Zoeken

Inloggen

Kapitalisatie bij Letselschade

Kapitalisatie bij Letselschade


Als voor toekomstige schade een schadevergoeding wordt ontvangen, kan over de tussenliggende periode rente worden ontvangen. Hierdoor is het bedrag dat u nú nodig heeft om in 2030 € 10.000 tot uw beschikking te hebben lager dan deze € 10.000. De inflatie zorgt er echter voor dat u weer een iets hoger bedrag nodig heeft; € 10.000 is nu immers meer waard dan in 2030. Het terugrekenen van toekomstige schade naar het bedrag dat nú nodig is om de schade in de toekomst te kunnen dekken, noemt men kapitaliseren. De rekenrente is het verschil tussen de rente en de inflatie. Hoe hoger de rekenrente in de tussenliggende jaren, des te minder dient in het heden uitgekeerd te worden.

Deze website maakt gebruik van cookies