Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid bij Seksueel Geweld & Misbruik

Aansprakelijkheid bij Seksueel Geweld & Misbruik

Meer artikelen...

 1. RBGEL 180123 vordering op psychologen SJG afgewezen, kosten verweer tegen claim gedekt op polis
 2. GHAMS 061222 vrijspraak in strafzaak na civiel vonnis tzv misbruik in sekte; executie civiel vonnis en verhaal op schadevergoeding vanwege onterechte detentie niet ism r&b (2)
 3. RBROT 051022 obv deskundigenbericht psychiater stelt Rb psychisch letsel agv seksueel misbruik vast; vervolg: onderzoek door vza en ad-er
 4. GHDHA 030522 benadeelde partij in beroep na strafvonnis; 421 lid 4 Sv; smartengeld seksueel misbruik minderjarige € 20.000
 5. GHARL 100522 misbruik door buurman/huisvriend/docent; autismespectrumstoornis; schade deels toegerekend tzv VAV, studievertraging, reis- en medische kosten
 6. RBGEL 040522 Afwijzing VAV, niet voldaan aan stelplicht tzv verband seksueel misbruik en gevolgen; € 5.000 smartengeld (2)
 7. RBLIM 090222 begroting VAV a.d.h.v. rapporten vza, ad-er en rekenkundige; langdurig seksueel misbruik van stiefzoon; € 1.197.826,-- (3)
 8. RBAMS 160222 vorderingen Stop Online Shaming en Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik tegen exploitant vagina.nl toegewezen (2)
 9. RBROT 190122 seksueel misbruik. Aanvullende vragen aan de deskundige in relatie tot aanvangsmoment misbruik
 10. RBAMS 021221 vordering tot schorsing executie tzv misbruik tijdens jarenlang verblijf in sekte afgewezen, ondanks vrijspraak in strafzaak
 11. RBDHA 031121 vordering op staat ivm gebreken toezicht voogd op pleeggezin waarin eiseres is misbruikt in 1958-1968 verjaard (2)
 12. GHSHE 130721 seksueel misbruik door pater in schooljaar 1964-1965 onbewezen, beroep op verjaring slaagt.
 13. GHARL 060421 Seksueel misbruik kind, psychische schade, kans universitaire opleiding 50%; schade € 330.547,-
 14. RBOBR 240221 vordering tzv PTSS-hulphond en naamwijziging toegewezen na door man tov dochter gepleegde zedenmisdrijven, vordering van ex-partner afgewezen
 15. RBMNE 121120 executoriale titel voor schadevergoeding bp sex. misbruik, na schorsing vervolging in hoger beroep wegens dementie verdachte (2)
 16. RBLIM 120820 PTSS na seksueel misbruik is na psychiatrische rapportage komen vast te staan, volgt benoeming vza, ad-er en rekenkundige
 17. RBAMS 021019 gemeente vergoedt vuurwerkschade 11-jarige en zoekt verhaal op uitzendkracht die kind vuurwerk had gegeven als beloning voor sexueel misbruik, wn-er aansprakelijk
 18. RBLIM 240719 misbruik op jonge leeftijd; vraagstellingen AD en rekenkundige
 19. RBOVE 240419 Seksuele handelingen door buurman/leerkracht onrechtmatig; verplichting tot vergoeding van 80% vd schade
 20. RBLIM 160119 seksueel misbruik in 1964-1965 door een pater van het Kleinseminarie; beroep op verjaring slaagt
 21. RBAMS 250718 Paay versus GeenStijl; € 30.000,00 smartengeld vanwege onrechtmatige embedded hyperlink; inkomensschade niet aangetoond
 22. GHAMS 100718 Seksueel expliciet beeldmateriaal op internet gezet; smartengeld PTSS en depressiviteit € 35.000,00
 23. Rb Noord-Nederland 221117 mensenhandel en prostitutie; € 1.441.370,- materiële schade; € 20.000,- immateriële schade in strafproces; geen verjaring
