Zoeken

Inloggen

Belastingheffing Algemeen

Belastingheffing Algemeen

Meer artikelen...

 1. GHSHE 241019 lumpsum zelfstandige thv € 132.500,00 voor 30,18% onbelast; bewijslast tzv onbelast zijn uitkering rust op SO
 2. RBZWB 071122 schade-uitkering vanwege VAV zelfstandig ondernemer niet belast (2)
 3. HR 041122 derde niet aansprakelijk jegens Staat voor van belastingplichtige niet geheven belasting (2)
 4. RBZWB 010922 IB heffing n.a.v. bedrijfsongeval ondernemer; VAV niet belast, vergoeding vanwege zwzh en HH deels wél belast
 5. HR 110322 voorzover gebruteerde letselschadevergoeding strekt tot vergoeding van belastingschade vindt betaling grondslag in dienstbetrekking
 6. RBNNE 270122 niet aannemelijk gemaakt dat tzv uitbetalingen wg-er sprake is van (schade)vergoedingen t.g.v. ongeval; loon i.d.z.v Wet LB
 7. Rijksoverheid.nl 150422 Plan voor belasting over werkelijk rendement en opties voor rechtsherstel box 3
 8. HR 250322 belastingheffing tzv uitkering uit door wg-er tzv werkzaamheden als vrijwilliger bij brandweer afgesloten ongevallenverzekering
 9. RBNNE 270122 uitbetalingen ivm beëindiging dienstverband behoren tot loon; niet aannemelijk gemaakt dat werkgever aansprakelijk is
 10. RBDHA 180122 smartengeld agent na dienstongeval met handletsel; gelet op rechtspositionele regeling wel loon en geen vrijstelling loonheffing
 11. RBDHA 180122 smartengeld agent ivm beroepsziekte PTSS; gelet op rechtspositionele regeling wel loon en niet vrijgesteld voor heffing loonbelasting
 12. RBNHO 220920 schadevergoeding na gasexplosie belast in box 3, vanaf het moment van ontvangst van de schadevergoeding
 13. RBNNE 030919 uitkering uit door brandweer obv cao tbv vrijwilliger afgesloten ongevallenverzekering onbelast
 14. RvS 151117 lumpsum schadevergoeding tzv letsel na gasexplosie; Belastingdienst dient deel immateriële schade vast te stellen voor bepaling recht op toeslagen
 15. Kamerstukken II 2016/17, nr 29963 vragen mbt vermogensheffing bij letselschade
 16. Hof Amsterdam 060417 Banktegoed met ontvangen letselschadevergoeding behoort tot de grondslag voor de heffing bij sparen en beleggen
 17. HR 310317 Materiële schadevergoeding politieagent met dwarslaesie niet belastbaar
 18. HR 310317 Immateriële schadevergoeding politiebeambte is geen loon waarover loonbelasting moet worden afgedragen
 19. Taxence 030417 Artikel door Marieke Jansen: "HR: Schadevergoeding politiebeambte geen loon"
 20. Parket Hoge Raad 091116 immateriele schadevergoeding door wg-er van € 25.862; naar algemene maatschappelijke opvattingen geen beloningsvoordeel
 21. Vergoeding immateriële ‘loopbaan’schade politieagent geen loon - door Tanja Verstelle op Taxence.nl
 22. HR 201115 vergoeding van immateriële schade in verband met ontslag belast; voldoende verband met voormalige dienstbetrekking
 23. HR 300115 vergoeding obv BARP tzv in rechte vastgestelde beroepsmatig geleden immateriële schade van agenten; geen loonbelasting verschuldigd
 24. Rb Amsterdam 180914 schade door verschil in fiscale bijtelling kan zolang het leasecontract doorloopt aan ongeval worden toegerekend
 25. HR 301107 eisers mogen alsnog een beroep doen op het nieuwe belastingstelsel van 2001
 26. Kamer keurt heffing Bos en Lommerplein af
 27. Kosten jurist bij ontslag aftrekbaar
 28. Letselschade en de fiscus, Stichting Piv 2002
 29. Rb Den Haag 281005 Belastingheffing over inkomsten als mantelzorger;

Deze website maakt gebruik van cookies