Zoeken

Inloggen

Verjaring in Regreszaken

Verjaring in Regreszaken

Meer artikelen...

 1. RBMNE 160322 regresvordering BAV na dodelijk ongeval met pennenbank; verjaard vanwege verweren leverancier tov verzekerd bedrijf
 2. RBNHO 250522 Aanvaring Vinkeveen 2014; 3:310 BW doorkruist korte verjaring van 8:1793, maar met uitspraak HR is verjaring ex 3:310 voltooid (2)
 3. RBMNE 021220 regres regelend verzekeraar; ongeval uit 1988, afgewikkeld in 2017, Reaal meent ten onrechte dat regresvordering is verjaard
 4. HR 150520 regresvorderingen (ex. 7:961 lid 3 BW) ontstaan op het moment dat vz schade aan verzekerde vergoedt voor meer dan zijn deel
 5. RBNNE 100719 regres zkh op producent voor gebrekkige reamer; verjaring regresvordering vangt aan na opeisbaarheid
 6. GHARL 180918 regres op opvolgende bav ziekenhuis; regresvordering ontstaan bij betaling schade; geen verjaring
 7. Rb Noord-Holland 200116 stuiting door slachtoffer werkt tevens ten behoeve van regresnemer
 8. Rb Noord-NL 130515 handletsel door gehuurde hakselaar; vordering obv 6:185 BW verjaard; vordering obv 6:162 BW eveneens verjaard omdat stuitingsbrief zag op 6:185 BW
 9. Rb Amsterdam 120314 verhaalsrecht op dronken verzekeringnemer; aanvang verjaring bij uitkering door verzekeraar aan benadeelde
 10. Hof Amsterdam 090413 legionella; vrijwaringszaak is verjaard, verjaring vangt aan bij betrekking in rechte
 11. Verjaring van regresvordering op hoofdelijke medeschuldenaar, Mr. C Banis en mw. mr. L.K. de Haan, Piv-Bulletin 2012, no 5.
 12. HR 060412 vijfjarige termijn t.z.v. regresvordering uit hoofdelijke aansprakelijkheid vangt aan op moment voldoening vordering
 13. Rb Breda 211211 aanvang verjaring regresvordering op moment aansprakelijkstelling regresnemer
 14. Rb Zutphen 030310 verjaring bij regres gebaseerd op hoofdelijke aansprakelijkheid
 15. Rb Alkmaar 030210 aanvangsmoment verjaring regresvordering waarborgsfonds op het moment dat wbf de schade vergoedt;
 16. Hof A.dam 020210 moment van ontstaan van vordering hoofdelijk aansprakelijke verzekeraar van trappend paard
 17. Rb Utrecht 230708 Regres tussen verz., verjaringstermijn ex 3:310 Bw, aanvang verjaring na betaling
 18. HR 260107 verhaalsvordering die was verjaard als zij door de getroffene zelf zou zijn ingesteld
 19. Rb Arnhem 140606, verjaring regresvordering op eigenaar, bestuurder en toezichthouder, hoofdelijk
 20. Rb Arnhem 281205 verjaring is aangevangen op datum betaling geldsom door regresnemer

Deze website maakt gebruik van cookies