inschakelen medische hulp
 73. Rb Oost-NL 160113 gehoorverlies kind na besmetting PA-bacterie na zwemmen op camping; bewijsopdracht gebrekkigheid filter en causaal verband
 74. Rb Amsterdam 150415 brandwonden na zonnebankbezoek; bij onderzoek naar zonnebank is geen defect vastgesteld; rb wijst vordering af
 75. Hof Arnhem-Leeuwarden 310315 gehoorverlies kind na besmetting PA-bacterie na zwemmen op camping; geen risico-aansprakelijkheid vanwege gevaarlijke stoffen
 76. Rb Den Haag 110315 staat aansprakelijk voor schade weduwe van bij zuiveringsacties geëxecuteerde man
 77. Hof 's-Hertogenbosch 170215 val schoonmaakster door gipsplaat plafond; fouten in TRA en ontbreken vallijn; regres wg-er op opsteller TRA; voor tweederde aansprakelijk
 78. Rb Amsterdam 150115 kapperszaak aansprakelijk voor schade door behandeling met waterstofperoxide
 79. Rb Midden-NL 051114 deskundigenoordeel; geen causaal verband met gestelde schade, en dus geen aansprakelijkheid tzv weigering oordeel over arbeidsongeschiktheid
 80. Rb Den Haag 160714 Dutchbat, Staat aansprakelijk voor schade agv medewerking aan deportatie en dood vluchtelingen
 81. Rb Overijssel 020714 motorrijder geslipt op wegdeel met nieuwe slijtlaag split; borden te kort voor split geplaatst; snelheidsbeperkend bord ontbrak; aannemer aansprakelijk
 82. Rb Overijssel 091013 motorrijder geslipt op weggedeelte met nieuwe slijtlaag split; bewijslevering tzv plaatsing snelheidsbeperkend bord
 83. Rb Overijssel 170413 motorrijder geslipt op weggedeelte met nieuwe slijtlaag split; regresvordering zorgverzekeraar op aannemer; aanhouding
 84. Hof 's-Hertogenbosch 240614 psychische schade agv huisbezoek en besluiten bijstand onvoldoende aangetoond; geen belang bij verklaring voor recht
 85. Rb Zeeland-West-Brabant 190314 ongeval in liftschacht en aansprakelijkheid van woonstichting; ongelukkige samenloop van omstandigheden
 86. Rb Oost-Brabant 050314 letsel brandweerman na explosie gasfles in brandende schuur; hoge drempel aansprakelijkheid; eigenaar schuur niet aansprakelijk
 87. Hof Arnhem-Leeuwarden 100913 klant wordt door bankmedewerkster hardhandig naar buiten gewerkt; bank ogv art. 6:170 BW aansprakelijk
 88. Staat aansprakelijk voor dood van drie moslimmannen na val van Srebrenica, mr. Ruitenbeek-Bart
 89. Rb Den Haag 150513 onrechtmatig handelen Staat door niet in adequate behandeling in jeugdinrichting te voorzien; vordering verjaard
 90. Conclusie A-G P. Vlas d.d 030513, Srebrenica; aansprakelijkheid staat voor moord op van compound gezonden medewerkers
 91. Hof Arnhem-Leeuwarden 020413 ongeval met verticuteermachine, geen omkeringsregel, gebreken terzake zien niet op specifieke gevaar
 92. Hof Arnhem-Leeuwarden 120313 leverancier aanhanger niet aansprakelijk voor dodelijk ongeval door losgeraakte aanhanger
 93. Eerste Kamer stemt in met regeling schadevergoeding overheid - Rijksoverheid.nl 30-01-2013
 94. Rb 's-Gravenhage 200612 gehoorschade na ontploffing celraam door vuurwerk; reikwijdte zorgplicht overheid tot het bieden van veiligheid en van medische zorg
 95. Rb 's-Gravenhage 160512 wegschietende spijker in oog; medebewoner studentenhuis niet aansprakelijk vanwege deugdelijk materiaal en geringe kans
 96. Rb 's-Gravenhage 250412 onrechtmatige rechtspraak; standpunten mbt deskundigenbericht zowel bij rb als hof aan de orde geweest; gesloten stelsel rechtsmiddelen; Staat niet aansprakelijk
 97. HR 130412 immuniteit komt de VN toe ongeacht de buitengewone ernst van de verwijten die aan de vordering ten grondslag liggen
