Zoeken

Inloggen

Vraagstelling Expertises

Vraagstelling Expertises

Meer artikelen...

 1. RBGEL 270722 psychisch letsel na asbestblootstelling; benoeming orthopeed en psychiater ihb tzv niet aan blootstellingen gerelateerde beperkingen
 2. RBAMS 290622 benoeming traumachirurg en neurochirurg tzv beoordeling letsel en toedracht fietsongeval; (2)
 3. GHSHE 230620 Hof acht deskundigenbericht nodig tzv mogelijke gebreken bij uitvoering uitgebreide gebitsrehabilitatie (2)
 4. RBAMS 230622 desk.bericht tzv mogelijke medische fout bij overlijden door hartfalen; beoordeling obv volledig dossier, incl informatie m.b.t. fatale afloop (2)
 5. RBROT 130522 in tussenvonnis voorshands bewezen relatie rugklachten & werkzaamheden; orthopedisch onderzoek ihkv tegenbewijs (2)
 6. RBGEL 060422 Psychisch letsel na asbestblootstelling; aanvullend desk. bericht orthopeed en psychiater ihb tzv niet aan blootstellingen gerelateerde beperkingen (3)
 7. RBROT 261121 Beschikking benoeming deskundige (orthopedisch chirurg), IWMD Vraagstelling met aanvulling
 8. RBNHO 191121 Whiplash; desk.bericht neuropsychologisch en psychiatrisch;NvvN vraagstelling npo te beperkt als het gaat om niet-objectiveerbare klachten en afwijkingen
 9. RBZWB 270821 benoeming neuroloog, neuropsycholoog en psychiater, npo als zelfstandig onderzoek; afwijzing benoeming bedrijfseconoom
 10. RBMNE 010921 Is glasfabriek aansprakelijk voor longaandoening wn-ster? Aankondiging blootstellingsonderzoek; vraagstelling (2)
 11. RBGEL 100921 CANS; AD-er levert opdracht in, rb benoemt alsnog ergonoom (2)
 12. RBGEL 230421 CANS, rb benoemt ad-er, geen ergonoom, tbv onderzoek werkplek; kosten voor rekening wg-er, voorshands schending zorgplicht aangenomen (2)
 13. RBGEL 260521 benoeming biomechanisch ingenieur en neuroloog; kunnen klachten zijn veroorzaakt door botsing met delta v tussen 5 en 8,8 km/uur? (3)
 14. RBMNE 260521 medische fouten bij knieoperaties? benoeming deskundige; alleen vragen naar feitelijke informatie, niet naar normatief oordeel
 15. RBGEL 140721 operatiefout femurfractuur; vraagstelling aanvullend onderzoek orthopedisch chirurg
 16. RBROT 210421 voorlopig deskundigenonderzoek; benoeming orthopedisch chirurg; vraagstelling cf IWMD met aanvulling tzv npo
 17. RBMNE 070421 geen benoeming neuroloog en neuropsycholoog onjuist gebruik blokkeringsrecht, wel benoeming oogarts, vraagstelling terzake
 18. GHSHE 230321 benoeming plastisch chirurg tzv handelwijze bij borstoperatie; vraagstelling vanwege necrose tepel en tepelhof
 19. PIV Bulletin 2021, afl. 1. M. Piegza & M. Boiten: Het medisch advies in relatie tot de belastbaarheid in alle domeinen
 20. RBLIM 161220 benoeming neuroradioloog bij mogelijke arterio-veneuze malformatie (AVM)
 21. GHARL 290920 Hoger beroep tegen gewijzigde vraagstelling voor deskundige ontvankelijk; vaststelling vraagstelling tzv SL laesie pols bij hoger in bed zetten patiente zkh
 22. RBGEL 110919 deskundigenbericht tzv operatie, causaal verband dwarsleasie en schending informed consent; vraagstelling orthopedisch chirurg