 24. Hof Den Bosch 250417 Causaal verband seksueel misbruik en schade. omkeringsregel, invloed predispositie
 25. Hof 's-Hertogenbosch 210217 Mishandeling en seksueel misbruik in een religieus internaat. Vordering verjaard.
 26. Rb Oost-Brabant 281216 Seksueel misbruik minderjarige leerling door schooldirecteur. aansprakelijkheid voor faillissement school
 27. Hof 's-Hertogenbosch 181016 mishandeling en misbruik in religieus internaat; beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? afstand van verjaring? comparitie
 28. SFG 020916 schadevergoeding terzake van seksueel misbruik in pleeggezin, totaal € 101.750,00
 29. SFG 180316 seksueel misbruik in jeugdzorginstelling; aanvrager komt in aanmerking voor een vergoeding van € 65.000,00
 30. Rb Den Haag 270116 verkrachting tijdens zuiveringsactie op Java op 19 februari 1949; geen verjaring; Staat aansprakelijk
 31. Rb Den Haag 281015 civiele vordering tot schadevergoeding wegens seksueel misbruik in 1978 of 1979 afgewezen op grond van verjaring
 32. Rb Overijssel 200116 aansprakelijkheid voor seksueel misbruik minderjarige door buurman/leerkracht; moment aangifte in beginsel bepalend voor aanvang verjaringstermijn
 33. Compensatiecommissie 211215 ernstig seksueel misbruik; causaal verband met later misbruik niet aannemelijk geworden; € 85.000 vergoeding
 34. Rb Zeeland-West-Brabant 231215 ontucht met minderjarige; causaal verband met psychische klachten aangenomen
 35. Commissie SFG 201115 seksueel misbruik in tehuis; voldoende bewijs tzv misbruik door medewerker; maximale vergoeding toegekend
 36. Financiële regelingen Samson verlengd tot 1 maart 2017 - Schadefonds Geweldsmisdrijven op 04-11-2015
 37. Rb Amsterdam 291015 Demmink-zaak; beroep op afwijzingsgronden voorlopig getuigenverhoor afgewezen; rb gelast getuigenverhoor
 38. Compensatiecommissie 261015 arbeidsongeschiktheid na uitzonderlijk seksueel misbruik; maximale compensatie van € 100.000
 39. Rb Zeeland-West-Brabant 150715 mishandelingen gedurende verblijf op internaat van 1964-1970; vordering verjaard
 40. Hof 's-Hertogenbosch 180615 seksueel misbruik RKK; verzoek voorlopig getuigenverhoor in burgerlijk recht, met oog op herzieningsprocedure in canoniek recht
 41. Rb Zwolle-Lelystad 121212 seksueel misbruik; buurman aansprakelijk; beoordeling diverse schadeposten; aanhouding ivm deskundigenbericht AD-er tbv verlies verdienvermogen
 42. Hof 's-Hertogenbosch 180615 seksueel misbruik binnen RK kerk; geen gronden om voorlopig getuigenverhoor niet toe te staan
 43. Rb Gelderland 110315 nazorg zorginstelling inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen onderling
 44. Rb Midden-NL 010415 seksueel contact 44/45 jarige met minderjarigen (ook wanneer deze 16 jaar of ouder zijn) kwalificeert als misbruik
 45. De Uitspraak: Kun je het leed van misbruik binnen een sekte laten vergoeden? - NRC op 20-04-2015
 46. Hof Arnhem-Leeuwarden 100215 causaal verband tussen seksueel misbruik en psychische klachten aangenomen, omdat appellant voorschot deskundige niet heeft voldaan
 47. Compensatiecommissie 110215 uitzonderlijk seksueel misbruik verricht door drie personen RKK; vergoeding € 85.000,--
 48. Rb Gelderland 081014 geen aansprakelijkheid instelling voor seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen onderling
 49. Rb Gelderland 070813 seksueel grensoverschrijdend gedrag kinderen in instelling
 50. Compensatiecommissie 190115 uitzonderlijk seksueel misbruik door twee broeders; arbeidsvermogensschade grotendeels afgewezen; € 80.000 schadevergoeding
 51. Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven 051214 slachtoffer seksueel misbruik; toegewezen € 62.500,00 ogv Statuut afhandeling civiele vorderingen
 52. Rb Midden-NL 011014 KG: het meldpunt Misbruik RKK dient tot 1 mei 2015 open te blijven
 53. Compensatiecommissie 300914 uitzonderlijk seksueel misbruik RKK instelling; toekenning maximale vergoeding van € 100.000
 54. Hoge Raad 160914 Robert M zaak; overwegingen terzake van omvang kring vorderingsgerechtigden en omvang vordering in strafzaak
 55. Hof 's-Hertogenbosch 130514 persoonlijkheidsstoornis niet het gevolg van seksueel misbruik als 12-13-jarige jongen
 56. Rb Rotterdam 160414 misbruik door verstandelijk beperkte medebewoner; zorginstelling heeft onvoldoende maatregelen getroffen ter voorkoming, tevens onvoldoende nazorg
 57. Rb Zutphen 231111 PTSS na seksueel misbruik door oom; deskundigenbericht mbt verlies verdienvermogen gelast
