Zoeken

Inloggen

Artikelen

Wijziging Wet schadefonds geweldsmisdrijven - Schadefonds.nl op 12-04-2016

Wijziging Wet schadefonds geweldsmisdrijven - Schadefonds.nl op 12-04-2016

Op dinsdag 12 april heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden. De wijziging Wet schadefonds geweldsmisdrijven regelt een uitbreiding voor nabestaanden van slachtoffers van dood door schuld en een uitbreiding van de indieningstermijn.

Uitbreiding doelgroep dood door schuld
Na inwerkingtreding van de gewijzigde Wet kunnen ook nabestaanden van slachtoffers van dood door schuld in aanmerking komen voor een tegemoetkoming uit het Schadefonds. Als het Schadefonds het aannemelijk acht dat het slachtoffer om het leven is gekomen door een misdrijf ingevolge artikel 6 Wegenverkeerswet 1994 of artikel 307 Wetboek van Strafrecht, kan een uitkering worden toegekend.

Uitbreiding indieningstermijn
Voor het Schadefonds betekent dit dat de indieningstermijn voor het indienen van de aanvraag wordt verruimd van drie naar tien jaar. De indieningstermijn van drie jaar bleek in de praktijk soms te kort te zijn.

Inwerkingtreden gewijzigde wet
Het Schadefonds verwacht dat de gewijzigde Wet per 1 juli 2016 inwerking zal treden. Het Schadefonds is hier op voorbereid. Binnenkort verschijnt op www.schadefonds.nl meer informatie over het beleid ten aanzien van dood door schuld en wordt de nieuwste beleidsbundel gepubliceerd met daarin de wijzigingen. schadefonds.nl

Link naar wetsvoorstel: www.rijksoverheid.nl

Deze website maakt gebruik van cookies