 23. GHSHE 190520 plastisch chirurg aangesproken voor necrose tepel en tepelhof na mastopexie en nazorg terzake; hof gelast deskundigenbericht, vraagstelling plastisch chirurg
 24. RBNHO 020420 voorlopig deskundigenbericht toegewezen; benoeming neuroloog, neuropsycholoog en psychiater; deskundigen stemmen volgorde onderzoeken af
 25. GHDHA 070420 vraagstelling klinisch arbeidsgeneeskundige en consulent arbeidsgebonden aandoeningen bewegingsapparaat tzv causaal verband rugklachten en werkzaamheden
 26. RBLIM 180719 rb benoemd psychiater, aansluitend vza en daarop aansluitend arbeidsdeskundige, vraagstelling AD
 27. GHAMS 131118 vraagstelling orthopeed bij schouderklachten al dan niet agv van het werk
 28. RBLIM 120619 hersenletsel na poging doodslag en getuige dubbele moord grootouders; benoeming klinisch psycholoog / neuropsycholoog; IMWD vraagstelling
 29. RBOBR 290519 cognitieve klachten; vraagstelling neuropsycholoog; aanpassing standaardvraagstelling NVN, want te beperkt
 30. RBOBR 121018 vraagstelling radioloog na gemiste fractuur 12e borstwervel
 31. RBROT 020317 Causaal verband tussen door werknemer verrichte laswerkzaamheden en longemfyseem; vraagstelling deskundige
 32. RBNHO 151118 deskundigenbericht na galblaasoperatie, vraagstelling en instructie tzv mogelijk horen betrokken arts
 33. GHARL 140818 benoeming neuroloog, psychiater en revalidatiearts; - aanvullende vraag tzv ontstaan en voortbestaan klachten
 34. RBGEL 030418 vraagstelling NPO terzake van aanwezig, reëel, niet ingebeeld, voorgewend of overdreven zijn van klachten, alsmede symptoomvaliditeit
 35. HR 300318 operatie bij ziekte van Quervain; klacht tegen afwijzing deskundigenbericht tijdens hoger beroep gegrond
 36. Rb Rotterdam 240118 auto ongeval; toewijzing verzoek voorlopig deskundigenbericht neuropsycholoog naast neurologische expertise; vraagstelling neuropsycholoog
 37. Hof 's-Hertogenbosch 121217 rugklachten als gevolg van werkzaamheden; benoeming en vraagstelling orthopedisch chirurg
 38. Hof Den Haag 190917 vraagstelling neuroloog en orthopeed tzv causaal verband rugklachten en werkzaamheden; benoeming ba/klinisch arbeidsgeneeskundige afgewezen
 39. Hof Den Haag 200617 deskundigenbericht tijdens hoger beroep; vraagstelling voor evt. deskundige niet ter zake dienend; volgt afwijzing
 40. Rb Rotterdam 210617 MoM-heupprotheses; deskundigenbericht biomechanicus, orthopedische chirurg en toxicoloog gelast; vraagstelling
 41. Hof Arnhem-Leeuwarden 250717 voorshands bewezen dat ooroperaties niet lege artis zijn uitgevoerd; tegenbewijslevering dmv deskundigenbericht plastisch chirurg; vraagstelling
 42. Rb Noord-Nederland 280617 Aardbevingsschade; benoeming deskundigen mbt vaststelling schade; vraagstelling
 43. Rb Rotterdam 180417 Ongeval met halterstaaf in sportschool. IWMD-vraagstelling. Verzoek ass om causaliteitsvraag toe te voegen afgewezen. Benoeming deskundigen
 44. Hof Den Haag 210317 Causaal verband rugklachten en werkzaamheden? Geen gebondenheid aan eerdere gezamenlijke expertise, Benoeming deskundigen.
 45. Rb Noord Holland 230317 Deelgeschil. verzoek aan deskunige om ook betrokken arts te horen in medische aansprakelijkheidszaak afgewezen;
 46. Rb Rotterdam 081216 hersenletsel; benoeming deskundige en vaststelling vraagstelling neuropsychologisch onderzoek
 47. Hof Amsterdam 060916 zorgplicht jeugdhulpverleningsorganisatie tav jongen die tien jaar in instellingen voor verstandelijk gehandicapten verbleef; vraagstelling psychiater, psycholoog en orthopedagoog
 48. Hof 's-Hertogenbosch 041016 rugklachten als gevolg van werkzaamheden? vraagstelling voor Arbeidsdeskundige, Orthopedisch Chirurg en Verzekeringsarts
 49. GEA Aruba 240816 Benoeming van een medisch deskundige en een arbeidsdeskundige; benoeming revalidatiearts vanwege beperkte beschikbaarheid verzekeringsartsen
 50. Hof 's-Hertogenbosch 090816 Ongeval in 1975, uitval in 2008; brief neuropsycholoog n.a.v. zonder overleg gestelde nadere vragen blijft buiten beschouwing
 51. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 010616 vraagstelling arbeidsdeskundige (naar Arubaans recht)
 52. Hof 's-Hertogenbosch 140715 delay bij caudasyndroom; vraagstelling en benoeming neurochirurg
 53. Hof Arnhem-Leeuwarden 110613 CTE schoonmaker bij chemieconcern; nav vastgestelde blootstelling aan schoonmaakmiddelen benoeming deskundige en vraagstelling
 54. Rb Midden-NL 230316 dwarslaesie na delay; verzoek voorlopig deskundigenbericht neurochirurg, vraagstelling
 55. Hof Arnhem-Leeuwarden 160216 discretionaire bevoegdheid rechter tzv vraagstelling; geen essentiele vormen verzuimd; geen doorbreking appelverbod
 56. Rb Gelderland 211015 CRPS pols; aanvullende vragen zijn ter zake dienend; rb benoemt orthopedisch chirurg
 57. Rb Amsterdam 230715 delay; gelet op erkenning na aansprakelijkstelling zijn vragen m.b.t. eerdere periode van behandeling ism goede procesorde
 58. Rb Gelderland 290715 CRPS pols na vertraging in behandeling breuk en niet plaatsen schroef; vraagstelling orthopedisch chirurg
 59. Rb Midden-NL 140715 meisje van 7 jaar loopt hersenletsel op in bouwmarkt; verzoek om aanvullende vragen aan kinderneuroloog vanwege pre-existente ADHD toegewezen
 60. Hof 's-Hertogenbosch 010915 ongeval met auto-ambulance; behoorlijke verzekering ex art. 7:611 BW; vraagstelling deskundige; moeilijkheden bij vinden deskundige
 61. Hof 's-Gravenhage 260303 blootstelling gevaarlijke stoffen; Unilever/Dikmans; vraagstelling tzv gezondheidsklachten en arbeidsomstandigheden
 62. Rb Amsterdam 160715 voorlopig deskundigenbericht; vraagstelling tzv medische professionele standaard huisarts; oordeel tzv normschending voor rechter
 63. Rb Amsterdam 140814 vragen voorlopig deskundigenbericht gynaecoloog; vragen tzv handelen in overeenstemming met medische standaard
 64. Rb Midden-NL 210813 RSI; vraagstelling deskundige tzv causaal verband klachten en werkzaamheden
 65. Hof 's-Hertogenbosch 081013 expertise orthopedisch chirurg en psychiater gelast; IWMD met extra vragen psychiater met oog op schadebeperkingsplicht
 66. Hof 's-Hertogenbosch 260515 herseninfarct kort na plaatsing prothese aortaklep; benoeming deskundige; vraagstelling cardioloog
 67. Hof 's-Hertogenbosch 261113 AOV; obv deskundigenbericht neuroloog staat hand-armvibratiesyndroom hovenier vast; expertise VA en AD mbt mate arbeidsongeschiktheid
 68. Hof 's-Hertogenbosch 100215 behoorlijke verzekering ex art. 7:611; benoeming deskundige voor dekking pakketverzekering garage; vraagstelling
 69. Rb Midden-NL 210115 AOV psychologe; voorlopig deskundigenbericht psychiater gelast; vraagstelling psychiater aansluitend bij model eM-De-Be-eR
 70. Rb Oost-Brabant 300714 deskundigenbericht tzv aansprakelijkheid voor MOM-heupprothese; definitieve vragen en disclosure statement voor orthopedisch chirurg
 71. Rb Oost-Brabant 110414 deskundigenbericht tzv aansprakelijkheid voor MOM-heupprothese; conceptvragen en disclosure statement voor orthopedisch chirurg
 72. Hof Leeuwarden 071210 onjuiste diagnose oogklachten; vraagstelling oogarts
