Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof 's-Hertogenbosch 120313 val schoonmaakster door gipsplaat plafond; voeging met procedure tussen eigenaar pand en aannemer

Hof 's-Hertogenbosch 120313 val schoonmaakster door gipsplaat plafond; voeging met procedure tussen eigenaar pand en aannemer

2 Het geding in hoger beroep

2.1.
Bij memorie van grieven heeft Intercession onder overlegging van vijf producties in totaal 13 grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep van 14 oktober 2009 en, kort gezegd, tot het alsnog toewijzen van haar vorderingen (in vrijwaring), met veroordeling van [Bouw] en de Gemeente in de kosten van beide instanties.

2.2.
Ter rolle van 4 december 2012 heeft de Gemeente een incidentele conclusie tot voeging genomen van de onderhavige zaak met de eveneens bij het hof aanhangige zaak (zaaknummer HD 200.117.787/01) tussen de Gemeente enerzijds en Combinatie [combinatie] Bouw / Homij Technische Installaties VOF., alsmede haar vennoten [Bouw] en Homij Technische Installaties BV te [vestigingsplaats], anderzijds (hierna: Combinatie VOF).

2.3.
Bij memorie van antwoord in het incident heeft Intercession zich niet verzet tegen de gevorderde voeging van de beide zaken en zich gerefereerd aan het oordeel van het hof.

2.4.
Partijen hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd in het incident.

3 De vordering tot voeging en de beoordeling daarvan

3.1.
De onderhavige zaak betreft het hoger beroep van het vonnis waarbij de kantonrechter de vordering van Intercession in vrijwaring tegen [Bouw] en de Gemeente heeft afgewezen. De zaak met nummer HD 200.117.787/01 betreft het hoger beroep van het vonnis waarbij de kantonrechter heeft beslist op de vordering van de Gemeente in ondervrijwaring tegen Combinatie VOF. Gelet daarop zijn beide zaken met elkaar verknocht en kan de gevraagde voeging worden bevolen.

3.2.
Het hof zal de beslissing over de kosten van het incident aanhouden tot de einduitspraak. ECLI:NL:GHSHE:2013:834

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies