Zoeken

Inloggen

Terugvordering

Terugvordering

Meer artikelen...

 1. RBROT 120620 Onjuiste mededeling bij aangaan aansprakelijkheidsverzekering, onderzoekskosten afgewezen, verzekeraar had bij acceptatie interne registers moeten raadplegen
 2. GHDHA 230620 vordering kosten onderzoek naar (gefingeerde) aanrijding; tegenbewijs door verzekerde slaagt niet; volgt toewijzing
 3. RBNNE 150420 hoofdelijke aansprakelijkheid voor geval verzekeringsfraude komt vast te staan; informatieplicht en verval van recht gelden niet voor benadeelde
 4. RBGEL 111019 Vordering tot terugbetaling van uitkeringen ivm schending mededelingsplicht met opzet tot misleiding.
 5. RBROT 030719 terugvordering voorschotten, kosten van medisch onderzoek, schaderegelaars en experts; registratie CIS
 6. HR 200418 81 RO; verzekeraar mag terugkomen op erkenning aansprakelijkheid
 7. Rb Gelderland 260717 auto-inbraakschade; verval recht op uitkering na opzettelijke misleiding; vordering tzv onderzoekskosten, met uitzondering van eerste onderzoek, toegewezen
 8. Rb Noord-Nederland 020817 brandschade; verzekeringsfraude dmv valse facturen; vernietiging vaststellingsovereenkomst; volledig verval van recht op uitkering
 9. Rb Den Haag 061113 Verzekeraar komt terug op erkenning aansprakelijkheid; voorschot kan als onverschuldigd betaald terugvorderd worden
 10. Hof Den Haag 131216 letsel pink door bal; na toedrachtsonderzoek mag aansprakelijkheidsverzekeraar terugkomen op erkenning aansprakelijkheid; voorschot onverschuldigd betaald
 11. Rb Limburg 301116 whiplash; veroordeling slachtoffer en partner tot terugbetaling van € 248.676,16
 12. Hof Arnhem-Leeuwarden 131015 AOV; burn-out gevelreiniger: vordering schorsing tenuitvoerlegging vonnis vanwege vermeende fraude afgewezen
 13. Hof Arnhem-Leeuwarden 150915 internetonderzoek niet onrechtmatig; opzet misleiding niet aangetoond; verzekeraar heeft € 81.319,60 onverschuldigd betaald
 14. Rb Rotterdam 260815 onrechtmatig observatieonderzoek; terugvordering voorschotten afgewezen; verwijzing naar schadestaatprocedure
 15. Hof Arnhem-Leeuwarden 111114 in scene gezette aanrijding; rapport deskundige overtuigend; verzekeraar heeft onverschuldigd uitgekeerd
 16. Hof Arnhem-Leeuwarden 100614 in scene gezette aanrijding? hof wenst reactie deskundige verzekeraar tzv bestreden uitgangspunten ongevalsrapport
 17. HR 180414 AOV; handelen in strijd met Gedragscode Persoonlijk Onderzoek levert i.b. onrechtmatige inbreuk privacy op
 18. Hof Arnhem-Leeuwarden 040314 terugvordering uitkeringen aov tandarts vanwege opzettelijk verstrekken onjuiste informatie
 19. Hof Arnhem-Leeuwarden 250214 terugvordering van voorschotten tzv vervangende arbeidskracht in lunchroom; voorschotten niet ten onrechte ontvangen
 20. Rb Utrecht 031012 AOV; schending mededelingsplicht mbt drugsgebruik; beëindiging overeenkomst en terugbetaling uitkeringen
 21. Hof Amsterdam 041011 geen fraude, wel terugvordering met verrekening wettelijke rente nav nieuwe, lagere schadeberekening
 22. Rb Almelo 211211 als gevolg van ongeval niets meer kunnen lijkt nogal mee te vallen; onverschuldig betaalde schadevergoeding
 23. Rb 's-Hertogenbosch 141211 terugvordering van € 50.000,00 vanwege opzettelijk onjuiste inlichtingen; afgewezen
 24. Rb Middelburg 290910 verstrekking onjuiste informatie leidt tot terugvordering uitkering, Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Deze website maakt gebruik van cookies