Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rapport probleemsituaties en dilemma's in de verzekeringsgeneeskundige

Rapport probleemsituaties en dilemma's in de verzekeringsgeneeskundige
Het rapport Probleemsituaties en dilemma’s in de verzekeringsgeneeskunde is voorbereid in 2004 en gebruikt als materiaal voor het congres “Naar eer en geweten” in 2005.
Het rapport is toen niet actief in de publiciteit gebracht omdat naar het oordeel van het bestuur van de NVGG de heftigheid van de publieke dis-cussie in die periode over de herbeoordelingen in de weg zou staan van een genuanceerd gebruik van de resultaten.
De resultaten van het onderzoek zijn wel in die tijd onderdeel geweest van bespreking met UWV en SZW en ze zijn door gebruikt om een meer gedragen invulling van de sociaal medische functie van het UWV vorm te geven.
Inmiddels is het zaak om het rapport beschikbaar te hebben voor de ver-dere ontwikkeling van de verzekeringsgeneeskunde, binnen en buiten de vereniging. (...)

Dat de verzekeringsarts onder druk staat om zijn werk op een bepaalde wijze te doen is tamelijk onmiskenbaar. De helft tot 1/3 ervaart deze druk in betekenende mate. Die druk wordt met name ervaren vanuit het UWV en de regelgeving, veel minder vanuit de cliënten. Ook is duidelijk dat die druk de verzekeringsarts aan de rand kan brengen van wat volgens hem nog rechtvaardig en professioneel kan worden geacht. Met name de hardheid van de beoordeling voor groepen mensen die dat niet verdienen en het hanteren van wijzigingen van de criteria bij bestaande gevallen, wringt bij velen met hun beroepsopvatting. De term gewetensnood lijkt voor deze situatie echter overdreven.
Niet onverwacht is verder dat de psychische klachten en de klachten zonder duidelijke oorzaak een technisch probleem vormen in het werk van de verzekeringsarts. Verder worden er duidelijke aanwijzingen gevonden voor de dilemma's die onverbrekelijk zijn verbonden met het werk van de verzekeringsarts.
wia-wao.nl NB: 2,32 MB (dank aan de Steungroep ME en arbeidsongeschiktheid voor de signalering

Deze website maakt gebruik van cookies