Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid voor operatiefouten

Aansprakelijkheid voor operatiefouten

Meer artikelen...

 1. GHARL 210420 geen medische fouten bij plaatsing hemi schouder prothese
 2. RBAMS 250320 complicatie bij geen klachten gevende ganglion; beknelling duimzenuwtakje
 3. RBGEL 180220 kliniek aansprakelijk voor partiële dwarslaesie na PLIF met posterieure spondylodese obv volgens deskundige discutabele operatie-indicatie
 4. RBNNE 110919 Letselschadebureau schiet tekort in zorgplicht bij het bijstaan van patiente met naadlekkage na sleeve maagresectie
 5. RBNHO 300719 KG; zenuwuitval bij operatie aan bultje (Lipoom, neurinoom, schwannoom); niet (voldoende) aannemelijk geworden dat zkh verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld
 6. RBNHO 151118 deskundigenbericht na galblaasoperatie, vraagstelling en instructie tzv mogelijk horen betrokken arts
 7. GHSHE 301018 Na nader horen deskundigen: ziekenhuis aansprakelijk voor zenuwletsel na verwijdering lymfeklier in hals
 8. RBDHA 011018 onvoldoende verdoving tijdens operatie niet aangetoond
 9. RBLIM 120918 zkh niet aansprakelijk voor complicaties bij transurethrale resectie van de prostaat
 10. RBZWB 150818 hemorroïden, diagnose bekkenbodemproblematiek gemist; geen informed consent; geen indicatie voor operatie
 11. Rb Oost-Brabant 300118 darmoperatie; partijen zijn niet gebonden aan gezamenlijke expertise; conclusies zijn niet te toetsen
 12. Hof 's-Hertogenbosch 090118 zenuwletsel na verwijdering halsklier; comparitie met deskundigen tzv aansprakelijkheid
 13. Rb Gelderland 200917 slokdarmoperatie neonaat; rechtbank oordeelt dat zkh niet tekortgeschoten is bij operatie
 14. Rb Limburg 171116 deelgeschil; uit eenzijdige expertise blijken 2 mogelijke oorzaken naadlekkage; fout arts of gebrek hulpmiddel; ziekenhuis aansprakelijk
 15. Rb Gelderland 220617 deelgeschil; klachten voor en na operatie cts; rb gelast medewerking aan buitengerechtelijk deskundigenbericht
 16. Rb Gelderland 040116 deelgeschil; uitval in been na knieoperatie
 17. Rb Gelderland 190717 beschadiging galwegtak bij operatie; ontbreken beeldregistratie geen schending specifieke norm
 18. Hof Arnhem-Leeuwarden 280217 voorhands is bewezen dat oorreconstructie niet lege artis is uitgevoerd. UMCG mag tegenbewijs leveren.
 19. Rb Oost-Brabant 221216 naadlekkage na darmoperatie. Verzoek om nieuw deskundigenbericht afgewezen. onvoldoende zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen eerder onderzoek
 20. GEA Curaçao 150816 aansprakelijkheid voor chaotisch uitgevoerd anesthesie- en intubatiebeleid
 21. GEA Curaçao 300616 KG: hartinfarct na niet toedienen antistollingsmedicijn; causaal verband voorshands aangenomen
 22. Rb Limburg 190416 letsel na galblaas-operatie; zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen deskundigenrapport
 23. Rb Gelderland 280116 gallekkage na operatie galblaas; ondanks rapportage chirurg nadere bewijslevering nodig; verzoek in deelgeschil afgewezen
 24. Rb Rotterdam 241115 verwijdering schildklier na onjuiste diagnose geen beroepsfout
 25. Rb Overijssel 181115 MoM-heupprothese; geen ondeugdelijke hulpzaak; medische fout bij implantatie onvoldoende onderbouwd
 26. Hof 's-Hertogenbosch 210715 galblaasverwijdering; zkh aansprakelijk voor medische fout; nazorg niet onzorgvuldig
 27. Hof 's-Hertogenbosch 181114 impotentie na prostaatoperatie; patiënt heeft voldaan aan stelplicht; deskundigenbericht mbt causaal verband
