Zoeken

Inloggen

Verjaring in regreszaken

Verjaring in regreszaken

Meer artikelen...

 1. HR 150520 regresvorderingen (ex. 7:961 lid 3 BW) ontstaan op het moment dat vz schade aan verzekerde vergoedt voor meer dan zijn deel
 2. RBNNE 100719 regres zkh op producent voor gebrekkige reamer; verjaring regresvordering vangt aan na opeisbaarheid
 3. GHARL 180918 regres op opvolgende bav ziekenhuis; regresvordering ontstaan bij betaling schade; geen verjaring
 4. Rb Noord-Holland 200116 stuiting door slachtoffer werkt tevens ten behoeve van regresnemer
 5. Rb Noord-NL 130515 handletsel door gehuurde hakselaar; vordering obv 6:185 BW verjaard; vordering obv 6:162 BW eveneens verjaard omdat stuitingsbrief zag op 6:185 BW
 6. Rb Amsterdam 120314 verhaalsrecht op dronken verzekeringnemer; aanvang verjaring bij uitkering door verzekeraar aan benadeelde
 7. Hof Amsterdam 090413 legionella; vrijwaringszaak is verjaard, verjaring vangt aan bij betrekking in rechte
 8. Verjaring van regresvordering op hoofdelijke medeschuldenaar, Mr. C Banis en mw. mr. L.K. de Haan, Piv-Bulletin 2012, no 5.
 9. HR 060412 vijfjarige termijn t.z.v. regresvordering uit hoofdelijke aansprakelijkheid vangt aan op moment voldoening vordering
 10. Rb Breda 211211 aanvang verjaring regresvordering op moment aansprakelijkstelling regresnemer
 11. Rb Zutphen 030310 verjaring bij regres gebaseerd op hoofdelijke aansprakelijkheid
 12. Rb Alkmaar 030210 aanvangsmoment verjaring regresvordering waarborgsfonds op het moment dat wbf de schade vergoedt;
 13. Hof A.dam 020210 moment van ontstaan van vordering hoofdelijk aansprakelijke verzekeraar van trappend paard
 14. Rb Utrecht 230708 Regres tussen verz., verjaringstermijn ex 3:310 Bw, aanvang verjaring na betaling
 15. HR 260107 verhaalsvordering die was verjaard als zij door de getroffene zelf zou zijn ingesteld
 16. Rb Arnhem 140606, verjaring regresvordering op eigenaar, bestuurder en toezichthouder, hoofdelijk
 17. Rb Arnhem 281205 verjaring is aangevangen op datum betaling geldsom door regresnemer

Deze website maakt gebruik van cookies