Zoeken

Inloggen

Onderzoek naar Verdiencapaciteit

Onderzoek naar Verdiencapaciteit

Meer artikelen...

 1. RBZWB 140722 geen gebondenheid aan rekenkundig rapport, was bedoeld als "praatstuk"; verzoek tav rekenrente prematuur vanwege afwezigheid debat
 2. GHSHE 070422 deskundigenbericht tzv bedrijfseconoom is prematuur, nu nog geen duidelijkheid bestaat over causaal verband
 3. RBNHO 160222 benoeming rekenkundige tzv overlijdensschade, adhv van door verzoekster genoemde uitgangspunten; geen verweer gevoerd
 4. RBLIM 090222 begroting VAV a.d.h.v. rapporten vza, ad-er en rekenkundige; langdurig seksueel misbruik van stiefzoon; € 1.197.826,-- (6)
 5. RBZWB 270821 benoeming neuroloog, neuropsycholoog en psychiater, npo als zelfstandig onderzoek; afwijzing benoeming bedrijfseconoom (3)
 6. RBROT 120521 benoeming arbeidsdeskundige en bedrijfseconomisch deskundige, vraagstelling tzv hh en ondernemerstaken (2)
 7. HR 030720 81 RO, deskundigenbericht over bedrijfseconoom; VAV agrariër; hof heeft voldoende gerespondeerd op bezwaren tegen desk.bericht
 8. GHARL 290119 VAV na arbeidsdeskundig- en bedrijfseconomisch onderzoek tzv schade 22 jarige in agrarisch bedrijf ouders
 9. PHR 060320 deskundigenbericht bedrijfseconoom; VAV agrariër; hof heeft voldoende gerespondeerd op bezwaren tegen desk.bericht
 10. RBLIM 240719 misbruik op jonge leeftijd; benoeming verzekeringsarts essentieel voor arbeidsdeskundige en vervolgens rekenkundige beoordeling
 11. GHARL 121217 ongeval 1997; omvang restverdiencapaciteit. Vragen over hypothetisch inkomen gezien LinkedIn profiel
 12. GHSHE 220119 hof gaat voor schadebegroting uit van gezamenlijk aangezochte deskundigen en streept, met de rechtbank, goede tegen kwade kansen weg
 13. GHSHE 220119 Hof is van oordeel dat de rekenkundige zijn bevindingen, conclusies en berekeningen goed, logisch en overtuigend heeft gemotiveerd
 14. RBOVE 090718 - verzoek tot veroordeling tot medewerking aan bedrijfseconomisch en arbeidsdeskundig onderzoek afgewezen: eerst vza expertise
 15. Hof Amsterdam 260416 na arbeidsdeskundige rapportage nadere vraagstelling vza ter toelichting eerder in deskundigebericht geduide beperkingen
 16. Hof Amsterdam 180717 verlies verdienvermogen hoofdconducteur; van slachtoffer kon redelijkerwijs niet verwacht worden dat hij ander passend werk ging zoeken
 17. Rb Gelderland 110717 overledene dreef, samen met dochter, transportonderneming; vraagstelling voor econoom tzv (gezins)inkomen
 18. Hof 's-Hertogenbosch 130916 Hoger beroep in KG: uitgebreide bespreking rapport rekenkundige, bleef rekenkundige binnen opdracht?
 19. Rb Gelderland 130116 nav aanvullend deskundigenonderzoek rekenkundige veroordeling de berekende schade te betalen; opgave voorschotten te laat
 20. Rb Zeeland-West-Brabant 010216 KG: verzekeraar dient aanvullend te bevoorschotten conform rapport gezamenlijk benoemde bedrijfseconomisch deskundige
 21. Rb Overijssel 100615 aan eenzijdig bedrijfseconomisch rapport kan na gemotiveerde betwisting onvoldoende waarde worden gehecht, tzt deskundigenbericht
 22. Rb Gelderland 080715 letselschade aannemer; rechtbank stelt uitgangspunten vast; schadeberekening na voorlichting door deskundige
 23. Rb Gelderland 150715 aanvullend deskundigenonderzoek rekenkundige nav inkomen in situatie met ongeval, betaalde voorschotten en BGK
 24. Rb Noord-NL 190615 verklaringen wg-er en eenzijdig ingeschakeld AD-er over re-integratie zijn onvoldoende om rapportage AD-er ter zijde te schuiven; aanvullend onderzoek gelast
 25. Hof Arnhem-Leeuwarden 090615 AOV advocaat; nieuw onderzoek VA en AD gelast; 54 maatmanuren, waarvan 4 uur ivm relevante nevenactiviteiten
 26. Hof 's-Hertogenbosch 240315 whiplash aardewerkhandelaar na ongeval in 1998; bezwaren tegen rapportages verzekeringsarts en arbeidsdeskundige verworpen
 27. Rb Rotterdam 170215 rb spoort aan tot actieve schadebehandeling, expertise neuroloog en onverwijld onderzoek in hoeverre nog inkomsten uit onderneming zijn te vergaren
 28. Rb Noord-NL 140514 rapport AD-er en expert arbeidszaken onvoldoende gemotiveerd mbt refertejaar inkomen; deskundigenbericht
 29. Rb Gelderland 110913 PTSS na seksueel misbruik; ogv psychiatrisch deskundigenbericht is keuze hbo opleiding ipv universitaire opleiding gevolg van misbruik
 30. Rb Limburg 050214 volledige arbeidsongeschiktheid voor en na ongeval; geen schade; verzekeringsgeneeskundig- en arbeidsdeskundig onderzoek zinloos
 31. Hof 's-Hertogenbosch 250912 uitgangspunten voor deskundigenbericht bijgesteld na opmerkingen van deskundige
 32. Rb Arnhem 290611 Rb volgt ingeschakelde deskundige bij begroting schade zelfstandig bouwondernemer, schade € 467000
 33. Rb Middelburg 130711 vraagstelling voor econoom, tzv vav zelfstandig ondernemer
 34. Rb Arnhem 110511 geen verlies verdienvermogen gelet op de beperkingen waarvan in deze procedure moet worden uitgegaan
 35. Rb Zutphen 050111 rechtbank begroot arbeidscapaciteit op basis van eerdere deskundigen berichten
 36. Rb Dordrecht 190111 schade vanwege tempovertragingen en machinewerk Ad-er Lanting stelt tempovertragingen vast, schadebegroting door econoom van der Eijk
 37. Hof Den Bosch 230609 whiplash accountant, oordeel over eerdere gezamenlijke rapportage
 38. Hof A.dam 111108 toegewezen verzoek; onderzoek zonder rekening te houden met bep. kán een rol spelen bij bepaling procespositie
 39. Rb Zutphen 191207 fietsongeval; hoe lang had eiser nog als tennisleraar kunnen werken?
 40. Rb Haarlem 230806 deskundigenbericht ter vaststelling verlies arbeidsvermogen (vza, ad en rekenkun
 41. Rechtbank Arnhem 19-4-06 vraagstelling t.b.v bepaling restverdiencapaciteit voor Academisch Centrum voor Arbeid en Gezondheid

Deze website maakt gebruik van cookies