 73. Rb Gelderland 300714 borstkanker; vraagstelling oncoloog, radioloog
 74. Rb 's-Hertogenbosch 140710 letsel na verdoving; vraagstelling anesthesioloog, neuro(fysio)loog en neuroradioloog
 75. De vraagstelling aan medisch deskundigen in bestuursrechtelijke arbeidsongeschiktheidsgeschillen: ‘time for a change!' door J. Faas, A. Akkermans, W. Bouwens en T. Schellart
 76. Hof 's-Hertogenbosch 080414 vraagstelling verzekeringsarts en arbeidsdeskundige mbt zelfwerkzaamheid
 77. Rb Oost-NL 300113 trapleuning raakt los; gebrekkige bout?; vraagstelling ingenieur tzv deskundigenbericht
 78. Rb Amsterdam 180913 KG; KLM dient zowel TCP blootstelling als de reactie van de piloot op die blootstelling te onderzoeken, eiser wordt in gelegenheid gesteld tot commentaar vraagstelling
 79. Rb Overijssel 280813 mishandeling; gebitsschade toegewezen na tandheelkundige expertise; vraagstelling tandarts
 80. Hof Arnhem-Leeuwarden 230713 peesschedeontsteking; aanvullende vragen deskundige nav ingebrachte rapporten schaderegelingsbureau; vraagstelling plastisch chirurg
 81. Rb Amsterdam 260613 eenzijdig opgesteld rapport gemotiveerd betwist; benoeming neurochirurgisch deskundige mbt cv; aanvulling op IWMD
 82. Hof Den Haag 210513 diep veneuze trombose; tekortschieten ha in onderzoeks- en informatieplicht; deskundigenbericht; vraagstelling huisarts
 83. Hof Den Haag 260313 spondylosis steigerbouwer; vraagstelling orthopeed
 84. Hof Den Haag 260313 gelasting deskundigenbericht orthopeed, neuroloog en bedrijfsarts; vraagstellingen
 85. Hof 's-Hertogenbosch 090413 arbeidsongeval, blootstelling aan fosforovenslak (Casifos M75) bij laden bulkwagen; vraagstelling internist-toxicoloog
 86. Rb Rotterdam 230113 complicaties bij borstoperaties; deskundigenbericht mbt vraag of complicaties zich ook bij borstoperatie door plastisch chirurg zouden hebben voorgedaan
 87. Rb Rotterdam 230113 deskundigenbericht mbt vraag of complicaties zich ook bij borstoperatie door plastisch chirurg zouden hebben voorgedaan
 88. Rb Arnhem 121212 benauwdheid zwangere patiente; vraagstelling longarts
 89. Rb Utrecht 051212 gokverslaving als bijwerking geneesmiddel parkinson; benoeming deskundige; vraagstelling
 90. Hof 's-Hertogenbosch 111212 RSI klachten en psychische klachten; deskundigenbericht mbt causaal verband RSI en werkzaamheden
 91. Rb 's-Gravenhage 251012 borstamputatie; vraagstelling chirurg-oncoloog en neuroloog
 92. Rb Arnhem 110412 whiplash; neuropsychologisch onderzoek aanvulling op IWMD vraagstelling t.z.v. reële, niet ingebeelde, niet voorgewende, en niet overdreven klachten
 93. Hof Leeuwarden 170412 delay bij darmperforatie na ECRP; vragen voor deskundige ter bepaling kans herstel ivm proportionele aansprakelijkheid
 94. Rb Amsterdam 280312 whiplash; vraag aan deskundige of MRI scan zinvol is; niet in strijd met procesrecht
 95. Rb Arnhem 210312 vraagstelling terzake van coronairbypass operatie
 96. Rb Utrecht 060711 complicaties bij spoedsectio na ongeval; vraagstelling (model IWMD met aanvullingen) voor KNO-arts, longarts & anastehesioloog
 97. PIV-Bulletin 2011, 1 - Kanttekeningen bij de IWMD vraagstelling “Causaal verband bij ongeval” van januari 2010 Drs. J. Lok
 98. Hof Den Bosch 270710 medisch deskundige dient zich naast de vragen van de IWMD tevens uit te laten over betekenis informatie uit persoonlijk onderzoek
 99. Rb A. dam 300108 vraagstelling conform IWMD-model bij RNA-sol gerelateerde beroepsziekte
 100. HR 220208 IWMD vraagstelling; deskundige niet bij uitstek geschikt voor oordeel over vraag 3
 101. Rb Arnhem 070307 vraagstelling m.b.t.1. rijvaardigheid bij morfinegebruik 2. vasculaire stoornis
 102. Rb Den Bosch 240205 OPS? Vraagstelling voor deskundigen.
 103. Rechtbank R.dam 020806 nieuw onderzoek na twee eerdere deskundigenberichten, nu adh van iwmd-vragen
 104. Rb R-dam 260406 vraagstelling voor epileptilogisch, neurologisch en psychiatrisch onderzoek
 105. IWMD vraagstelling in de praktijk; div uitspraken

Deze website maakt gebruik van cookies