 98. Rb 's-Gravenhage 210312 schadevergoeding van € 1.000.000,00 vanwege foltering tijdens detentie in Libië
 99. Rb Utrecht 210312 schade als gevolg van schending zorgplicht casino t.o.v. gokverslaafde is niet komen vast te staan
 100. Aansprakelijkheid toezichthouders, mw. mr. M. van Beurden, Mw. Mr. I. de Groot, PIV-Bulletin 2011, 7
 101. Rb 's-Gravenhage 140911 aansprakelijkheid en schadevergoeding tzv executies in Rawagedeh (Indonesië)
 102. Rb Utrecht 170811 schending zorgplicht en aansprakelijkheid Holland Casino
 103. Hof Den Haag 050711Aansprakelijkheid Staat voor optreden Nederlandse VN-troepen (Dutchbat) in Srebrenica.
 104. Hof Arnhem 080211 voormalig echtgenoten strijden over schadeclaim terzake van buiten echt verwekt kind
 105. juni 2010; proefschrift D. Van Berlo: Stofdeeltjes hebben meer gevolgen dan gedacht
 106. Hof A.dam 081209 soep stroomt uit bakje, over 3 jarige Enrique; tante handelt niet onrechtmatig door hete soep mee te nemen
 107. Rb Den Haag 200110 Aansprakelijkheid Staat voor onderzoeksrapport. Brand Koningkerk Haarlem? Vorderingen afgewezen.
 108. Rb Haarlem 141009 "hulp"aan onwel geworden bestuurder niet onrechtmatig
 109. Rb A.dam 171208 tabaksfabrikant niet aansprakelijk voor schade roker
 110. Rb Zwolle 170908 almeers verdrinkingsongeval; falende inzet duikersteam brandweer
 111. Hof L'warden 190907 belang geen verontreinigde melk in verkeer valt onder norm art. 6-175 BW
 112. Hof Arnhem 110308 schade aan viaduct; (Rijkswater)Staat handelt onrechtmatig jegens transportbedrijf
 113. Hof Den Bosch 050208: onderaannemer kan zich beroepen op exoneratie- en verjaringsbeding opdr.nemer
 114. Hof Den Bosch 050208 appellant doorboort trommelvlies geïntimeerde met haar-mascararoller
 115. Voor horecapersoneel moet het rookgordijn snel worden opgetrokken
 116. Inspecties nemen veiligheid baanwerkers onder de loep
 117. Slachtoffer ongeval in EU kan schade claimen via 'eigen' rechtbank
 118. Rb Maastricht 211107 professioneel schaderegelaar spreekt tussenpersoon aan in vrijwaring
 119. Hof A'dam 070607 paard schrikt van schot jager; jager handelt niet ism enige zorgvuldigheidsnorm
 120. HR 280907 onrechtmatige daad apotheekhoudende huisartsen
 121. HR 1430707 kosten tot verlegging van een aardgastransportleidingagv bouwen ism bestemmingsplan
 122. Rb A'dam 200607(systeem) Postcodeloterij geen onrechtm. inbreuk op privacy niet-meespelende vrouw
 123. Hof Den Bosch 150507 huidproblemen van nagelverzorgingsproducten, geen aansprakelijkheid TBC
 124. Rb Den Bosch 270407 Weigering bouwvergunning/vrijstelling voor UMTS-zendmast.
 125. HR 201006 vrees bij buren Hirsi Ali alleen niet genoeg voor o.d. overheid
 126. Europees Hof: vrouw verliest recht op gelijke betaling
 127. Rb Zutphen 310506 Schaderekenaar berekent te hoog bedrag, 50 % eigen schuld voor opdrachtgever
 128. Hof Amsterdam 060406: leverancier aansprakelijk voor ontploffende tapinstalatie,
 129. Rb A.dam 281205 Onrechtmatigheid handelen UWV ten opzichte van werkgever
 130. HR 070406, Besmette zaaiuien

Deze website maakt gebruik van cookies