Zoeken

Inloggen

Bewind en Beheer

Bewind en Beheer

Meer artikelen...

 1. GHARL 040521 geen letsel; bewindvoerder heeft € 130.054,43 schade veroorzaakt en dient terug te betalen
 2. RBOBR 270121 - rechtsgeldige ovk met succes-fee nu [gedaagde] bewind niet kende of had behoren te kennen
 3. RBDHA 170719 op instelling rust geen verplichting tot informeren en adviseren over juridische mogelijkheden ter bescherming van de patiënt op financieel gebied
 4. RBROT 140520 vordering niet ingesteld of overgenomen door bewindvoerder; in beginsel n.o., eiser kan gebrek herstellen
 5. GHARL 210120 geen letsel: schadeuitkering na brand komt geheel ten goede aan onderbewindgestelde en niet aan schuldeisers
 6. GHSHE 121217 bewindvoerder dient geding over te nemen ex artikel 1:441 BW
 7. RBMNE 100519 bewind ihk van schuldsanering is geen beschermingsbewind [verzoekster is zelf bevoegd om te procederen en bewindvoerder hoeft procedure niet over te nemen
 8. RBMNE 100519 Ontslag curatoren; geen toestemming kantonrechter voor ontvangen voorschotten; terugbetalingsverplichting voor curatoren; laakbaar handelen advocaat
 9. GHARL 260219 bewind; bestedingswijze letselschadevergoeding; geschil over een beheersbehandeling kan rechthebbende niet rechtstreeks voorleggen
 10. Rb Overijssel 111116 verzoek voorlopig deskundigenbericht niet-ontvankelijk als bewindvoerder procedure niet als formele procespartij overneemt
 11. Hof Amsterdam 120416 afwijzing verzoek tot opheffing bewind (art. 1:449 lid 2 BW), schade-uitkering vanwege auto-ongeluk
 12. Hof 's-Hertogenbosch 171115 vordering minderjarige dochter tzv schadevergoeding vanwege overlijden moeder door vliegramp, beroep vader op verjaring onaanvaardbaar
 13. HR 201115 bewind minderjarig slachtoffer met hersenletsel; inbreng schadevergoeding in BV leidt tot onttrekking aan toezicht kantonrechter; geen machtiging
 14. Rb Noord-NL 150915 verzoek opheffing BEM-clausule vanwege bijstand; zolang niet vaststaat dat minderjarige onderhoudsplichtig is tov ouder, kan machtiging niet verleend worden
 15. Rb Gelderland 270515 hersenletsel minderjarige; onvoldoende inzicht in besteding schadevergoeding door beheerder; beheerder (vader) aansprakelijk voor schade

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies