Zoeken

Inloggen

Terugvordering

Terugvordering

Meer artikelen...

 1. RBGEL 010622 Verzekeringsfraude SVI; Valse inkomensverklaringen; terugvordering slaagt muv reeds voorafgaand aan fraude gemaakte expertisekosten (2)
 2. GHSHE 010222 gelaedeerde wordt -ihkv verweer tegen vordering uit onverschuldigde betaling- uitgenodigd schade nader te onderbouwen
 3. GHARL 010222 ook in hoger beroep blijkt dat appellanten verzekeraars opzettelijk onjuist hebben geïnformeerd; terugvordering tzv twee verzekeringsclaims
 4. RBLIM 070421 googlen pakwerker valt niet onder gedragscode; gerede twijfel terecht; afwijzing terugbetaling € 155.920,67 (2)
 5. RBMNE 190820 vermeende verzwijging pre-existente klachten WAM-zaak; 7:941 BW nvt, ook geen OD; terugvordering voorschot afgewezen; toewijzing vordering tot verwijdering gegevens uit registers
 6. RBROT 120620 Onjuiste mededeling bij aangaan aansprakelijkheidsverzekering, onderzoekskosten afgewezen, verzekeraar had bij acceptatie interne registers moeten raadplegen
 7. GHDHA 230620 vordering kosten onderzoek naar (gefingeerde) aanrijding; tegenbewijs door verzekerde slaagt niet; volgt toewijzing
 8. RBNNE 150420 hoofdelijke aansprakelijkheid voor geval verzekeringsfraude komt vast te staan; informatieplicht en verval van recht gelden niet voor benadeelde
 9. RBGEL 111019 Vordering tot terugbetaling van uitkeringen ivm schending mededelingsplicht met opzet tot misleiding.
 10. RBROT 030719 terugvordering voorschotten, kosten van medisch onderzoek, schaderegelaars en experts; registratie CIS
 11. HR 200418 81 RO; verzekeraar mag terugkomen op erkenning aansprakelijkheid
 12. Rb Gelderland 260717 auto-inbraakschade; verval recht op uitkering na opzettelijke misleiding; vordering tzv onderzoekskosten, met uitzondering van eerste onderzoek, toegewezen
 13. Rb Noord-Nederland 020817 brandschade; verzekeringsfraude dmv valse facturen; vernietiging vaststellingsovereenkomst; volledig verval van recht op uitkering
 14. Rb Den Haag 061113 Verzekeraar komt terug op erkenning aansprakelijkheid; voorschot kan als onverschuldigd betaald terugvorderd worden
 15. Hof Den Haag 131216 letsel pink door bal; na toedrachtsonderzoek mag aansprakelijkheidsverzekeraar terugkomen op erkenning aansprakelijkheid; voorschot onverschuldigd betaald
 16. Rb Limburg 301116 whiplash; veroordeling slachtoffer en partner tot terugbetaling van € 248.676,16
 17. Hof Arnhem-Leeuwarden 131015 AOV; burn-out gevelreiniger: vordering schorsing tenuitvoerlegging vonnis vanwege vermeende fraude afgewezen
 18. Hof Arnhem-Leeuwarden 150915 internetonderzoek niet onrechtmatig; opzet misleiding niet aangetoond; verzekeraar heeft € 81.319,60 onverschuldigd betaald
 19. Rb Rotterdam 260815 onrechtmatig observatieonderzoek; terugvordering voorschotten afgewezen; verwijzing naar schadestaatprocedure
 20. Hof Arnhem-Leeuwarden 111114 in scene gezette aanrijding; rapport deskundige overtuigend; verzekeraar heeft onverschuldigd uitgekeerd
 21. Hof Arnhem-Leeuwarden 100614 in scene gezette aanrijding? hof wenst reactie deskundige verzekeraar tzv bestreden uitgangspunten ongevalsrapport
 22. HR 180414 AOV; handelen in strijd met Gedragscode Persoonlijk Onderzoek levert i.b. onrechtmatige inbreuk privacy op
 23. Hof Arnhem-Leeuwarden 040314 terugvordering uitkeringen aov tandarts vanwege opzettelijk verstrekken onjuiste informatie
 24. Hof Arnhem-Leeuwarden 250214 terugvordering van voorschotten tzv vervangende arbeidskracht in lunchroom; voorschotten niet ten onrechte ontvangen
 25. Rb Utrecht 031012 AOV; schending mededelingsplicht mbt drugsgebruik; beëindiging overeenkomst en terugbetaling uitkeringen
 26. Hof Amsterdam 041011 geen fraude, wel terugvordering met verrekening wettelijke rente nav nieuwe, lagere schadeberekening
 27. Rb Almelo 211211 als gevolg van ongeval niets meer kunnen lijkt nogal mee te vallen; onverschuldig betaalde schadevergoeding
 28. Rb 's-Hertogenbosch 141211 terugvordering van € 50.000,00 vanwege opzettelijk onjuiste inlichtingen; afgewezen
 29. Rb Middelburg 290910 verstrekking onjuiste informatie leidt tot terugvordering uitkering, Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Deze website maakt gebruik van cookies