Zoeken

Inloggen

Verjaring Algemeen

Verjaring Algemeen

zie ook onder: verjaring-in-regreszaken

Meer artikelen...

 1. RBROT 060722 verzoek voorlopig getuigenverhoor tzv in 2011 gedane mededeling in tv-programma afgewezen vanwege verjaring (2)
 2. RBNHO 250522 Aanvaring Vinkeveen 2014; 3:310 BW doorkruist korte verjaring van 8:1793, maar met uitspraak HR is verjaring ex 3:310 voltooid
 3. RBGEL 261021 amputaties na lekkende borstprotheses; vorderingen op zkh niet verjaard, maar voor april 1995 geldt centrale aansprakelijkheid niet (2)
 4. PHR 240921 AG Van Peursem; directe actie ex art. 7:954 BW na verjaring vordering ex. 6 WAM
 5. RBMNE 201021 aanvaring; verjaringstermijn van 2 jaar ex artikel 8:1793 BW gaat voor op 5-jaars termijn;
 6. RBNHO 080721-2 ihk van VDO kan beroep op verjaring slechts marginaal getoetst worden; dient verder in bodemzaak behandeld te worden;
 7. GHSHE 230620 directe vordering tegen WAM vz verjaard; verjaring tegen erfgenamen aanspr. partij gestuit; directe actie ex. art. 7:954 ook nog mogelijk
 8. RBMNE 300518 bijwerkingen Seroxat; vordering op grond van productaansprakelijkheid vervallen
 9. RBDHA 230119 Misdragingen in Nederlands-Indië in 1947; verjaringsverweer van de Staat wordt gehonoreerd; te lang gewacht
 10. RBDHA 230119 Zoon van in 1947 overleden Indonesische verzetsstrijder stelt de Staat aansprakelijk; beroep op verjaring naar r&b onaanvaardbaar
 11. RBLIM 160119 seksueel misbruik in 1964-1965 door een pater van het Kleinseminarie; beroep op verjaring slaagt
 12. Cassatieblog.nl 030119 Verzoekschrift kwalificeert als ingebrekestelling ex art. 6:82 lid 2 BW (Sint Maarten)
 13. VVCS.nl 011218 Westenberg/Smit – derogerende werking R&B en korte verjaringstermijn art. 3:310 BW
 14. HR 180518 annotatie op cassatieblog.nl, Onmiddellijke werking verjaringsbepaling art. 7:942 (oud) BW is in dit geval onaanvaardbaar
 15. HR 180518 overgangsrecht met betrekking tot bijzondere verjaringsregeling art 7:942 oud BW
 16. PHR 090318 Overgangsrecht met betrekking tot bijzondere verjaringsregeling art. 7:942 (oud) BW
 17. Hof Arnhem-Leeuwarden 230517 vordering mbt gasexplosie in augustus 2001 is verjaard; lange verjaringstermijn niet meer aan de orde
 18. HR 240317 Mesothelioom. Beroep op verjaring (art. 3:310 lid 2 BW) naar maatstaven r&b niet onaanvaardbaar; geen strijd met Moor c.s./Zwitserland
 19. Hof Amsterdam 140217 Onmiddellijke werking verjaringstermijn artikel 7:942 (oud) BW (afwijzing middels aangetekende brief) naar maatstaven van r&b onaanvaardbaar.
 20. Hof 's-Hertogenbosch 210217 Mishandeling en seksueel misbruik in een religieus internaat. Vordering verjaard.
 21. Hof Amsterdam 061216 Werkneemster stelt bank aansprakelijk voor (psychische) schade na gewapende overval in 1990. Vordering verjaard; schade is niet naar zijn aard verborgen gebleven.
 22. Rb Limburg 080217 Schadevordering na ontploffing bij woonwagenkamp in 2005. Beroep gemeente op verjaring slaagt.
 23. Rb Rotterdam 250117 Mesothelioom scheepsbeschieter bij NDSM bij door Hertel uitgevoerde wzh; gezichtspuntencatalogus; doorbreking verjaring