 28. Hof 's-Hertogenbosch 111114 herseninfarct kort na plaatsing prothese aortaklep; Hof acht eerdere deskundigenberichten onvoldoende
 29. Rb Zeeland-West-Brabant 051114 rb volgt deskundige: geen aansprakelijkheid voor abces, peritonitis en littekenbreuk na appendectomie
 30. Rb Midden-NL 030914 fout bij hernia-operatie co-piloot; bodemprocedure na deelgeschilprocedure over causaliteit
 31. Rb Midden-NL 210514 fout bij hernia-operatie co-piloot; causaal verband kan nog niet vastgesteld worden
 32. Rb 's-Hertogenbosch 241109 letsel na narcose middels pippablock; vraagstelling deskudigen
 33. HR 250414 aansprakelijkheid zkh voor te grote drukkracht op frees; cassatie mbt bewijsaanbod, bewijswaardering en verwijtbaarheid; art. 81 lid 1 RO
 34. Rb Noord-NL 110214 borstoperatie op onjuiste plaats; nader bewijs en/of deskundigenonderzoek nodig
 35. Rb Arnhem 100212 vaatzenuwstreng doorgenomen bij operatie hielbeen; rapporten deskundigen ingetrokken danwel geblokkeerd; afwijzing ogv art. 1019z
 36. Rb Zeeland-West-Brabant 231013 behandeling CRPS voet; erkenning aansprakelijkheid door ass. ziet niet tevens op CV
 37. Hof Amsterdam 100913 zenuwbeschadiging bij schildklieroperatie; handeling niet in operatieverslag genoemd, geen bewijs dat handeling niet is verricht
 38. Rb Den Haag 290513 geen schildwachtklierprocedure; wel okselkliertoilet; aansprakelijkheid
 39. Hof Amsterdam 120313 afwijzing vordering tzv behandeling na mamacarcinoom; geen schending informed consent
 40. Rb Leeuwarden 230113 fout tijdens galsteenoperatie; niet elke beoordelingsfout leidt tot schending zorgplicht
 41. Rb Haarlem 040113 gaas in buik na operatie; oordeel over causaal verband met klachten en beperkingen
 42. Rb 's-Hertogenbosch 121212 50 % aansprakelijkheid anesthesioloog voor fout bij toedienen verdovingsvloeistof
 43. Rb Roermond 250412 zenuwbeschadiging bij knieoperatie; zeldzame complicatie maakt nog geen medische fout, zkh niet aansprakelijk
 44. Handhygiëne in ziekenhuis zelden nageleefd
 45. Rb Rotterdam 140312 ziekenhuis aansprakelijk voor delay bij septische shock na darmperforatie, perforatieletsel had al tijdens de operatie herkend moeten worden
 46. Rb 's-Hertogenbosch 220212 geen aansprakelijkheid voor keuze voor lumpectomie, aanvang verjaring op het moment van bekendheid met lymfoedeem
 47. Rb Arnhem 141211 fout of complicatie bij plaatsen maagband bij vrouw met morbide obesitas
 48. Rb Amsterdam 071211 geen aansprakelijkheid ziekenhuis tzv informed consent en behandeling bij mammacarcinoom
 49. Hof Amsterdam 201211 cervicale laminectomie waarna dwarsleasie; aansprakelijkheid voor te grote drukkracht op frees,voorschot smartengeld 40.000,00
 50. Hof Amsterdam 271211 Pericardpunctie; beschadiging rechterhartkamer meest optredende en relatief vaak voorkomende complicatie
 51. Rb Rotterdam 211211 weefselverwisseling door patholoog waardoor twee onnodige borstoperaties; smartengeld 25.000
 52. Rb Arnhem 231111 postoperatieve infectie en allodynie een complicatie waarvoor niet gewaarschuwd behoefde te worden
 53. Rb Almelo 231111 ulnaropathie als gevolg van operatie niet bewezen
 54. Rb 's-Gravenhage 011111 verzoeken t.z.v. causaal verband tussen schade en delay na darmperforatie afgewezen;
 55. Rb Zwolle 020911 door deskundige aangenomen grote waarschijnlijkheid voor onzorgvuldig handelen onvoldoende voor aansprakelijkheid ziekenhuis
 56. Rb Utrecht 160311 complicatie of fout na herniaoperatie: rb: deskundigenbericht nodig
 57. medische aansprakelijkheidskwestie na rugklachten, Rb Den Bosch in 2005 en 2007
