Zoeken

Inloggen

Letselschade van Jongeren

Letselschade van Jongeren

Meer artikelen...

 1. GHARL 140323 ontbreken machtiging bij aanvang procedure niet tegen te werpen aan minderjarige die bij meerderjarigheid proces voortzet
 2. RBGEL 150223 Kantonrechter verleent ouders 16-jarige jongen machtiging voor sluiten vso na medische fout
 3. RBROT 260822 benoeming bijzondere curator tzv vordering vanwege mishandeling door moeder (2)
 4. RBZWB 121021 Verzoek doorlopende machtiging voor opname van op BEM rekening ontvangen en nog te ontvangen bedragen toegewezen
 5. RBNHO 020920 opheffing BEM clausule vanwege op rekening minderjarigen ontvangen erfenis ivm met bijstandsuitkering ouder; afgewezen
 6. RBOVE 160620 geen letsel, vader heeft geld opgenomen van spaarrekening minderjarige dochter; veroordeling tot terugbetaling
 7. GHDHA 011119 Hoger beroep tegen machtiging ex art. 1:345 lid 1 onder a BW. Wederpartij bij vso verzoekt toelating als belanghebbende. Verzoek afgewezen.
 8. GHDHA 271119 Hoger beroep tegen machtiging tot aangaan vso; verzoek alsnog afgewezen; vso niet of onvoldoende in belang van minderjarige
 9. RBGEL 150119 een rechtsgrond om ouders te dwingen een BEM-rekening te openen is gesteld noch gebleken
 10. GHARL250918 ziekte dochters t.g.v. schimmel in huurwoning; smartengeld afgewezen, geen machtiging kantonrechter; verhuiskosten wel toegewezen
 11. Rb Gelderland 121016 shockschade voor destijds 7-jarige zoon; verhuiskosten, meubels, reiskosten e.d. geen schade minderjarige
 12. Hof 's-Hertogenbosch 030516 advisering bij letsel minderjarige; geen voorbehoud voor toekomstige gebreken
 13. Lindenbergh in NJB: "Vier kinderen en hun lotgevallen in het aansprakelijkheidsrecht" 27 november 2009 NJB

Deze website maakt gebruik van cookies