 24. Hof 's-Hertogenbosch 181016 mishandeling en misbruik in religieus internaat; beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? afstand van verjaring?
 25. Hof 's-Hertogenbosch 060916 geen stuiting door voeging nu na niet ontv.-verklaring niet binnen 6 maanden een nieuwe eis is ingesteld; 3:310 lid 4 n.v.t. na strafrechtelijke veroordeling
 26. Hof 's-Hertogenbosch 171115 vordering minderjarige dochter tzv schadevergoeding vanwege overlijden moeder door vliegramp, beroep vader op verjaring onaanvaardbaar
 27. Rb Overijssel 241115 vordering minderjarige tzv val in 2003 is verjaard, art 119b Overgangswet BW niet ism redelijkheid in billijkheid
 28. Rb Zeeland-West-Brabant 150715 mishandelingen gedurende verblijf op internaat van 1964-1970; geen afstand van verjaring; toepassing gezichtspunten; vordering verjaard
 29. Rb Zeeland-West-Brabant 170615 incest; geen uitzonderlijk geval dat in aanmerking komt voor doorbreking absolute verjaringstermijn
 30. Rb Den Haag 051114 vordering op Staat vanwege schending observatie- & waarschuwingsplicht mbt asbest, regelgevingsfalen en toezichtsfalen stuit op 20-jarige verjaringstermijn
 31. HR 110714 ongeval tijdens skûtsjesilen; aansprakelijkheid vervoerder ogv art. 8:974 BW; verjaringstermijn art. 8:1780 BW nvt; art. 8:1751 BW wel
 32. Bekendheidscriteria van de verjaring – Twee uitspraken nader besproken – Bekendheidscriteria … door mr. A.N.L. de Hoogh in PIV 2013-6
 33. Rb Den Haag 170413 PTSS na uitzending Srebrenica; vordering is verjaard
 34. Rb Zeeland-West-Brabant 270313 voor afwijzing verzoekschrift o.b.v. verjaring dient deze verjaring volstrekt helder te zijn
 35. Hof Leeuwarden 260213 ongeval tijdens skûtjesilen; vordering op schipper; tweejarige verjaringstermijn ex 8:1780 zou zinledig zijn als ook 3:310 van toepassing zou zijn
 36. Rb Utrecht 120912 nakoming verplichtingen AOV; naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar dat ass. beroep op verjaring doet
 37. Hof 's-Hertogenbosch 280212 rugklachten stratenmaker; incidentele vermeldingen in patientkaart onvoldoende voor bekendheid met schade en de daarvoor aansprakelijke persoon
 38. Hof Arnhem 131211 vordering t.z.v. schade a.g.v. erfverharding stuit op korte verjaringstermijn (tussen diagnose en aansprakelijkstelling)
 39. Rb Arnhem 171110 verjaring bij sexueel misbruik, toepassing artikel 3-310 lid 4 BW
 40. HR 181209 81 RO; Advocaat verzuimt verjaring te stuiten na val met motorfiets; schade vanwege verjaring is niet aantoonbaar
 41. Rb Arnhem 280508 verjaringsregel van art. 3-307 lid 1 BW van toepassing op vaststellingsovereenkomst
 42. HR 150607 geen plaats voor verjaring v. 3.310 naast de kortere termijn van 8:1793; concl. Strikwerda
 43. Hof Den Bosch 050906 verjaring blijkt pas in hoger beroep; is terugvordering mogelijk?
 44. Rb Den Bosch, 050406 rechtsdwaling niet van belang voor beoordeling verjaring
 45. HR 210406 Verjaring ex art 7:23 (koop)
 46. HR 070406 Meuffels-CA-LA, een vordering verjaart na 5 jaar

Deze website maakt gebruik van cookies