 58. Rb Maastricht 200411 conplicaties of fout bij open hart operatie
 59. Rb Arnhem 300311 zenuwletsel na plaatsing knieprothese
 60. Rb Almelo 020311 verwijtbaar handelen maar geen medische fout, smartengeld 10.000,00
 61. Rb Arnhem 260111 zenuwschade door hematoom na spondylodese; 4 uur delay in behandeling doordat verkeerde arts is gebeld; vraagstelling verschil tussen situatie met en zonder delay
 62. Rb A.dam 090211 complete dwarsleasie na verwijdering tumor en bestraling; geen schadevergoeding obv WMO
 63. Rb. A.dam 171110 Schade na schildklieroperatie, chirurg voldeed niet aan ervaringseisen; deskundigenbericht; vraagstelling voor vaatchirurg
 64. Rb Zutphen 120111 aanprikken zenuw bij aanbrengen van infuus geen beroepsfout, vervolgens niet verwijderen infuus mogelijk wel
 65. Rb A.dam 110810 Stembandzenuw beschadigd bij schildklieroperatie
 66. Rb Arnhem 081210 rugoperatie met zenuwbeschadiging,
 67. Rb Zwolle 140710 geen fout na uterus extirpatie en blaasophoging
 68. Rb Arnhem 171110 geen aansprakelijkheid ziekenhuis voor infectie na oogoperatie
 69. Hof Den Bosch 021110 infuus heeft huidnecrose tot gevolg, ziekenhuis niet aansprakelijk
 70. Hof A.dam 220610 Ziekenhuis aansprakelijk voor schade door toepassen te kleine maat knieprothese
 71. Rb Utrecht 250810 postcraniotomie chronische wondinfectie; infecties door niet verwijderen vreemd lichaamsmateriaal
 72. Rb Haarlem 140710 aanprikken hartkamer bij pericardpunctie relatief veelvoorkomende complicatie
 73. Rb A.dam 140410 ziekenhuis niet aansprakelijk voor schade na tekortschieten bij verwijderen nekhernia.
 74. Rb Haarlem 260510 kg ziekenhuis aansprakelijk na plaatsing knieprothese en rugoperatie
 75. Rb. Zwolle 100310 correctie neustussenschot medisch geslaagd, cosmetisch niet. schending van informed consent onvoldoende onderbouwd.
 76. Hof Den Bosch 090210 informatieplicht niet geschonden; zeldzame complicatie, adequaat handelen na optreden complicatie?
 77. Rb Haarlem 030609 complicatie na osteotomie leidt tot aansprakelijkheid, doch niet tot causaal verba
 78. Hof Arnhem 120509 perforatie na slokdarmdilatatie en slokdarmendoscopie
 79. Hof Den Bosch 120509 beschadigen zenuwwortel bij "geinstrumenteerde spondylodese is complicatie
 80. HR 150509 bewijsproblematiek na operatie
 81. Hof Den Bosch 310309 dat er twee stromingen bestaan onvoldoende reden voor aannemen aansprakelijkhei
 82. Rb Dordrecht 241208 neuropraxie van de nervus accessorius na verwijdering lipoom
 83. Rb Haarlem 020408 slokdarmperforatie bij dilatatie is complicatie, deskundigenbericht ivm nasleep
 84. Rb Utrecht 230408 causaal verband niet vast te stellen door ontbreken obductie
 85. Rb Dordrecht 090108 scheur in de vena subclavia, geen fout zkh, want zeldzame complicatie
 86. Hof Den Bosch 111207 chemonucleose; aanprikken subdurale ruimte, geen medische fout volgens desk.
 87. Rb Arnhem 121207 medische fout bij slokdarmdilatatie (oprekking)?
 88. Rb Maastricht 190907 zenuwpijn na operatie? Bewijslast rust op eiser
 89. Rb Maastricht 190907 operatie in buitenlands zkh ivm plaatsgebrek in eigen zkh valt onder behandelin
 90. HR 150607; AG Spier nervus ulnaris letsel gevolg fout? bewijsrisico rust op eiser
 91. Rb Arnhem 170107 c.v. tussen onzorgvuldig handelen (nalaten CT-scan te maken) en complicatie
 92. Jurisprudentie Anesthesiologie
 93. CTG 090107 gebrekkige informatie aan huisarts en gebrekkige regie en verantwoordelijkheidsverdeling
 94. Hoge Raad 300606 dystrofie na inbrengen canule bij geneesmiddelen onderzoek

Deze website maakt gebruik van cookies