 58. Hof Arnhem-Leeuwarden 261113 seksueel misbruik; bezwaren pastoor ivm oneigenlijk gebruik voorlopig getuigenverhoor afgewezen
 59. Hof Arnhem-Leewarden 121113 seksueel misbruik door vader; psychiatrisch deskundigenbericht gelast mbt cv psychiatrische problematiek
 60. Rb Noord-NL 030713 seksueel misbruik geestelijk gehandicapte op dagbesteding; zorgplicht zorgverlener niet geschonden
 61. Hof Arnhem-Leeuwarden 060813 seksueel misbruik minderjarige periode 1993-2003; wettelijke rente smartengeld ex aequo et bono € 15.000,00
 62. Financiële regelingen voor slachtoffers van seksueel misbruik - Slachtofferhulp 18-07-2013
 63. Rb Zeeland-West-Brabant 270313 seksueel misbruik en mishandeling kerk; verzoek voorlopig getuigenverhoor
 64. HR 010313 art. 81 lid 1 RO (2x); opzetclausule, dekking voor schade als gevolg van ontuchtige handelingen verzekerde
 65. HR 010313 art. 81 lid 1 RO; opzetclausule, dekking voor schade als gevolg van ontuchtige handelingen verzekerde
 66. Hof 's-Hertogenbosch 080113 samenlopende causaliteit seksueel misbruik en gezinsomstandigheden; - misbruik heeft na billijkheidscorr. voor 80% aan schade bijgedragen
 67. Rb Maastricht 241012 gelet op duur van relatie (2 + 6 jaar) met deken Roermond), verjaring en overige omstandigheden, geen seksueel misbruik
 68. Rb Leeuwarden 060612 misbruik; bijz. zorgplicht tav gezondheid en veiligheid van verstandelijke gehandicapten die aan zorg zijn toevertrouwd en onder toezicht staan
 69. Mei 2012: WODC: Veel problemen na seksueel misbruik in de kindertijd
 70. Rb Arnmhem 140312 eiseres is geslaagd in bewijs van stelling dat gedaagde haar misbruikt heeft
 71. Hof 's-Hertogenbosch 060911 verzekeraar is gehouden dekking te verlenen voor sexueel misbruik; geen sprake van zekerheidsbewustzijn m.b.t. schade
 72. Rb Utrecht 280911 voorlopig getuigenverhoor tegen Aartsbisdom Utrecht toegestaan ondanks beroep op verjaring
 73. Rb 's-Hertogenbosch 030811 psychische schade voor 80% het gevolg van sexueel misbruik, voor 20% veroorzaakt door opvoeding; smartengeld € 25.000,00 inclusief wettelijke rente tot aan de dagvaarding
 74. Hof Amsterdam 020811 sexueel misbruik tijdens langdurige behandeling door psychiater;
 75. Rb Leeuwarden 270711 sexueel misbruik verstandelijk gehandicapte bij dagbesteding; geen aansprakelijkheid obv arbeidsrecht
 76. Compensatie na seksueel misbruik van minderjarigen, RK Kerk; Rapport Commissie Lindenbergh
 77. Hof Den Bosch 170511 bewijs seksueel misbruik in civiele zaak geleverd na strafrechtelijke vrijspraak
 78. Rb Den Bosch 180106 Het causaal verband tussen het seksueel misbruik en de schade; Smartengeld 25000
 79. Rb Middelburg 140411 te benoemen deskundige ter vaststelling schadevergoeding na sexueel misbruik
 80. Rb Middelburg 031110 vernederdering, mishandelding en dwang tot prostitutie; psychisch letsel vereist; psychisch onbehagen is onvoldoende
 81. Rb Middelburg 211010 sexueel misbruik door pater; voorlopig getuigenverhoor, ook ter exploratie eventueel nalaten werkgever
 82. Rb Arnhem 171110 verjaring bij sexueel misbruik, toepassing artikel 3-310 lid 4 BW
 83. 1 mln voor claims na seksmisbruik , nrc 06-03-2010
 84. Rb Zwolle 270110 rb acht bewezen dat misbruik is begonnen op 13 of 14 jarige leeftijd. Maatstaf waardering van partijgetuigenverklaring
 85. Rb M.burg 021209 na vrijspraak in straf, volgt veroordeling in civiele zaak, smartengeld 17.500,00
 86. Hof Den Bosch 101109 schadevergoeding na zwangerschap als gevolg van sexueel misbruik; kosten opvoeding volgens nibud-normen; invloed bijstandsuitkering
 87. Rb Utrecht 281009 incestslachtoffer sexueel misbruikt door psychiater, oordeel over schadeposten
 88. Hof L.warden 100909 erkenning kinderen staat in de weg aan vergoeding van kosten levensonderhoud kind geboren na sexueel misbruik
 89. HR 200309 81 RO vordering van minderjarige moeder op meerderjarige biologische vader.
 90. Rb Dordrecht 020408 sexsueel contact tussen psycholoog en patiënte; psycholoog aansprakelijk
 91. Hof Den Bosch 080507 zwangerschap na sexueel misbruik; opvoedings- en verzorgingskosten
 92. Rb. Zutphen 221206 € 10.000,- voorschot op schadevergoeding na eerdere veroordeling door strafrech
 93. Rb M.burg, 020305 vaststelling schade na bewezen sexueel misbruik; smartengeld, studievertraging
 94. Hof Den Bosch 260906 bewijswaarde vernietigd strafvonnis, omkeringsregel
 95. Rechtbank Arnhem 090306 Vordering tot schadevergoeding in verband met aanranding

Deze website maakt gebruik van cookies